Volvo – Stora utmaningar stundar
05.05.2020

Volvo – Stora utmaningar stundar

Lastvagnskoncernen Volvo rapporterade bättre siffror än väntat för Q1.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1782 (29 april 2020)

VOLVO B | Large Cap | 128,35 kr | KÖP

Omsättningen i kvartalet landade på 91,4 Mdr kr (107,2) och var 5% bättre än marknadens estimat. Rörelseresultatet om 7,4 Mdr kr (14 162) kom in 13% över förhandstipsen. Resultatet påverkades negativt av valutaeffekter på 261 Mkr, vilket var en överraskning givet den svaga kronan.

Annons

Trots en rejäl nedgång i omsättning och resultat lyckades Volvo hålla upp rörelsemarginalen på hyggliga 8,1% (13,2). Ledningen har gjort en imponerande omställning de senaste åren med hjälp av omfattande omorganiseringar och kostnadsbesparingar. Motståndskraften vid en sämre konjunktur beror på en ökad andel eftermarknadsintäkter. De närmaste kvartalen blir avgörande för om detta arbete också skyddar marginalen i ännu sämre tider, vilket coronapandemin kommer att leda till. Eftermarknadsomsättningen minskade med 1% i kvartalet. En låg utnyttjandegrad i lastbilsflottorna i Europa kan påverka serviceaffären negativt i närtid.

Orderingång i kvartalet på lastbilar uppgick till 38 399 stycken (45 884). I mars minskade nettoorderingången med hela 75% jämfört med februari. Utvecklingen står i relation till en nedgång i utnyttjande av lastbilsflottan i Europa med 20 % hittills i år. Sedan slutet av mars har nettoorderingången varit negativ som en konsekvens av att alltmer försiktiga kunder och återförsäljare avbokar redan lagda order.

Utsikterna för Q2 och Q3 är svaga och Volvo avstår från att lämna marknadsprognoser för helåret beroende på en extremt stor osäkerhet. Som följd av den minskade försäljningen räknar vi med ytterligare strukturkostnader på kort sikt för att succesivt anpassa produktionen till en ny lägre efterfrågan. Värt att komma ihåg är att bolaget redan i Q4 i fjol började att vidta kostnadsåtgärder för att anpassa sig till lägre lastvolymer.

VD Martin Lundstedts vädjar till politiker och myndigheter om hjälp att skapa en plan för att återstarta aktiviteten i samhället. Det krävs en samordning internationellt på grund av storbolagens beroende av långa kedjor av underleverantörer i olika länder, Volvo har 6 000 stycken. Det enda som kan få kunder på bättre humör är signaler om att aktiviteten ökar igen och att vi återger till ett normalläge i samhället.

Vi upprepar köprekommendation och riktkursen 156 kr trots att Stockpicker ser stora utmaningar för Volvo på kort sikt. Volvos lastbilsförsäljning kommer troligen att halveras i Q2 jämfört med föregående år vilket väntas leda till en rörelseförlust för lastbilsverksamheten. Dock förväntar vi oss sedan en förbättrad situation vilket får avtryck i bättre order- och vinstmomentum 2021.

Eftersom 2020 är ett förlorat år för Volvo får man lyfta blicken mot nästa år som förmodligen innebär mer normaliserade vinstnivåer. Värderingen av Volvo är attraktiv och inte minst på grund av kassan på 63 Mdr kr som innebär en stor potential att dela ut pengar när vi lagt corona bakom oss. Volvo är i betydligt bättre form idag jämfört med t.ex. under finanskrisen för att hantera nuvarande utmaningar. I oroliga tider är det bolag med starka finansiella muskler man vill ha i sin aktieportfölj. Volvo är ett sådant.

Av
Fredrik Larsson Analytiker