Stäng
Ladda ner guiden gratis
Volvo visar en imponerande styrka. Vi höjer riktkursen
10.02.2021

Volvo visar en imponerande styrka. Vi höjer riktkursen

I augusti 2020 sänkte vi rekommendationen för Volvo till Neutral efter en tids stark kursutveckling

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1846 (7 februari 2021)

VOLVO B | Large Cap | 209,6 kr | KÖP

I samband med vår allra senaste uppdatering (Newsletter 1820) nämnde vi att det kunde bli läge att plocka upp aktien i en rekyl ned mot 170 kr. Någon vecka senare (i slutet på oktober) var det dags. Då handlades Volvo i 165 kr som lägst. Passade man på då ångrar man antagligen inte sitt beslut. Aktien har inte bara nått upp till vår riktkurs om 205 kr utan till och med lyckats överträffa den. Och vi tror att den har mer att ge.

Annons

Volvo har imponerat på oss de senaste kvartalen då koncernen visat att man verkligen kan hålla uppe marginalerna trots en svagare efterfrågan. I Q4 levererade Volvo ett riktigt starkt resultat som justerat från eo-poster var cirka 18% över marknadens snittförväntningar. Den stora avvikelsen var inom lastbilsdivisionen där rörelsemarginalen nådde 12,5% jämfört med förväntade 9,5%.

Volvo Trucks rörelseresultat uppgick 7,7 Mdr kr, vilket var 30% över förhandstipsen. Även Volvo Construction Equipment hade ett bättre kvartal än väntat medan övriga affärsområden, Bussar och Penta, var sämre än väntat. Dessa två affärsområden har dock en begränsad påverkan på koncernens totala resultat. Lönsamheten inom finansverksamheten var svagare än jämförelseperioden 2019 men Volvo uppger att kreditreserveringarna börjar normaliseras, vilket ger ett stöd till förbättring i år.

I Q4 uppgick orderingången av lastbilar till 86 069 enheter, en ökning med 61% jämfört med samma period året innan och 28% över analytikernas förväntningar. Tillväxten drivs av stigande fraktvolymer för både industri- och konsumentvaror. Men 2020 var ett enormt slagigt år vad det gäller efterfrågan.  Även anläggningsmaskiner hade en god orderingång med 29 819 enheter, en ökning med 31% jämfört med året innan. Den växande orderboken ger stöd till försäljningstillväxten under innevarande år.

Det operativa kassaflödet inom industriverksamheten uppgick till 16,7 Mdr kr i Q4 och nettokassan, exklusive pensions- och leasingskulder, ökade till 74,7 Mdr kr. Styrelsen föreslår att 30 Mdr kr ska delas ut till aktieägarna med en ordinarie utdelning på 12 Mdr kr, 6 kr per aktie, och 18 Mdr kr i extrautdelning, 9 kr per aktie. Det innebär en direktavkastning på cirka 7 %, vilket marknaden dock redan hade förväntat sig.

De goda beskeden till trots lyckades inte aktiekursen stiga. Det som höll tillbaka aktien på rapportdagen var troligtvis ledningens varning för ökade kostnader då leveranskedjan är ansträngd. En brist på halvledarkomponenter innebär att produktionen i början på 2021 anpassas till en minskad tillgänglighet på komponenter. Underleverantörer som gick på knäna i våras har fortfarande inte lyckats trappa upp sin produktion i takt med lastvagnsbolagen växande behov.

Volvos prognos för totalmarknaden 2021 uppgår nu till 290 000 fordon vardera för både Europa och Nordamerika, motsvarande en höjning om 50 000 respektive 40 000 fordon jämfört med prognosen i höstas.

Med en stark lönsamhet och likaledes stark balansräkning och därtill även förväntad försäljning av UD Trucks finns det bra förutsättningar för en bra direktavkastning även för 2021. Sett till värderingen handlas Volvo till fortsatt attraktiva multiplar. På innevarande årets resultatprognos betalas Volvo till EV/EBIT om cirka 9,5x vilket nästa år sjunker ned mot 9x. Stockpicker anser att Volvo ska värderas högre än nuvarande nivå av flera orsaker. Dels är koncernens lönsamhet mer stabil än tidigare, dels har bolaget väldigt starka finanser och erbjuder därtill god direktavkastning.

Vi höjer återigen rekommendationen till Köp (Neutral) med riktkurs 250 kr (205).

Av
Fredrik Larsson Analytiker