Wicket Gaming – Uppstickare i spelbranschen med stora planer
25.11.2021

Wicket Gaming – Uppstickare i spelbranschen med stora planer

Med sina cirka 2,5 miljarder fans är cricket den näst största sporten i världen. I länder som Indien, Pakistan och Bangladesh är den solklart nummer ett och även i England, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika är populariteten stor. Samtidigt är cricket fortfarande lite bortglömt i många länder i Europa och även USA, vilket har lett till att den internationella monetariseringen av idrotten har halkat efter.

Ett exempel är video- och dataspelmarknaden som sammanlagt omsatte omkring 1 500 miljarder kr i fjol. Inom spelindustrin utgör mobilspel nästan hälften av den totala omsättningen och den globala mobila spelmarknaden förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 12,6% mellan 2020 till 2023. Majoriteten av tillväxten ska dessutom komma från tillväxtmarknader såsom Indien, som just nu upplever en teknisk revolution där mobila enheter och internet blir mer tillgängligt än någonsin.

Idag finns det mobilspel som kretsar kring allt möjligt och inte minst sportspel är mycket populära. Framförallt managergenren har blivit framgångsrik och en av de mest kända titlar, Top Eleven, har under de första 10 åren efter lanseringen laddats ner över 240 miljoner gånger. Högkvalitativa managerspel finns även inom flera andra sporter, men just ovannämnda cricket är hittills ett undantag.

Någon som vill ändra på det är Wicket Gaming, ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades år 2015 med fokus på free-to-play (F2P) spel inom sportgenren för mobila plattformar. Sedan mitten av juli handlas bolagets aktie på Spotlight Stock Market och från teckningsnivån på 7 kr har kursen hittills fyrfaldigat.

Läs hela analysen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen