Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Wirtek: Profitable growth and delivering on long-term strategy
09.06.2022

Wirtek: Profitable growth and delivering on long-term strategy

The Danish IT outsourcing company Wirtek was founded over 20 years ago back in 2001. The story started when Michael Aaen, the current CEO, founded the company as a spin-off from the Finnish telecommunication company Nokia.

Using a discounted cash flow valuation method, Stockpicker establishes a fair value per share of 22.1 DKK. For our base case scenario to materialize, Wirtek must continue to deliver profitable growth in accordance with managements outlook for 2022 and the long-term financial goals set in the Accelerate25XL strategy plan.

Read the whole analysis here

Läs hela analysen här

Ge din syn på Wirtek här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Relaterade ämnen