Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
18.04.2020
Prissättningen

Prissättningen

Aktiemarknaden skiljer sig i grunden egentligen inte från någon annan marknad.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Prissättningen - hela aktiemarknaden - del 1
18.04.2020

Prissättningen - hela aktiemarknaden - del 1

Som vi redan nämnt finns det ett mycket stort antal faktorer som påverkar aktiemarknaden i sin helhet. En del företag påverkas mer än andra av vissa av dessa faktorer. De allra viktigaste av dessa behandlas i detta och nästkommande avsnitt.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Avkastningskrav vid diskontering av framtida kassaflöden, del 1 av 2
15.12.2019

Avkastningskrav vid diskontering av framtida kassaflöden, del 1 av 2

För att beräkna värdet av ett företags aktier med kassaflödesbaserad värdering är det nödvändigt att beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden. Detta kallas att diskontera framtida kassaflöden till nuvärde. I det här avsnittet får du lära dig några av grunderna för detta.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Avkastningskrav vid diskontering av framtida kassaflöden, del 2 av 2
15.12.2019

Avkastningskrav vid diskontering av framtida kassaflöden, del 2 av 2

Vi går nu vidare med att beskriva hur CAPM-modellen fungerar. Efter detta fortsätter vi med att beskriva hur ett totalt avkastningskrav, som inkluderar både aktieägarnas avkastningskrav på eget kapital och avkastningskravet på lånat kapital, beräknas.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Prognostisering av fritt kassaflöde
15.12.2019

Prognostisering av fritt kassaflöde

Vid kassaflödesbaserad värdering enligt den modell som vi här beskriver, används det så kalla fria kassaflödet. Vi ska nu gå in på hur detta kan prognostiseras.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Diskontering och beräkning av värdet per aktie
15.12.2019

Diskontering och beräkning av värdet per aktie

Det är nu dags att knyta ihop säcken och berätta hur det går till när framtida fria kassaflöde diskonteras till nuvärde och hur värdet per aktie sedan beräknas.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Framtidsprognoser och relativvärdering i praktiken
09.12.2019

Framtidsprognoser och relativvärdering i praktiken

Vi kommer nu att gå igenom hur en grundligare och mer kvalitativ företagsbedömning kan göras. Vi avslutar med att ge dig vägledning om hur en relativvärdering kan gå till rent praktiskt.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Bakgrund och introduktion
09.12.2019

Bakgrund och introduktion

Vi inleder detta avsnitt med att ge en bakgrund som kan vara till god hjälp för att förstå de teoretiska resonemang och tankesätt som ligger till grund för bland annat kassaflödesbaserad värdering. Därefter tar vi de första stegen in i teorierna kring just kassaflödesbaserad värdering.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Mått relaterade till företagsvärde
08.12.2019

Mått relaterade till företagsvärde

Det har nu blivit dags att behandla mått relaterade till företagsvärde. Som du snart får se har dessa både fördelar och nackdelar gentemot de aktierelaterade måtten. Men du kommer också att upptäcka att det är lämpligt att använda sig av båda typer av mått.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Urval och framtidsprognoser
08.12.2019

Urval och framtidsprognoser

I det här avsnittet ska vi ge tips om hur du kan göra urval av företag att värdera. Du lär dig också att bygga upp framtidsprognoser. Med andra ord kommer du att tillägna dig kunskaper som är mycket användbara även vid andra former av värdering än relativvärdering.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början