Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Teckna aktier i Bioextrax
02.06.2021

Teckna aktier i Bioextrax

Bioextrax affärsidé innefattar att möjliggöra återvinning och förädling av avfall och restprodukter (”upcycling”) samt utnyttjande av billiga organiska material. Konkret innebär affärsmodellen att Bioextrax erbjuder licenser för användning av de olika processteknologier som företaget tillhandahåller inom dess olika affärsområden.

Bioextrax processteknologier möjliggör produktion av den biobaserade och biologiskt nedbrytbara plasten PHA med hjälp av specifika PHA-producerande bakterier, utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier samt en biprodukt i form av hydrolyserat encelligt protein, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter som fjädrar.

Det riktigt intressanta med bioplasten PHA är att den kan skräddarsys på så vis att den kan ersätta majoriteten av de traditionella plasterna, inklusive exempelvis polypropen (PP), polyuretan (PU), polyeten (PE), PVC och PET. Den årliga globala omsättningen för dessa fem polymertyper beräknas uppgå till sammanlagt cirka USD 300 miljarder. I förhållande till detta är den nuvarande PHA-marknaden oerhört liten, med en årlig omsättning på ca 50 miljoner USD kronor. Men den årliga tillväxttakten förväntas vara 11,2% per år, en siffra företaget hoppas kunna höja rejält med hjälp av sina teknologier.


Erbjudandet i sammandrag och tidsplan

Teckningsperiod: 20 maj 2021 – 3 juni 2021.

Teckningskurs: 70,00 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 70,00 SEK. Teckningskursen i aktien motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhållande till stängningskursen den 8 april 2021, dagen innan tillkännagivandet av emissionen.

Emissionsvolym: Emissionsvolym från initial företrädesemission uppgår till högst cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Därutöver emitteras teckningsoptioner av serie TO 2, vilka vid fullt nyttjande under Q2 2022, efter initial emission, kan tillföra Bolaget ytterligare högst 5,7 MSEK. Den sammanlagda emissionslikviden från både initial emission av aktier och vidhängande teckningsoptioner uppgår således till 17,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser: 48 procent, motsvarande 5,9 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Garantiåtaganden: 52 procent, motsvarande 6,3 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

Nyttjandeperiod: Q2 2022.

Teckningskurs: Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar teckning till en (1) ny aktie till ett pris om lägst 70,00 SEK och högst 98,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym: I det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas kommer bolaget erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.


Dokument och filer

Teckna via Avanza

Memorandum

Teaser

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början