Möjlighet att komma in tidigt i europeiska mikrobolag
18.11.2020

Möjlighet att komma in tidigt i europeiska mikrobolag

Den 1 juni 2020 startade PriorNilsson Fonder sin nya mikrobolagsfond Evolve med europeisk inriktning.

Den europeiska marknaden för mikrobolag är outforskad – fondbolaget bedömer att det finns över 6 000 noterade aktier som kan kallas mikrobolag. Förvaltarna till Evolve insåg att det krävs en kvantitativ screeningprocess för att sålla bort de dåliga, och sedan fokusera på att analysera och investera i de bästa bolagen. ”Vi köper kvalitativa mikrobolag i såväl Sverige som övriga Europa med stor tillväxtpotential. Skillnaden är att värderingarna hos våra europeiska kandidater är betydligt lägre”, säger Martin Lindqvist.

Strategin har fungerat bra. Sedan starten den 1 juni 2020 har fonden fram till 2020-11-12 avkastat 16% medan jämförelseindex avkastat 10%.*


Investera i fonden hos Avanza här

Investera i fonden hos Nordnet här


Fondens innehav

Fondens innehav kan grupperas i tre kategorier: teknikledare, digitalisering och hälsa. Förvaltarna ser god strukturell tillväxt som en förutsättning för investering. Inom dessa kategorier finns många sådana bolag i fonden.

Teknikledare: Fonden hittar bolag med en stark position inom sin marknad, oftast kopplad till en ledande teknisk innovation eller lösning.

Digitalisering: Fonden hittar bolag som genom sina produkter eller tjänster kan bistå sina kunder inom digitalisering. Det kan handla allt från nischade IT-konsulter till rena mjukvarubolag.

Hälsa: Människor blir både äldre och i större behov av vård, men de efterfrågar också vård på nya sätt. Digitaliseringen av vårdprocesser såväl som nya och effektiva behandlingsmetoder är områden fonden hittar stadigt växande bolag inom.


BildPN


Mikrobolag och Europa

Exponeringen mot Europa innebär ett större univers att välja bolag ifrån.

”Det finns gott om attraktiva mikrobolag utanför Sverige, därför ser vi strategiska fördelar med ett europeiskt mandat. Dels ökar vi riskspridningen, dels kommer vi åt bolag som andra svenska småbolagsfonder inte tittar på”, säger Jonas Skilje. ”Vi investerar även i svenska mikrobolag. Ungefär 30 – 40 procent av vår fond brukar vara mot Sverige.”

Mikrobolag har, tack vare sin högre genomsnittliga tillväxttakt, lyckats prestera bättre än de flesta aktieindex. Det är således ett mycket intressant univers att ha en exponering mot.

”Genom Evolve får du exponering mot ett svåråtkomligt univers där många av bolagen har en attraktiv tillväxtprofil”, säger Martin Lindqvist. ”Många av våra innehav har en dominant ställning på marknader vi inte ens visste fanns.”

Samtidigt är det särskilt viktigt att på djupet förstå affärsmodellen, riskerna och möjligheterna. Mikrobolag kan ha högt beroende mot ett fåtal kunder, ett fåtal produkter eller en enskild marknad.

”Vi lägger enorm vikt vid den fundamentala analysen. Att ha en tät kontakt med bolagens ledning är oerhört viktigt för att väl förstå deras affärer”, säger Jonas Skilje.


Investera i fonden hos Avanza här

Investera i fonden hos Nordnet här


Fakta om Evolve

Förvaltare: Martin Lindqvist och Jonas Skilje
Förvaltningsavgift: 1,3 procent samt 20 procent prestationsbaserad avgift av överavkastningen.
Utveckling efter avgifter sedan 1 juni 2020: 16,0 procent.*

*Jämförelseindex är MSCI Europe Small Cap Net Return omvandlat till svenska kronor. Perioden som avses är 06-01-20 – 11-11-20.

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Stäng×
09.06.2020
Intervju med Origo Capital

Intervju med Origo Capital

Origo Capital är en alternativ investeringsfirma (AIF-förvaltare) under Finansinspektionens tillsyn sedan starten 2012, som fokuserar på Norden och småbolag.

Stefan Roos, grundare och förvaltare för Origo Capital, berätta gärna lite om dig själv och din bakgrund.

Intresset för aktier och företag kom tidigt och jag byggde upp en fin liten värde-portfölj redan under gymnasietiden. Jag började som aktiemäklare på Handelsbanken i slutet på 80-talet, men fick ganska snabbt chansen att jobba med eget portföljansvar inom kapitalförvaltningen och sedan dess har jag varit fondförvaltare. 

Jag har alltid tyckt att de mindre bolagen är intressantast, även på 80- och 90-talet då det var ett segment som de flesta struntade i. Småbolagen handlades konstant med hög rabatt pga den svaga likviditeten men jag lockades av att eget analysarbete tenderade att ge betydligt bättre betalt i form av bättre investeringar. Jag har samma uppfattning än idag, skillnaden nu är väl bara att småbolagen har kommit in i finrummet och numera handlas segmentet med ett premium. 

Efter många år som förvaltare och teamchef på både SHB och SEB Fonder startade jag Origo Capital 2011. Mitt jobb är min hobby, och när det blir tid över så tränar jag gärna. Gillar all sport, men skidåkningen kommer nog först. Körde mitt elfte vasalopp nyligen, precis innan alla sportevents ställdes in. 

Vad skulle du säga att utmärker Origo Capital?

Firman startades med en tydlig vision av att vara en utpräglat långsiktig investerare. Vi jagar inte kortsiktig avkastning och vi bygger inte upp portföljer utifrån bolagens vikt i index, utan vi fokuserar fritt på investeringar som kan utvecklas väl de kommande fem åren, eller kanske kommande tio åren. Vi fångar gärna upp fina kvalitetsbolag som har kortsiktiga problem. Marknaden tenderar att söka snabba enkla case, så vi är ofta contrarian. Generellt upplever vi att de lite längre investeringsidéerna, som saknar momentum här och nu, ofta har en mycket bättre risk/reward-profil. 

Prenumerera på Origo Capitals nyhetsbrev - klicka här

Vi sticker även ut i vår syn hållbarhet. ESG-screening baserat på gamla och ofta felaktiga fakta tror vi inte alls på. Vi söker efter genuint hållbara bolag som bidrar till både samhället och aktieägarna. Vi ser inte detta som en motsägelse utan tror tvärtom att hållbara bolag, har en tydlig konkurrensfördel. Hållbarhetstrycket, från konsumenter och andra intressenter, kommer accelerera.  Här gäller det att skilja agnarna från vetet och hitta bolag där hållbarhet är inbyggt i själva affärsmodellen.  Vi ser enorma investeringsmöjligheter här de kommande decenniet. 

Vår tredje unikitet handlar om engagemang. Vi ser oss som långsiktiga ägare i en verksamhet och bryr oss mycket om hur den verksamheten sköts. Strategiska frågor, hållbarhet och hur bolaget styrs är sådant som ligger högt på vår agenda. Det här är ingen sidoverksamhet för oss, utan en viktig del redan i den initiala bolagsanalysen. 

Hur har fonden klarat sig till följd av Coronakrisen?

Vår fond Origo Quest 1 är en alternativ aktiefond som kan ta både långa och korta (blankade) positioner. Marknaden är väldigt volatil och vi ser det som en extra fördel att kunna arbeta även med nettoexponeringen i tider som dessa. Vi minskade exponeringen kraftigt under andra halvan av februari då vi bedömde att covid-19 krisen även skulle slå hårt mot den globala tillväxten. Vi sålde inte av innehaven utan försäkrade fonden via blankningar och indexterminer. Ganska snabbt tyckte vi dock att fallen blev omotiverat stora i flera av våre core holdings och i kombination med enormt kraftfulla stödpaket från USA, Europa och Japan så bytte vi fot och började tilläggsinvestera i flera av portföljinnehaven istället samtidigt som vi stängde en stor del av hedgen. Vi gick också in i två nya bolag. Hittills i år (t o m 20 april)  är fonden ned med cirka 10%. Ett Nordiskt småbolagsindex, som en jämförelse, var under samma period ned med 20%. 

Krisen är definitivt inte över än och det är enormt svårt att ha en uppfattning över hur hårt den slår på realekonomin framöver. Som långsiktig investerare är vi dock övertygade om att på fem års sikt så är det bra tider att investera nu. Men man måste som vanligt vara selektiv, speciellt när det gäller småbolagen. 

Vilka bolag klarar sig bra just nu och vilka klarar sig sämre? Varför?

Hälsa och Digitala tjänster är uppenbara vinnare, och det har också märkts i kursutvecklingen. Hälsa blir relativt mer intressant då det är ett ocykliskt segment och dessutom har flera av de nordiska bolagen faktiskt märkt en positiv efterfrågesituation då en viss bunkring av läkemedel och med-tech produkter verkar ske. Danska Ambu som vi äger kom t.e.x. med en positiv vinstvarning härom veckan. Digitala bolag gynnas kortsiktigt av att vi jobbar mer hemifrån. E-learning, spel, videokonferenser, telemedicin är relativa vinnare. Stillfront ser spännande ut, och värderas fortfarande attraktivt tycker vi. Hotell, resor och sällanköpsvaror är uppenbara förlorare. Vi håller hårt i plånboken och är ju dessutom mer eller mindre i karantän. Men jag skulle inte sälja dessa sektorer idag, det är nog för sent. Sen tror jag att råmaterialbolagen kommer känna av den försvagade konjunkturen ganska mycket. Inte bara olja som har kraschat i april, utan även stål. Fastighetssektorn har tagit mycket stryk, kanske baserat på en oro att hyrorna ska börja trenda nedåt och att finansiering blir dyrare. Det har jag dock svårt att se... När vi har kommit igenom pandemin och ekonomin startar upp igen, så kommer hyrorna att vara stabila och räntorna lär fortsätta vara låga under många år till. Sektorn är överlag välskött, och man fokuserar till stor del på egen utveckling och kassaflöden. Se bara på Catena; efterfrågan på bra logistikfastigheter kommer inte avta nu, det är en strukturomvandling som precis har börjat...

Hur tror du att bolagen kommer att påverkas framöver?

Under första kvartalet hann inte covid-19 slå så hårt på vinsterna, om vi bortser från hotell och flyg...och viss retail. Men Q2 blir värre. Det är sorgligt att se alla varsel och inställda investeringsplaner. I någon mån är hela 2020 ett förlorat år, men jag tror inte man ska utgå från 2020 när man gör sin analys. Pandemin är en helt extraordinär händelse. Det man också ska ha med sig är att efter en kris brukar bolagen komma ut ruskigt slimmade. Hävstången blir stor när kostnadsnivån har sänkts och efterfrågan börjar återkomma från de extremt låga nivåerna vi ser nu...Skulle inte förvåna mig om vi får se rätt rejäla vinstupprevideringar i slutet på året. 

Vilka möjligheter tror du att kommer att uppstå genom denna kris?

Osäkerheten skapar ökad volatilitet. Det är ganska lätta att just nu skissa på både ett negativt och positivt scenario och spreaden däremellan är enorm.  Analysarbetet blir därför viktigare än någonsin tror jag. Några faktorer som vi fokuserar mycket på bland våra långa investeringar är hållbarhet som konkurrensfaktor, kassaflöden och skuldsättning. Starkt cykliska bolag utan pricing power undviker eller blankar vi. På längre sikt tror jag att flera bolag står inför en enorm utmaning; att ställa om mot en hållbar ekonomi eller tyna bort. Innovation och transformation är nyckelorden om du vill bli en relativ vinnare i din bransch. 

Vad tror du i övrigt om börsåret?

Som sagt, vi får nog vänja oss vid att volatiliteten är högre än den varit de senaste fem åren. "Stock-picking" är ett lite larvigt ord tycker jag, men att välja rätt bolag blir viktigare framåt. Vi ser nu fler intressanta bolag i Norden än vi gjort på många år så givet det är vi positiva. Men börsindex innehåller ju också många stora banker, telekombolag och annat så en indexgissning blir alltid svårare, och egentligen inte så relevant för vår del. 

Har du något aktuellt du ännu vill lyfta fram?

Det blir intressant att fortsätta följa flödena till fondsystemet. Under de senaste tio åren har passiva fonder vuxit lavinartat och står numera för mer än 50% av den totala fondkakan, både i USA och Sverige. Märkligt nog har detta skett samtidigt som efterfrågan på hållbara investeringar också ökat massivt. Passiva fonder och ökad hållbarhet är en omöjlig kombination tycker jag. När man investerar i en passiv indexfond så ger man bort sin röst till någon som inte bryr sig om hur bolagen sköts. Indexfonder allokerar sitt kapitalet till alla bolag, bra som dåliga,  oansvariga som ansvarsfulla. Är det hållbart? Börsbolagen utgör en fantastisk kraft som skulle kunna gå i bräschen för en hållbar omställning och få betydligt mer tryck än t.ex, politiska påtryckningar, men vem ska leda börsbolagen rätt om de kontrolleras av indexfonder? Passiva fonder ser jag därför som den enskilt största risken mot aktiemarknaden och det hållbara samhället. Kan covid-19, som i någon mening väcker frågan om vart vårt samhälle är på väg när det gäller miljö och hållbarhet, bli en trigger för institutionerna och andra investerare att se över sina fonder och allokera mer kapital till aktiv förvaltning med ägaransvar framöver?'


Mer info om Origo Capital

Hemsida

Investera i fonden


 

Stäng×
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början