Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
TerraNets teknik ska rädda miljoner människoliv
26.05.2020

TerraNets teknik ska rädda miljoner människoliv

Varje dag omkommer 3 500 människor i trafiken. Antalet skadade är det tiodubbla. Det ökar behovet av effektivare positionerings- och kollisionsvarningssystem.  Med systemet VoxelFlow ligger svenska TerraNet långt fram i utvecklingen. Med flera stora avtal tecknade tar bolaget nu in 40 miljoner kronor för att ta nästa steg.

Fordonsindustrin lägger allt mer resurser på att förbättra säkerheten. En allt viktigare faktor är system för positionering och kollisionsvarning som kan minska antalet trafikolyckor dramatiskt.

– Vårt fokus är att minska antalet olyckor och rädda liv. Utöver mänskligt lidande med uppåt 50 miljoner skadade i trafiken globalt är det också en tung samhällskostnad. Med vår sensorbaserade positionering ska vi minska detta, säger TerraNets VD Pär-Olof Johannesson.

TerraNets sensorbaserad teknologi är inriktad på kollisionsvarning och ses som framtiden av många i branschen. Med tekniken, som heter VoxelFlow, kortas reaktionstiderna avsevärt, vilket räddar liv. Tack vare positionering och navigation för att lägesbestämma fordon i förhållande till fotgängare är tekniken mer exakt än andra system.

Stora avtal är tecknade – tar in 40 miljoner

Under 2019 och 2020 har TerraNet, som är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market, tecknat leverantörsavtal med ett av världens största nöjes- och mediaföretag. Syftet är att optimera säkerheten i åkattraktionerna i deras nöjesparker. Detta projekt genomförs i samarbete med konsultföretaget Afry (tidigare ÅF). Ett samarbete har även inletts med Daimler-Mercedes Benz. Där är det övergripande målet att ta fram nästa prototypnivå av VoxelFlow, som ska presenteras den senare i år. För att vara nära kunden har TerraNet etablerat ett fast driftsställe med kontor i Stuttgart.

 – Målsättningen med denna finansieringsrunda är att ge oss förutsättningarna att förverkliga vår ambitiösa affärs- och tillväxtplan för att inom några år bli världsledande inom bildanalysbaserad mjukvara för fordonssäkerhet, säger Pär-Olof Johannesson.

 Ska minska felmarginalerna kraftigt

TerraNets teknik baseras på radiobaserad positionering och navigation. Med hjälp av tredimensionell bildanalys ökar noggrannheten i distansbedömningen. Med TerraNets mjukvara integrerad i bilens system kan inbyggda sensorer snabbt kommunicera riktning, hastighet och läge och därigenom öka noggrannheten och minska reaktionstiderna avsevärt jämfört med laserradar som använts tidigare.

– Voxeflow är ett världsunikt patent som har tio gånger bättre prestanda än laserradar och kan med extrem precision lägesbestämma, detektera och klassificera objekt i mörker på mattsvart yta med extremt hög upplösning oavsett om det handlar om en fotgängare eller en lyktstolpe, säger Pär-Olof Johannesson.

 

TerraNets affärsstrategi kan delas in i fyra delmoment

1. Egen produktutveckling. Den egna produktutvecklingen syftar till att utveckla de produkter som ska generera licensintäkter till Bolaget. TerraNet strävar efter att produktutvecklingen ska ske i samarbete med andra aktörer, vilket även bedöms stärka Bolagets position på marknaden. Den egna produktutvecklingen genererar inga direkta intäkter till Bolaget.

2. Leverans av service- och systemintegrationsprojekt. Genom att utföra kundprojekt inom avancerat förarstöd och kollisionsvarning, i vilka TerraNet tillhandahåller service- och systemintegrationstjänster, genereras direkta intäkter för Bolaget, samtidigt som TerraNets kompetens och marknadsposition stärks.

3. Gemensam produktutveckling. Genom att tillsammans med kunder utveckla produkter där rättigheterna till den utvecklade teknologin delas mellan TerraNet och kunden kan både direkta serviceintäkter och framtida licensintäkter genereras.

4. Produktförsäljning. TerraNets mjukvara säljs som en produkt till kunder. Förutom licensintäkter kan denna försäljning även skapa intäkter för kundanpassning av produkten samt service och uppgraderingar.

 

VD P-O Johannesson berättar om TerraNet på VIDEO

 Läs mer om erbjudande att teckna units HÄR

Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stora rörelser skapar fantastiska affärslägen
19.03.2020

Stora rörelser skapar fantastiska affärslägen

Marknaden har på sistone präglats av historiska rörelser. Enskilda aktier på large cap har ofta uppvisat tvåsiffriga procentuella rörelser och vi får nog räkna med att den höga volatiliteten håller i sig ett tag framöver.

Hög volatilitet (stora rörelser) ökar risken men samtidigt uppstår också affärslägen som vi inte är bortskämda med på många år. Ett bra exempel är en affär i Balder som våra prenumeranter på Stockpicker Swing Trader genomförde idag.

I morgonens Swing Trader lyfte vi fram Balder och ett möjligt affärsläge som vi såg skulle kunna uppstå. Balder avslutade nämligen dagen innan med köpflöden och vår hypotes var att ytterligare köpflöden var möjliga i den tidiga handeln.

Teknisk analys Balder

Klockan 09:04 skickade vi ett meddelande via vår snabbmeddelandetjänst Telegram om att vi köper Balder på 268 samt 262 kronor. Därefter hade man ett tidsfönster på cirka 10 minuter att köpa Balder.

Klockan 09:31 skickade vi ett nytt meddelande om att vi tar hem vinsten på 284 kronor (+7,2 procent). Aktien fortsatte därefter upp till 293 kronor som högst. Det fanns alltså gott om tid att ta hem vinsten.

Här kan kan du läsa mer och beställa Swing Trader: 
https://www.stockpicker.se/produkter/stockpicker-swing-trader

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Annons
FundedByMe tar nästa steg mot lönsamhet
16.03.2020

FundedByMe tar nästa steg mot lönsamhet

Svenska FundedByMe är numera EU:s största crowdfunding-plattform. Men bolaget är även verksamt inom flera delar av den spännande och växande marknaden för finansiella tjänster. Under andra halvåret noterades en rejäl resultatförbättring och nu gör bolaget en fullt ut garanterad nyemission för att ta nästa steg mot lönsamhet.

– Sedan fusionen med Laika Consulting för ett drygt år sedan har vi fokuserat på konsolidering och vi har inte minst kunnat sänka våra fasta kostnader rejält. Nu gör vi en nyemission för att kunna fortsätta vår satsning och för att nå lönsamhet, säger FundedByMe:s vd Daniel Daboczy.

Under andra halvåret 2019 förbättrades resultatet med närmare 22 miljoner kronor i förhållande till årets första hälft. En stor del i förbättring kan förklaras av sänkta kostnader, men synergier och fokus på rätt affärer är en annan viktig del. 

– Vi har avvecklat en del kostsamma verksamheter inom Laika och samtidigt försökt få ut så mycket som möjligt i samordningsvinster. Men vi har även fortsatt att utveckla koncernens erbjudande inom spännande och för oss närliggande områden, säger Daniel Daboczy. 

Nya tjänster

Som exempel på detta nämner han bland annat crowdfunding för noterade bolag, en tjänst som sannolikt kommer att lansera sina första case under året. Därtill håller FundedByMe på att lansera en tjänst för handel med så kallad secondary, en tjänst som tagits fram ihop med samarbetspartnern Tario. Tjänsten planeras att introduceras senare i vår.  

– De stora utvecklingskostnaderna för detta är redan tagna. Det innebär att en stor del av de intäkter vi ser framför oss inom de här områdena kommer att påverka vårt resultat positivt, säger han. 

Ett växande segment

Daniel Daboczy anser att FundedByMe-koncernen nu i allt högre utsträckning står redo att ta tillvara de möjligheter som finns inom den nisch de verkat de senaste åren. Han anser att det finns ett stort och även växande segment inom kapitalförsörjning som de större aktörerna, som banker och andra finansiella institutioner, helt negligerat.  

Vidare lyfter FundedByMe-chefen fram Feminvest som en mycket spännande satsning, som på kort tid gjort ett viktigt avtryck på marknaden. Feminvest är sannolikt Nordens största kvinnliga nätverk för kvinnligt ägande och inflytande. Målsättningen är att få fler kvinnliga investerare och fler kvinnliga entreprenörer, för att uppnå ett större kvinnligt ägande på den finansiella marknaden.  

– Det här ligger mig varmt om hjärtat. Men ambitionen är naturligtvis även att det ska vara lönsamt, vilket jag är övertygad om att det kommer att vara. Vi ser att intresset för kvinnligt ägande och investeringar växer hela tiden. Vi vill spela en ledande roll inom detta och det kan vi bara göra om vi är lönsamma, avslutar Daniel Daboczy.

Läs allt om emission här!

Här kan du delta i emissionen utan teckningsrätter!

Teckna direkt hos Aqurat Fondkommission

Läs Stockpickers uppdragsanalys av FundedByMe här

Länk till senaste rapportpresentationen

Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Stäng×
Relaterade ämnen
AcouSorts teknik effektiviserar vården - Kraftigt ökat globalt intresse
09.03.2020

AcouSorts teknik effektiviserar vården - Kraftigt ökat globalt intresse

Det nya året har inneburit en stor satsning på att kommersialisera svenska AcouSorts innovativa teknik. Med tekniken går det snabbare att diagnostisera sjukdomar. Dessutom är det billigare och effektivare, vilket vården efterfrågar. Nu har tekniken börjat nå kommersiell framgång på allvar.

AcouSorts teknik använder skonsamma ljudvågor för att separera celler och andra partiklar i biologiska vätskor, exempelvis från blodprover. Tekniken gör det möjligt att automatisera och integrera hanteringen av blodprover in i analysinstrument. På så sätt kan blodproverna analyseras med en gång utan att behöva skickas till laboratorium, vilket innebär att patienten kan få svar direkt på plats. Denna typ av testning kallas Point of Care och är en stor trend inom hälso- och sjukvården.

Ju tidigare en sjukdom identifieras, desto större är chansen att den kan behandlas med framgång. Det är naturligtvis extra viktigt vid livshotande sjukdomar som till exempel cancer, blodförgiftning och hjärt- och kärlsjukdomar.

– Manuell hantering av prover är en barriär som bromsar den medicinska utvecklingen. Med vår teknik, som snabbar på och automatiserar dessa processer, kan vi göra vårdens arbete snabbare. Dessutom kan vi underlätta för forskare att göra banbrytande vetenskapliga framsteg, förklarar AcouSorts VD Torsten Freltoft.

Kommersialiseringen av AcouSorts teknologi har nu börjat ta fart på allvar

AcouSorts teknik återfinns i bolagets två fristående forskningssystem AcouTrap och AcouWash, samt i de OEM-komponenter och moduler som utvecklas för att andra medicintekniska bolag ska använda dem i sina system. (Se faktaruta)

De senaste månaderna har bolaget placerat flera forskningssystem hos både framstående universitet och stora bolag inom Life Science, till exempel Umeå universitet samt hos stora industriella aktörer i Japan och Frankrike. Dessa affärer har stor potential att leda till större uppdrag där AcouSorts OEM-komponenter och moduler integreras i framtida medicinska instrument som kunderna själva utvecklar. Det är i dessa avtal som den riktigt stora kommersiella potentialen finns.

– Våra forskningssystem är utmärkta för att ge stora bolag möjligheten att utvärdera vår teknik, och lära sig hur de kan dra fördel av den. Det är en god grund för mer djupgående samarbeten där vi licensierar ut vår teknologi eller producerar komponenter till instrumenten som de större bolagen utvecklar. Det är vår primära strategi, säger Freltoft. 

Ger vården chansen att snabbare ge diagnos

AcouSorts huvudsakliga fokus de kommande åren är att utveckla och anpassa sin teknologi för att stötta utvecklingen av nya verktyg som förbättrar diagnostiken av patienter inom några av världens vanligaste och dödligaste sjukdomsområden.

 – Det handlar om cancer och immunterapi, infektionsmedicin samt hjärt- och kärlsjukdomar. Globalt orsakar dessa sjukdomsgrupper två av tre dödsfall. Ju tidigare man kan diagnostisera dessa sjukdomar desto större är chansen att patienten klarar sig, så här har vår teknik en viktig roll att fylla, säger Freltoft.

Den tidiga diagnosen som Torsten Freltoft framhäver kräver ofta att man isolerar specifika partiklar i patientens blodprov, vilket AcouSorts teknik gör snabbare och enklare än de traditionella tekniker som används idag. Det är i dessa specifika partiklar man kan hitta så kallade sjukdomsmarkörer redan i ett tidigt stadie av sjukdomen.

Så separerar AcouSort partiklar med ljud

Ljudvågor kan användas för att separera partiklar i lösningar då partiklar med olika utseende/egenskaper (storlek, densitet) reagerar olika på ljudvågor. Tekniken kan användas för att separera bland celler i vätskor. Bolaget utvecklar och producerar kritiska komponenter för nästa generations diagnostiksystem och har avtal kring utveckling eller licensiering av teknologin med flera globalt ledande aktörer inom Life Science.

Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Stäng×
Relaterade ämnen
Netmore Group laddar för nya toppnoteringar
12.02.2020

Netmore Group laddar för nya toppnoteringar

Under tisdagen meddelade Netmore Group att man tecknat ett ramavtal med den finländska operatören Elisa. Avtalet omfattar privata nätverkslösningar i Sverige, man kommer också att kunna etablera liknande lösningar för vissa kundgrupper i Finland.

Netmore är en leverantör av kompletta IoT-lösningar till städer, fastigheter, industrier, företag och hem. Man vill vara nästa generations teleoperatör med fokus på IoT och radioteknik.

Aktien reagerade positivt på gårdagens nyhet och det tekniska motståndsområdet vid cirka 1,04 kronor passerades. Därmed gav aktien en teknisk köpsignal. Liknande tekniska signaler under 2019 har inneburit stora procentuella uppgångar. Gårdagens rörelse signalerar för att Netmore mycket väl kan klättra upp över 2 kronorsnivån igen. Trenden är stigande i samtliga tidsperspektiv och ingen trendvändning hotar så länge köparna håller kvar aktien ovanför psykologiskt viktiga 1 kronorsnivån.

Netmore teknisk analys

Vill du få fler gratis aktietips? Prenumerera på Market Update här.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Relaterade ämnen
Curando Nordic - Ytterligare uppsida i kursraketen
10.02.2020

Curando Nordic - Ytterligare uppsida i kursraketen

Curando Nordic utvecklar IT-verktyg och processer för att göra leverans av tjänster inom vård och hälsa mera effektiva. Målet är att bli en ledande leverantör av hälso- och vårdkoncept i Nordeuropa.

I fredags meddelade Curando att deras dotterbolaget Agilit Svenska AB utökar sitt samarbete med MedHelp AB. De senaste tre åren har bolaget samarbetat kring produkter och SAAS-tjänster via Agilits plattform. Under slutet av 2019 lanserade man en besöksbokning för att avlasta vårdmottagningar i Region Stockholm. Nu uppdaterar man avtalet fram till slutet av 2022 och utökar antalet vårdcentraler som omfattas från 2 till 255.

Curando Nordic Teknisk Analys

Aktien steg i fredags med hela 73,3 procent, veckans stängningskurs blev 0,56 kronor. Intresset för aktien kan mycket väl hålla i sig och kan Curando lägga motståndet kring 0,73 - 0,88 kronor bakom, är det inte alls omöjligt vi får se en rörelse upp mot psykologiskt viktiga 1 kronorsnivån. För första gången på länge finns det alltså förutsättningar för en positiv trendvändning och Curando är därmed väl värd att bevaka.

Vill du få fler gratis aktietips? Prenumerera på Market Update här.

Stäng×
Relaterade ämnen
Rapportrally i Sintercast och Allgon
13.11.2019

Rapportrally i Sintercast och Allgon

Stockholmsbörsen utvecklades söderut på onsdagen vilket var i linje med de ledande europeiska börserna.. Rapportaktuella Allgon och Sintercast handlades upp 10,9 respektive 11,6 procent

Stockholmsbörsen utvecklades söderut på onsdagen vilket var i linje med de ledande europeiska börserna. OMXS30-index försvagades 0,5 procent till 1766. Gårdagens tal från Donald Trump gav få nya insikter om hur handelssamtalen mellan USA och Kina fortlöper. Estlands finansminister Martin Helme anser att Swedbank inte varit ärliga mot den estniska finansinspektionen, enligt en intervju med Dagens Industri där han även uppger att han tror att Swedbank inser att det väntar tunga böter från USA. Swedbank handlades ned 3,9 procent och stängde till 133,15 kronor. Bland övriga storbanker föll Nordea och SEB 1,9 respektive 2,2 procent.

Gratis utbildning - Klassiska aktieformationer ladda ner här

De mer defensiva aktierna klarade sig bättre. Astrazeneca klättrade 1,6 procent och Tele2 lyfte 1,2 procent. Kinnevik handlades från och med idag exklusive rätt att erhålla inlösenaktier vid utskiftningen av innehavet i Millicom. Aktien minskade 53,40 kronor. Starbreeze meddelar att borgenärssammanträde under ackordsförhandlingen kommer att hållas i Stockholms tingsrätt den 6 december. Aktien försvagades 9,6 procent.

Rapportaktuella Allgon och Sintercast handlades upp 10,9 respektive 11,6 procent. Handeln i Christian Berner startade igen efter handelsstopp under tisdagen. Igår kväll meddelade bolaget att det pågår förhandlingar om en större order inom värmeteknik. Christian Berners aktie avancerade 6 procent till 30 kronor.

SHB höjer rekommendationen på Systemair till Köp (Behåll), vilket lyfte upp aktien 1,7 procent. Solenergibolaget Soltech aviserade ett nytt tillväxtmål om 4,7 miljarder kronor i rörelseintäkter under år 2024. Rörelsemarginalen beräknas till mellan 3-6 procent med målet att på sikt nå 8-10 procent. Aktien förbättrades 6,6 procent till 21,75 kronor. Brittiska Tullow Oil föll kraftigt efter att bolaget flaggat för att två fyndigheter utanför Guyana innehåller tung olja med höga sulfithalter, vilket signalerar att projekten kan bli svåra att kommersialisera. Tullow och parterna Total och Eco Atlantic, som Africa Oil äger nära 20 procent i, håller nu på att utvärdera den kommersiella dugligheten av dessa fyndigheter. Africa Oil handlades ned 6,9 procent och slutkursen skrevs till 9,40 kronor.

Här hittar du tisdagens börssammanfattning.

Bild copyright Allgon.

Stäng×
Relaterade ämnen
Storägare säljer i Bygghemma
12.11.2019

Storägare säljer i Bygghemma

Stockholmsbörsen noterades högre på tisdagen. OMXS30-index ökade 0,6 procent till 1775.. FSN Capital och flera chefer i Bygghemma har sålt drygt 28,5 miljoner aktier vilket motsvarar 26,6 procent av antalet utestående aktier i Bygghemma.

New York Times rapporterar att Donald Trump denna vecka väntas meddela att han skjuter på beslutet att eventuellt införa biltullar mot EU i sex månader. Kring lunch kom beskedet att EU-kommissionen godkänner Telias köp av Bonnier Broadcasting, där TV4 ingår, på vissa villkor. Telia står fast vid att förvärvet av Bonnier Broadcasting förväntas generera synergier från 2020 med full effekt om 600 miljoner kronor per år från 2022. Marknaden ställde upp Telias aktie 1,1 procent.

Morgan Stanley tror att Volvos aktiekurs kan komma att följa bolagets vinst per aktie nedåt under 2020 i takt med att produktionsneddragningar riskerar att tynga marginalen. Riktkursen sänks med 5 kronor 130 kronor (135). Rekommendationen undervikt upprepas. Aktien stängde 1,4 procent högre till 153,75 kronor. SAS har fått en höjd riktkurs av Nordea till 22 kronor (17) med upprepad köprekommendationen. Aktien klättrade 5,8 procent till 19,40 kronor. I fredags höjde flygbolaget sin guidning för innevarande års resultat till följd av en stark passagerartrafik.

Gratis utbildning - Klassiska aktieformationer ladda ner här

FSN Capital och flera chefer i Bygghemma har sålt drygt 28,5 miljoner aktier vilket motsvarar 26,6 procent av antalet utestående aktier i Bygghemma. Merparten av dessa, 25 procent, såldes av FSN Capital. Aktierna till kursen 47,50 kronor vilket är i linje med stängningskursen. Aktien klättrade 1,4 procent till 48,15 kronor. Bostadsutvecklaren SSM Holding vinstvarnade i samband med omvärdering av projekt och tillgångar inom joint ventures. Omvärderingen kommer att preliminärt påverka resultatet för tredje kvartalet med negativa 312,7 miljoner kronor. Aktien föll 0,5 procent i tunn handel. Mekonomen avancerade ytterligare 3,1 procent efter att ha fått flera höjda rekommendationer de senaste dagarna efter rapporten för årets tredje kvartal.

Ratos fortsatte sin kursuppgång i spåren av den starka delårsrapporten och steg 2,2 procent. Dagens industri varnar dock för att uppgången möjligen vilar på lös grund med hög skuldsättning. Imorgon anordnar Ratos kapitalmarknadsdag. Gamingbolaget Paradox tredje kvartal kom in under marknadens förväntningar sett till såväl omsättning som rörelsevinst. Men rapporten var enligt Carnegie samtidigt mycket bättre än befarat. Investmentbanken bedömer att konsensus kan komma ner 1-2 procent i kölvattnet av rapporten. Aktien förbättrades 3,9 procent till 122,90 kronor.

Storytel rapporterade ökade intäkter och högre förlust i tredje kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol. Nettoomsättningen steg med 31,6 procent till 491,3 miljoner kronor (373,2). Samtidigt sjönk rörelseresultatet till -81,9 miljoner kronor (-61,1). Bolagets genomsnittliga intäkt per kund (APRU), inom streaming steg till 131 kronor per månad i tredje kvartalet, jämfört med 129 kronor samma månad i fjol. Aktien handlades ned 3,8 procent till 117 kronor. Oscar Properties rörelseresultat för tredje kvartalet ökade till 58,1 miljoner kronor (-103). Det positiva rörelseresultatet förklaras av vinster vid försäljningen av 50 procent av projektfastigheten Helix. Aktien som sedan årsskiftet tappat 67 procent, lyfte 2,7 procent.

Här hittar du måndagens börssammanfattning.

Bild copyright Mekonomen

Stäng×
Relaterade ämnen
Mekonomen dagens börsvinnare
11.11.2019

Mekonomen dagens börsvinnare

Stockholmsbörsen noterades under nollstrecket under måndagens handel. OMXS30-index sjönk 0,5 procent till 1763. Mekonomen som rapporterade i förra veckan klättrade 6,1 procent sedan både SEB och SHB uppgraderat sina rekommendationer för aktien.

Stockholmsbörsen noterades under nollstrecket under måndagens handel. OMXS30-index sjönk 0,5 procent till 1763. Fokus har riktats mot protester och våldsamheter i Hongkong, något som kan komplicera läget i handelsförhandlingarna mellan Kina och USA. I veckan väntar inflationssiffror från Sverige och USA samt industriproduktion från eurozonen och USA. H&M skilde av en halvårsutdelning på 4,85 kronor, men aktien föll 6,10 kronor.

Mekonomen som rapporterade i förra veckan klättrade 6,1 procent sedan både SEB och SHB uppgraderat sina rekommendationer för aktien. Sobis aktie steg 2,7 procent till 163,60 kronor. Dagens industri skriver att den medicinska tidskriften The New England Journal of Medicine i slutet av förra veckan rapporterat om de dödsfall som kopplats samman med konkurrenten Roches preparat Hemlibra, även känt som emicizumab. SAS handlades upp 3,5 procent. DNB Markets har höjt sin rekommendation för flygbolaget till köp och justerat upp riktkursen med 25 procent. I fredags höjde SAS sin resultatprognos för 2019.

Gratis utbildning - Klassiska aktieformationer ladda ner här

Di skriver att värderingen av dataspelsbolaget Paradox framstår "fortfarande som skyhög" trots att aktiekursen nästan halverats sedan kurstoppen i slutet av maj förra året. Sedan årsskiftet har insynspersoner sålt aktier för 11 miljoner kronor. Aktien försvagades 2,6 procent till 118,30 kronor. Di är desto mer positiv till Pricer som får en köprekommendation i måndagens upplaga. Affärstidningen anser att Pricer är ett välskött bolag med låg skuldsättning och en värdering i linje med Stockholmsbörsens genomsnitt. Men möjligheten att marknaden för elektroniska prislappar tar fart på allvar ger köpläge för den riskvillige. Aktien lade bakom sig en uppgång om 7,8 procent.

Med stöd av fredagens solida rapport intar SHB en mer positiv syn på Mekonomen-aktien. SHB höjer sina vinstprognoser med 7-11 procent för 2019-2021 samt höjer rekommendationen till Behåll (Sälj). Mekonomen, som är ett innehav i Stockpicker Newsletters Referensportfölj, avancerade 6,1 procent till 88 kronor. Bostadsutvecklaren Oscar Properties fortsätter att pressas. Skulderna hos Kronofogden har femdubblats sedan i somras, rapporterar Svenska Dagbladet. Kraven uppgår till totalt 25 miljoner kronor. Kursnedgången fortsatte från i fredags med ytterligare 6,5 procent.

Oasmia tillhörde dagens förlorare med en nedgång om 15,1 procent till 3,65 kronor. Detta sedan bolaget meddelat villkoren i sin tidigare aviserade företrädesemission på cirka 400 miljoner kronor. Semafo skriver i en uppdatering att det kommer att ta tid för gruvbolaget att utvärdera hur de ska kunna driva verksamheten vid Boungou-gruvan i Burkina Faso på ett säkert sätt. I förra veckan drabbades en konvoj av en attack som har krävt 39 dödsoffer. Aktien såldes ned 12,5 procent. Oljebolaget Maha Energy rasade 13,5 procent efter att ha sänkt sin nettoproduktionsprognos för 2019 med närmare 20 procent. Microcapbolaget Star Vault rusade 107 procent efter att under eftermiddagen meddelat att spelet Kitten'd lanseras på Playstation den 14 november för USA samt 18 november för Europa.

Här hittar du fredagens börssammanfattning.

Bild copyright Mekonomen

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Starbreeze väcker liv i sin spelsuccé Payday 2
25.10.2019

Starbreeze väcker liv i sin spelsuccé Payday 2

Starbreeze väcker liv i sin spelsuccé Payday 2. Utvecklingen av spelet, som lades ner i december 2018, återupptas. B-aktien lyfte 18,6 procent.

Rapportfloden forsade vidare med full fart under fredagen. Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade 0,6 procent till 1747 punkter. Autoliv rapporterar ett resultat i linje med väntat för det tredje kvartalet. Bolaget sänker samtidigt försäljningsprognoserna. Bolaget uppger att man fortsatt upplevde utmanande marknadsförutsättningar i kvartalet. Även om takten i nedgången i fordonsproduktionen avtog något är osäkerheten fortsatt hög. Aktien steg 0,7 procent till 804 kronor.

Gratis utbildning - Klassiska formationer ladda ner här

Electrolux underliggande rörelseresultat på 1 601 miljoner i tredje kvartalet var 5 procent bättre än konsensus. Prishöjningar kompenserade ökade kostnader för råmaterial, tariffer och negativ valutaeffekt. B-aktien ökade 6,2 procent och slutkursen skrevs till 266,20 kronor. Essitys underliggande rörelseresultat före avskrivning av övervärden, 4 176 miljoner, var 3 procent bättre än Nordic Core konsensus och 9 procent bättre än ett bredare urval. SEB skriver att vinstprognoserna förväntas stiga med ett par procentenheter och den positiva kostnadsutvecklingen fortsätter. Marknaden ställde upp aktien 6,1 procent till 305,30 kronor.

Nordea ska spara 700-800 miljoner euro till 2022, varav närmare hälften på personal. Det framgick vid bolagets kapitalmarknadsdag i London. Aktien avancerade 2,4 procent till 72,44 kronor. Branschkollegorna Swedbank och SEB hade en sämre avslutning på veckan med kurstapp på 0,4 respektive 1 procent. Indutrade redovisade ett ebita-resultat på 588 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Orderingången uppgick till 4 638 miljoner kronor vilket var ett lyft på 13 procent varav 5 procent organiskt. Aktien belönades med en uppgång om 7,1 procent.

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad rapporterade minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet förbättrades till 150 miljoner kronor (-10). Produktionsstarter påverkar kvartalets resultat genom positiva värdeförändringar. Ledningen ser en gynnsam marknad med goda förutsättningar för fastighetsinvesteringar. Aktien klättrade 3 procent till 38,20 kronor. Prismärkningsbolaget Pricer redovisade ett oförändrat resultat före skatt i tredje kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol, trots en stor minskning av intäkterna. Vid stängning noterades aktien 3,8 procent till 13,74 kronor. Starbreeze väcker liv i sin spelsuccé Payday 2. Utvecklingen av spelet, som lades ner i december 2018, återupptas. B-aktien lyfte 18,6 procent.

Stäng×

Mina Bevakningar


Annons
Annons
Till början