24SevenOffice – Det finns mer att hämta
23.06.2020

24SevenOffice – Det finns mer att hämta

I slutet av 2017 gick det att teckna aktier i affärssystembolaget för 6,5 kr styck. Den som vågade gjorde en utmärkt affär då kursen har nästan fyrdubblats sedan dess.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1792 (20 juni 2020)

247 | Spotlight | 24,3 kr | KÖP

Bolagets profil uppfyller många krav på placerarnas önskelista, och med sitt molnbaserade SaaS-erbjudande har man levererat stark tillväxt de senaste åren.

Koncernen i sin nuvarande form bildades 2017, men redan sedan 2002 har man levererat egenutvecklade affärssystem för små och medelstora företag. Idag är man verksam på den nordiska marknaden, men man tillhör egentligen pionjärerna i hela Europa vad gäller denna typ av affärssystem via molnbaserade lösningar. Systemet är nämligen modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. För närvarande innehåller affärssystemet bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, lager, och logistik, projektstyrning samt tidsredovisning.

Huvudmålgruppen är redovisningsbyråer och företag från 5 till 500 anställda. Antalet kunder växte i fjol med 30% till över 50 000, däribland renommerade namn såsom PwC och KPMG. Utvecklingen sker i nära dialog med kunderna med fokus på funktionalitet för företag med avancerade behov och höga transaktionsvolymer. Samtidigt har man lyckats behålla användarvänligheten för mindre bolag, som under sin tillväxtfas enkelt kan addera flera användare och mer avancerad funktionalitet.

Hela branschen växer så det knakar och enligt analysföretaget Gartner ska minst 60% av alla nya affärssystem i stora tjänsteorganisationer år 2023 levereras som SaaS (Software as a Service). 24SevenOffice verkar ha hittat sin egen nisch inom området och under 2019 ökade nettoomsättningen med 35% till 143 Mkr, samtidigt som flera milstolpar uppnåddes, bland annat ett stort avtal med bostadsjätten HSB.

2019 blev också ett investeringsår där bolaget skalade upp organisationen kraftigt där antalet anställda ökade med 36% till över 145 medarbetare. Dessutom investerade man i ökad varumärkeskännedom. Den högre kostnadsmassan kunde inte absorberas till fullo av intäkterna, så att rörelseresultatet landade på -23 Mkr. Det är även en konsekvens av själva affärsmodellen, eftersom ett SaaS-bolag kostnadsför sina investeringar direkt, då det främst handlar om nyanställningar för att sälja, leverera, stödja och utveckla tekniken, medan intäkterna kommer successivt från abonnemang som betalas månadsvis, och inte i form av större engångsbelopp.

Ovanstående gör att det är viktigt att hålla koll på alternativa nyckeltal som visar tex hur lång tid det tar att återfå kostnaden för att rekvirera en ny kund och kundens livslängsvärde. I 24SevenOffices fall pekar de åt rätt håll, även så här långt under coronapandemin.

Generellt har bolaget inte märkt av någon kris hittills, vilket förtydligar en av styrkorna i SaaS-uppläget där cirka 90% av bolagets intäkter är repetitiva abonnemangsintäkter. Tjänsterna man tillhandahåller är affärskritiska för kunderna, och inget de kan spara på. Tillväxten fortsatte därför att vara stark även under årets Q1 och nettoomsättningen ökade med 31% till 42 Mkr.

Detta till trots har ledningen börjat vidta åtgärdar för att vara förberedd för ett sämre läge i konjunkturen framöver. Fokus har flyttats från tillväxt till lönsamhet, vilket redan har gett synbar effekt och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades till 0,7 Mkr, från -2,9 Mkr under motsvarande kvartal 2019. Kostnadsbesparingarna ska dock enligt ledningen inte påverka produktutvecklingen och projektarbetet för framtida tillväxt.

För att stärka kassan genomförde man nyligen en riktad nyemission som tillförde bolaget 110 Mkr före emissionskostnader. Pengarna ska användas för att finansiera den löpande verksamheten, som fortfarande genererar negativt kassaflöde, men även för tillväxtinitiativ inklusive förvärvsmöjligheter.

På lite längre sikt är det inte omöjligt att molnbaserade affärssystem kommer till och med gynnas av krisen, då många företag för tillfället upplever nackdelarna med att deras system inte är tillgängliga utanför kontoret. Även förändrade arbetsmönster med mer distansarbete borde kunna stärka 24SevenOffices position framöver.

Kortsiktigt finns det dock risk att en djup konjunktursvacka kommer lämna sina spår, men intressant i sammanhanget är att tillväxttakten höll sig ganska så stabil under finanskrisen 2008, då många företag utnyttjade möjligheten att dra fördel av de effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar som övergången till molnbaserade system medför.

Efter den senaste emissionen uppgår dagens börsvärde justerad för nettokassan till cirka 1,3 miljarder kr. Det motsvarar omkring 7x årets förväntade nettoomsättning (EV/Sales) om vi räknar med en tillväxttakt på runt 30%. I jämförelse så handlas branschkollegan Fortnox till EV/Sales 23, vilket dock sannolikt är aningen överdrivet. Men även amerikanska Workday handlas till en premie på drygt 40% och vi tror att 24SevenOffice borde kunna minska gapet i takt med att lönsamheten förbättras. Med en riktkurs på 30 kr blir rekommendationen Köp.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början