31.01.2023
Small Cap – Dicots företrädesemission övertecknad

Small Cap – Dicots företrädesemission övertecknad

Adverty har under 2022 effektivt positionerat sig som en ledande aktör inom In-Play-annonsering och för att ytterligare utöka sina marknadsandelar inom detta område har bolaget beslutat att säkerställa ytterligare rörelsekapital genom en lånefinansiering om 8 miljoner kronor. Lånet löper till och med den 31 januari 2026 med en årlig ränta om 10 procent plus Stibor. Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering på ett, för såväl aktieägarna som Advertys, optimalt sätt. Styrelsen anser finansieringsvillkoren för ändamålet är marknadsmässig. Aktien handlades upp 14,4 procent till 3,14 kronor.

Enligt ett pressmeddelande tecknades forskningsbolaget Dicots företrädesemission till 109,5 procent och blev därmed övertecknad. Emissionsgarantierna behövde inte tas i anspråk. Bolaget tillförs 54,8 miljoner kronor före emissionskostnader på 8,5 miljoner kronor. Elin Trampe, vd i Dicot, säger i en kommentar att genom kapitaltillskottet kan bolaget nu med full kraft fortsätta sitt arbete med att utveckla LIB-01 till ett nytt modernt potensläkemedel, där nästa stora milstolpe är att påbörja de första studierna i människor. Aktien stängde 0,9 procent lägre.

RightBridge Ventures noterades i oktober 2022 på First North via ett s.k. omvänt förvärv, varmed det redan noterade bolaget Agilit Holding AB förvärvade samtliga aktier i RightBridge Ventures och därefter godkändes för fortsatt notering med företagsnamnet RightBridge Ventures Group. Vederlaget för samtliga aktier i RightBridge Ventures erlades genom nyemitterade aktier i det noterade bolaget. Inför förvärvet ingick säljarna i RightBridge Ventures AB lock up-avtal. Det har nu kommit till styrelsens kännedom att en av säljarna brutit mot ingånget lock up-avtal.
Styrelsen har uppmärksammats på att en av säljarna avyttrat samtliga sina aktier i bolaget, vilket sedermera även har bekräftats genom kontroll av bolagets aktiebok. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att påkalla vite i enlighet med tillämplig klausul i lock up-avtalet. Aktien handlades upp 9,3 procent till 0,4699 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Small Cap – Svag debut för Smart Wires
18.05.2021

Small Cap – Svag debut för Smart Wires

Smart Wires, som erbjuder lösningar vilket gör telnäten effektivare, gjorde idag debut på First North.

Inför noteringen genomförde bolaget en private placement om 30,4 miljoner svenska depåbevis till kursen 41,50 kronor per depåbevis, vilket tillförde 1,26 miljarder kronor före emissionskostnader. Ytterligare 4,5 miljoner depåbevis kan bli aktuella i en övertilldelning, vilket skulle innebära ytterligare 188 miljoner kronor. Placeringen mötte ett stort intresse från både svenska och utländska institutioner. Slutkursen skrevs till 30 kronor.

Styrelsen för SaltX Technology Holding har beslutat om en riktad nyemission om 15 miljoner B-aktier, motsvarande 60 miljoner kronor. Teckningskursen i nyemissionen uppgick till 4 kronor per aktie. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 14,6 procent av antalet aktier och röster i SaltX. Likviden som tillförs bolaget ska främst användas för att finansiera ytterligare produktutveckling. Aktien såldes 7,5 procent till 4,16 kronor.

Adverty, verksamma inom teknik för displayannonsering, hade under det första kvartalet intäkter på blygsamma 0,2 miljoner kronor (0,8). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -5,3 miljoner kronor (-3,4). VD Tobias Knutsson menar att 2021 blir året då in-game-annonsering kommer att dra igång på allvar, och flera signaler tyder enligt honom på att så kommer att bli fallet. Flera av världens största mediebyrånätverk har nyligen sjösatt nya avdelningar med fokus på just in-game-annonsering. Vidare uppger Tobias Knutsson att intresset för Adverty aldrig varit större, från kunder och leverantörer till media och investerare. Den senaste tolvmånadersperioden har börsvärdet ökat 117 procent. På tisdagen såldes dock aktien ned 17,8 procent till 8,80 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
24.03.2021

Small Cap - Creades blir ägare i Seafire via riktad emission

Creades, med storägare Sven Hagströmer, investerar 40 miljoner kronor via en riktad emission i förvärvskoncernen Seafire.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början