Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Teckna aktier i Alltainer
07.04.2022

Teckna aktier i Alltainer

Alltainer designar och inreder modifierade sjöcontainers till olika ändamål utifrån kundens behov såsom boendecontainers, barcontainers och sanitetscontainers. Produktionen av färdiga inredda containrar görs i Alltainers egna inredningsfabrik i Vietnam.

Inredningen utförs i Alltainers egna inredningsfabrik i Vietnam. Som en konsekvens av att inredningen färdigställs i ett låglöneland samt att bolagets huvudsakliga marknad är USA, kan de säljas till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Pengarna från pågående nyemission skall användas som arbetskapital. Om Alltainer skall kunna växa snabbt och kraftigt under närmsta 12 månader, så behöver bolaget ha kapital till inköp av material, öka personalen etc. I emissionsbeloppet är också reserverat 1 miljon kronor till demomodeller, som skall ställas hos potentiella återförsäljare i USA, och bidra till att öka försäljningen snabbare.

Sista dagen att teckna nyemissionen är imorgon (8 april)


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 24 mars - 8 april 2022

Teckningspris: 3,95 kronor per aktie

Emissionsvolym: ca 5,39 MSEK

Handel med teckningsrätter: 24 mars - 5 april 2022

Värdering: Med en teckningskurs om 3,95 SEK blir värderingen av Alltainer AB 32,5 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt i den viktade kurs över senaste 5 handelsdagar, 5,63 SEK, från 8 mars till 14 mars 2022 innebär det en rabatt om 30 procent.

Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Videointervju Analyst Group

Analys från Analyst Group

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
20.04.2021

Small Cap - Kraftig uppgång i Alltainer efter ramavtal

Alltainer har ingått ramavtal med Mountain Container i Montana om leverans av kontorscontainers.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
18.01.2021

Dagens insynshandel

Enligt Finansinspektionens insynsregister har Adam Krejcik köpt 5 775 aktier i affiliatebolaget Catena Media där han är styrelseledamot.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Inbjudan att teckna aktier i Alltainer
23.11.2020

Inbjudan att teckna aktier i Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och vidaresäljer containrar som bostäder, barer och sanitetsanläggningar. Bolagets kundgrupp omfattar uthyrare som i sin tur hyr ut containrarna till byggbolag, större events, och RV parks. Försäljning sker huvudsakligen via distributörer. USA är bolagets största marknad, och bearbetning av Europa och Oceanien pågår. Alltainer tillverkar alla sina standardlösningar i sin egen fabriksanläggning i Asien.

Alltainer är ett produktionsbolag som tillverkar modifierade containerlösninger till olika marknadssegment. Bolaget produktportfölj kan uppdelas i lösningar till Boende; Sanitet och Events. Med ett utbyggt distributörsnät i främst USA genom Alltainers generalåterförsäljare för USA, har Alltainer en utfästelse på 400 enheter över de närmsta 2 åren i form av ett ”letter of intent”. Det är främst det orderunderlag som är bakgrunden för Alltainers fokus på att utbygga bolagets produktionskapacitet i företagets Vietnamesiska produktionsenhet. Alltainer förväntar att utöka sin kapacitet från dagens 5-7 enheter i månaden till 25 enheter för att uppfylla bolagets nuvarande kunders förväntningar på oss inom de närmsta 2 åren och sedan växa till 75 enheter per månad om 3 år. Då erbjuder sig Alltainer som leverantör till större kunder som önskar beställa 100-200 enheter med rimliga leveranstider. Det rör sig om stora uthyrningsbolag, internationella organisationer, militära kunder och myndigheter. I det läget är leveransförmåga och leveranstid viktigare än pris.

Alltainer  fokus är att utöka produktionen, och för att göra detta effektivt och snabbt behöver bolaget rörelsekapital, så de kan effektivisera sina inköp och produktionsprocess. Sedan kommer Alltainer behöva hyra ytterligare produktionsyta under 2021, så företaget kan utöka produktionen till 2000+ enheter per år. Detta kommer kräva investeringar i maskiner och verktyg, samt optimering av produktionslokalerna.

Bolaget genomför just nu en IPO på cirka 8 miljoner kronor. Sista teckningsdag är onsdagen den 25 november.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 8 kronor per aktie.

Teckningsperiod: 9 november - 25 november 2020.

Emissionsvolym: 8 MSEK, 1 miljon aktier.

Värdering: 42,5 MSEK "pre-money"

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Videointervju

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Alltainer
16.11.2020

Stockpicker intervjuar - Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och vidaresäljer containrar som bostäder, barer och sanitetsanläggningar. Bolagets kundgrupp omfattar uthyrare som i sin tur hyr ut containrarna till byggbolag, större events, och RV parks. Försäljning sker huvudsakligen via distributörer. USA är bolagets största marknad, och bearbetning av Europa och Oceanien pågår. Alltainer tillverkar alla sina standardlösningar i sin egen fabriksanläggning i Asien.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har en MBA med tyngd på juridik från CBS i Köpenhamn, och har arbetat som VD i ett antal tillverkningsbolag inom förpackningsbranschen, men har också startat och drivit utvecklingsbolag inom teknik och handel. Innan Alltainer startade jag IVISYS och introducerade bolaget på Nasdaq First North i 2015, då i rollen som VD. Idag har jag kvar uppdraget som ordförande i bolaget.

Jakob

Jakob Kesje, VD

Kan du beskriva Alltainer och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Alltainer är ett produktionsbolag som tillverkar modifierade containerlösninger till olika marknadssegment. Bolaget produktportfölj kan uppdelas i lösningar till Boende; Sanitet och Events. Med ett utbyggt distributörsnät i främst USA genom Alltainers generalåterförsäljare för USA, har Alltainer en utfästelse på 400 enheter över de närmsta 2 åren i form av ett ”letter of intent”. Det är främst det orderunderlag som är bakgrunden för Alltainers fokus på att utbygga vår produktionskapacitet i vår Vietnamesiska produktionsenhet. Vi förväntar att utöka vår kapacitet från dagens 5-7 enheter i månaden till 25 enheter för att uppfylla våra nuvarande kunders förväntningar på oss inom de närmsta 2 åren och sedan växa till 75 enheter per månad om 3 år. Då erbjuder vi oss som leverantör till större kunder som önskar beställa 100-200 enheter med rimliga leveranstider. Det rör sig om stora uthyrningsbolag, internationella organisationer, militära kunder och myndigheter. I det läget är leveransförmåga och leveranstid viktigare än pris.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Alltainer säljer enbart via distributörer, då vårt erbjudande är volymproduktion av standardiserade lösningar till ett attraktivt pris. Värdet av en egen service- och säljorganisation står inte i relation till kostnaden, och våra standardiserade lösningar passar bra för att säljas genom distributörer.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi har varit begränsade i vårt resande, vilket påverkat vår möjlighet att vara på plats vid produktionsenheten i Vietnam. Detta till trots har vi ökat produktionen från 1 enhet i månaden till 5 enheter i månaden, genom ett strukturerat arbete med produktionen på distans. Givetvis kommer utvecklingen av vår produktion och kapaciteten påverkas positivt, när vi igen kan resa, och vi kommer se till att vara på plats senast i januari 2021, även om det kräver karantän. På inkommande order ser vi ingen påverkan, då vi fortfarande arbetar med små antal och USA arbetar med begränsat lockdown.

Ni genomför just nu en IPO där Ni tar in ca 8 MSEK varefter Ni noteras på Spotlight Stock Market. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vårt fokus är att utöka produktionen, och för att göra detta effektivt och snabbt behöver vi rörelsekapital, så vi kan effektivisera våra inköp och produktionsprocess. Sedan kommer vi behöva hyra ytterligare produktionsyta under 2021, så vi kan utöka produktionen till 2000+ enheter per år. Detta kommer kräva investeringar i maskiner och verktyg, samt optimering av produktionslokalerna. Vi förväntar att allokera 6,0 MSEK till rörelsekapital och 5,0 till investeringar i fabriken. Beroende på vilket kapital vi får till förfogande genomför vi investeringarna i den takt det är möjligt. Med utgångspunkt i vår nuvarande vinstnivå och de ökningar som kommer till, har vi också ambitioner om att tillverka ett antal demoenheter som kan hjälpa driva försäljningen ytterligare.

alt2Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Vår största utmaning är att tillfredsställa våra kunders behov inom rimlig tid, varför vi fokuserar på att öka vår produktionskapacitet. Där är det viktigt vi får till bra materialflöden från våra leverantörer och kan rekrytera den personal som vi kommer behöva.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Alltainer erbjuder lösningar i marknaden som skiljer sig genom pris, kvalitet, nytänkande och standardisering. Exempelvis har Alltainers boendelösningar och sanitetslösningar möjlighet att ersätta dyra och mindre hållbara lösningar som toalett trailers och campingvagnar till uthyrning.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Globalt sett ökar efterfrågan efter containerbaserade lösningar starkt och USA ligger i front inom denna ökning. Med Alltainers blygsamma produktionskapacitet kommer det gå många år innan något motstånd i efterfrågan kommer kunna kännas. Enbart i USA finns det 13000 RV parks som kan ha stor ekonomisk vinst i att ersätta nuvarande boendetrailer till uthyrning med containerlösningar. Inom sanitet finns ett uttalat behov av mera robusta lösningar för uthyrning än dagens toalett-trailers till byggen och events. Denna marknad enbart för Alltainer kan uppskattas till 2-3000 enheter per år, bara i USA.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Alltainer?

– Alltainer har passerat flera punkter i sin utveckling, då våra standardiserade lösningar är färdigutvecklade och godkända av kundgruppen, bolaget har redan en köpande kundgrupp som önskar flera enheter än bolaget kan producera idag. Så investerare skall bidra till att utbygga produktionskapaciteten från 15 enheter i 2019 till 900 enheter i 2022, och kan förvänta sig att vinsten per container kommer öka löpande medan omsättningen ökar. Det är därför en investering som oftast erbjuds till andra typer av investerare. Därför är risken minimerat till vår förmåga att lyfta produktionen till att möta marknadens efterfrågan.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Alltainer ut då?

– Om 5 år är Alltainer den naturliga leverantör som större kunder vänder sig till för att få volymleveranser av en lång rad av standardiserade containerlösningar. Vi levererar till FN, globala uthyrningsföretag, regeringar och en rad distributörer på olika kontinenter. Med en produktion på 300+ enheter i månaden är våra processer välfungerande, vår produktionskostnad minimal och följaktligen vår vinstnivå hög. Troligen kommer bolaget vara attraktivt för stora kapitalfonder som ser ett bolag med en tillväxtpotential som kommer vara pågående i många år framöver.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 8 kronor per aktie.

Teckningsperiod: 9 november - 25 november 2020.

Emissionsvolym: 8 MSEK, 1 miljon aktier.

Värdering: 42,5 MSEK "pre-money"

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Videointervju

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början