Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
13.02.2023
Small Cap – Slakt i Scibase efter emissionsbesked

Small Cap – Slakt i Scibase efter emissionsbesked

Prebona har ingått ett långfristigt distributionsavtal med Berner Medical avseende marknadsföring och försäljning av Prebona's eget varumärke, Prebona Inodorus OdorCare, som riktar sig specifikt mot lukteliminering inom sjukvård och hälsovård. Distributionsavtalet är exklusivt för Sverige, Norge och Finland. Berner Medical är en del av Berner Ltd med huvudkontor i Finland. Berner Ltd. omsätter ca. 4 miljarder kronor och producerar och distribuerar produkter inom fyra affärsområden, däribland sjukvårds- och apoteksmarknaden. Bolaget har etablerade kontakter inom sjukvården över hela Norden. Aktien handlades upp 15,4 procent till 4,50 kronor.

First North-listade Arcoma har erhållit den första ordern på Arcoma Precision i5 med nyligen lanserade funktionerna live-kamera och avancerad fjärrkontroll. Systemet kommer att levereras i början av mars till University Hospital Zurich genom Leuag AG som är Arcomas distributör och partner i Schweiz. Live-kameran ger användaren en god överblick över patienten under hela undersökningen. Kameravyn visas både på röntgensystemets display och i manöverrummet vilket förenklar och effektiviserar arbetet. Aktien förbättrades 9,8 procent till 11,20 kronor.

Scibase såldes ned 35,6 procent efter sin delårsrapport samt besked om en företrädesemission på 80 miljoner kronor. Teckningskursen i företrädesemissionen är 1,55 kronor per ny aktie, jämfört med dagens stängningskurs om 1,87 kronor. Företrädesmissionen omfattas till 52 procent av teckningsförbindelser och till 48 procent av emissionsgarantier. Emissionen görs då bolaget bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Enligt ett pressmeddelande kommer likviden att användas för att finansiera bolagets strategiska fokus på en bredare statlig och privat kostnadsersättning i USA, fortsatt marknadsexpansion i USA och Tyskland, klinisk- och produktutveckling inom segmentet hudens barriär samt rörelsekapital för löpande verksamhet, såsom forskning, utveckling, försäljning, marknadsföring och produktion.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
27.01.2023
Small Cap - Stororder till Arcoma

Small Cap - Stororder till Arcoma

First North-listade Arcoma har erhållit en stor order på totalt 8 röntgensystem som ska levereras till Schweiz.

Ordern består av 5 stycken Arcoma Precision i5 och 3 stycken Arcoma Intuition, alla system ska levereras under 2023. Ordern kommer från Leuag AG, som är Arcomas distributör och partner i Schweiz. Systemen kommer att installeras succesivt under 2023 där merparten av systemen kommer att levereras till Leuag AG under andra kvartalet. Det totala ordervärdet är cirka 12,6 miljoner kronor. Tarik Cengiz, Business Director & Key Account Manager på Arcoma, uppger att det är en stor affär för bolaget. Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Aktien stärktes 6,1 procent till 9 kronor.

Under den senaste tiden har Lipigon kommit med flera positiva nyheter om bolagets blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense som befinner sig i klinisk fas I. Bolaget undersöker nu möjligheten att starta fas II tidigare än planerat. I maj 2022 startade Lipigon den första kliniska studien av Lipisense, ett RNA-läkemedel framtaget för att sänka blodfettet triglycerider hos personer med kraftigt förhöjda nivåer. I oktober rapporterade bolaget positiva topline-resultat från grupperna som får engångsdosering, som visade att Lipisense tolererades väl och inte orsakar biverkningar. I förra veckan rapporterades säkerhetsresultat från grupperna som får upprepade stigande doser, vilka ytterligare bekräftade kandidatens goda säkerhetsprofil. Aktien klättrade 4,9 procent till 1,18 kronor.

Coegin Pharmas portföljbolag Reccura Therapeutics rapporterar "ytterligare lovande prekliniska forskningsresultat", efter att i oktober i fjol ha rapporterat positiva forskningsdata som bekräftade att huvudkandidaten AVX001 har potential som ett framtida behandlingsalternativ för basalcellscancer (BCC). Reccura Therapeutics nya prekliniska forskningsresultat visade en potent och selektiv hämning av celltillväxt med huvudkandidaten i koncentrationer ner till 4 M i BCC-celler och 8 M i SCC-celler. Dessutom visades en tiofaldigt mer potent effekt för minskning av celltillväxten i direkt jämförelse i försöket mellan AVX001 (2,8 M) och vismodegib (28 M). Coegins aktie ökade 3,9 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Stark inledning på börsveckan - Ola Rollén lämnar som VD
27.06.2022

Stark inledning på börsveckan - Ola Rollén lämnar som VD

Stockholmsbörsen inledde veckan starkt efter fredagens rally på Wall Street då vi firade midsommar.

OMXS30-index ökade 3,1 procent medan det bredare OMXSPI klättrade 3,2 procent. Bland Large Cap-bolagen steg Atlas Copco och SKF 5,5 respektive 6,1 procent. Hexagon har utnämnt Paolo Guglielmini till ny vd. Han kommer att efterträda Ola Rollén från och med 31:a december 2022. Paulo har arbetat på Hexagon i ledande befattningar sedan 2010, senast som Chief Operating Officer samt chef för divisionen Manufacturing Intelligence. Under Rolléns 22 år som vd har aktien nått en avkastning på 10 000 procent, inklusive utdelningar, skriver Dagens industri. Aktien klättrade 3,8 procent till 109,75 kronor.

Fastighetssektorn, som haft det tufft under den senaste tiden, gick starkt på måndagen. K-Fastigheter lyfte 6,5 procent, SBB avancerade 9 procent och Castellum ökade 6 procent. SBB har sålt efterställda ägarlån för 1 465 miljoner kronor till Kåpan Pensioner. Samtidigt har parterna kommit överens om att ambitionen är att Kåpan Pensioner senast 31 december köper SBB:s andel i samriskbolaget SMB, som SBB i dag äger hälften av. Trots de senaste månadernas kursras är nedgången i fastighetsbolagen långt ifrån över, säger SHB:s analytiker Johan Edberg till Dagens Industri. Han spår att sektorn kan rasa ytterligare 30 procent om marknaden prisar in de högre finansieringskostnaderna. SHB kapar sin kortsiktiga rekommendation för Thule till Behåll (Köp). Thules aktie lyfte 1,7 procent till 271,50 kronor. Danske Bank sänker riktkursen för Sinch till 120 kronor (130) med upprepad köprekommendation. Aktien stängde 0,8 procent lägre till 38,12 kronor.

Annons

Kambi backade 10,2 procent till 180,40 kronor. Nedgången kommer i spåren av uppgifterna om att storsatsande Fanatics för samtal om att förvärva Kambi-konkurrenten Tipico. Enligt uppgifter till CNBC har parterna inte kunnat enas om priset och det är osäkert om en affär kommer att gå i lås. Bland andra bettingrelaterade bolag steg Kindred och Betsson 2,3 respektive 2,2 procent. Engcon som nyligen noterades på börsen, fortsätter att falla tillbaka efter succénoteringen. Aktien försvagades 8,8 procent till 64 kronor, vilket kan jämföras med teckningskursen på 46 kronor per aktie. Medicinteknikbolaget Sectra har tecknat kontrakt för digital patologi med två NHS-vårdgivare i östra England. Aktien förbättrades 5,2 procent till 135,30 kronor.

Rallyt i fertilitetsbolaget Vitrolife accelererade på måndagsbörsen då aktien avancerade 15 procent. Någon tydlig förklaring finns inte till rallyt. Stockwik fick för ett år sedan säljrekommendation av Di. Aktien har sedan dess halverats i kurs och gått betydligt sämre än index. Tidningen är inte lockad av aktien trots kursfallet, enligt en uppföljning på måndagen. Di menar att risken är att aktien halveras. Aktien såldes ned 7,3 procent till 66,10 kronor. First North-listade Arcoma har vunnit en upphandling på upp till sex Arcoma Precision i5-system i Finland. Tre av systemen kommer att installeras under 2022 och kontraktet innehåller en option på ytterligare tre för installation nästa år. Ordervärdet uppgår till 7,5 miljoner kronor beroende på tillval och optioner. Aktien adderade 5,6 procent till 7,48 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
22.12.2018

Arcoma – Så mycket bättre

Sist vi tog upp Arcoma (Växjöbaserad utvecklare och leverantör av avancerade digitala röntgensystem) till analys var i slutet av oktober förra året. Då menade vi att saker och ting på allvar hade börjat gå bolagets väg och bedömde att kurvorna pekade stadigt uppåt i verksamheten.

ARCOMA | First North | 13,40 kr 

Rekommendationen sänktes dock till neutral då vi räknade med att bolaget trots allt hade en god bit kvar till nollresultat och än längre till rejäla vinster samtidigt som risknivån var fortsatt hög. Vi misstänkte vidare att ytterligare utspädande kapitaltillskott kunde bli nödvändigt på vägen mot vinster. Detta har än så länge inte besannats, och i Q3 rapporten i slutet av förra månaden såg den finansiella situationen relativt stabil ut.

I år har tillväxten varit stark och resultatet förbättrats kraftigt från svidande förlust förra året till endast en marginell dito. För helåret tippar vi på ett resultat nära noll. Även kassaflödet har lyft kraftigt och visar numera ett rejält överskott. Kostnadskontroll och riktigt skapliga marginaler har förutom tillväxten bidragit till de bättre siffrorna.

Samtidigt har Arcoma åstadkommit en god kassanivå. Genom förra årets nyemission och årets rörelserelaterade förbättringar, har den finansiella situationen blivit betydligt stabilare. Trots det kan ett eventuellt framtida behov av kapitaltillskott inte uteslutas, exempelvis om börs- och konjunkturoron på sikt skulle dämpa affärsvolymerna eller om större investeringsbehov skulle uppstå.

För tillfället tyder dock inget på att ett nyemissionsbehov skulle uppstå i närtid av skäl kopplade till befintlig rörelse. Lyckas Arcoma åtminstone bibehålla marginalerna och samtidigt växa vidare kraftigt, är chansen god att man även på lite längre sikt klarar sig utan kapitaltillskott, annat än i eventuellt expansivt syfte. Det vore förstås mycket positivt.

På den europeiska marknaden satsar bolaget på en ökad närvaro för att komma närmare kunderna på de stora centraleuropeiska marknaderna. Detta genom anställningen av en ny försäljningschef för Europa baserad i Tyskland. I Nordamerika stärks och utvidgas samtidigt det viktiga samarbetet med Canon, vilket ger större markandstäckning och förhoppningsvis ökad marknadspenetration för Arcomas produkter. Även i Europa samarbetar bolaget numera med Canon, vilket börjat ge viss initial effekt. I Asien går det för tillfället desto trögare pga utdragna förhandlingar.

Hög tillväxt, ett resultat som tagit sig till nollstrecket, ett kassaflöde som nu ger klart överskott, en mer stabil finansiell situation och ett tajtare samarbete med Canon. Så långt allt gott. Men när kommer vinster och kassaflöden tillräckliga för att motivera markant högre kurser än nuvarande runt 13 kr?

Där är vi inte lika säkra. Om inte tillväxten växlar upp ytterligare de närmaste åren, dröjer det sannolikt ett bra tag innan man i backspegeln kan anse dagens kurs som ett klockrent fynd. Likafullt bedömer vi att Arcoma, utan eventuella omvärldschocker eller plötsliga kraftiga inbromsningar i världskonjunkturen, kan nå en vinst per aktie efter skatt på runt en krona inom 2-3 år. Om så sker finns det en hygglig uppsida, om än inte direkt monstruös.

I nuvarande osäkra börsläge och iskalla småbolagsklimat räcker dock dylika utsikter inte riktigt till för en köprekommendation, hur välskött bolaget än är. Risknivån är över medel och för en regelrätt köprekommendation har vi högre avkastningskrav än vad aktien i nuläget, med nuvarande v

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början