Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
30.01.2023
Small Cap - Kanceras studier går enligt plan

Small Cap - Kanceras studier går enligt plan

Arctic Minerals uppdaterar kring bolagets fortsatta prospektering vid guldprojektet Nutukka i finska Lappland.

Prospekteringen genomförs för att följa upp de goda resultaten från fjolårets fältarbete då ett omfattande guldvasknings- och geokemiskt provtagningsprogram genomfördes, där synligt guld kunde ses utbrett i de vaskade proven. Prospekteringen vid projektet fokuserar nu på tre områden som anses vara särskilt intressanta. Ytterligare provtagning kommer nu initialt ske genom grävande av undersökningsdiken samt ett borrprogram för djupmoränprovtagning (base-of-till & top-of-bedrock), där den nedersta delen av moränlagret och bergytan provtas. Enligt ett pressmeddelande utförs prospekteringsarbetet enligt plan under sommaren och hösten 2023. Bolaget planerar därefter för ett kärnborrningsprogram under vintern 2023/2024. Aktien tappade 1,6 procent till 0,61 kronor.

Micropos Medicals omsättning sjönk till 0,3 miljoner kronor (1,8) i det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet försämrades till -5,0 miljoner kronor (-3,0). Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 38,3 miljoner kronor (30,5). Under december fyllde bolaget på kassan via en riktad nyemission. Därmed kan Micropos Medical enligt vd Thomas Lindström fokusera på marknadsbearbetning och fortsatt lansering, då i första hand i Europa och USA och där det känns som att förutsättningarna att både få i gång nya användare och att öka regelbundenheten i användningen radikalt förbättrats. Aktien stängde 5,5 procent högre.

Kancera meddelar att de kliniska studierna av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater KAND567 och KAND145 fortskrider enligt plan samt att det amerikanska patentverket utfärdat ett processpatent som skyddar Kanceras produktionsmetod. Vidare meddelar Kancera att patientrekryteringen i den pågående FRACTAL-studien, en klinisk fas IIa-studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt, fortskrider väl och per idag har 66 patienter rekryterats. Det överstiger det ursprungligen definierade målet för studien på totalt 60 patienter. Aktien avancerade 9,8 procent till 3,595 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
07.12.2022
Small Cap – Positiva resultat för Arctic Minerals

Small Cap – Positiva resultat för Arctic Minerals

SpectraCure har tecknat en avsiktsförklaring med det tyska läkemedelsföretaget Cheplapharm för att säkerställa global tillgång till det fotosensibiliserande läkemedlets aktiva substans.

Bolaget har tagit det strategiska beslutet att bli innehavare av marknadsföringstillståndet för det fotosensibiliserande läkemedlet som används vid fotodynamisk terapi (PDT). Det innebär att SpectraCure kommer att sälja behandlingsplattformen Q-PRO® och även marknadsföra och sälja det läkemedel som krävs för att genomföra behandlingen, under SpectraCures egna varumärke. SpectraCure avser att registrera och därmed legalt äga läkemedlet, vilket ger full kontroll över kommersialiseringen och prissättningen. Aktien stängde oförändrat.

Annons

Enligt ett pressmeddelande har Arctic Minerals erhållit positiva resultat från de geofysiska markmätningar som utfördes under fältsäsongen 2022 i det av bolaget helägda Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge. Resultaten från den senaste markmätningen bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet. Elektromagnetiska markmätningar utfördes i två områden täckta av undersökningstillstånd i Bidjovagge under sommaren 2022. Det ena uppmätta området ligger väster om det tidigare gruvområdet och det andra är beläget norr om det historiska Bidjovagge gruvområdet. Aktien lyfte 0,8 procent till 0,53 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
01.12.2022
Small Cap - Zaplox tecknar avtal med Nordic Choice Hotels

Small Cap - Zaplox tecknar avtal med Nordic Choice Hotels

Ett av de mindre bolagen sett till börsvärde, First North-listade Zaplox, har ingått avtal med hotellkedjan Nordic Choice Hotels för...

Avtalet omfattar Zaplox SDK som kommer utgöra en integrerad del i den digitala gästresan för kedjans över 220 hotell. Innan utgången av tredje kvartalet 2023 kommer Zaplox mobila nycklar att vara tillgängliga på ett 100-tal hotell med ca 23 000 hotellrum. Partnerskapet stärker Nordic Choice Hotels digitala gästresa och möjliggör utvecklandet av nästa generation mobila nycklar. Med över 220 hotell och 41 500 rum i 5 länder är Nordic Choice Hotels en av Nordens största hotellkedjor. Aktien klättrade 37,7 procent till 0,077 kronor. Som högst betalades aktien till 0,127 kronor.

Alzecure Pharma har under alzheimerskongressen CTAD i San Francisco presenterat resultat från ny klass av småmolekylära Aβ42-sänkande anti-amyloidogena substanser för preventiv eller sjukdomsmodifierande behandling av Alzheimers sjukdom. GSM uppvisar flera nyckelegenskaper som särskiljer sig från antikroppbehandlingar, bland annat att den kan tas i tablettform, lätt tar sig över blod-hjärn barriären samt kan produceras mer kostnadseffektivt. Posterpresentationen fokuserade på prekliniska data för AC-0027875 inom Alzstatin-plattformen. Aktien förbättrades 6,5 procent till 4,26 kronor.

Arctic Minerals har förvärvat 100 procent av kopparprojektet Peräpohja. Kopparprojektet Peräpohja består av 24 malmletningstillstånd och ansökningar om totalt 1 120 km2 (112 000 hektar). Projektet har fram tills nu ägts gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture. Royaltyavtalet ersätter nu tidigare joint venture-avtal, som därigenom avslutas. Genom Royaltyavtalet får Rio Tinto rätt till en royalty om en procent av intäkterna från eventuell produktion från projektet. Ingen kontant ersättning utgår för förvärvet av Projektet. Genom Royaltyavtalet får Arctic Minerals även full tillgång till all insamlade data och prospekteringsarbete som utförs av Rio Tinto i Projektet. Arctic Minerals har prospekterat efter kopparmalm i Peräpohja-området sedan 2017 och har därvid identifierat omfattande kopparmineraliseringar i både berghällar och i malmblock. Arctic Minerals aktie avancerade 4,4 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
29.09.2022
Small Cap - Eurobattery Minerals en vinnare

Small Cap - Eurobattery Minerals en vinnare

Eurobattery Minerals meddelar idag att man har fått en uppdaterad resursberäkning av Hautalampiprojektet.

Den oberoende JORC-kompatibla uppskattningen som utarbetats av AFRY Finland Oy drar slutsatsen att jämfört med tidigare analys år 2021 har de tillgängliga mineraltillgångarna i gruvprojektet nästan fördubblats med närapå 40 procent fler metaller. Eurobattery Minerals äger 40 procent av Hautalampi-projektet och har optionen att förvärva 100 procent från sin nuvarande majoritetsägare FinnCobalt. Aktien lade bakom sig en uppgång om 20,5 procent.

Enligt ett pressmeddelande har Arctic Minerals ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Branten Utvikling AS avseende förvärv av samtliga aktier i Arctic Exploration som innehar guldprojektet Katterat i Norge, i enlighet med avsiktsförklaringen som kommunicerades genom pressmeddelande den 15 augusti. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Arctic Exploration AS uppgår till 1,95 miljoner norska kronor och erläggs dels i form av kontant betalning om 0,05 miljoner norska, dels i form av en säljarrevers om 1,90 miljoner norska som kvittas mot 3 302 520 nyemitterade aktier i Arctic Minerals. Styrelsen i Arctic Minerals har beslutat om en riktad kvittningsemission om 3 302 520 aktier i bolaget som delbetalning av den avtalade köpeskillingen i förvärvet av Katteratprojektet. Aktien avancerade 7,4 procent till 0,554 kronor.

First North-listade Lipidor uppger att bolagets tidsplan för Fas III-studien med AKP02 för behandling av psoriasis har uppdaterats. Efter en mindre försening från bolagets CRO-partner Cadila beräknas data att vara tillgänglig för analys av sin statistiska partner under mitten av oktober. Bolagets bedömning är att kunna presentera studiens topline resultat under andra halvan av oktober månad. Fas III-studiens primärmål är att visa god terapeutisk effekt för behandling av lindrig till medelsvår psoriasis på både kropp och hårbotten. Aktien sänktes 5,8 procent till 7,90 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
17.03.2022
Small Cap – Artikel i Aftonbladet sänkte Beowulf Mining

Small Cap – Artikel i Aftonbladet sänkte Beowulf Mining

Aftonbladet skriver att gruvprospekteringsbolaget Beowulf Mining är delägare i ett brevlådeföretag, Vardar Geoscience, i brittiska Jungfruöarna.

Uppgifterna om Beowulfs dotterbolag på brittiska Jungfruöarna saknas både i informationen från när Beowulf Mining 2020 bad aktieägarna om runt 80 miljoner kronor via en nyemission. Inte heller finns uppgifterna på bolagets webbsida. Aftonbladet hittar uppgifterna i en av noterna i moderbolagets årsredovisning för 2020 som lämnats in till det brittiska bolagsverket. Aftonbladet skriver att Beowulf Mining har utlovat 1 miljard i skatteintäkter i Jokkmokk, om regeringen godkänner bolagets ansökan om uppstart av järnmalmsgruvan i Kallak. Bolaget saknar dock finansiering för att driva en gruva. Beowulf Minings ordförande Sven Otto Littorin säger till Nyhetsbyrån Direkt att det inte har slussats några pengar till brevlådeföretaget beläget i brittiska Jungfruöarna, som Aftonbladet skriver. Marknaden sänkte aktien 10,7 procent till 1,434 kronor. Som lägst betalades aktien till 0,983 kronor.

Arctic Minerals har identifierat nya mineraliserade områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar i det helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge. De senaste resultaten har framkommit i samband med en genomgång av analyser från historiska kärnborrhål. Efter en nyligen genomförd analys av geofysisk data i området gör bolaget även tolkningen att malmzonerna i Bidjovagge dessutom är öppna och fortsätter i flera riktningar. Tre nya, lovande målområden har identifierats, där exceptionella halter av guld och koppar påvisats i historiska borrhål. Malmskärningarna har genomborrats nära bergytan, på ett djup varierande mellan 81 och 126 meter längs borrhålen. Aktien handlades ned 4,2 procent.

Annons

Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group (SMG), har erhållit en order på cirka 900 000 kronor. Uppdraget innebär idé och produktion av filmer och animationer för en global aktör från privat sektor. Arbetet kommer att utföras under slutet av första och början av andra kvartalet 2022. Bond Street Film producerar bl.a. reklamfilm, beställningsfilm, 3d-animation och visuella effekter, trailers, utbildningsfilm och promotion-material. Sen januari 2020 bedrivs även varumärkena Shortcut Produktion och Frost Studio inom ramen för Bond Street Film Stockholm AB. Shortcuts aktie steg 1,3 procent till 3,06 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
17.01.2022
Small Cap - Kursrally i Arcic Minerals

Small Cap - Kursrally i Arcic Minerals

Arctic Minerals mäktade med en kursuppgång om 48 procent.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
13.04.2021
Small Cap - H&D Wireless rusade efter avtal med Ericsson

Small Cap - H&D Wireless rusade efter avtal med Ericsson

H&D Wireless och Ericsson har ingått ett gemensamt globalt co-marketingavtal avseende hårdvara och tjänster inom Industry 4.0 och IoT.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början