Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Nu skapas tillväxtmöjligheter - Köp aktien
07.10.2020

Nu skapas tillväxtmöjligheter - Köp aktien

Vin- och spritleverantören har i våra ögon länge varit undervärderad på börsen och nu passar finska spritjätten Altia på och införliva bolaget. Vi rekommenderar köp.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
21.08.2019

Arcus – Konjunkturstabil högutdelare

Den norska vin- och spritleverantören har några turbulenta år bakom sig. Inte så mycket vad gäller verksamheten, men snarare ägarsituationen. Aktien börsnoterades i december 2016, efter 11 år som ett av investmentbolaget Ratos innehav. Under denna tiden utvecklades bolaget från en i huvudsak norsk spritproducent till en av Nordens ledande vin- och spritleverantörer. Många strategiska initiativ genomfördes med fokus på att öka tillväxten, bredda erbjudandet, öka antalet varumärken och höja produktionseffektiviteten. Som en konsekvens av dessa steg omsättningen med en årlig tillväxttakt om cirka 11%.

ARCUS | Norge | 37,3 nok

Strax efter IPO:n sålde svenskarna sin resterande andel till de andra storägarna Canica AS och Sundt AS. Det förstnämnda är ett norskt investmentbolag som förra året lade ett bud om 45 nok per aktie på Arcus, vilket dock inte accepterades utan styrelsen avvisade budet som för lågt. Det var inte alltför förvånande, då premien mot teckningskursen uppgick till endast 5%. Canica, som är även storägare i Orkla, har under tiden ökat sitt ägande från drygt 33% till strax över 42%.

I Norge är Arcus marknadsledare inom både vin och sprit och på övriga nordiska marknader är man en av de ledande aktörerna. Dessutom är man även aktiv på den tyska marknaden. Till bolagets mest kända egna varumärken inom sprit hör bland annat Aalborg Akvavit, Gammel Dansk och Lysholm Linie Aquavit. Inom vin har Arcus både egna varumärken, som till exempel Ruby Zin, samt agenturverksamhet där man representerar producenter som Masi och Francois Lurton.

Annons

Sammanlagt svarade försäljningen av vin för cirka 60% av fjolårets omsättning på 2 723 Mnok. Största marknad för detta affärsområde är Sverige, som stod för nästan 60% av omsättningen, följt av Norge (30%). Dessvärre tappade man i början av året några vinproducenter som valde andra importörer, vilket i sig är inget ovanligt i branschen och under året har man även lyckats knyta nya producenter till sig. Bortfallet väntas dock har en total effekt på 138 Mnok på årets omsättning inom Wine, vilket motsvarar drygt 8%.

Bortsett från det, har utvecklingen hittills i år varit bra, som den senaste kvartalsrapporten visade. Omsättningen under första halvåret ökade organiskt med 2,4%, jämfört med samma period ifjol, till 1 250 Mnok, tack vare en stark trend inom affärsområdet Spirits. Här uppgick den organiska tillväxten till 7%. Inom Wine blev det en organisk nollväxt, till följd av producentbortfallet i Sverige. Den resterande verksamheten presterade för övrigt bra i en växande marknad. I Norge lyckades man dessutom utöka sina marknadsandelar under perioden, tack vare nya produkter och starkt momentum inom egna varumärken (Arcus Wine Brands, AWB). AWB är det största vinbolaget i Norge och importerar sina viner i stora container för att sedan fylla dem i bag-in-box eller flaskor i den egna produktionsanläggningen.

Lönsamheten inom affärsområden har varit relativt stabil historiskt och även under perioden januari – juni visade sig marginalerna ganska oförändrade. Justerad för engångseffekter ökade rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar (EBITDA) inom Wine med 0,2 procentenheter till 9,2%, medan motsvarigheten inom Spirits ökade med lika mycket till 8%. På koncernnivå ökade det justerade EBITDA till 129 Mnok, från 84 Mnok under första halvåret 2018, vilket dock berodde på en positiv effekt från ändrade redovisningsregler (IFRS 16).

Samma förändring i redovisningsstandarden förklarar även ökningen av nettoskulden till 1836 Mnok. Balansräkningen är fortfarande robust, med en hanterbar nettoskuldsättningsgrad på 1,2 och en soliditet på 30% vid slutet av juni. Bolaget har historiskt varit en generös utdelare, med ambitionen att returnera 50-70% av nettovinsten till sina ägare. Den senaste utdelningen på 1,66 nok för 2018 motsvarade en direktavkastning på cirka 4%.   

Vi gillar bolagets starka position på den nordiska marknaden för vin och sprit, som har ett uppskattat värde på över 12 miljarder euro, enligt analysföretaget Euromonitor. I över 10 år har man dessutom lyckats växa betydligt snabbare än marknaden. Framöver siktar ledningen på en organiskt tillväxt på 3-5% per år, samtidigt som EBITDA förväntas öka med 6-9%.

Vin- och spritmarknaden växer stadigt och är dessutom tämligen resistent mot svängningar i konjunkturen, vilket inte minst i dagens osäkra makroläge är ett välkommet inslag. Föga förvånande är Q4 säsongsmässigt den starkaste perioden för bolaget, tack vare jul- och nyårsfirandet. Vi räknar därför även i år med en stark avslutning på året, och en omsättning om 2,8 miljarder nok för helåret 2019. Vinsten per aktie landar i vårt scenario på 2,4 nok, vilket innebär att aktien handlas i skrivande stund till p/e 15.

Det är en attraktiv värdering, framförallt om vi även tar hänsyn till den förväntade direktavkastningen kring 4,5%. Därtill kommer jokern i form av storägaren Canica. Kursen står idag cirka 20% under förra årets budnivå på 45 nok, vilket borde ha ökat sannolikheten att ett nytt framtida uppköpsförsök får bättre gehör när det eventuellt presenteras. Med en riktkurs på just 45 nok ser vi aktien som köpvärd.

Stäng×
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början