Stockpicker intervjuar - Axilium Capital
14.02.2023

Stockpicker intervjuar - Axilium Capital

Med ett smart upplägg har Axilium Capital öppnat dörren för vanliga privatpersoner att investera i onoterade bolag. Genom att vara med i bolagets nätverk, vilket är kostnadsfritt, ges möjligheten till intressanta investeringsmöjligheter.

Beskriv kort Axilium Capital AB för Stockpickers läsare.

Axilium är ett investmentbolag med spetskompetens att investera i onoterade bolag i tidig fas, oftast kallade start-up bolag. Vårt fokus ligger på att hitta innovativa och unika bolag med en globalt skalbar affärsidé. Främst investerar vi i bolag inom teknologi och medicinteknik som har en hög innovationsgrad och som löser ett eller flera globala problem. Det finns oändligt många kriterier som start-up bolagen bör uppfylla för att Axilium skall anse dem investeringsbara. Exakt vad som krävs skiljer sig åt från fall till fall, men det finns tre avgörande faktorer som måste finnas i samtliga fall. 

palmer

Henrik Palmér, investeringsansvarig

Först och främst skall bolagen ha en global skalbar affärsidé som har möjlighet att få en märkbar och positiv effekt på dess marknad. Det skall även finnas goda möjligheter till en signifikant värdeökning om bolagen lyckas. Den tredje och kanske den viktigaste ingrediensen är att hitta rätt människor, därför lägger Axilium stor vikt på personerna bakom bolaget. De är ofta experter inom sitt område och vi letar efter de som har det lilla extra som krävs för att ta ett start-up bolag hela vägen till global succé.

Vårt mål är att identifiera bolag med rätt förutsättningar, där vi tillsammans med grundare, ledning och styrelse kan vara en del i utvecklingsarbetet mot ett bolag i världsklass!

Som medlem i Axiliums nätverk ges du möjligheten att investera i de bolag som Axilium identifierat i den ovannämnda processen. Tillsammans med våra investerare ger vi oss ut på ett spännande äventyr där vi bokstavligen kan förändra världen till det bättre, samtidigt som vi tillsammans får möjlighet till en mycket god avkastning.

Läs mer

Vad har hänt hos Axilium Capital sedan förra utskicket till Stockpickers följare? 

Blickar vi tillbaka på året som gått, började det lyckat med en ny lansering till våra investerare. Därefter som vi alla känner till startade Ryssland ett krig mot Ukraina, vilket ledde till en global energi och mat kris samt en skenande inflationen, som i sin tur satte i gång en serie av kraftiga räntehöjningar för att motverka inflationen. Vi har haft en relativt lång tid med hög tillväxt på börsen och under 2022 har vi upplevt en rejäl tillbakagång på börsen som i många anseende kan ses som en naturlig effekt med tanke på den fas vi befinner oss i. Alla dessa faktorer har haft en stor påverkan på marknaden under året.

Att investera i relativt nystartade bolag är ett bra sätt att diversifiera sitt sparande, inte minst när marknaden är i en svacka. Onoterade företag påverkas inte i samma utsträckning av börsens volatilitet samt att start-up bolag ofta inte hunnit tillskaffa sig tunga fasta kostnader som mer etablerade bolag har. En fördel nyetablerade bolag ofta har är att de i kristider inte behöver fokusera på att sätta in krisåtgärder utan kan fortsätta arbeta i linje med sin strategi. De har dessutom ofta en affärsmodell och en tjänst eller produkt som är anpassat till framtidens problem där behovet oavsett marknadsläge kommer finnas kvar. Det är i dessa svåra tider som nya innovationer får sin chans att verkligen kliva fram och ta marknadsandelar. Vi ser dessutom att investeringar blir ännu mer attraktiva när det inte finns lika mycket pengar i marknaden som ska matchas med investeringar.

Vårt intensiva arbete under året mynnar ut i ett nytt investeringserbjudande riktat till våra medlemmar. AXC Cell Therapy är i centrum av framtidens behandling av cancer och andra svåra sjukdomar. Detta är en lösning som har potential att vara en signifikant faktor i ett kommande paradigmskifte inom behandling av svåra och idag obotliga sjukdomar och därmed rädda hundratusentals liv.

Hur upplevde ni kapitalmarknaden under 2022?

2022 handlade mycket om en omställning av världsekonomin, den processen pågår fortfarande även om vi nu kan se ett tydligt ljus i tunneln. Som en effekt av den ekonomiska nedgången upplevde vi en svår period med kraftiga minskningar i värde på tillgångar, främst inom fastigheter och större börsnoterade teknikbolag. Även om 2022 var ett jobbigt år för många är det viktigt att poängtera att denna period kommer efter en lång och kraftig tillväxtperiod med orimligt låga räntor och ohållbar tillväxttakt. Det är naturligt att marknaden får en chans att pausa, för att så småningom påbörja nästa tillväxtperiod. Som en följd av det svåra klimatet blev investerare mer defensiva, vilket inom start-up världen betydde en trögare kapitalmarknad där endast de bästa bolagen lyckats få in nytt kapital.

Många börsnoterade bolag har drabbats hårt av den stigande inflationen i kombination med energikrisen och har därför behövt vända sig till aktiemarknaden där det nästan råder säljpanik för att injicera nytt kapital i verksamheten. Start-up bolagen har visat sig ha större motståndskraft mot yttre faktorer som påverkar börsen mer, deras utmaning landar i stället i att resa tillräckligt med kapital från professionella investerare för att driva verksamheten framåt och inte tappa fart i utvecklingen. Inom Axiliums portfölj har de flesta bolag lyckats väldigt bra trots omständigheterna, vilket visar på den styrkan som finns i teamen och affärsidéerna.

Hur ser ni på utsikterna för 2023? 

Blickar vi framåt mot 2023, ser vi med stor spänning och förhoppning på året. Vi har redan sett flera indikationer på att positiva vindar kommer blåsa in över världsekonomin och i synnerhet på den onoterade marknaden. Jag har valt ett axplock av alla intressanta utsikter för 2023 som kan få en stor påverkan på världsekonomin kommande år:

Centralbankerna världen över fortsätter att vara vaksamma på inflationen och de svarar med samordnade penningpolitiska åtstramningar vilket vi inte sett på mycket länge. Även om inflationen är fortsatt hög finns det tecken på att toppen är nära, och därmed krävs antagligen inte många fler ränteökningar innan inflationen är tillbaka på en mer normal nivå. Bortsett från de geopolitiska riskerna anser vi att den mest akuta risken är att lönerna pressas upp för mycket, vilket i så fall skulle slå ut effekterna av ränteökningen och i sin tur leda till högre räntor, högre arbetslöshet, flera konkurser och till slut en recession. Förhoppningsvis kommer fackförbunden inse att en blygsam lönehöjning är det bästa alternativet för Sverige. Just nu är trenden positiv. Ser vi på börsen hittills i år är det tydligt att marknaden är mycket nöjd över de indikationer som finns.

En annan intressant trend är att multinationella företag försöker minska beroendet av att ha Kina som strategisk partner, vilket bland annat hotar Kinas långsiktiga exportdominans och öppnar upp för alternativa lösningar som i sin tur stärker inhemska ekonomier. För att kompensera vänder Kina sitt fokus till "inhemsk innovation" och "intern cirkulation" så att landet kan fortsätta växa. Kina har äntligen släppt sin ”noll tolerans” policy kring Covid och en av de största positiva indikationer för en global återhämtning är den efterfrågan som förväntas från Kina i takt med att dess konsumtionstakt återgår till samma grad som innan Covid.  

Däremot finns det mycket som tyder på att utmaningarna med energikrisen i Europa kommer fortsätta även under 2023. Det skapar i sin tur en ansträngd situation för många företag runt om i Europa. En förhoppning är att den ansträngda situationen skyndar på nya innovationer inom energiområdet och vi kan få se många nya spännande lösningar som kan få en stor påverka i arbetet mot klimatförändring.

Mer specifikt för finansbranschen och den onoterade marknaden vill jag nämna några indikationer som ligger till grund för vår positiva utblick för 2023:

Ett tydligt exempel på det växande intresset för onoterade bolag är nyheten om att den norska oljefonden, som är en av världens största med ett kapital på över 17 000 miljarder, söker nu tillstånd från norska staten att investera i onoterade bolag. Med ett positivt besked från den norska staten skulle det betyda en märkbar effekt på den onoterade marknaden i Norden och övriga Europa.

En annan intressant iakttagelse är det växande intresset för investeringar i miljöfrämjande lösningar. Den typen av investeringar var på framfart för något årtionde sedan och är nu på väg tillbaka igen. Dessa investeringar adresserar hotet från klimatförändring samtidigt som de effektiviserar industrin och sparar bolagen mycket pengar.

Marknadsläget som varit sedan februari 2022 har gett och fortsätter att ge goda möjligheter till mycket bra investeringar. Nu mer än någonsin är det viktigt att tänka långsiktigt i sina investeringar och ta möjligheterna att komma in tidigt i bolag som kan bli framtidens ledare. Det är en strategi som vi på Axilium haft sedan start och det är helt i linje med de investeringsmöjligheter vi erbjuder till vårt nätverk. I skrivande stund har vi till exempel möjlighet att kunna erbjuda alla investerare i vårt nätverk en långsiktig investering i framtidens cancerbehandling.AXC Cell Therapy är i centrum av framtidens behandling av cancer och andra svåra sjukdomar. Detta är en lösning som har potential att vara en signifikant faktor i ett kommande paradigmskifte inom cancerbehandling och därmed rädda tiotusentals liv om året. AXC Cell Therapy adresserar morgondagens trender och behov, vår analys indikerar att bolaget ligger helt rätt i tiden. Vid en framgångsrik utveckling kommer bolaget både bidra till signifikant samhällsnytta och samtidigt generera hög avkastning. Vi ser mycket fram emot den dagen teknologin blir tillgänglig på marknaden och hundratusentals människor kan räddas som annars inte hade överlevt.  

För den nyfikne finns mer information på vår hemsida genom länken nedan.

Läs mer

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för hur viktigt det är att diversifiera sin portfölj. Som ett klassiskt uttryck säger, lägg inte alla ägg i samma korg. Exakt vad som ska ingå i den korgen beror givetvis på personliga omständigheter, men om du tror att din portfölj skulle må bra av en extra krydda som kan sätta fart på avkastningen är ni välkomna att kontakta oss på Axilium och se vad vi har att erbjuda!   

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar – Karl Xavier, Investeringsansvarig på Axilium Capital AB
20.04.2022

Stockpicker intervjuar – Karl Xavier, Investeringsansvarig på Axilium Capital AB

Axiliums Capitals vision är att alla skall kunna investera för en bättre värld och samtidigt kunna få hög avkastning. Den icke-publika marknaden, med onoterade tillväxtbolag, har till stor del bara varit tillgänglig för institutioner, affärsänglar och förmögna familjer. Detta ändrar Axilium på.

Beskriv kort Axilium Capital AB för Stockpickers läsare.

Vi investerar i onoterade företag med en innovativ och globalt skalbar affärsidé. Framför allt investerar vi i människor som är världsklass inom sitt område och som har det lilla extra som krävs för att ta ett start-up bolag hela vägen till global succé. Vårt fokus ligger främst på bolag inom teknologi och life science som löser stora problem med möjlighet att påverka världen till det bättre. Samtidigt skall lösningen skapa ett signifikant ekonomiskt värde för våra investerare. 

karl1

Karl Xavier, Investeringsansvarig på Axilium Capital AB

Vårt mål är att identifiera bolag med rätt förutsättningar, där vi tillsammans med grundare, ledning och styrelse kan vara en del i förändringsarbetet mot ett bolag i världsklass!

Som medlem i Axiliums nätverk ges du möjligheten att investera i samma bolag som vi redan investerat i. Det är du själv som väljer att investera när en möjlighet som lockar just dig presenteras.

Vad har hänt hos Axilium Capital sedan förra utskicket till Stockpickers följare? 

Världen har knappt kommit ur krisen till följd av Covid-19 pandemin, när nu nästa kritiska händelse tar sin början. Konflikten i Ukraina och dess konsekvenser är allvarliga. Sedan Jugoslavien krigen och kriget i Kosovo mellan 1991–1999 har vi levt i en tid av fred och stark ekonomisk tillväxt i Europa. Konflikten i Ukraina hotar nu denna fred och riskerar att bromsa ner eller sätta stopp för den fantastiska tillväxt vi upplevt. Detta är något vi på Axilium konstant analyserar för att hålla oss uppdaterade och kunna anpassa både vår egen samt våra portföljbolags verksamheter till nuläget.

Oaktat det allvarliga läget i Europa finns det några hållpunkter som ger oss trygghet och motivation fortsätta investera pengar i framtidens ledande bolag. I en modern tid som bygger på globala ekonomier och som till stora delar har ett demokratiskt styre finns mycket mer att förlora än att vinna på ett fullskaligt interkontinentalt krig. Vår bedömning är att ett krig skulle vara oacceptabelt för den demokratiska världen, då befolkningen i största mån vill behålla sin nuvarande levnadsstandard. Ser vi börsens reaktioner på kort sikt har det alltid funnits en osäkerhet, men på ett längre perspektiv visar sig ett mönster med upp och nedgångar. Efter en makalös uppgång är det kanske inte så konstigt att det kommer en nedgång, oavsett anledning.Bild1ava

En av fördelarna med att investera i onoterade tillväxtbolag, är att de per definition är långsiktiga och påverkas inte alls i samma utsträckning av marknadens volatilitet som noterade bolag. VC marknaden är väl kapitaliserad och pengar fortsätter att flöda in i onoterade bolag, trots det som händer i världen och på börsen. Dessa nystartade bolag är ofta framtagna och anpassade till dagens marknadssituation och för att klara de utmaningar som uppkommer idag. Vi har hittills inte sett någon negativ effekt till följd av den pågående konflikten i Ukraina varken på våra bolag eller investeringserbjudanden, utan feedbacken vi får från bolagen och våra kunder hade inte kunnat vara mer positivt.

På Axilium fortsätter vi således söka efter och investera i innovativa bolag som har en möjlighet att driva världen framåt och erbjuda lösningar på något som behövs redan idag och i framtiden. Det innebär att vi kan erbjuda våra medlemmar de bästa investeringsmöjligheterna som finns på marknaden.   

Vårt senaste investeringserbjudande innehåller tre teknikbolag inom IoT, AI och VR, där alla tre har möjlighet att få en mycket stor positiv global påverkan inom sina respektive områden. Vi på Axilium ser med stor spänning fram emot att följa dessa bolag och se hur långt de kommer nå!

För den nyfikne kan man bli medlem och kika mer på dessa bolag genom länken nedan.

ANMÄL DIG HÄR!

Varför skall man investera i onoterade bolag?

Bra fråga. Kortfattat, onoterade placeringar har länge förunnats professionella investerare, private banking, institutioner och affärsänglar. Samtidigt har vanligt folk fått nöja sig med traditionella placeringar på exempelvis börsen. Denna tillgångsbrist har sedermera, över tid, lett till att avkastningen för småsparare blivit lägre än för professionella aktörer.

Onoterade aktier har sedan 70-talet varit en konstant exponering för den välkända ”Yale-modellen”, från Yale University. Procentuell ökning respektive minskning av onoterat sker i symbios med utvecklingen på övriga placeringsfronter. När börsen och guldet ligger högt, räntemarknaden ligger i botten, fastigheter och liknande går på knäna, står onoterat plötsligt högt på listan.

Sammanfattningsvis, har du ett högpresterande onoterat innehav kan du oftast räkna med uppgång över tid oavsett hur mycket det blåser på börs-, fastighet-, räntemarknad etc. Är bolaget dessutom väl positionerat mot framtidens efterfrågan i en bransch som är mindre konjunkturkänslig finns det en god sannolikhet att du blir nöjd med din investering!

För dem som inte känner till hur ni arbetar, skulle du kunna berätta kort om det?

Vi sonderar och analyserar marknaden och investerar därefter eget kapital i bolag som genomgått våra strikta kvalificeringskrav. Efter en kvalitetsgranskning från insidan som ägare, erbjuder vi medlemmarna i vårt nätverk att investera i samma bolag.

Vi kräver i samband med en investering alltid informationsrättigheter för att löpande kunna följa bolagets utveckling i detalj. Vi tar också ofta plats i styrelsen som ledamot eller adjungerande där vi bidrar med vår kompetens för att skapa värde och framgång i bolaget.

Axilium har den kunskap, kompetens och engagemang som entreprenören ofta söker. Vi ser till att göra vårt yttersta för att bolaget ska nå sin maximala potential och att aktieägarna ska kunna få så bra avkastning som möjligt. Vår investering består därmed av mer än bara kapital, vilket gör oss till en ”preferred investor” på marknaden.

En investerare hos Axilium kan därför ALLTID räkna med löpande uppdateringar direkt från insidan. Alla större nyheter meddelar vi omedelbart, oftast via direkt kontakt mellan kontaktperson och investerare över telefon eller via e-post. Kanske det viktigaste av allt att Axilium har en konstant och direkt kontakt med bolagen och därmed bevakar våra egna samt medlemmarnas intressen i realtid. Axilium har således full insyn i alla innehav.

Bra svar! Har ni några nya projekt på gång nu för den intresserade?

Självklart! Vi lanserade nyligen en paketering med tre mycket spännande techbolag: ett svenskt, ett danskt och ett amerikanskt. Otroligt intressanta bolag, där samtliga kan bli världsledande inom sina respektive områden.

Vill du läsa mer tryck här

Vart vänder man sig om man vill investera?

Först måste man ansluta sig till vårt nätverk. Medlemskapet är självklart helt utan förpliktelser, kostnader eller investeringskrav. På Axilium får du en personlig kontaktperson som kontinuerligt uppdaterar dig om utvecklingen i genomförda investeringar, samt svarar på frågor kring tex material och information som presenteras. 

Klicka på länken nedan för att fylla i dina uppgifter så är du ett steg närmare en spännande investeringsvärld tillsammans med likasinnade som vill bidra till en bättre morgondag.

Länk för att bli medlem

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar – Axilium Capital AB
03.11.2020

Stockpicker intervjuar – Axilium Capital AB

Axilium Capital AB investerar i nystartade, onoterade företag som har innovativa affärsidéer och stor tillväxtpotential.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början