Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Ny bottennivå i SBB
26.05.2023

Ny bottennivå i SBB

Stockholmsbörsen steg på fredagen efter en stark öppning på Wall Street.

OMXS30-index ökade 1,8 procent medan OMXSPI stärktes 1,7 procent. Ålandsbanken upprepar sin positiva syn på ABB-aktien efter flera möten med företagsledningen under veckan. ABB är väl positionerade för en fortsatt omställning mot elektrifiering och automatisering, och banken bedömer att bolaget bör kunna rapportera en positiv tillväxt under de närmaste åren trots ett svagare konjunkturläge. Lönsamheten överraskade positivt under första kvartalet, och Ålandsbanken tror att sannolikheten är hög för att marknadens förväntningar fortfarande ligger något lågt givet den goda orderingången och stora orderboken. Aktien avancerade 1,4 procent.

Saab har tecknat ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) avseende ett partnerskap för centralt systemstöd. Avtalet sträcker sig över tio år och har ett värde på runt 1,2 miljarder kronor. Aktien lyfte 2,2 procent. SBB printade på fredagen en ny bottennivå då aktien föll 2,5 procent. Gamingbolaget Embracer vände upp 13 procent efter ett stort insynsköp. Tin Fonder, som är bland de större ägarna i Embracers, skriver i ett öppet brev till Embracer att fondbolaget inte är nöjt med kursutvecklingen och att gamingbolagets kommunikation sedan listbytet till Stockholmsbörsen inte har varit i nivå med vad som rimligtvis kan krävas av ett bolag noterat på huvudlistan. Citi har höjt rekommendationen för Tele2 till Köp (Neutral) och riktkursen till 115 från 98 kronor. B-aktien steg 2,3 procent till 102,05 kronor.

Annons

Sivers Semiconductors meddelade på torsdagskvällen att man lånar totalt 75 miljoner kronor från danska kapitalförvaltaren Formue Nord varav 25 miljoner kronor är en konvertibelemission. Lånet löper med 11,66 procents ränta. Med pengarna avser Sivers att återbetala 50 miljoner kronor som utnyttjats i en tidigare räntefacilitet på totalt 100 miljoner kronor. Aktien försvagades 2,6 procent till 6,95 kronor. Forskningsbolaget Cantargia klättrade 6 procent efter att ha presenterat uppdaterade interimseffektdata för läkemedelskandidaten CAN04 i samband med den vetenskapliga cancerkongressen Asco.

Bibb Instruments har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 10,1 miljoner kronor riktad till främst befintliga huvudägare. Teckningskursen i den riktade nyemissionen ligger på 2,72 kronor och innebär en rabatt om 10 procent mot volymviktad genomsnittskurs under en handelsperiod om fem dagar före beslutet om emissionen. Aktien stärktes 3,4 procent till 3,02 kronor. Catena Media tappade 4,5 procent. USA-baserade Conifer Management, som tidigare i våras seglade upp som största ägare med 9,9 procent i Catena Media, har minskat innehavet till precis under 5 procent. Och Peter Messner har sålt 10 000 aktier i affiliatebolaget där han är avgående finanschef. Aktierna såldes till kursen 23,01 kronor per aktie, en affär på 230 000 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
26.05.2023
Market Buzz – Fasadgruppen och Elekta

Market Buzz – Fasadgruppen och Elekta

Fasadgruppen, inriktad på allt som rör fastigheters yttre, har enligt Carnegie goda möjligheter att rida på den starka trenden om att minska utsläppen av växthusgaser samt mer energieffektivitet. Efterfrågan får dessutom stöd från ett stort renoveringsbehov i framför allt gamla miljonprogramsbyggnader. Sedan börsintroduktionen 2020 har Fasadgruppen emellertid fört en relativt anonym tillvaro på börsen. Vid kurs 87 kronor står aktien visserligen högre än introduktionskursen på 60 kronor, men från toppnivåerna hösten 2021 är kursen halverad. Koncernens mål är att den genomsnittliga omsättningstillväxten ska vara minst 15 procent per år och att den justerade EBITA-marginalen ska uppgå till minst 10 procent per år.

Trots att Fasadgruppen sedan börsintroduktionen levererat god tillväxt och en lönsamhet kring marginalmålet har aktien haft tydlig motvind på slutet. I huvudsak handlar det om multipelkontraktion, vilket tagit ner värderingsmultiplarna till attraktiva nivåer. På Carnegies prognoser för 2024 handlas aktien till ett justerat P/E-tal på knappt 12x respektive EV/EBITA strax under 10x. Den försvagade byggmarknaden bör inte påverka Fasadgruppen i någon större utsträckning givet att ungefär 75 procent av omsättningen kommer från den mer stabila renoveringssidan. Carnegie upprepar köprekommendationen på Fasadgruppen med riktkurs 130 kronor (125).

Annons

Även om Elektas organiska orderingång var lägre än SHB räknat med, menar banken att rapporten för det fjärde kvartalet totalt sett var stark. Den organiska tillväxten på 10 procent var solid, kostnadskontrollen förblir imponerande, och den operativa hävstången från ökade volymer ger stöd till en höjning av den justerade rörelsemarginalen. Ledningens uppdaterade guidning för 2024/2025 har skapat viss osäkerhet. Budskapet om en "förbättrad rörelsemarginal" kvarstod, men basåret flyttades från 2020/2021 till 2022/2023, då den justerade rörelsemarginalen var 3,5 procentenheter lägre. Detta tolkades av en del som en implicit sänkning av guidningen, vilket bolagsledningen inte avfärdade på ett bestämt sätt.

SHB tror dock att Elekta, med tanke på tidigare besvikelser, vill underlova och överleverera. Med en rekordstor orderstock och tydlig medvind i vinstutvecklingen ser SHB en värdering om EV på omkring 12x rörelseresultatet för 2024/2025 som attraktiv i förhållande till den tillväxt banken räknar med för 2022/2023-2025/2026. Rekommendationerna Köp (3 mån) och Outperform (3 år) upprepas. Riktkursen justeras upp till 125 kronor (122).

Källa: Carnegie och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
26.05.2023
Lågkonjunktur bra för börsen?

Lågkonjunktur bra för börsen?

En amerikansk lågkonjunktur kan förhindra en brant marknadsnedgång under andra halvåret 2023, enligt Michael Yoshikami, grundare och VD för Destination Wealth Management. Konsumentprisinflationen i USA minskade till 4,9 procent på årsbasis i april, den lägsta årliga takten sedan april 2021. Marknaderna tog de nya uppgifterna från Labour Department tidigare denna månad som ett tecken på att den amerikanska centralbankens ansträngningar att stävja inflationen äntligen börjar bära frukt. Det överordnade konsumentprisindexet har svalnat avsevärt sedan toppen över 9 procent i juni 2022, men ligger fortfarande långt över Feds mål på 2 procent. Kärn-KPI, som exkluderar volatila livsmedels- och energipriser, steg med 5,5 procent årligen i april, mitt i en motståndskraftig ekonomi och en ihållande stram arbetsmarknad.

Fed har konsekvent upprepat sitt åtagande att bekämpa inflationen, men protokollet från det senaste mötet med Federal Open Market Committee visade att tjänstemännen var delade över vad de skulle göra med räntorna. De valde så småningom ytterligare en höjning med 25 räntepunkter, vilket tog Feds målränta till mellan 5 och 5,25 procent. Feds ordförande Jerome Powell antydde att en paus i höjningscykeln troligen är vid FOMC:s junimöte, men vissa medlemmar ser fortfarande behovet av ytterligare höjningar medan andra förväntar sig att en avmattning i tillväxten kommer att ta bort behovet av ytterligare åtstramning. Centralbanken har höjt räntorna 10 gånger med totalt 5 procentenheter sedan mars 2022.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Ny motgång för Embracer
25.05.2023

Ny motgång för Embracer

Stockholmsbörsen pendlade kring nollstrecket under torsdagen.

OMXS30-index ökade 0,1 procent medan det bredare OMXSPI föll 0,4 procent. Ålandsbanken besökte Trelleborgs kapitalmarknadsdag igår där fokus låg på sina nya finansiella mål och optimeringen av bolagets portfölj till ett nytt och ”bättre” Trelleborg. Bolaget har under en tid avyttrat ett antal verksamheter som inte uppfyllt kraven på lönsamhet och tillväxt samt varit alldeles för cykliska. Givet en attraktiv värdering och ambitiösa men realistiska finansiella mål så är Ålandsbanken fortsatt positiva till aktien. Aktien handlas till en justerad EV/EBIT på 12x för 2023 och 10,7x för 2024. Aktien rekylerade ned 1,1 procent efter gårdagens uppställ.

Försvarskoncernen Saab har fått en order på siktes- och eldledningsförmåga från BAE Systems Hägglunds. Ordervärdet uppgår till 900 miljoner kronor och leveranser väntas ske 2023-2029. Aktien sjönk 0,1 procent och stängde till 576,20 kronor. Evolution har inlett ett partnerskap med Caesars Digital för leverans av livekasinospel. Genom partnerskapet kommer Evolution leverera livekasinospel till Caesars verksamhet i den amerikanska delstaten Pennsylvania. Det rör sig om flera olika spel, bland annat roulette och blackjack. Aktien lyfte 0,7 procent. Catena Media handlades upp 2,7 procent sedan DI skrivit att de ser en budchans för bolaget.

Dagen efter Embracers historiska kursras på över 40 procent plågas gamingbolaget av ännu en motgång. Brittiska The Guardian ger det färska spelet om Tolkien-karaktären Gollum en stjärna av fem möjliga i betyg - och beskriver det som en ointressant produkt att kasta rakt i papperskorgen. Aktien backade ytterligare 7,8 procent. Medicinteknikbolaget Elekta rapporterade intäkter på 5 125 miljoner kronor och ett justerat rörelseresultat 832 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022/2023 (februari-april). Därmed överträffades konsensusförväntningarna med 6 respektive 24 procent. Orderingången för kvartalet på 6 359 miljoner kronor var marginellt under snittestimatet. Elekta guidar för en försäljningstillväxt på över 7 procent och ökad rörelsemarginal för de två kommande räkenskapsåren, i linje med målen på medellång sikt. Aktien klättrade 0,7 procent.

Annons

Swedencares storägare Symrise har ökat sitt aktieinnehav i djurhälsobolaget varigenom budpliktsgränsen har passerats. Symrise har förvärvat 2 300 aktier och äger därefter 47,62 miljoner aktier i Swedencare, vilket innebär ett ägande på 30 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Symrise avser att lämna ett budpliktserbjudande avseende resterande aktier i Swedencare inom fyra veckor. Bolaget har anlitat SEB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare i samband med det potentiella erbjudandet. Aktien avancerade 14,6 procent till 43,42 kronor. Bioinvent handlades upp 2,7 procent efter att ha meddelat vad bolaget beskrev som positiva fas 1a-data avseende det onkolytiska viruset BT-001 för behandling av solida tumörer.

Solcellsbolaget Sun4Energy tillhörde torsdagens vinnare med en kursuppgång om 28,4 procent. Omsättningen ökade i första kvartalet med 256 procent till 69,8 miljoner kronor (19,6). Samtidigt förbättrades rörelseresultatet rejält och landade på 4,3 miljoner kronor (-4,0), med en rörelsemarginal på 6,2 procent. Per aktie uppgick resultatet till 0,79 kronor (-0,88). VD Per Norrthon skriver i rapporten att tillväxten kommer från en utökad verksamhet på befintliga och nya orter och att monteringsteamen blir mer samspelta och effektiva. Tyvärr nådde bolaget inte ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden (-0,4 miljoner kronor) men Sun4Energy har en åtgärdsplan i gång för att stärka likviditeten.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
25.05.2023
Market Buzz – Embracer och Catena Media

Market Buzz – Embracer och Catena Media

Gamingkoncernen Embracer meddelade igår att motparten drar sig ur ett samarbetsavtal värt 2 miljarder dollar över sex år, där man för sex månader sedan fått ett muntligt åtagande. Utöver detta avslöjade rapporten för det fjärde kvartalet ett negativt fritt kassaflöde för räkenskapsåret, vilket ytterligare försvagade investerarnas förtroende. Allt är dock inte nattsvart, enligt SHB. De totala kostnaderna föll sekventiellt, antalet utvecklingsprojekt minskade för det andra kvartalet i rad och fokus mot etablerade titlar samt kassaflödesgenerering låter som kloka prioriteringar. Bortom det första kvartalet är uppställningen av spelsläpp betydligt starkare än under förra året då endast Saints Row, som floppade, släpptes. Detta räkenskapsår kommer att innehålla spelsläpp av Payday 3, Space Marine 2, Remnant 2 samt ytterligare ett antal betydande spel.

SHB prognostiserar ett justerat rörelseresultat på 7,7 respektive 8,1 miljarder kronor för 2023/2024 och 2024/2025. Embracers nya prognos exkluderar nu samtliga icke-offentliggjorda kontrakt, vilket sannolikt kommer att göra det lättare att attrahera nya ägare. Med en värdering på EV/EBIT 7,7x (2023/2024), menar SHB att Embracer-aktien ser ut som ett kap. Till följd av att sänkta vinstprognoser justeras riktkursen ned till 60 kronor (100), motsvarande en uppsida på tre års sikt om 155 procent. SHB upprepar sin långsiktiga rekommendation Outperform.

Annons

Di skriver i en analys att Catena Media har blivit omsprunget och utklassat av rivalen Better Collective sedan de avfärdade budpropåerna för snart tre år sedan. Trots att Catena Media nu med all önskvärd tydlighet aviserat att bolaget är till salu och att Better Collective satt sig själv i pole position inför en strukturaffär, är aktien iskall. Enligt Di är Catena Medias aktie köpvärd på egna meriter och dessutom ligger det en uppenbar budchans i potten. Bolagets fokus har riktats om de senaste åren. Merparten av intäkterna kommer i dag från Nordamerika och bolaget genererar mer rörelseresultat på den växande marknaden än Better Collective. Dessutom har andelen av vinsten som kommer från sportspel ökat från 15 procent, när Better Collective friade 2020, till närmare hälften nu.

Affären var logisk för tre år sedan, men är än mer logisk nu. Affärstidningen skriver att för tre år sedan skulle fusionsproceduren innebära att Catena Medias ägare skulle få 44 procent av det sammanslagna bolaget. Efter att Better Collective kört ifrån Catena Media under de senaste åren kan man i bästa fall hoppas på att få motsvarande 30 procent. Di sätter en köprekommendation på Catena Media.

Källa: SHB och Di

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Sur dag på Stockholmsbörsen
24.05.2023

Sur dag på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen visade på fallande kurser på onsdagen med Embracer i fokus efter ytterligare en vinstvarning.

OMXS30-index försvagades 1,6 procent medan OMXSPI föll 2,3 procent. Räkna inte med några räntesänkningar från Riksbankens sida före nästa sommar. Det spår SHB i en ny konjunkturprognos. Närmast väntar en sista höjning av styrräntan till 3,75 procent. Nordea har en långsiktigt positiv syn på H&M, men på kort sikt anser banken att konsensus har för optimistiska förväntningar. Banken sänker sina prognoser avseende försäljning och rörelseresultat för H&M för det andra kvartalet. Köprekommendationen upprepas med riktkursen 160 kronor. H&M-aktien sjönk 2,8 procent till 139,76 kronor. Embracer rasade 44,8 procent efter en vinstvarning. Mer om detta i en separat notis längre ned i dagens utskick.

Fastighetssektorn hade en mindre bra dag. Balder och SBB backade 3,9 respektive 11,7 procent. Affärsvärlden sätter en köprekommendation på Balder. Bland de cykliska storbolagen sjönk Autoliv 3,8 procent medan fordonstillverkaren Volvo minskade 3 procent. Enad Global 7 inledde den här veckan en avvecklingsprocess för studion Antimatter Games i Storbritannien. Nedläggningen sker förmodligen under sommaren och förväntas ge en årlig kostnadsminskning på cirka 50 miljoner kronor. Engångskostnader för studionedläggningen beräknas till 15-25 miljoner kronor. Aktien försvagades 3,7 procent till 29,55 kronor. Sektorkollegorna Paradox och Stillfront tappade 4,3 respektive 5,8 procent.

Annons

Invisio har erhållit en order värd 90 miljoner kronor avseende Racal Acoustics system för kommunikation och hörselskydd. Beställare är ett europeiskt Nato-land och systemen kommer användas i fordon. Lejonparten av leveranserna kommer ske under innevarande år. Aktien minskade 1,3 procent. Addvise höjer sina långsiktiga finansiella mål mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen. Ebitda-marginalmålet höjs från 20 till 28 procent och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 till 30 procent. Aktien sjönk 0,4 procent.

Camurus vars läkemedel Brixadi har fått godkänt av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av opioidberoende lyfte 7,3 procent. Alzecure Pharma presenterade vad de själva uppger som "positiva data" i fas 2a för ACD440 mot neuropatisk smärta. Aktien stärktes 10 procent. Mildefs avgående vd, som också föreslås bli ny styrelseordförande, Björn Karlsson har sålt 900 000 aktier i bolaget. Vid stängning noterades aktien 8,4 procent lägre.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
24.05.2023
Market Buzz – Camurus och Concentric

Market Buzz – Camurus och Concentric

Camurus och dess licenspartner Braeburn meddelade på tisdagskvällen att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkänt bolagets läkemedel Brixadi för behandling av opioidberoende. Flera olika vecko- och månadsdoseringar kommer att erbjudas, vilket gör att produkten sticker ut jämfört med dess amerikanska konkurrent (Indiviors Sublocade). Godkännandet kommer efter att den amerikanska partnern Braeburn skickat in en uppdaterad ansökan i november 2022. Godkännandet försenades ett år till följd av FDA:s begäran om ytterligare information, som hänvisade till kvalitetsbrister hos Braeburns kontraktstillverkare för Brixadi i USA. Då kvalitetsbristerna nu är åtgärdade planerar Braeburn för en lansering under det tredje kvartalet.

Enligt avtalet mellan Camurus och Braeburn, är Camurus berättigat att erhålla en milstolpesersättning om 35 miljoner dollar i samband med godkännandet av Brixadi. Därtill finns potentiella kommersiella milstolpar uppgående till 42 miljoner dollar. SHB modellerar en långsam lansering under det andra halvåret 2023, i linje med det banken såg avseende lanseringen av Sublocade under 2018. Camurus får en fast royalty-ersättning om cirka 15 procent på försäljningen av Brixadi. SHB prognostiserar att Camurus kommer att generera 3,3 miljarder kronor i Buvidal/Brixadi-försäljning under 2027, vilket är något högre än bolagets egna prognos om 3 miljarder kronor. För 2023 spår SHB en försäljning om 13 miljoner dollar. Bankens kortsiktiga rekommendation Köp och långsiktiga rekommendation är Outperform.

Annons

Kepler har uppdaterat sina prognoser efter Concentrics kapitalmarknadsdag, där fokus låg på den pågående övergången till elfordon och kundernas behov av att minska utsläppen, vilket i ett lyckat scenario skulle kunna öka innehållet per fordon mångdubbelt. De finansiella målen reviderades och stöder Keplers långsiktiga tillväxtscenario. Övergången till elektrifierade drivlinor är viktig, men även det faktum att kunderna behöver minska utsläppen i en mogen verksamhet gynnar Concentrics energieffektiva erbjudande. Förvärvet av EMP har ökat vad Concentric har att erbjuda i en elektrifierad värld från 150 euro per fordon till 8 000 euro. EMP späder dock ut ebit-marginalen från 22 procent före förvärvet till 16-17 procent efter. Kepler räknar med att denna nivå förbättras. Analyshuset höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och riktkursen till 260 kronor (240).

Källa: SHB och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
24.05.2023
Small Cap - Diamyd Medical fyller på kassan

Small Cap - Diamyd Medical fyller på kassan

Diamyd Medical vill genomföra en företrädesemission på cirka 163 miljoner kronor före emissionskostnader. Villkoren innebär att en befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt, och att fyra teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningskursen är satt till 8,50 kronor, vilket motsvarar en rabatt på cirka 35,7 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på det volymvägda genomsnittspriset för B-aktien den 23 maj. Emissionen är garanterad till cirka 71 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Utspädningen från emissionen är cirka 20 procent av antalet aktier och röster. Lejonparten av kapitalet ska användas till den kliniska utvecklingen av Diamyd, främst avseende Diagnode-3. Resten kommer att gå åt till fortsatt utveckling av tillverkningsanläggningen i Umeå samt för allmän administration och övrigt. Aktien såldes ned 35 procent till 9,47 kronor.

Annons

Egetis Therapeutics meddelade på tisdagskvällen att buddiskussionerna kring bolaget har avslutats. Detta då det föreslagna erbjudandet avsevärt undervärderade bolagets långsiktiga möjligheter, enligt bolaget, även om erbjudandet innebar en premie i förhållande till nuvarande aktiekurs. Egetis skriver att de kommer att fortsätta att fokusera på Emcitate vid behandling av den ultrasällsynta indikationen MCT8-brist, men förväntar sig ytterligare förseningar kring inlämningen av en marknadsansökan i Europa till slutet av året från tidigare hösten 2023. Samtidigt har bolaget ännu inte inlett den studie om 16 patienter som har begärts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i december 2021 för att kunna ansöka om ett USA-godkännande. Pareto har beslutat att lägga sin köprekommendation med en riktkurs på 24 kronor under granskning. Aktien rasade 27 procent och stängde till 5,95 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Trelleborg vinnare efter nya mål
23.05.2023

Trelleborg vinnare efter nya mål

Stockholmsbörsen backade i lugn handel under tisdagen med fortsatt fokus på USA:s skuldtak.

OMXS30-index minskade 0,7 procent och det bredare OMXSPI föll 0,4 procent. Bland de cykliska verkstadsbolagen sjönk Sandvik och Atlas Copco 1,6 respektive 2 procent. Trelleborg presenterade nya mål. Bolaget siktar på att nå en årlig försäljningstillväxt över en konjunkturcykel på över 8 procent. Det tidigare målet var 5–8 procent, och de senaste fem åren redovisade bolaget i genomsnitt en tillväxt på 7,2 procent. Lönsamhetsmålet, mätt som ebita-marginal, skruvas upp till minst 20 procent jämfört med det tidigare målet på minst 16 procent. Aktien stärktes 6,4 procent till 280,30 kronor. Även Concentric har presenterat nya finansiella mål och en uppdaterad strategi för snabbare lönsam tillväxt, vilket lyfte aktien 1,3 procent.

Molnkommunikationsbolaget Sinch klättrade 2,2 procent efter att den amerikanska konkurrenten Twilio handlats upp med 13 procent på måndagen. Carnegie internmäklade en post i Hexatronic omfattande 109 436 aktier till kursen 70,04 kronor. Posten är värd nästan 7,7 miljoner kronor. Aktien sjönk 1,2 procent till 69,22 kronor. SEB inleder bevakning av Orrön Energy med en köprekommendation och riktkurs på 17,70 kronor. Vid stängning noterades aktien 9,1 procent högre. Norva 24, verksamma på infrastrukturtjänster för avloppssystem, handlades upp 3 procent. Bolaget redovisade en organisk tillväxt på 8,5 procent under det första kvartalet. Justerad ebita-marginal förbättrades till 8,4 procent, jämfört med 8,2 procent samma kvartal i fjol. Fingerprint Cards har erhållit sin hittills största order från en kund utanför Asien avseende segmentet Access/IoT. Ordern som avser sensormoduler är värd över 1 miljon dollar. Aktien ökade 4,9 procent.

Annons

ABG Sundal intermäklade för andra dagen i rad stora poster i fastighetsbolaget Diös. Tre block mäklades på totalt 5,48 procent av kapitalet, motsvarande 524 miljoner kronor. Di skriver att dagens poster följer gårdagens post omfattande 1,9 miljoner aktier som ABG mäklade. Nordstjernan flaggade under eftermiddagen för att de sålt hela sitt innehav i Diös. Aktien stängde 2,6 procent högre. Bland andra fastighetsbolag steg SBB och Balder 1,7 respektive 3,1 procent. I ett pressmeddelande skriver serieförvärvaren Storskogen att man i samband med en strategisk översyn landat i en försäljning av Dextry som omsatte 743 miljoner kronor under de senaste 12 månaderna samt Skidstahus som i nuläget bidrar med ett negativt ebita-resultat till koncernen. De avyttrade verksamheterna värderas till cirka 450 miljoner kronor. Storskogens bedömning är att avyttringarna inte medför någon väsentlig resultatpåverkan från vinst eller förlust av avyttrade tillgångar. Aktien lyfte 3,4 procent till 12,81 kronor.

Enad Global 7 instämmer med många av de förslag som storägaren Alta Fox gav uttryck för i ett öppet brev till gamingbolaget på måndagen. Bland annat uppmanades EG7:s styrelse att påbörja en utvärdering av strategiska alternativ, inklusive en försäljning av hela bolaget. Aktien handlades upp ytterligare 4,4 procent. Diagnosbolaget Immunovia rapporterade en något högre rörelseförlust under det första kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet uppgick till -49 miljoner kronor (-47,4). Aktien såldes ned 30,1 procent. En annan förlorare var Xbrane Biopharma som backade 9,1 procent till 73,90 kronor. Efter måndagens stängning genomförde bolaget en riktad nyemission. Teckningskursen i emissionen sattes till 73,10 kronor per aktie vilket innebär en rabatt på 10 procent från stängningskursen. Totalt tillfördes bolaget 125 miljoner kronor via nyemissionen.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
23.05.2023
Market Buzz – BW LPG och Orrön Energy

Market Buzz – BW LPG och Orrön Energy

BW LPG:s rapport för det första kvartalet återspeglade enligt Kepler en stark VLGC-marknad och charterintäkter per dag stängde på den högsta rapporterade nivån (58 700 dollar per dag). Resultatet slog Keplers estimat och konsensus med stor marginal. Q1 var också det första kvartalet som inkluderade effekterna av Vilma Oil-transaktionen och innehöll ett nytt rapporteringsformat och ny information. Det sistnämnda hade en inverkan på prognosens precision. Utdelningen för kvartalet fastställdes till 100 procent av nettovinsten efter skatt, i enlighet med den nya utdelningspolicyn. Den uppgick till 0,95 dollar per aktie. Dessutom har ett nytt aktieåterköpsprogram på 50 miljoner dollar beslutats av bolagets styrelse. Resultatet och kassaflödet för kvartalet var mycket starkt. Dessutom ser guidningen för andra kvartalet stark ut och marknaderna ligger för närvarande en bra bit över nivåerna som är bokade under andra kvartalet, vilket tyder på en stark start på tredje kvartalet. Kepler upprepar köprekommendationen med riktkurs 136 norska kronor.

Annons

SEB initierar bevakning av Orrön Energy med rekommendation Köp. Orrön är ett förvärvstillväxtorienterat bolag inom förnybar energi med ett börsvärde på 3,1 miljarder kronor. Bolaget förvärvar primärt äldre vindkraftparker, med mera, och vidareutvecklar dessa. Genom detta, något annorlunda fokus från de flesta större aktörer i sektorn ser ledningen bra möjligheter att skapa värden år aktieägare. Banken räknar med att bolaget ska trefaldiga tillgångarna till 2030 med enbart internt genererat kassaflöde och finner dagens värdering attraktiv. Ursprunget till Orrön är Lundin Energy och de förnybara energitillgångar samt en nettokassa på 1,3 miljarder kronor som blev kvar efter försäljningen av oljetillgångarna till AkerBP.

SEB har värderat var och en av de ingående tillgångarna i Orrön och summerar till ett nettovärde idag på 5,2 miljarder kronor motsvarande 18,40 kronor per aktie, vilket är väsentligt högre än nuvarande marknadsvärdering. Tillgångarna är såväl vattenkraftverk i Sverige och Norge som vindkraftparker i Sverige och Finland samt en ny vindkraftpark under uppförande i Kronobergs län. SEB menar även att aktien värderas med 33-34 procents rabatt mot nordiska respektive europeiska jämförelsebolag (EV/EBITDA).

Källa: Kepler och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början