Millicom handelsstoppades efter buduppgifter
23.05.2024

Millicom handelsstoppades efter buduppgifter

Stockholmsbörsen fortsätter att handlas med begränsade rörelser.

OMXS30-index steg 0,3 procent medan OMXSPI var oförändrad. Millicom och Embracer var i fokus under torsdagens handel. Spelkoncernen Embracers vinst var något högre än väntat under det senaste kvartalet, men intäkterna kom in klart under förväntningarna. Den organiska försäljningsminskningen uppgick till 10 procent från samma period förra året medan analytikerna hade väntat sig nolltillväxt. Fritt kassaflöde förbättrades till 488 miljoner kronor (-32). Marknaden sänkte aktien 8,8 procent.

SHB sänker sin kortsiktiga rekommendation för Getinge till Behåll (Köp) efter bakslag i USA tidigare i maj. Aktien rekylerade upp 1,9 procent till 189,10 kronor. Nordea ser ett svagare momentum på vissa av Dometics underliggande marknader. Samtidigt är storbanken missnöjd med hur bolaget har presterat på den strategi som sattes 2019 och sänker sin rekommendation för aktien till Sälj (Köp). Aktien såldes ned 8,1 procent.

Millicom handlades upp rejält innan lunch efter uppgifter från Bloomberg News att storägaren Xavier Niel överväger att lägga ett bud på bolaget. Aktien handelsstoppades på grund av dessa uppgifter. Senare bekräftade storägaren att man undersöker alternativ som stödjer ett erbjudandepris på 24 dollar per stamaktie. Som mest var aktien upp cirka 13 procent. När handeln kom igång igen föll aktien tillbaka och stängde 1,9 procent högre. Bilia och Volvo Car Sverige tecknar ett nytt partneravtal, som träder i kraft den 1 september, meddelar bilåterförsäljaren. Aktien stärktes 0,3 procent till 148,80 kronor.

Specialistläkemedelsbolaget Calliditas omsättning ökade till 295,5 miljoner kronor (191,4). Rörelseresultatet försämrades till -203,8 miljoner kronor (180,1). Vid stängning noterades aktien 7,2 procent högre. Sectra har erhållit en order från Nato Communications and Information Agency (NCIA) på mobilkrypteringssystemet Sectra Tiger. Samtidigt har NCIA förlängt ett supportavtal med Sectra i ytterligare fem år. Aktien ökade 2,2 procent.

Hjälmsäkerhetsbolaget Mips handlades upp 1,3 procent till 438 kronor efter att ABG Sundal Collier höjt rekommendationen till Köp (Behåll). Samtidigt justeras riktkursen upp kraftigt till 550 kronor (350). Teckningskursen i Fingerprint Cars företrädesemission har fastställts till 9 öre per ny B-aktie och aktieägare i Fingerprints kommer att erhålla 1 teckningsrätt för varje befintlig aktie, varvid 3 teckningsrätter berättigar till teckning av 17 nya B-aktier i företrädesemissionen. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 37,5 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter. Aktien rasade 31 procent till 0,31 kronor. Skalpkylningsbolaget Paxman rapporterade ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda) på 11,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (2,7). Nettoomsättningen ökade till 58,6 miljoner kronor (42,3). Aktien avancerade 11,3 procent.

Ambeas storägare Actor har sålt hela sitt innehav i vård- och omsorgsbolaget med 3 procents rabatt. Aktierna såldes genom ett så kallat accelererat book building-förfarande, som aviserades på onsdagen efter börsstängning. Köpare var svenska och internationella institutionella investerare för 64 kronor per aktie. Aktien stärktes 1,8 procent till 67,15 kronor. I sektorn meddelade Humana att de renodlar sitt erbjudande av omsorgstjänster i Finland och avyttrar 21 äldreboenden till Mehiläinen. Köpeskillingen är 25 miljoner euro på kontant- och skuldfri basis. Aktien lyfte 2,6 procent. Xbrane Biopharma fortsatte sin uppgång från igår med ytterligare 11 procent. Restaurangkoncernen Nordrest nyintroduktion blev kraftigt övertecknad. Aktien började idag att handlas på First North. Teckningskursen var på förhand bestämd till 108 kronor per aktie och aktien stängde till 115,14 kronor på premiärdagen. Det innebär en kursuppgång om 6,6 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
23.05.2024
Market Buzz – Kinnevik och New Wave

Market Buzz – Kinnevik och New Wave

Pareto förväntar sig att Kinneviks kärninnehav kommer att öka intäkterna med 50 procent under 2024. Starka operativa och finansiella prestationer i Kinneviks kärntillgångar ger uppsidapotential i NAV. Dessa tillgångar växer snabbt med växande marginaler och starka balansräkningar. De är bokade till rabatter jämfört med börsnoterade peers, och ger därmed uppåtpotential både från tillväxt och multipelexpansion. De viktigaste tillgångarna är i första hand mjukvara och sjukvård, två sektorer där Kinnevik har en IRR på +40 procent under de senaste fem åren.

Kinneviks starka balansräkning kommer enligt Pareto att möjliggöra både fortsättningsinvesteringar i nuvarande innehav och nya investeringar i sina kärnsektorer. Portföljen erbjuder en unik kombination av exponering mot attraktiva tillväxtsegment och mot USA. Pareto förväntar sig flera av de framtida realiseringarna kommer att äga rum på den amerikanska marknaden. Enligt Pareto är Kinnevik ett bra alternativ till exponering mot småbolagstillväxt, ett segment som har släpat efter marknaden under det senaste 12 månader, och det borde gynnas av en lägre räntemiljö. Pareto upprepar Köp och höjer riktkursen till 165 kronor (150).

New Waves dotterbolag Craft Sportswear har sedan några år tillbaka byggt upp ett sortiment inom löparskor och skor för inomhussport. Ålandsbanken ser god potential för att satsningen på skor kommer att ge ett betydande bidrag till att Craft når sin ambition att dubbla sin försäljning till omkring 400 miljoner euro år 2027. Ett par löparskor har en bruttomarginal under genomsnittet för Crafts produkter, men med ett relativt högt snittpris blir täckningsbidraget högt och ger positiv inverkan på rörelseresultatet. Ålandsbanken står fast vid sin bedömning att tillväxt- och vinstförväntningarna på New Wave är alltför försiktiga och ser en betydande potential för upprevideringar under prognosperioden. New Wave handlas till P/E 11,7x och EV/EBIT 9,3x på konsensus för 2025, vilket Ålandsbanken ser som attraktivt. Därför är banken fortsatt positiv till New Wave-aktien.

Källa: Pareto och ABS

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
23.05.2024
Small Cap - Bud på ChromoGenics

Small Cap - Bud på ChromoGenics

Färna Invest har lagt ett bud motsvarande 10 kronor per aktie på glastillverkaren Chromogenics. Styrelsen rekommenderar ägarna att tacka ja till budet. Budet motsvarar en premie på drygt 72 procent jämfört med onsdagens stängningskurs. Budet värderar Chromogenics till 66,3 miljoner kronor. Budet är villkorat att Färna Invest förvärvar 90 procent av de utestående aktierna, men investmentbolaget förbehåller sig rätten att acceptera en lägre anslutningsgrad. Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 30 maj och avslutas omkring den 28 juni. Färna Invest kontrollerar redan omkring 29,8 procent av aktierna i bolaget, som har totalt 5 693 ägare enligt Holdings. Aktien stängde 69 procent högre till 9,80 kronor.

Mobilspels- och e-sportbolaget Fragbite har beslutat att försätta dotterbolaget Fall Damage Studio i konkurs. Fragbite meddelar också att vd Marcus Teilman lämnar samt att de planerar att genomföra en företrädesemission. Det bokförda värdet av dotterbolaget skrivs i och med konkursen ned till noll kronor i Fragbites balansräkning, vilket förväntas ha en negativ påverkan på koncernens resultat om cirka 39 miljoner kronor. Den pågående processen med att ingå avtal med en publisher för spelet Alara Prime har ännu inte slutförts, vilket lett till en ohållbar finansiell situation för Fall Damage. Fragbite avser att genomföra en företrädesemission om cirka 72 miljoner kronor. Emissionslikviden från emissionen ska finansiera återbetalning av bolagets utnyttjade kreditfaciliteter samt att stärka balansräkningen. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 85 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Marknaden sänkte aktien 75 procent. Värt att nämna är att börsvärdet är väldigt begränsat.

Gamingbolaget Beyond Frames redovisade en försäljning på 59,6 miljoner kronor (17,3) för det första kvartalet. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (ebitda) uppgick till 8 miljoner kronor (-0,2). VD Ace St. Germain skriver i rapporten att bolaget för närvarande har sex spel i produktion för framtida lansering. Beyond Frames har nästan 100 procent av sina resurser allokerade i dessa fullt finansierade projekt fram till och med första halvåret 2026. Aktien klättrade 6,1 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Xbrane Biopharma skalar upp produktion av Xdivane
22.05.2024

Xbrane Biopharma skalar upp produktion av Xdivane

Stockholmsbörsen visade fortsatt små rörelser på onsdagen.

OMXS30-index och OMXSPI steg båda 0,1 procent. SEB spår att Riksbanken sänker styrräntan i augusti igen, men en sänkning i juni kan inte uteslutas om inflationen i maj blir lägre än SEB:s prognos. Ålandsbankens positiva syn på Astrazeneca kvarstår efter gårdagens kapitalmarknadsdag. Aktien handlas till P/E 17,2x och EV/EBIT 16,2x på nuvarande konsensusestimat för 12 månader framåt, vilket Ålandsbanken finner motiverat med tanke på väntad tillväxt och lönsamhet framöver. Aktien rekylerade ned 0,3 procent efter tisdagens uppgång. Svaga aktier inom OMXS30 var Boliden och Electrolux som tappade 3,9 respektive 1,6 procent.

SEB sänker rekommendationen för Munters till Behåll (Köp). Banken ser ett bra läge att ta hem vinster efter den senaste tidens starka kursutveckling. Aktien stärktes 1,3 procent till 240 kronor. ABG Sundal Collier sänker rekommendationen för aluminiumbolaget Gränges till Behåll (Köp) efter en stark kursutveckling på senare tid. Aktien föll 5 procent och slutkursen skrevs till 133,40 kronor. Ventilationsbolaget Lindab har utvidgat sitt avtal med H2 Green Steel avseende leveranser av utsläppsfritt stål till ett 7-årigt avtal med planerade leveranser från 2026. Avtalet omfattar leveranser om 159 000 ton stål som ska användas i Lindabs verksamhet. Aktien ökade 0,3 procent.

Fastighetsbolaget Platzer handlades ned 0,5 procent efter att ha fått sänkt kort- och långsiktig rekommendation av SHB, där den kortsiktiga justeras ned till Behåll (Köp) Branschkollegan Castellum lyfte 4,5 procent sedan SHB höjt till Köp (Behåll). Nordea har i sektorn återupptagit bevakning av Nyfosa med rekommendation köp och riktkurs 115 kronor. Marknaden ställde upp aktien 4 procent till 106,30 kronor. Better Collectives justerade ebitda-resultat för första kvartalet föll till 29 miljoner euro (33,3). Omsättningen ökade med 8 procent till 95 miljoner euro men den organiska tillväxten var -6 procent. Aktien rasade 15,5 procent. Sensys Gatso har genom sitt dotterbolag i USA tecknat en femårig kontraktsförlängning för automatisk trafikövervakning med Libertyville. Kontraktet beräknas vara värt upp till 5,5 miljoner kronor. Aktien stängde oförändrat.

Xbrane Biopharma meddelar om nya produktionsframgångar kopplat till Xdivane, bolagets biosimilarkandidat på Opdivo (nivolumab). Enligt Xbrane sker produktionen nu i en skala som möjliggör kommersialisering samt för att kunna initiera kliniska studier. Aktien handlades upp 6,1 procent. Forskningsbolaget Irlab Therapeutics har doserat första patienten i den kliniska fas 1-studien med läkemedelskandidaten IRL757. I prekliniska sjukdomsmodeller har läkemedelskandidaten visat sig kunna motverka apati, som försämrar livskvaliteten för miljontals personer med Parkinsons sjukdom och andra CNS-sjukdomar. Aktien ökade 1,9 procent. 3D-skrivarbolaget Freemelt är en aktie som är köpvärd för den som gillar småbolag och som är risktålig, skriver AFV i en analys. Aktien avancerade 5,9 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
22.05.2024
Market Buzz – Munters och Castellum

Market Buzz – Munters och Castellum

Munters höjde sitt försäljningstillväxtmål till minst 14 procent (inklusive förvärv) jämfört med tidigare 10 procent organisk tillväxt. Pareto skriver i en uppdatering att även om Munters inte vill precisera den exakta andelen organisk jämfört med förvärvad tillväxt, skulle det vara oklokt att revidera ett redan högt mål för försäljningstillväxt om inte orderpipelinen fortsätter att se bra ut, särskilt i datacenter.

Kapitalmarknadsdagen underströk den starka tillväxtresan som väntar inte bara inom datacenter och litiumbatterier men även inom digitala lösningar inom FoodTech och inte minst koldioxidavskiljning i AirTech. Munters upprepade också sitt EBITA-marginalmål på minst 14 procent som stöds av ett nytt mål på minst 1/3 av försäljningen av tjänster, komponenter och mjukvara där EBIT-marginalerna är över 20 procent. Paretos försäljningsprognos ligger 10 procent och EBITA 14 procent över konsensus för 2026. Riktkursen höjs till 260 kronor (225) med upprepad köprekommendation för att fånga en mer övertygande tillväxthistoria.

Efter att Castellums aktie gått nära 20 procent sämre än fastighetssektorn i år, menar SHB att det är tid att bli mer positiv till en mer finansiellt stabil storbolagsaktie med en bred exponering mot den svenska och nordiska fastighetsmarknaden. Givet att Entra är finansiellt starkare efter en stor och framgångsrik avyttring och en genomförd nyemission, menar banken att Castellum kan hantera högre räntor, genomföra relevanta investeringar i sina tillgångar och i viss utsträckning göra tillväxthöjande projektinvesteringar.

Castellums aktie handlas med 23 procents rabatt jämfört med SHB:s beräknade substansvärde per 2026 och till en cash-earnings-multipel på 16x. Banken menar att detta är ett rimligt pris för en stor aktie med moderat risk, och tror att potentiellt återinförd utdelning under nästa år skulle kunna öka intresset för aktien. SHB höjer sin kortsiktiga rekommendation till Köp (Behåll) och upprepar den långsiktiga rekommendation Market Perform.

Källa: Pareto och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
22.05.2024
Small Cap - Precise Biometrics rusade på uppgradering

Small Cap - Precise Biometrics rusade på uppgradering

Precise Biometrics, verksamma inom biometriska IT-säkerhetslösningar, har lanserat nästa generation av sin AI-drivna anti-manipuleringslösning, BioLive. Den uppgraderade produkten erbjuder upp till 50X förbättrad prestanda och säkerhet. BioLive är en lösning för företag och organisationer med extra höga säkerhetskrav, som kräver särskilda verktyg för anti-spoofing i realtid samt verifiering av liveness. BioLive minskar effektivt risken för identitetsstöld och obehörig åtkomst, skyddar känslig information och hjälper till att undvika ekonomiska förluster. BioLive är tillgänglig för både fingeravtryck och handigenkänning, och erbjuds för mobila enheter såväl som inbyggda lösningar i bärbara datorer, smarta lås och bilar. Den uppgraderade versionen av BioLive för mobiltelefoner har precis släppts på marknaden. Precise aktie handlades upp 30,4 procent.

Finanskoncernen Spotlight Group rapporterade minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Omsättningen sjönk 21,4 procent till 32 miljoner kronor (40,7). Samtidigt uppgick rörelseresultatet till -3,5 miljoner kronor (-3,2). Spotlight bedömer som tidigare kommunicerat att koncernens kostnader i slutet av året kommer att understiga de genomsnittliga intäkter som uppnåddes under det svaga 2023. VD Peter Gönczi säger att det är tufft för många bolag att göra kapitaliseringar, och IPO-marknaden i princip är stängd. Bolaget spår inte att det blir ett IPO-klimat förrän under senhösten eller början av nästa år. Aktien steg 3,3 procent i väldigt tunn handel.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Familjen Persson köper ytterligare aktier i H&M
21.05.2024

Familjen Persson köper ytterligare aktier i H&M

Stockholmsbörsen pendlade kring nollstrecket på tisdagen.

Både OMXS30-index och OMXSPI var i det närmaste oförändrat. Astrazeneca stärktes 2,8 procent. Inför sin kapitalmarknadsdag meddelade läkemedelsbolaget att det siktar på 80 miljarder dollar i totala intäkter till 2030. Volvo hoppas kunna introducera en självkörande lastbil på de amerikanska vägarna innan årsskiftet. Det nya fordonet, som utvecklats tillsammans med Aurora Innovation, visades upp på en mässa i Las Vegas på måndagen. B-aktien minskade 0,9 procent. Investor har köpt 25 miljoner B-aktier i Ericsson för nästan 1,6 miljarder kronor. Ericsson B lyfte 0,6 procent.

Familjen Persson har köpt ytterligare aktier i H&M för totalt 87,5 miljoner kronor, visar insynsrapportering till Finansinspektionen. Även tidigare förra veckan köpte familjen Persson aktier. Då handlade om totalt 2 miljoner aktier för 346 miljoner kronor. Aktien klättrade 1,5 procent och stängde till 188,10 kronor. Embracer avyttrar sin amerikanska studio Shiver Entertainment till Nintendo, enligt ett pressmeddelande från Nintendo. Inga detaljer om transaktionen nämns, men Nintendo noterar att förvärvet ger endast mindre påverkan på bolagets resultat för innevarande år. Aktien såldes ned 1 procent.

Munters höjer sitt mål avseende nettoomsättningstillväxten på medellång sikt till mer än 14 procent över en konjunkturcykel från tidigare 10 procent. Bolaget ser en ny tillväxtfas under de kommande åren med såväl organisk som förvärvad tillväxt. Konsensusestimatet för Munters organiska tillväxt ligger för närvarande på 10,7 procent för såväl 2024 som 2025. Aktien backade 0,8 procent. SHB sänker sin kortsiktiga rekommendation (3 mån) för Systemair till Behåll (Köp) inför rapporten 4 juni. Banken förväntar se en fortsatt inbromsning i Norden och Västeuropa i det korta perspektivet. Mot bakgrund av att aktien har haft en god utveckling i sen tid och jämförelsetalen från förra året är ganska svåra innebär det risk för besvikelser i aktiemarknaden. Aktien försvagades 2,2 procent.

En tätning av dålig kvalitet från en underleverantör innebär att Contentric måste vidta åtgärder för att byta installerade vattenpumpar. Det upptäcktes då en kund begärde garantianspråk. Kostnaden är svår att exakt beräknas med bedöms bli mellan 60 och 100 miljoner kronor. Planen är att bokföra en avsättning på 100 miljoner under andra kvartalet och förväntar ha mer klarhet mot slutet av året. Marknaden sänkte aktien 5,9 procent. Kepler sänker rekommendationen för fastighetsbolaget Genova Property till Behåll (Köp). Samtidigt justeras riktkursen upp till 49 kronor (47). Analyshuset ser nu att aktien blivit något för högt värderad.

Avanza handlades upp 2,2 procent efter att Citi höjt sin rekommendation till Köp (Neutral). Riktkursen höjs till 320 kronor, jämfört med tidigare 250 kronor. Spelutvecklaren Paradox har återigen skjutit på lanseringen av simulationsspelet Life by You och denna gång sätts inget nytt datum. Aktien såldes ned 5,8 procent. Kapitalförvaltningsbolaget Janus Henderson avser säga nej till uppköpsbudet på Karnov från Greenoaks Capital Partners och Long Path Partners om 84 kronor kontant per aktie. Tidigare har flera andra storägare sagt nej till budet. Aktien backade 0,2 procent till 87,10 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
21.05.2024
Market Buzz – Beijer Ref och Synsam

Market Buzz – Beijer Ref och Synsam

Beijer Ref har uppvisat en imponerande utveckling de senaste tio åren genom att kapitalisera på trender inom värme, ventilation, luftkonditionering och kyla, samt regulatoriska förändringar. Bolaget har levererat en genomsnittlig årlig tillväxttakt i resultatet på 23 procent och en solid organisk tillväxt. SHB hävdar att förutsättningarna för organisk tillväxt är bättre än någonsin och att förvärvsresan är långt ifrån över, särskilt efter att ha gått in på den amerikanska marknaden 2023. Medan SHB:s basscenario är en årlig tillväxttakt över 10 procent fram till 2027, kan bankens förvärvsscenario ta det till 15 procent med en balansräkning som tillåter ännu mer. SHB skriver i en uppdatering att vid första anblicken kan aktien se dyr ut (EV/EBIT 25x 2024x), men banken tycker det är motiverat givet utsikterna. SHB höjer sin långsiktiga rekommendation till Outperform (Market perform) med riktkurs på 235 kronor. Samtidigt justeras den kortsiktiga rekommendationen upp till Köp (Behåll).

Synsam har en innovativ marknadsstrategi som abonnemangsmodell och en ökad andel i en strukturellt växande marknad. Växande vinst och stabila investeringar innebär en hög avkastning på investerat kapital. Ökad medellivslängd och ökad skärmtid bland unga som försämrar synen i äldre ålder gynnar marknadstillväxten. Ökad andel egna varumärken av bågar, kostnadsbesparingar och tillväxt via nya abonnenter av glasögon bör ge ökad försäljning och stigande lönsamhet. SEB inleder bevakning av Synsam med en Köprekommendation. Finansiellt är utvecklingen övertygande med bra avkastning på investerat kapital. Ambitionen är att nå en rörelsemarginal före avskrivningar, exklusive leasing, på 25 procent och öka försäljningen med 8-12 procent per år. Nya initiativ med centraliserade optiker och användning av AI kan lyfta effektiviteten. Även kombinationen av glasögon med hörselhjälp kan vara en framtida växande affär med växande snittpriser.

Källa: SHB och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
21.05.2024
Small Cap - Index Pharma i avtal om omvänt förvärv

Small Cap - Index Pharma i avtal om omvänt förvärv

First North-listade Thunderful säljer de kvarvarande distributionsverksamheterna AMO Toys, Bergsala, Thunderful 1 samt serviceföretaget Thunderful Solutions. Köpeskillingen uppgår till 634 miljoner kronor på kontant- och skuldfri basis och köpare är Bergsala NDP, ett nybildat bolag som ägs av Thunderfuls största aktieägare och styrelseledamot, Owe Bergsten. Avyttringen kommer att göra det möjligt för Thunderful att helt amortera sin befintliga bankfacilitet hos Danske Bank. Thunderful har sedan tidigare meddelat att bolaget har initierat en omstruktureringsplan för spelsegmentet i syfte att sänka kostnaderna och öka fokus på områden med de bästa framtida tillväxt- och lönsamhetsutsikterna. Enligt Thunderful fortskrider programmet enligt plan med beräknade årliga kostnadsminskningar på 90-110 miljoner kronor och lika mycket förbättrat kassaflöde. Programmet förväntas ha full effekt under andra halvåret 2024. Thunderful siktar på att bli kassaflödespositiv i slutet av 2025. Aktien rusade 27 procent till 2,16 kronor. Det senaste året har 86 procent av börsvärdet gått upp i rök.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) har beslutat att revidera sin strategi för att öka möjligheterna att nå bolagets prioriterade målsättning om att nå ett positivt kassaflöde under 2026. Den reviderade strategin innebär att CLS prioriterar och ökar satsningen inom affärsområdet neurokirurgi, vilket bedöms innebära en signifikant förbättrad lönsamhet under perioden 2024-2026. Fokuseringen mot neurokirurgi möjliggör även betydande kostnadsbesparingar för bolaget om cirka 65 miljoner kronor under samma period. Bakgrunden till de aviserade verksamhetsförändringarna är att styrkan i ClearPoint Prism® erbjudandet blivit allt tydligare under våren 2024 genom den initiala marknadslansering i USA som genomförs av CLS kommersiella partner. Aktien förbättrades 8,1 procent.

Index Pharmaceuticals klättrade 17,4 procent efter att ha ingått ett villkorat avtal om omvänt förvärv med Flerie. Förvärvet sker genom en apportemission av drygt 6 miljarder nya aktier i bolaget efter vilken Fleries aktieägare initialt kommer att inneha cirka 92 procent av aktierna och Index Pharmaceuticals befintliga aktieägare kommer att inneha drygt 8 procent av aktierna. Genom transaktionen blir Flerie ett helägt dotterbolag till Index Pharmaceuticals. Genom kapitalanskaffningen tillförs bolaget sammanlagt omkring 520 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Energilösningsbolaget Gosol Energy Group rapporterade en omsättningsminskning om 43 procent under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (15,2). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -25,7 miljoner kronor (3,1). Det svaga utfallet för perioden hänvisas till Skatteverkets reviderade tolkning i början av året av lagen som styr utbetalningarna av grönt avdrag för villabatterier. En konsekvens av det blev att marknaden för batterier föll kraftigt och dessutom drogs även efterfrågan på solceller med i nedgången. Aktien rasade 23,5 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
EQT har köpt ytterligare aktier i OX2
20.05.2024

EQT har köpt ytterligare aktier i OX2

Stockholmsbörsen inledde veckan med stigande kurser.

OMXS30-index stärktes 1,1 procent medan det bredare OMXSPI steg 1,2 procent. Nibe och Kinnevik hade en stark dag med kurslyft om 3,8 respektive 3,9 procent. SHB höjer rekommendationen för Alleima till Köp (Behåll). Marknaden ställde upp aktien 6 procent. Kreditvärderingsinstitutet Fitch upprepar kreditbetyget CCC+ för fastighetsbolaget SBB med ”watch negative”, vilket innebär att det kommer att bevakas med risk för ytterligare sänkning framöver. B-aktien handlades ned 13,2 procent till 4,618 kronor.

Astrazeneca uppges ha förlorat en patenttvist med Pfizer kring det storsäljande cancerläkemedlet Tagrisso. Astrazeneca anses inkräkta på patent som Pfizer äger och ska betala 108 miljoner dollar i skadestånd. Astra anser dock att patenten inte håller och ärendet kommer behandlas ytterligare i juni. Separat från ovanstående meddelar Astrazeneca idag att de investerar 1,5 miljarder dollar i en ny fabrik i Singapore som ska framställa antikroppsbaserade läkemedel. Aktien backade 0,1 procent till 1642,50 kronor. Per Bertland har via bolaget 5 B i Malmö köpt 5 000 aktier i dörr- och fönstertillverkaren Inwido där han är styrelseordförande. Aktierna köptes till kursen 141,67 kronor per aktie, en affär på 708 350 kronor. Aktien ökade 2,3 procent till 145,10 kronor.

Kepler skriver att Investors onoterade innehav i Patricia Industries bör kunna öka försäljning och ebita-resultat med mer än 10 procent under de kommande åren. I en analysuppdatering höjer Kepler riktkursen 336 kronor (297) och upprepar Köp. Pareto inleder bevakning av Fortnox med en köprekommendation. Affärssystembolaget väntas kunna hålla i sin höga tillväxt och marginalökning, drivet av en växande kundbas och ökat snittpris per kund. Aktien förbättrades 2,4 procent till 70,18 kronor. Optikkedjan Synsam handlades ned 3,2 procent efter att Kepler sänkt rekommendationen till Behåll (Köp). Riktkursen upprepas på 55 kronor. Riskkapitalbolaget EQT har förvärvat ytterligare aktier i OX2 och har säkrat 55,43 procent av aktierna i energibolaget. Den 13 maj aviserade EQT ett bud på OX2 om 60 kronor per aktie. Måndagens slutkurs skrevs till 59,25 kronor, vilket innebar en uppgång på 0,8 procent.

Cints aktie rusade 16,5 procent sedan Di under vinjetten Veckans aktie satt en köprekommendation. Tidningen ser tecken på en vändning för marknadsundersökningsföretaget. SEB inleder bevakning av Sdiptech med rekommendation köp. Sdiptech är fortfarande relativt litet med ett börsvärde på knappt 12 miljarder kronor. Aktien värderas till P/E 19,3 på SEB:s prognos för innevarande år och banken räknar med en räntabilitet på sysselsatt kapital på cirka 11 procent. Aktien klättrade 2 procent till 314 kronor. Spiltan Invest började på måndagen att handlas dagligen på NGM. Investmentbolaget, som hittills varit listat på NGM Pepmarket och handlats en gång i veckan, steg 4,5 procent. Fastighetsbolaget Oscar Properties andra ansökan om rekonstruktion har avvisats av tingsrätten, på liknande grunder som den första ansökan. Aktien såldes ned 13,8 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början