Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
20.12.2022
Small Cap – Albert förvärvar tre bolag

Small Cap – Albert förvärvar tre bolag

Utbildningsteknikbolaget Albert meddelade på morgonen att man har ingått avtal om att förvärva det svenska edtech-bolaget Strawbees, det svenska utbildningsfilmbolaget...

På proforma basis den 30 september 2022 uppnår Albert nu cirka 230 miljoner kronor i ARR (årligt återkommande intäkter) och cirka 200 miljoner kronor i nettoomsättning. Den totala initiala köpeskillingen uppgår till 160 miljoner kronor, varav den totala initiala kontanta köpeskillingen uppgår till 75 miljoner kronor och avses finansieras genom en nyemission av aktier på omkring 70 miljoner kronor samt den egna kassan. Den resterande summan på 85 miljoner kronor betalas med nyemitterade aktier. Kostnadssynergier beräknas totalt uppgå till cirka 7 miljoner kronor årligen från och med räkenskapsåret 2024. Dessutom väntas betydande intäktssynergier kunna realiseras de kommande åren. Integrationskostnader beräknas uppgå till cirka 3 miljoner kronor och väntas redovisas under 2023. Aktien försvagades 2,8 procent till 18,48 kronor.

Beowulf Mining har för avsikt att under det första kvartalet 2023 genomföra en företrädesemission av svenska depåbevis till privatinvesterare i Storbritannien. Depåbevisens underliggande värdepapper är aktier och företrädesemissionen av depåbevis kommer uppgå till cirka 85 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Beowulf har erhållit garantiåtaganden för företrädesemissionen som sammanlagt uppgår till högst 60 miljoner kronor, motsvarande cirka 70 procent av emissionen. Dessutom har medlemmar av styrelsen och ledningen uttryckt att de har för avsikt att teckna sig i för sammanlagt motsvarande cirka 2 miljoner kronor. Syftet med kapitalanskaffningen är att finansiera den fortsatta utvecklingen av järnmalmsprojektet Kallaks järnmalmsfyndighet i Norrbottens län. Marknaden höjde aktien 11,5 procent. Sedan årsskiftet har börsvärdet tappat 65 procent.

Eurocine Vaccines aktie rusade 172,7 procent, men det är värt att poängtera att börsvärdet är relativt låg. En stund var aktien upp över 200 procent. Uppgången drevs av positiva resultat i sin prekliniska studie för sin mRNA-baserade HSV-2-kandidat. Bolaget genomför prekliniska studier för att utvärdera två teknikplattformar, mRNA- och protein, för sin terapeutiska vaccinkandidat mot Herpes simplex virus typ 2, HSV-2. De första resultaten visar att immunsvaret hos möss som vaccinerats med mRNA-kandidaten inte bara är likvärdigt det som framkallas av motsvarande proteinvaccin, utan även framkallar ett överlägset T-cellsvar. I nästa steg av utvärderingsprocessen kommer marsvin med en etablerad HSV-2-infektion att vaccineras. Studien är planerad att starta under våren nästa år och kommer att vara vägledande för det slutliga beslutet om vilken teknologi som ska användas för portföljkandidaten mot HSV-2.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
17.03.2022
Small Cap – Artikel i Aftonbladet sänkte Beowulf Mining

Small Cap – Artikel i Aftonbladet sänkte Beowulf Mining

Aftonbladet skriver att gruvprospekteringsbolaget Beowulf Mining är delägare i ett brevlådeföretag, Vardar Geoscience, i brittiska Jungfruöarna.

Uppgifterna om Beowulfs dotterbolag på brittiska Jungfruöarna saknas både i informationen från när Beowulf Mining 2020 bad aktieägarna om runt 80 miljoner kronor via en nyemission. Inte heller finns uppgifterna på bolagets webbsida. Aftonbladet hittar uppgifterna i en av noterna i moderbolagets årsredovisning för 2020 som lämnats in till det brittiska bolagsverket. Aftonbladet skriver att Beowulf Mining har utlovat 1 miljard i skatteintäkter i Jokkmokk, om regeringen godkänner bolagets ansökan om uppstart av järnmalmsgruvan i Kallak. Bolaget saknar dock finansiering för att driva en gruva. Beowulf Minings ordförande Sven Otto Littorin säger till Nyhetsbyrån Direkt att det inte har slussats några pengar till brevlådeföretaget beläget i brittiska Jungfruöarna, som Aftonbladet skriver. Marknaden sänkte aktien 10,7 procent till 1,434 kronor. Som lägst betalades aktien till 0,983 kronor.

Arctic Minerals har identifierat nya mineraliserade områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar i det helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge. De senaste resultaten har framkommit i samband med en genomgång av analyser från historiska kärnborrhål. Efter en nyligen genomförd analys av geofysisk data i området gör bolaget även tolkningen att malmzonerna i Bidjovagge dessutom är öppna och fortsätter i flera riktningar. Tre nya, lovande målområden har identifierats, där exceptionella halter av guld och koppar påvisats i historiska borrhål. Malmskärningarna har genomborrats nära bergytan, på ett djup varierande mellan 81 och 126 meter längs borrhålen. Aktien handlades ned 4,2 procent.

Annons

Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group (SMG), har erhållit en order på cirka 900 000 kronor. Uppdraget innebär idé och produktion av filmer och animationer för en global aktör från privat sektor. Arbetet kommer att utföras under slutet av första och början av andra kvartalet 2022. Bond Street Film producerar bl.a. reklamfilm, beställningsfilm, 3d-animation och visuella effekter, trailers, utbildningsfilm och promotion-material. Sen januari 2020 bedrivs även varumärkena Shortcut Produktion och Frost Studio inom ramen för Bond Street Film Stockholm AB. Shortcuts aktie steg 1,3 procent till 3,06 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Rejäl uppgång på Stockholmsbörsen
01.12.2021

Rejäl uppgång på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen vände upp på onsdagen efter gårdagens rekyl.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början