Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Veckans affärscase - Bulten
28.01.2023

Veckans affärscase - Bulten

Senast i december tittade vi närmare på det tekniska läget i Bulten. Vi nämnde då att det fanns potential för en långsiktig trendvändning i aktien. Hur blev då utfallet? Egentligen både rätt och fel faktiskt.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
13.12.2022
Market Buzz – Bulten och Mildef

Market Buzz – Bulten och Mildef

Efter Keplers reviderade uppskattningar av produktion av lätta fordon 2023 har analyshuset sänkt sina prognoser från +6 procent till +2,4 procent.

I det tredje kvartalet förväntade sig Bulten att den goda efterfrågan skulle fortsätta på kort till medellång sikt med stöd av kundorderstockar både inom lätta fordon och tunga lastbilar. En avmattning av stålpriserna kunde också förväntas hjälpa till något på kort sikt. Å andra sidan utgör de höga energipriserna en motvind. Eftersläpningen av FSP-kontrakt stödjer tillväxten. Ebit för fjärde kvartalet förväntas öka från 48 till 66 miljoner kronor, exklusive kostnader på 9 miljoner kronor för att stänga en fabrik i Storbritannien.

Kassakonverteringen förväntas stödjas av en frigörelse av rörelsekapital. Skuldsättningen är konservativ och nettoskuld/ebitda uppgår till 1,4x exklusive leasingskulder. Kepler förväntar sig att Bulten kommer att växa snabbare än marknaden för lätta fordon med stöd av sina FSP-kontrakt. Även om Kepler förväntar sig att försäljningen kommer att förbättras, kan det givet de förväntade marknadsförhållandena bli svårt att nå försäljningsmålet på 5 miljarder kronor 2024. Kepler upprepar köprekommendationen och sänker riktkursen till 74 kronor (75).

Annons

Försvarselektroniktillverkaren Mildef varnade igår för att de inte kommer att nå upp till tidigare vägledning vad gäller försäljningen i fjärde kvartalet. SEB hade redan något lägre förväntningar än vägledningsprognosen från bolaget, men det bortfall på 60-70 miljoner kronor som bolaget nu varnar för är en större miss än vad bankens prognoser implicerat. SEB behöver sänka sina prognoser med ungefär hälften så mycket men räknar, i linje med kommunikationen från Mildef, att det är en försening av leveranser till första halvåret 2023 snarare än uteblivna affärer. Vinstprognosen sänks med 19 procent för 2022 och höjs med 8 procent för 2023. På SEB:s uppdaterade vinstprognos för nästa år värderas aktien till P/E 26. Banken menar att vinstvarningen har skapat ett bra köpläge i aktien och upprepar rekommendation Köp.

Källa: Kepler och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Veckans affärscase - Bulten
07.12.2022

Veckans affärscase - Bulten

Den som letar aktier som handlas nära trendvändningar kan förslagsvis titta närmare på Bulten. Efter en riktigt svag trend med start i februari i år har aktien vid två tillfällen nyligen testat långa trendindikatorn. Nu kan Bulten i bästa fall äntligen vara redo för en långsiktig trendvändning.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Bulten – Imponerar
07.11.2022

Bulten – Imponerar

Vi får erkänna att även vi blev positivt överraskade när verkstadsbolaget Bulten redovisade en intäktsökning om hela 43% för Q3.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Bulten – Fler moln på horisonten
21.04.2022

Bulten – Fler moln på horisonten

När verkstadsbolagets vd Anders Nyström i början av februari flaggade för ett fortsatt pressat Q1 hade han ingen aning om att Ryssland skulle invadera Ukraina bara några dagar senare.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1948 (20 april 2022)

BULTEN | Mid Cap | 66,8 kr | KÖP

Han visste då inte heller att Kina snart skulle stänga ner ett flertal miljonstäder efter att Omikronvågen började hota deras nolltoleranspolitik angående Covid-19.

Båda händelser har stor påverkan på den globala fordonsproduktionen, bolagets viktigaste kundsegment, dels till följd av komponentbrist, dels på grund av stängda fabriker. Det framstår därför som mycket sannolikt att vd Nyström kommer behöva flytta fram sina förhoppningar angående en återhämtning av volymerna. Hittills räknade de flesta experter med en produktionsökning kring 10-13% för 2022, där främst andra hälften av året skulle stå för tillväxten.

Givet omständigheterna har Bulten dessutom valt att avyttra sin verksamhet i Ryssland. Det innebär förstås ingen dramatik, då den inhemska försäljningen av det ryska samriskbolaget motsvarade endast 1,6% av koncernens totala omsättning. Försäljningen inbringade dock endast 10 Mkr och den finansiella nettoeffekten på resultatet uppgår till cirka -85 Mkr, vilket kommer påverka Q1-resultatet negativt.

Förutom den fördröjda återhämtningen inom fordonsbranschen lär även utmaningarna på kostnadssidan bestå ett bra tag till. I kommentarerna kring perioden oktober – december i fjol, lyfte man fram stora prisökningar på bland annat energi, stål och transporter som den främsta orsaken bakom en sjunkande rörelsemarginal. Även om dessa höjningar sannolikt har kompenserats med egna prishöjningar mot kund i detta nu, så har kostnadsinflationen som bekant lagt till en ytterligare växel sedan mitten av februari.

Flykten framåt är sannolikt det enda rätta i detta läge och vi gillar ledningens planer att växa i Nordamerika framöver, inte minst via M&A. Förutom bättre exponering mot intressanta kunder, hoppas man även på mer inflytande i råmaterialupphandlingar och att få en större skala i den egna produktionen. Efter flera år av problem inom fordonssektorn har man också insett hur viktigt det är att bredda sig till fler marknader, såsom konsumentelektronik där man redan har vuxit kraftigt på sistone.

Grundverksamheten mot fordonskunder ser ut att tvingas vänta ytterligare några kvartal på en återhämtning, men den dagen marknaden kommer tillbaka lär Bulten vara i pole position för att dra full nytta. Frågan är bara när det kommer ske? Skiftet mot elbilar är något som gynnar bolaget, dels för att det driver bilproduktionen rent generellt, dels för att bolaget har ett betydligt högre ordervärde i hybrid- och elbilar jämfört med fordon med traditionella förbränningsmotorer.

Ovanstående gör det svårt att inte ha en positiv syn längre sikt. Med hjälp av förvärv bör det fortfarande vara möjligt för bolaget att nå målet om en omsättning på 5 miljarder kr år 2024, även om den globala ekonomin kommer bromsa in. Osäkerheten för 2022 är, emellertid, stor och vi väljer att sänka våra vinstestimat för året med 20%. Det innebär att aktien handlas just nu kring P/E-tal 10, vilket vi ser fortfarande som tillräckligt attraktivt för att behålla en köprekommendation. Riktkursen sänks dock till 85 kr (115 kr).

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Enormt volatil handel
07.03.2022

Enormt volatil handel

Stockholmsbörsen inledde veckan initialt med ett rejält ras (som mest kring -4 procent) då energipriserna fortsatte att rusa.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Bulten – Vill växa i Nordamerika
28.02.2022

Bulten – Vill växa i Nordamerika

Verkstadsbolagets budskap i bokslutskommunikén 2021 föll inte placerarna i smaken. Det är förstås en tuff period just nu för att komma med tråkiga besked när marknaden redan är fokuserad på diverse finans- och geopolitiska orosmoln. En sämre än väntad lönsamhet med utsikter på ytterligare ett utmanande Q1 sänkte följdriktigt aktien med tvåsiffriga procenttal på rapportdagen. Hittills i år har kursen sjunkit med cirka 25%.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Referensportföljen
07.01.2022

Referensportföljen

Det är inte helt lätt att vara nöjd med portföljutvecklingen under 2021.

Avkastningen på 23% (utdelningar bidrog med 1,1%) innebär förvisso att det gångna året blev 13:e i rak följd med positiv sådan (senast som Referensportföljen tappade i värde på årsbasis var 2008) men utfallet blev dels sämre än det historiska genomsnittet (26,9%) dels klart svagare än Stockholmsbörsens utveckling (35%). Allt som oftast är det just jämförelsen med det senast nämnda som blir det enskilt avgörande kriteriet för huruvida man har haft ett lyckat eller mindre lyckat år.

Sammanställningen ovan irriterar desto mer om man beaktar det faktum att Referensportföljen var upp ca 29% i början på juli. 2021 blev med andra ord tydligt tudelat för vår del. Ett starkt första halvår med fem uppgångsmånader följdes av riktigt svagt andra dito (fyra nedgångsmånader).

Just det senast nämnda är också det som utgör kärnan i besvikelsen. Här var våra förväntningar klart högre. Inte minst som i synnerhet slutkvartalet normalt sett tenderar att bli starkt. Så blev också fallet i år (Stockholmsbörsen ökade med 11,8%) men vår portfölj misslyckades att hänga med. Enbart under Q4 tappade den nämligen 8,2% mot index. Ett kännbart tapp allt annat lika eftersom följden blev att vi för andra gången i historien underavkastade med tvåsiffriga procentuella tal mot index (fjärde gången totalt sett).

En anledning till utfallet kan förhållandevis låg aktivitet ha varit. 2021 var definitivt inte ett år då ”buy and hold” strategin firade sina största triumfer. Förvisso fick vi ingen jättestor korrektion i marknaden men däremot två tämligen signifikanta sådana under andra halvåret. Här borde man med facit i hand ha varit betydligt mer snabbfotad.

Under 2020 genomförde vi sammantaget 21 försäljningar där 14 olika bolag lämnade portföljen. En del försäljningar var av vinsthemtagningskaraktär där enbart delar av innehav avyttrades (Bulten, Catena Media, Hexatronic, Evolution) därav fler transaktioner än antalet bolag. Fem (5) av dessa transaktioner åsamkade oss förluster (25% i genomsnitt).

Allra störst blev den i Kambi som lämnade portföljen i augusti då det blev klart att Penn National avser att satsa på egen sportbokslösning (andra stora kundtapp i USA). Förlusten blev kännbara 44% och faktum är att aktien fortfarande inte återhämtat sig sedan dess (kurs 256 kr i samband med försäljningen). Rejäla tapp (ca 29%) blev det även i TopRight Nordic och Scandi Standard. De övriga förlusterna stod SAAB (-15,6%) respektive Sensys Gatso för (-8,4%).

Totalt sett har dock årsavkastningen från samtliga slutförda transaktioner varit 45%. Mycket tack vare rejäla vinster i iGamingbolagen men även Ferronordic, Hexatronic, Investor, Intrum samt även Magnolia Bostad som avyttrades kort efter ett uppköpsbud.

Var besluten relativt bra när det gällde att stoppa blodflödet (samtliga aktier som åsamkade oss förluster stod vid årsskiftet lägre än vid försäljningstillfällen) så blev vårt stora misstag återigen att sälja kursvinnarna alldeles för tidigt. Hexatronic som vi skalade ned genom försäljning vid tre olika tillfällen blev exempelvis årets absoluta vinnare med en kursuppgång om dryga 500%. Vår sammanlagda vinst i aktien blev dock ”enbart” ca 90%. Trist förstås men det var likaså svårt att förutspå att bolaget skulle slå till med hela sju (7) förvärv under året (målsättningen är att genomföra ”ett par per år”).   

Att fela är mänskligt och man brukar säga att den som inte begår några misstag är den som inget alls gör. Att pricka toppen eller botten är få förunnat. Det är bara att försöka acceptera att man inte kommer att lyckas med det i någon större omfattning. Därför skall man kanske inte deppa när man trots allt lyckats öka värdet för 23:e året (av sammanlagt 25) och därtill med hela 23%. Samtidigt är det förstås svårt att våra riktigt nöjd givet den riktigt svaga prestationen under andra halvåret. Ett tudelat år på flera sätt som nämnts ovan.

Nya tag under 2022. 

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Bulten – Fortfarande en favorit
16.11.2021

Bulten – Fortfarande en favorit

Oss veterligen finns det inget cykliskt verkstadsbolag som inte påverkas av den pågående komponentbristen, ett tema som har präglat hela rapportsäsongen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Bulten
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
18.09.2021
Bulten – Fortsatt attraktivt värderad

Bulten – Fortsatt attraktivt värderad

Den som har följt rapportsäsongen för det andra kvartalet noga har noterat ett återkommande tema som påverkar många branscher just nu.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.08.2021
Avgörande utbrottsnivå i Bulten

Avgörande utbrottsnivå i Bulten

Under våren och sommaren gjorde köparna flera försök att lyfta Bulten förbi motstånd vid 116 - 118 kronor men styrka...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
18.09.2021
Bulten – Fortsatt attraktivt värderad

Bulten – Fortsatt attraktivt värderad

Den som har följt rapportsäsongen för det andra kvartalet noga har noterat ett återkommande tema som påverkar många branscher just nu.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Bulten
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
16.11.2021
Bulten – Fortfarande en favorit

Bulten – Fortfarande en favorit

Oss veterligen finns det inget cykliskt verkstadsbolag som inte påverkas av den pågående komponentbristen, ett tema som har präglat hela rapportsäsongen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.08.2021
Avgörande utbrottsnivå i Bulten

Avgörande utbrottsnivå i Bulten

Under våren och sommaren gjorde köparna flera försök att lyfta Bulten förbi motstånd vid 116 - 118 kronor men styrka...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början