Carlsberg - Lämnar Ryssland
14.04.2022

Carlsberg - Lämnar Ryssland

Den danska öljätten Carlsberg fattade nyligen beslut om att lämna den ryska marknaden. Carlsberg är ett av de bolag i Norden med betydande närvaro i Ryssland och man hade redan den 9 mars meddelat att man ska se över gruppens närvaro i landet till följd av kriget i Ukraina.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Foreign Affairs Tjäna pengar på utländska aktier. Beställ
Stockpicker Foreign Affairs
Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Foreign Affairs

Tjäna pengar på utländska aktier. Beställ
29.03.2022
Market Buzz – Carlsberg och Stillfront

Market Buzz – Carlsberg och Stillfront

Carlsberg meddelade på måndagen att bolaget avser att avyttra sin verksamhet i Ryssland och därmed lämna landet fullständigt.

Ålandsbanken skriver att med en andel på 9 procent av Carlsbergs intäkter och drygt 6 procent av rörelseresultatet från Ryssland helåret 2021 blir den direkta påverkan av en avkonsolidering märkbar men inte katastrofal. De indirekta effekterna i form av nedskrivningar av de ryska tillgångarna blir större då de stod för omkring 20 procent av Carlsbergs fasta tillgångar vid årsskiftet. Carlsberg kommer att klassa verksamheten i Ryssland som avslutad verksamhet till försäljning från och med andra kvartalet 2022, och lyfta bort verksamheten från rörelsen. Verksamheten, som i huvudsak består av bryggeriverksamhet, kommer att drivas vidare för att säkerställa att de cirka 8,400 anställda i landet har fortsatt försörjning.

Ålandsbanken räknar inte med något större resultatbidrag då Carlsberg kommer att skänka alla överskott från Ryssland till välgörenhet till gagn för Ukraina. Banken ser en tydlig risk för en nedgång i Carlsbergs volymer på kort och medellång sikt, särskilt för bolagets premiumprodukter. Efter en kraftig kursnedgång i samband med Rysslands invasion av Ukraina handlas Carlsberg till ett P/E-tal på knappt 15x och EV/EBIT på 11x på estimaten för 2022, vilket enligt Ålandsbankens bedömning till stor del redan speglar det Rysslandsscenario som nu framträder tydligare. Banken ändrar dock sin syn på Carlsberg till neutral från positiv tills vidare.

Annons

SHB fortsätter att gilla Stillfront i det korta perspektivet då banken förväntar att gamingbolaget åter uppvisar organisk tillväxt i juni, vilket skulle kunna ge bränsle till den pressade aktiekursen, som tidigare korrelerat med organisk tillväxt. Under kommande kvartal bör dessutom jämförelsetalen bli lättare. Långsiktigt ser banken stor potential i aktien då den handlas med en rabatt om 50-70 procent mot jämförelsebolagen. På EV/EBIT runt 8x (2023) är även den absoluta värderingen attraktiv. SHB:s uppfattning, efter samtal med många bolag, är att marknadstillväxten har återvänt i sektorn för mobilspel. Bankens kortsiktiga rekommendation (3 mån) är Köp medan den långsiktiga rekommendationen (3 år) är Outperform.

Källa: ABS och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
19.08.2021
Market Buzz – SSAB och Carlsberg

Market Buzz – SSAB och Carlsberg

Igår höll SSAB, LKAB och Vattenfall ett seminarium och meddelade att de första volymerna av fossilfritt stål har producerats och...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
29.04.2021
Market Buzz – Kindred och Carlsberg

Market Buzz – Kindred och Carlsberg

Kindred rapporterade en stark rapport under gårdagen, där intäkterna kom in 2 procent över Keplers förväntningar medan ebitda överpresterade 14...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
07.01.2021
Market Buzz – Carlsberg och Mekonomen

Market Buzz – Carlsberg och Mekonomen

Carlsberg upprepade utsikterna för 2020 i samband med en presentation på tisdagen.

Detta innebär att rörelseresultatet, justerat för valutaförändringar och förvärv, väntas minska med 4-6 procent jämfört med föregående år. Utsikterna kvarstår trots de utökade nedstängningarna i Europa – en stark utveckling i Kina har kompenserat för dessa. Ålandsbanken bedömer att Carlsberg har goda förutsättningar att fortsätta växa i Kina under de närmaste åren. Dels växer premiumsegmentet snabbare än marknadens genomsnitt till följd av en växande medelklass och högre disponibla inkomster, dels har Carlsberg goda möjligheter att ta marknadsandelar genom nyetableringar i större städer.

Östeuropa fortsätter att vara utmanande till följd av hård konkurrens. Marknaderna i Västeuropa fortsätter att påverkas av pandemin, men volymerna utanför hotell- och restaurangsegmentet har varit relativt stabila under hösten. Ålandsbanken ser fortsatt god potential i Carlsbergaktien. P/E-talet för innevarande år är 18.5x och EV/EBIT-multipeln 13.4x, vilket är klart lägre än jämförbara bolag som Heineken och Anheuser-Busch. Bankens värderingsmodell indikerar ett långsiktigt värde på cirka 1,300 danska kronor per aktie. Ålandsbanken har en fortsatt positiv syn på aktien.

Annons

Mekonomen erhöll en försäkringsersättning på 63 miljoner kronor, eller en tredjedel av det förväntade rörelseresultatet för det fjärde kvartalet efter det dataintrång som MECA/Mekonomen utsattes för under våren 2020. Kepler skriver i en analysuppdatering på torsdagen att nettot efter redan erhållen ersättning på 56 miljoner kronor kommer adderas till rörelseresultatet för fjärde kvartalet. Nyheten är positiv men påverkar inte Keplers prognos för det justerade rörelseresultatet. Mekonomen förväntas avsluta starkt eftersom verksamheten på huvudmarknaderna verkar ha varit igång ganska bra. Ändå kommer de hittills milda vinterförhållandena och fler stängningar på den polska marknaden troligen att ge en liten motvind. Kepler förväntar sig att efterfrågan på verkstadstjänster gradvis förbättras mot bakgrund av en åldrande bilflotta och eftersom egen körning gynnas framför kollektivtrafiken. Köprekommendationen upprepas med riktkursen 115 kronor.

Källa: ABS och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
25.11.2018

FOREIGN AFFAIRS Carlsberg – Bra fart i Kina

Sommaren 2018 har glatt många med mycket sol och höga temperaturer. En sektor som har särskilt gynnats är dryckesbranschen, och det danska bryggeribolaget Carlsberg var inget undantag.

CARL B | Danmark | 732 dkk

Redan i mitten av augusti höjde bolaget sin tidigare prognos för helåret 2018, och i slutet av oktober var det dags igen, eftersom den varma sommaren i Västeuropa ledde till högre än förväntade intäkter och rörelseresultat under Q3.

Det är dock inte bara vädret som bidrog till den positiva utvecklingen inom Carlsberg. Även effektiviseringsprogrammet ”Funding the Journey” gör bra framsteg, och ledningen räknar nu med att rörelseresultatet kommer att växa organiskt med 10-11% i år. Den tidigare prognosen var en tillväxt med ett högt ensiffrigt procenttal.

Carlsberg är en av världens största bryggerier och majoriteten av intäkterna genereras av välkända globala varumärken såsom Carlsberg och Tuborg. I Sverige ingår bland annat även Pripps, Falcon, och Ramlösa i sortimentet. Öl är den absoluta huvudprodukten och står för omkring 85% av sålda volymer.

Under de senaste åren har bolaget kämpat med problem i Ryssland, en av Carlsbergs viktigaste marknader. År 2009 genererades över 50% av koncernens rörelseresultat i Östeuropa med Ryssland i spetsen, men andelen har sjunkit till under 20%. Den utmanande ekonomiska situationen, betydligt högre priser och lagändringar har lett till en minskning av ölkonsumtionen i Ryssland från 80 liter per capita år 2008 till omkring 50 liter.

Den viktigaste regionen för bolaget idag är Västeuropa, som genererar mer än hälften av rörelseresultatet. Marknaderna här är mycket mogna och de senaste åren har ölvolymerna fallit, vilket bolaget har delvis kunnat väga upp med hjälp av produktinnovationer. Ändå har koncernens omsättning minskat från som mest 66,5 mdr dkk år 2012 till fjolårets 61,8 mdr. Tack vare det ovannämnda besparingsprogrammet, som sjösattes i november 2015, har rörelsemarginalen (EBIT) ändå bara sjunkit minimalt från 14,7% år 2012 till 14,4% ifjol.

I mars 2016 annonserade man dessutom den nya strategin ”SAIL’22” med syfte att hitta den optimala balansen mellan marknadsandelar och lönsamhet. En region där bolaget successivt har flyttat fram sina positioner är Asien, som är världens största ölmarknad i volym räknat. Ett flertal demografiska trender bådar dessutom gott för fortsatt tillväxt i regionen.

Under årets första nio månader ökade Carlsbergs nettoomsättning i Asien organiskt med 13%, jämfört med samma period ett år tidigare, till 12,2 mdr dkk. Därmed står Asien nu för 25% av koncernens totala nettoomsättning, vilket ökade organiskt med 6,4% till 48,6 mdr dkk mellan januari och september.

I Västeuropa var framförallt sommarmånaderna mycket starka, och volymerna ökade under Q3 med 10,7%. Utvecklingen var även positiv i Östeuropa, med stigande volymer i alla länder förutom Ukraina. För perioden januari-september sjönk nettoomsättningen i Östeuropa, emellertid, med 2,4% till 8,4 mdr dkk, som en följd av negativa valutaeffekter. 

Med hjälp av de operationella förbättringarna har även balansräkningen förbättrats, och nettoskulden i relation till rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (net debt/EBITDA) uppgick till 1,29x vid halvårsskiftet. Det kan jämföras med 1,45x vid slutet av 2017, och 1,96x vid slutet av 2016. Det ger utrymme till fortsatta utdelningar i linje med målnivån om 50% av nettovinsten. För 2017 motsvarade utdelningen en direktavkastning på 2%.

Vd:n Cees 't Hart är optimistisk inför 2019, bland annat tack vare bolagets positiva momentum i Kina, som har blivit Carlsbergs enskilt största marknad (mätt i volymer). Det är framförallt satsningen på premiumprodukter med högre marginaler som betalar sig, samt strategin att investera i ökad försäljning i storstäderna. I slutet av året vill man finnas i 21 stora städer i landet, och ytterligare 10 i slutet av 2019.

Ett orosmoln är stigande råmaterialpriser i spåren av sommarens torka. Enligt ledningen kommer man försöka kompensera dessa med en kombination av prishöjningar, och en bättre produktmix med högre andel av specialöl (craft & specialty). Denna kategorin har bättre lönsamhet och visade 29% volymökning under Q3.

Analytikerna som följer Carlsberg räknar enligt Thomson Reuters med en stark tillväxt på sista raden och en vinst per aktie på 34,4 dkk för 2018, vilket kan jämföras med 8,2 dkk ifjol. För nästa år ligger förväntningarna på 36,9 dkk per aktie, med en förväntad omsättningstillväxt på 3% som utgångspunkt.

Den senaste prognoshöjningen till trots, har även Carlsberg-aktien backat på sistone. Värderingen har därmed kommit ner något, och p/e-talet ligger på strax under 20 på nästa års estimat. Det är i linje med de senaste åren, men cirka 3% högre än snittet för konkurrenterna Anheuser-Busch InBev, Heineken och Royal Unibrew. Det är tveksamt att det är tillräckligt attraktivt i ett scenario med avtagande vinsttillväxt framöver.

Carlsberg är ett välskött bolag med fina egenskaper, men vi ser inte tillräckligt med uppsida för en Köp-rekommendation inom vår placeringshorisont.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början