CBTT - Comeback på Top Picks
31.08.2023

CBTT - Comeback på Top Picks

Efter att ha haft en spekulativ köprekommendation på Teknikhandelsföretaget Christan Berner Tech Trade, CBTT, mellan december i fjol och slutet av juni i år, tog vi hem vinsten när vi senast tittade på bolaget.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Christian Berner Tech Trade - Uppe på riktkurs
30.06.2023

Christian Berner Tech Trade - Uppe på riktkurs

När vi senast tittade på Christian Berner Tech Trade på Small Cap-listan i december i fjol tyckte vi att aktien kändes intressant med en oväntat bra utveckling under 2022, god orderingång och en betydande orderstock.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2047 (25 juni 2023)

CBTT B | Small Cap | 24,7 kr | NEUTRAL

Vi räknade även med god chans att aktien skulle kunna överraska positivt vid presentationen av Q4-rapporten (där jämförelsetalen var svaga) och aktien fick därför sammantaget en spekulativ köprekommendation med en riktkurs kring 25–26 kr.

Med facit i hand så här ett drygt halvår senare så kan man också konstatera att rekommendationen har fallit ganska väl ut. Aktien som då handlades kring tjugolappen jämnt har sedan dess stigit till just målnivån kring 25–26 kr som vi då skissade på, vilket ger en avkastning sedan sist på i storleksordningen 25%. Det gör även att aktien har utvecklats bättre än börsen som helhet under samma period.

Bidragande till uppgången under perioden är mycket riktigt också ett tydligt förbättrat Q4 men kanske framförallt därefter ett riktigt gediget Q1. I Q4 ökade omsättningen med 29% och bolaget förbättrade även rörelseresultatet från en rörelseförlust året innan på närmare 5 Mkr till ett positivt rörelseresultat på drygt 5 Mkr. Innevarande års Q1 var som sagt också ännu ett par strån vassare med stark tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Nettoomsättningen i detta kvartal ökade med 31,4% till 238,3 Mkr (181,3), där i stort sett hela uppgången var organisk (organisk tillväxt var 31,3%). I mycket handlar ökningen om att fjolårshöstens goda orderingång har översatts i omsättning. Även i Q1 var orderingången positiv och steg med 10,6% till 237,8 Mkr (215,0). Med tanke på starka jämförelsetal var ökningen klart godkänd, om än något svagare än ökningstakten på 15,5% i Q4.

Utvecklingen har också varit stark för båda företagets affärsområden, Teknik & Distribution och Energi & Miljö. Inom Teknik & Distribution, där distributionsverksamheten och egna produkter inom vattenrening, förpackningsutrustning, vibrationsdämpning, teknisk plast och processteknik finns, ökade nettoomsättningen med 26,2% till 144,9 Mkr (114,8), varav 26% var organiskt. För Energi & Miljö med koncernens pumpverksamheter samt utrustning riktad mot energi- och processindustrin var ökningen ännu bättre med en tillväxt på 38,5% till 93,7 Mkr (67,6).

Här har också dotterbolaget Zander & Igeström efter kvartalets utgång tecknat ett avtal med NCC Sverige. Avtalet gäller leverans av två blåsmaskiner med startutrustning för Käppalaförbundets framtida rening. Projektet kommer att pågå under 2,5 års tid men inget ordervärde har kommunicerats. En fördel som lyfts fram med Zander & Ingeströms lösning är att den klarar stora belastningsskillnader på avloppsreningsverket eftersom systemet, med bibehållen hög verkningsgrad, kan justera mängden syre som processen kräver. Att luftflödet är justerbart innebär också en minskad miljöpåverkan i och med lägre CO2-utsläpp och bättre energioptimering. Positivt redan i Q4 var att dotterbolaget Bullerbekämparen (ingår i affärsområde Energi & Miljö) då fick sin största order någonsin, värd 16 Mkr som kommer att levereras löpande under 2023.

Även resultatutvecklingen förbättrades tydligt i Q1. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar från förvärv, Ebita, uppgick i perioden till 14,3 Mkr (6,2), en ökning med 132,6%, motsvarande en Ebita-marginal på 6,0% (3,4). Justerat för av och nedskrivningar var själva rörelseresultatet 14,1 Mkr (5,9), motsvarande en marginal på 5,9% (3,3). Företagets finansiella mål är en tillväxt på minst 10% årligen inklusive förvärv och en Ebita-marginal på i genomsnitt 9% över en konjunkturcykel, och det finns därmed en hel del ytterligare att göra för att öka lönsamheten.    

Sammantaget har Christian Berner utvecklats ungefär som vi har förväntat oss sedan sist. Q4 blev som väntat lite av en vändning som därefter har följts upp av ett ännu lite bättre kvartal. Hur utvecklingen ska bli nu framöver är svårare att bedöma men generellt har bolaget en exponering mot flera olika sektorer vilket minskar konjunkturrisken och risken för större störningar. Det som möjligen talar emot bolaget är att man i kommande kvartal nu inte längre möter lika svaga jämförelsekvartal, vilket gör det svårare att överraska positivt.

Värderingen är inte märkvärdigt hög trots kursuppgången på 25% sedan sist men aktien kanske heller inte längre noteras på någon riktig fyndnivå. På vår prognos för 2023 och 2024 handlas aktien vid kurser kring 25 kr till ett p/e-tal kring närmare 13 i år respektive något över 11 nästa år. För närvarande har vi lite svårt att se vad som skulle attrahera marknadens intresse märkbart för bolaget kortsiktigt och väljer därför att ”ta hem vinsten” och sänka rekommendationen till Neutral (Spekulativt Köp). Vi höjer dock riktkursen något till 27 kr (25–26).

CBTT analysgraf

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Annons
Christian Berner Tech Trade - Oväntat bra
08.12.2022

Christian Berner Tech Trade - Oväntat bra

Senast vi tittade på Christian Berner Tech Trade var i maj och då upplevde vi inte aktien som särskilt kul, snarare tvärtom.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
CBTT - Surt sa räven
12.05.2022

CBTT - Surt sa räven

Vår rekommendation från i oktober i fjol av Christian Berner Tech Trade, har inte visat sig bli någon höjdare.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Ger vinstvarningen ett köpläge i denna aktie?
20.01.2022

Ger vinstvarningen ett köpläge i denna aktie?

Efter en påtagligt förbättrad orderingång i fjolårets Q2 satte vi i mitten av oktober en köprekommendation på teknikhandelsföretaget.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Christian Berner Tech Trade
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.11.2021
Christian Berner Tech Trade - Bra start på köpet

Christian Berner Tech Trade - Bra start på köpet

Efter att det senaste dryga året ha haft en neutral till svagt negativ inställning till teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade,...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.10.2021
Christian Berner Tech Trade - Orderingång ger hopp

Christian Berner Tech Trade - Orderingång ger hopp

Vi har under det senaste dryga året haft en neutral till svagt negativ inställning till teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade, CBTT.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Christian Berner Tech vinstvarnar
17.01.2022

Christian Berner Tech vinstvarnar

Det var begränsade rörelser på Stockholmsbörsen på måndagen då Wall Street är stängt.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Christian Berner Tech Trade - Bra start på köpet
15.11.2021

Christian Berner Tech Trade - Bra start på köpet

Efter att det senaste dryga året ha haft en neutral till svagt negativ inställning till teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade, CBTT, höjde vi nyligen rekommendationen till Köp.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Christian Berner Tech Trade
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.01.2022
Ger vinstvarningen ett köpläge i denna aktie?

Ger vinstvarningen ett köpläge i denna aktie?

Efter en påtagligt förbättrad orderingång i fjolårets Q2 satte vi i mitten av oktober en köprekommendation på teknikhandelsföretaget.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.10.2021
Christian Berner Tech Trade - Orderingång ger hopp

Christian Berner Tech Trade - Orderingång ger hopp

Vi har under det senaste dryga året haft en neutral till svagt negativ inställning till teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade, CBTT.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.10.2021
Christian Berner Tech Trade - Orderingång ger hopp

Christian Berner Tech Trade - Orderingång ger hopp

Vi har under det senaste dryga året haft en neutral till svagt negativ inställning till teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade, CBTT.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Christian Berner Tech Trade
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.01.2022
Ger vinstvarningen ett köpläge i denna aktie?

Ger vinstvarningen ett köpläge i denna aktie?

Efter en påtagligt förbättrad orderingång i fjolårets Q2 satte vi i mitten av oktober en köprekommendation på teknikhandelsföretaget.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.11.2021
Christian Berner Tech Trade - Bra start på köpet

Christian Berner Tech Trade - Bra start på köpet

Efter att det senaste dryga året ha haft en neutral till svagt negativ inställning till teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade,...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Christian Berner Tech Trade – Fortsatt svag orderingång
23.04.2021

Christian Berner Tech Trade – Fortsatt svag orderingång

När vi senast tittade till teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade i november i fjol satte vi en neutral rekommendation på aktien, trots att vi ansåg att värderingen var relativt låg.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Christian Berner Tech Trade
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.01.2022
Ger vinstvarningen ett köpläge i denna aktie?

Ger vinstvarningen ett köpläge i denna aktie?

Efter en påtagligt förbättrad orderingång i fjolårets Q2 satte vi i mitten av oktober en köprekommendation på teknikhandelsföretaget.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.11.2021
Christian Berner Tech Trade - Bra start på köpet

Christian Berner Tech Trade - Bra start på köpet

Efter att det senaste dryga året ha haft en neutral till svagt negativ inställning till teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade,...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Swedbank föreslår aktieutdelning
19.01.2021

Swedbank föreslår aktieutdelning

Stockholmsbörsen öppnade högre men tappade senare momentum.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början