Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
18.01.2023
Small Cap – Slakt i Irlab efter studiemiss

Small Cap – Slakt i Irlab efter studiemiss

Irlab Therapeutics aktie rasade 64 procent efter tisdagskvällens studiemiss.

Bolaget konstaterar att fas 2b-studien med mesdopetam inte lyckats påvisa statistiskt signifikant effekt för mesdopetam jämfört med placebo. Resultaten från Fas 2b-studien visade emellertid att mesdopetam tolererades väl och visade en acceptabel säkerhetsprofil. Fas 2a-studien med mesdopetam omfattande 75 patienter, som ledde upp till den nu genomförda fas 2b-studien, omfattande 156 randomiserade patienter, användes UDysRS-skalan som primärt effektmått. I den tidigare fas 2a-studien kunde däremot ingen statistisk signifikans uppnås på UDysRS-skalan, vilket alltså var fallet i fas 2b med den högsta dosnivån.

First North-listade Klimator har erhållit en order avseende sensorteknologin AHEAD från en ledande japansk fordonstillverkare. Ordern kommer från en befintlig kund som nu vill fortsätta samarbetet med Klimator efter ett framgångsrikt utvärderingsprojekt. Syftet med kontraktet är att integrera teknologin i fordonstillverkarens utvecklingsfordon för rörelsekontroll och förarstödsfunktioner. Genom ett nära samarbete är målet att utveckla fordonsfunktioner väl anpassade till information om vägväder. Ordervärdet uppgår till 70 000 euro. Aktien ökade 5 procent.

Circhem har beslutat att genomföra en nyemission om 41,3 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen är 3 kronor per aktie. Styrelsen har ingått avtal om en så kallad toppgaranti upp till 85 procents emissionsteckning i förträdesemissionen. Toppgarantin motsvarar cirka 6,2 miljoner kronor. Garanterna erhåller en kontant ersättning om 14 procent på garanterat belopp, vilket är samma villkor som bottengarantin. Likviden från företrädesemissionen ska finansiera uppskalning och kapacitetsuppbyggnad av anläggningen i Vargön, stärka bolagets balansräkning samt säkerställa fortsatta driften av verksamheten. Aktien såldes ned 30 procent till 3,64 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
22.11.2022
Small Cap- Kommersiellt genombrott för CirChem

Small Cap- Kommersiellt genombrott för CirChem

Image Systems affärsområde RemaSawco och Estländska Nordwood har tecknat ett avtal avseende leverans av brädhanteringssystemet RS-BoardScannerQ till ett av Nordwoods...

Avtalet innefattar även utbildning samt ett underhållsavtal som löper över två år. RS-BoardScannerQ är ett system för automatisk avsyning, kvalitetsbestämning och avkapsoptimering i en råsortering, ett justerverk eller ett hyvleri. Systemet upptäcker alla defekter och geometriska fel samt utför en avkaps- och kvalitetsoptimering. Image Systems aktie ökade 7,3 procent till 1,695 kronor.

Annons

First North-listade CirChem har tecknat ett nytt femårigt avtal med Stena Recycling AB för rening av löpande insamlade lösningsmedel. Detta avtal omfattar upp till 15 000 ton per år och utgör en viktig bas för den kommande utbyggnaden och optimeringen av anläggningen i Vargön. CirChems Interim VD Petra Sas säger i ett pressmeddelande att avtalet är ett kommersiellt genombrott för CirChem och har väldigt stor betydelse. Det utgör en stabil bas för den framtida utbyggnaden, utvecklingen och optimeringen av CirChems anläggning i Vargön. I och med detta har bolaget nu avtal som täcker drygt 80 procent av sin kapacitet enligt det gällande miljötillståndet i Vargön. Nästa steg handlar om en teknisk uppskalning för att kunna hantera så stor del av dessa volymer så snabbt, effektivt och lönsamt som möjligt. Marknaden ställde upp aktien 34,1 procent till 3,89 kronor. Det var en bra bit från dagshögsta om 5 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början