Concentric – Höga lagernivåer ett bekymmer
03.12.2023

Concentric – Höga lagernivåer ett bekymmer

Höga varulager på kundsidan, svårbedömd efterfrågesituation och fallande marginaler – det var verkligen inga uppiggande signaler som skickades ut i samband med verkstadsbolagets Q3-rapport i början av november.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2085 (29 november 2023)

COIC | Mid Cap | 160,2 kr | KÖP

Concentric valutajusterade nettoomsättning minskade med 7% jämfört med samma period ifjol till 1 035 Mkr, framför allt av den pågående lagerjusteringen hos fordonstillverkarna. Den bakomliggande orsaken är sämre ekonomiska utsikter och stabilare globala leverantörskedjor, samtidigt som komponentlagren på många håll har legat på betydligt högre nivåer än före pandemin.

Försäljningen minskade på samtliga slutmarknader med undantag för lastbilsmarknaden i Nordamerika. Den största ljusglimten var dock försäljningen av elektriska produkter med en redovisad nettoomsättning på 221 Mkr, vilket motsvarar 21% av koncernens totala intäkter. Som bekant är ambitionen att den elektrifierade affären ska utgöra omkring 30% av försäljning år 2028. Förhållandet orderstock/fakturering för elektriska produkter var vid slutet av kvartalet fortsatt starkt med en nivå på 110%. För hela koncernen uppgick orderstocken i förhållande till faktureringen till 92%.

Trots att vd Martin Kunz känner av en tydlig nedgång i efterfrågan på kort sikt, är läget långt ifrån nattsvart. Bolaget har till exempel vunnit flera viktiga avtal inom båda sina segment, bland annat den största enskilda ordern inom Hydraulik sedan börsnoteringen 2011. Dessutom fick man den första signifikanta ordern på nästa generations elektrohydrauliska styrsystem och ett stort avtal från Indien avseende elektriska kylmedelspumpar för motorvägsfordon.

Till följd av de lägre försäljningsvolymerna minskade den justerade rörelsemarginalen med 1,4 procentenheter till 14,1%. I samband med rapportpresentationen meddelade vd Kunz att han kommer anpassa kostnadsstrukturen till efterfrågan för att så snart som möjligt kunna komma tillbaka till en marginalnivå på minst 16%. Oroande var däremot hans kommentarer om att visibiliteten angående lagerneddragningarna för tillfället var låg och att det därmed var svårt att säga om det handlade om ett kvartal eller ytterligare ett par sådana. Positivt i sammanhanget är dock att Nordamerika (63% av omsättningen) fortsätter att visa viss motståndskraft, vilket bör gynna Concentric. Icke desto mindre lär nettoomsättningen under Q4 blir något lägre än under gångna dito.

Aktien har straffats hårt de senaste månaderna och dessvärre väger den kortsiktiga osäkerheten betydligt tyngre än de oförändrat goda utsikterna på längre sikt. Även vi har blivit tvungna att sänka våra estimat, både för 2023 och 2024. Dagens börsvärde justerat för nettoskulden motsvarar numera knappt 10x det förväntade rörelseresultatet nästa år (EV/EBIT). Det är en historiskt låg nivå för Concentric.

Vi står fast vid vår köprekommendation, samtidigt som estimatförändringarna leder till en sänkning av riktkursen till 210 kr (250).

Concentric analysgraf

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Concentric – E-affären i fokus
18.08.2023

Concentric – E-affären i fokus

Verkstadsbolagets aktie har halkat efter den allmänna sektor- och börsutvecklingen sedan vår senaste genomgång i mitten av maj (Newsletter 2039).

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Concentric – Dags för comeback?
17.05.2023

Concentric – Dags för comeback?

Fordonsunderleverantörens storförvärv av amerikanska EMP visar sig alltmer att har blivit riktigt lyckad.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
04.11.2022
Market Buzz – Concentric, Trianon och Embracer

Market Buzz – Concentric, Trianon och Embracer

Kepler har uppdaterat sina prognoser på Concentric efter ett något bättre resultat för tredje kvartalet än vad analyshuset förväntat sig.

Utsikterna är något försiktiga givet de geopolitiska riskerna och den potentiella effekten av högre räntor. Möjligheterna inom elektrifiering är dock betydande, och företaget verkar ha stärkt sin marknadsposition genom förvärvet av EMP. Kepler höjer sina prognoser med 4-5 procent. Det framåtriktade p/e-talet på 13 ligger långt under historiska nivåer trots de möjligheter som EMP-förvärvet genererar. Köprekommendationen upprepas med riktkursen 230 kronor.

Trianons rapport var enligt SHB något svag med ett driftsnetto som var 3 procent lägre än bankens prognos drivet av lägre hyresintäkter och marginal, men detta motverkades av värdeuppgångar. Sammantaget har SHB sänkt prognoserna något efter rapporten. SHB menar att en stark relation med banker är en relativ fördel jämfört med att vara exponerad mot kapitalmarknaden, givet nuvarande finansieringsvillkor. Trianon har 93 procent bankfinansiering och möjligheten att omvandla både hybridobligationen om 500 miljoner kronor och sitt seniora obligationslån om 500 miljoner kronor till bankfinansiering. Trianon är inte immunt mot den allmänna räntemiljön, med finansieringskostnader som ökade med 26 procent under det tredje kvartalet och en räntetäckningsgrad på 3,0x. Under de nästkommande 12 månaderna förväntar sig SHB att fastighetsvärdena kommer att pressas och skuldsättningen öka. Trianons aktie har utvecklats 40 procent sämre än sektorn hittills i år, och SHB höjer nu rekommendationen på tre månaders sikt till Behåll och rekommendation på tre års sikt till Market Perform.

Embracers aktie har varit svag och en anledning är att det nyligen lanserade AAA spelet Saints Row inte har övertygat. Det har varit blandade recessioner och omdömen för spelet. SEB skriver än så länge märks de höga ambitionerna vad gäller en ökad lanseringstakt av AAA spel mest i ökad kapitalisering av utvecklingskostnader, vilket pressar kassaflödet. Nästa stora spellansering är i början av 2023. SEB har reviderat ned sina vinstprognoser basera på lägre förväntningar inom mobil- och brädspel, trots att bolaget ökade sina marknadsandelar under deras första kvartal. SEB rankar Embracer köp.

Källa: Kepler, SHB och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Veckans affärscase - Concentric
30.08.2022

Veckans affärscase - Concentric

Concentric steg kraftigt under hösten ifjol och en större topp sattes slutligen omkring årsskiftet då aktien tillfälligt tog sig upp över 300 kronor. Därefter har vi fått se nästan en halvering av aktievärdet på cirka 6 månader. Frågan nu är om säljarna börjar vara klara?

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Tungt rapportfall i Storytel
05.05.2022

Tungt rapportfall i Storytel

Stockholmsbörsen öppnade starkt efter rejäla uppgångar på Wall Street på onsdagen, men tappade sedan momentum.

OMXS30-index föll 1,3 procent medan OMXSPI minskade 1,2 procent.
Blankningarna i H&M är nu uppe på den högsta nivån sedan sommaren 2020 efter att Blackrock har tagit en kort position motsvarande 0,5 procent av kapitalet. Strax under 2 procent av kapitalet är nu blankat, vilket motsvarar cirka 33 miljoner aktier. H&M, som handlades utan utdelning om 3,25 kronor per, aktie sjönk 4,42 kronor. Fiberbolaget Hexatronic tillhörde länge vinnarna med en kursuppgång om 5,3 procent till 426 kronor. Som högst betalades aktien till 457 kronor Finanschefen Pernilla Lindén säger till Di att hon inte kan spekulera i kurslyftet men säger att Hexatronic inte har gått ut med någon information. Stockpicker Newsletter köpte nyligen in Hexatronic till Referensportföljen.

Skanska har varit medlem av Stockholmsbörsens prestigefyllda OMXS30-index allt sedan starten 1987. Men när indexet revideras vid halvårsskiftet pekar allt på att Ilija Batljans fastighetsbolag SBB kommer att ersätta Skanska i indexet. Det skriver Di på torsdagen. Skanskas aktie ökade 1,2 procent efter gårdagens rapportnedgång. Ljudboksspecialisten Storytel rapporterade en både ökad omsättning och rörelseförlust i det första kvartalet jämfört med året innan. Omsättningen steg 27,1 procent till 747,2 miljoner kronor (587,9). Rörelseresultatet blev -226,9 miljoner kronor (-63,0). Antalet betalande abonnenter ökade till 2,05 miljoner (1,54). ARPU, den genomsnittliga intäkten per användare, uppgick till 114 kronor (112). Aktien såldes ned 15,7 procent till 60 kronor, vilket var dagslägsta.

Peab levererade ett svagare resultat än väntat under det första kvartalet. Byggbolagets lönsamhet inom byggverksamheten ligger stabilt på samma nivå som under fjolårskvartalet. Orderingången kom in på 15,4 miljarder kronor, vilket var bättre än väntade 14 miljarder kronor. Enligt VD Jesper Göransson har bolaget under 2021 och inledningen av 2022 hanterat prisökningar och brist på insatsvaror på ett bra sätt. Aktien försvagades 7,9 procent till 81,60 kronor. Concentric redovisade ett starkare rörelseresultat under första kvartalet i år än vad SEB och konsensus förväntade. Det var en stark utveckling inom EMP som bolaget förvärvade under sista kvartalet 2021. Även utsikterna under kommande kvartal baserat på orderingången var högre än tidigare prognoser. SEB höjer prognosen för rörelseresultatet med 8-9 procent i år och fram till 2024. Aktien förbättrades 1,9 procent i spåren av dagens rapport.

Installationsföretaget Instalco ökade 2 procent efter förmiddagens rapport. Instalco redovisade ett rörelseresultat för det första kvartalet på 151 miljoner kronor (150). G5 Entertainments rapport mottogs positivt då marknaden lyfte upp aktien 8,3 procent. Academedia var en förlorare när aktien tappade 8,1 procent. Rörelseresultatet landade på 313 miljoner kronor, jämfört med analytikernas snittestimat om 364 miljoner kronor. Köksbolaget Nobia rapporterade en omsättning som var bättre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var klart sämre än väntat. Aktien försvagades 11,7 procent till 34,30 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Kursrekyl i Truecaller
04.01.2022

Kursrekyl i Truecaller

Uppgången på Stockholmsbörsen fortsatte på tisdagen med cykliska bolag i spetsen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Köpläge i Concentric på rekylen?
01.12.2021

Köpläge i Concentric på rekylen?

Under oktober och första delen av november rusade köparna in i Concentric. På kort tid lyfte man aktien från cirka 160 kronor upp över 300 kronor som högst.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Concentric
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
28.10.2021
Concentric – Läge att ta hem vinst efter storförvärv?

Concentric – Läge att ta hem vinst efter storförvärv?

Fordonsunderleverantörens aktie har gått starkt den senaste månaden och närmat sig successivt vår riktkurs på 225 kr.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
27.06.2021
Concentric – ”e-trenden” tar fart

Concentric – ”e-trenden” tar fart

När fordonsunderleverantören öppnade sina böcker för Q1 i början av maj, vittnade bolagets vd David Woolley om en fortsatt återhämtning...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Concentric – Läge att ta hem vinst efter storförvärv?
28.10.2021

Concentric – Läge att ta hem vinst efter storförvärv?

Fordonsunderleverantörens aktie har gått starkt den senaste månaden och närmat sig successivt vår riktkurs på 225 kr. Ytterligare bränsle kom i början av veckan i form av annonseringen av ett storförvärv i USA.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Concentric
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
01.12.2021
Köpläge i Concentric på rekylen?

Köpläge i Concentric på rekylen?

Under oktober och första delen av november rusade köparna in i Concentric.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
27.06.2021
Concentric – ”e-trenden” tar fart

Concentric – ”e-trenden” tar fart

När fordonsunderleverantören öppnade sina böcker för Q1 i början av maj, vittnade bolagets vd David Woolley om en fortsatt återhämtning...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Upprekyl i Fingerprint Cards
26.10.2021

Upprekyl i Fingerprint Cards

Stockholmsbörsen handlades på plussidan efter en mängd delårsrapporter.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början