Stäng
Ladda ner guiden gratis
Inbjudan till teckning av aktier i Diagonal Bio AB
24.06.2021

Inbjudan till teckning av aktier i Diagonal Bio AB

Diagonal Bio AB är ett svenskt diagnostiskt bolag med visionen att begränsa spridningen av infektionssjukdomar globalt genom att skapa en användarvänlig, kostnadseffektiv och precis plattform benämnd Panviral.

Plattformen kan enkelt anpassas för att detektera alla typer av patogen, vilket möjliggör snabb sjukdomstestning även utanför laboratorier och sjukhus.

Bolaget genomför nu en nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Med kapitalet från den förestående nyemissionen avser bolaget att accelerera utvecklingstempot för Panviral och marknadslanseringen av produkten. Detta innebär bland annat att bolagets aktiviteter finansieras fram till och med den initiala kommersialiseringen av Panviral, vilket planeras ske under andra halvan av 2022. Under 2021 är målsättningen att ha ett kvalitetssystem (Quality Management System) implementerat och i användning. Under 2022 avser bolaget inleda en klinisk studie för att bekräfta befintliga genomförda studier på olika patogenpaneler, initiera CE-märkningsprocessen följt av kommersialisering av Panviral på den europeiska marknaden och skala upp tillverkningen.

Läs mer om Diagonal Bio och erbjudandet här

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Diagonal VDkommentar


Diagnoal video

Se Diagonal Bios film


Villkor i korthet

Teckningstid: 10 juni 2021 – 24 juni 2021.

Teckningskurs: 10,50 SEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 570 aktier (motsvarande 5 985 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 814 663 aktier, motsvarande cirka 40,1 MSEK. Av dessa 40,1 MSEK avser cirka 10 MSEK den kompensation som brygglånegivare erhåller för det brygglån som sedan tidigare givits. Kompensationen, som således ej innebär kapital för bolaget, kvittas mot aktier i nyemissionen, tillsammans med brygglånet i sig. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är cirka 34,1 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 5 334 000.

Värdering (pre-money): Cirka 56 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 22 MSEK. Av teckningsförbindelser avser cirka 10 MSEK det brygglån som givits sedan tidigare och som ska kvittas i nu förestående nyemission, cirka 2 MSEK avser den kompensation som brygglånegivare erhåller och som också kvittas mot aktier i nyemissionen, samt cirka 10 MSEK i ytterligare teckningsåtagande som avtalats med samma parter som inkommit med brygglånegivarna.

Notering på Nasdaq First NorthGrowth Market: Aktien i bolaget är planerad att noteras på First North. Första dag för handel är beräknad att bli den 6 juli 2021.

ISIN-kod: SE0015961826.

Teckna aktier i Diagonal Bio

För att anmäla intresse om förvärv av aktier i Diagonal Bios IPO vänder du dig bäst till din bank. Observera att inte alla banker har möjlighet att assistera sina kunder med en anmälan och i det fall din bank inte kan hjälpa dig, vänligen kontakta Nordic Issuing (info@nordic-issuing.se) för information om hur du kan gå till väga.

Nedanstående banker erbjuder garanterat möjlighet till teckning av aktier i Diagonal Bio:

Nordnet: www.nordnet.se

Avanza: www.avanza.se

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Länkar

Teaser

Prospekt

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början