Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Paxman och Dignitana vinnare på avvaktande börs
03.11.2021

Paxman och Dignitana vinnare på avvaktande börs

Handeln på Stockholmsbörsen var avvaktade på onsdagen inför kvällens Fed-besked.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
02.12.2018

DIGNITANA – kursraket med fortsatt potential

Skalpkylningsföretaget Dignitana har trotsat den allmänna börsnedgången och stigit med ca 60% sedan årsskiftet. Det är vi naturligtvis nöjda med då aktien ingår i vårt Vinnarnummer. Samtidigt borde vi haft större mod i somras då aktiekursen låg på 2 kr och då vi inte vågade oss på en köprekommendation trots att vi ansåg Dignitana undervärderat och såg revanschpotential för aktien.

DIGN | First North | XXX kr

De som då fyndade fick nämligen uppleva en mer än tvåfaldigad aktiekurs på tre månader, huvudsakligen p.g.a. att fastighetsentreprenören Greg Dingizian aktivt köpt aktier över börsen, i dag motsvarande 10,4% av kapitalet, vilket självfallet spridit optimism till placerarkollektivet. Vi hade dock rätt i vår övertygelse att en ytterligare kursdämpande kapitalanskaffning stod för dörren då Dignitana nu genomför en företrädesemission i kombination med en riktad emission på totalt ca 30 Mkr. Avstämningsdag var i fredags.

Pengarna bedöms finansiera bolaget genom hela 2019 och framförallt stöda lanseringen av en ny generation av skalpkylningssystemet DigniCap. På pappret finns skäl att vädra succé då systemet motverkar håravfall hos cancerpatienter vilka genomgår cytostatikabehandling. Det är alltså enkelt att förstå att produkten fyller en viktig funktion och att marknadspotentialen är betydande, i synnerhet då konkurrensen i dag är ytterst begränsad.

På den amerikanska marknaden är t.ex. DigniCap ett av endast två FDA-godkända skalpkylningssystem. USA är också den viktigaste marknaden, inte enbart p.g.a. marknadsstorleken och den generellt höga betalningsviljan kring läkemedel och medicinteknik, utan också för att affärsmodellen skvallrar om hög potentiell lönsamhet då Dignitana hyr ut systemen till klinikerna och tar betalt per behandling.

Vi imponeras däremot inte över befintlig tillväxttakt trots att försäljningen jämfört med fjolåret i Q3 ökade med 125% till 10,3 Mkr och då direktförsäljningen av system utanför den amerikanska marknaden börjar se lovande ut. Problemet är att den sekventiella tillväxten i USA avstannat och ligger på ca 0,7 Musd per kvartal.

Det innebär att varje DigniCap i genomsnitt inbringar ca 5 000 usd per kvartal beaktat att ca 140 system var i bruk under Q3. Utnyttjandegraden är således mycket låg då även leasing-intäkter ingår i summan. Det är alldeles för dåligt med tanke på att studier visar att 8% av patienterna nekar cellgiftsbehandling huvudsakligen p.g.a. rädslan att förlora sitt hår och då 20% av de patienter som ansöker om återbetalning från försäkringsbolagen i dag beviljas någon form av ersättning.

Den nya produktgenerationen av DigniCap som förväntas debutera på marknaden i början av nästa år kan dock bli ett trumfkort. Systemet är nämligen skräddarsytt för ”single use”. Det innebär bl.a. att Dignitana bättre kommer att kunna adressera de kliniker vilka erbjuder cellgiftsbehandlingar i privata behandlingsrum.

Dessutom innehåller systemet en förbrukningsvara vilket kommer att generera ökade repetitiva intäkter och förbättra affärsmöjligheterna på marknader där Dignitana säljer system direkt via distributörer. Adderar vi därutöver förenklade behandlingsrutiner innebärande lägre kostnader för sjukvårdspersonalen och ett förväntat högre kliniskt behandlingsutfall, tack vare den tidigare marknadslanserade skalpkylningsmössan DigiTherm Clip Cap, är vi optimistiska kring tillväxtförutsättningarna.

Samtidigt är resultatutvecklingen svårbedömd då kostnaderna lär öka när det nya skalpkylningssystemet rullas ut. Vi tror dessutom att nya studier kommer att initieras vilka sannolikt krävs för accelererad marknadsacceptans då det är viktigt att Dignitana kan påvisa ökad ”success rate” och ge förbättrat underlag till AMA så att ett brett reimbursement slutligen införs.

Det lär därmed dröja innan bolaget kan visa en bestående lönsamhet även fastän ledningen gärna framhäver att vinst finns inom räckhåll. Affärsmodellen i USA innebär därutöver påfrestningar på kassaflödet. Vi förundras därför över att emissionsbeloppet inte är större varför vi inte utesluter nya emissionsbesked under nästa år.

Trots att ”säkerhetsmarginalen” till teckningskursen (4,20 kr) inte är särskilt stor kommer dock Dignitana högst sannolikt få in efterfrågat kapital då företrädesemissionen är fullt garanterad. Det finns dessutom potentiella kurstriggers i närtid då bolaget lär hamna i rampljuset när den nya produktgenerationen premiärvisas i början av december. Beaktat en tryggad finansiering kan detta vara tillräckligt med kursbränsle för att lyfta aktien till nya nivåer efter emissionerna.

Om inte lär en accelererad marknadssatsning påverka nyhetsflödet positivt och framhäva Dignitana som en starkare utmanare till huvudkonkurrenten Paxman vars marknadsvärde är dubbelt så högt. Då vi dessutom gillar ”amerikaniseringen” och rekryteringen av viktiga näringslivsprofiler till styrelsen samt affärsstrategin att addera nya värdeskapande intäktsströmmar, anser vi Dignitana som en spekulativ lottsedel värd att äga. Vi rekommenderar att Teckna.

 

Stäng×
Av
Kim Dahlström Analytiker
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början