23.09.2022
Small Cap - Drillcon tecknar avtal med Lundin Mining

Small Cap - Drillcon tecknar avtal med Lundin Mining

Drillcon Iberia har slutit ett raiseborrningskontrakt med Lundin Mining, Neves Corvo, Somincor som innebär att borra flera ventilationsschakt i olika diametrar.

Arbetet startar upp direkt och avslutas den sista mars, 2024. Kontraktet motsvarar ett värde på cirka 40 miljoner kronor. VD Patrik Rylander menar att kontraktet är en viktig milstolpe för Drillcon Iberia som innebär att man fortsätter att ha en stark närvaro i Portugal. Vidare ser Drillcon det som en kvittens på att bolagets operatörer och organisationen som helhet levererar ett mervärde till kundernas produktion i Portugal och Lundin Mining, Neves Corvo, Somincor. Aktien ökade 4,2 procent till 5,73 kronor.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) meddelade på fredagen att dess andra generationens TRANBERG® Thermal Therapy System med Thermoguide™ Workstation har fått 510(k) godkännande från US Food and Drug Administration (FDA). Det markerar ett genombrott inom området neurokirurgi och för minimalt invasiva behandlingar av hjärnskador som nu kommer att utföras mer effektivt och säkrare. Systemet kommer att kommersialiseras av CLS:s globala distributör ClearPoint Neuro. Enligt ett pressmeddelande erbjuder ClearPoint Neuro en global, terapimöjliggörande plattform för navigering och leverans till hjärnan som tillsammans med CLS:s system tillhandahåller ett fullt integrerat system för MR-styrd, stereotaktisk laserablation av hjärnskador. Aktien avancerade 8,3 procent till 0,952 kronor.

Kiliaros aktie rusade 296 procent till 3,60 kronor. Som högst betalades aktien till 7,24 kronor. Det värt att tänka på att börsvärdet innan dagens uppställ var under 10 miljoner kronor. Uppgången kom efter att bolaget på förmiddagen meddelat att Kiliaro nu är förinstallerad i samtliga nya telefoner hos den turkiska mobiltillverkaren Reeder, vilket innebär att Kiliaroappen kommer förinstallerad i cirka 1,2 miljoner mobiler årligen. I april uppgav bolaget att avtal tecknats med Reeder om förinstalleringar på cirka 100 000 Android-enheter i månaden. Kiliaro skriver att ambitionen är att genomföra 2,5 miljoner förinstalleringar på Android under de närmaste två åren, vilket i stort är samma budskap som tidigare lämnats.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Äntligen upprekyl i H&M
08.03.2022

Äntligen upprekyl i H&M

Stockholmsbörsen öppnade lägre på tisdagen efter gårdagens kraftiga nedgång på Wall Street.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Drillcon - Ökat intresse under 2021
22.01.2021

Drillcon - Ökat intresse under 2021

2020 blev ett tufft år för borrföretaget Drillcon.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Drillcon - Bästa kvartalet, någonsin
07.04.2020

Drillcon - Bästa kvartalet, någonsin

Efter att ha funnits med på Top Picks under nästan två år så valde vi senast vi skrev om aktien (Newsletter 1741) att låta borrföretaget Drillcon falla för åldersstrecket.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
06.03.2019

DRILLCON - Borrar nära botten?

Under det dryga år som borrföretaget Drillcon har funnits bland våra Top Picks har både kursutvecklingen och även bolagets resultat utvecklats mycket svajigt. Aktien som hamnade på listan redan i mitten av december 2017 inledde 2018 starkt och var bara efter ett par månader upp nästan 25%. Lyckan blev dock kortvarig, inte minst som Q1 ifjol påverkades negativt av produktionsstörningar och försenade uppstarter i flera kontrakt, vilket fick kursen att tappa. Efter det har aktiekursen aldrig riktigt repat sig trots riktigt bra både Q2 och Q3. Som salt i såren blev dock Q4 nyligen en ny besvikelse, också det påverkat av produktionsstörningar, vilket har fått aktien att sjunka ännu mer.

DRILL | First North| 5,42 kr

Investeringen från start hamnar nu kring -10% inklusive fjolårets utdelning, men skam den som ger sig. Aktien är nu nere på mycket låga nivåer och med dagens låga värdering samt fina förutsättningar inför 2019 borde botten vara nära och uppsidan ganska rejäl. Aktien får en chans till.

Eftersom Drillcon hade svårt att stiga på både ett starkt Q2 och Q3 tycker man att förväntningarna borde ha varit mycket lågt ställda på fjolårets slutkvartal. Så tycks dock inte riktigt ha varit fallet då aktien tappade ytterligare cirka 10% på någon vecka. Någon katastrof var ändå inte kvartalsrapporten, speciellt som det svagare utfallet förklaras av tillfälliga produktionsstörningar som sänkte volymerna.

Nettoomsättningen ökade trots allt, om än med måttliga 2,4% i kvartalet till 99,5 Mkr (97,2) och ökningen på helåret blev därmed 11% till 386,6 Mkr (349,8), vilket var cirka 2% sämre än vi räknade med. Bidragande till ett något svagare utfall var tillfälliga produktionsstörningar och ett projekt som blev parkerat i december månad i region Nordics, liksom produktionsstörningar samt en kund som har valt att omfördela sin produktion i region Iberia.

I region Americas (Chile) där bolaget i fjol fick ett kontrakt värt 42 Mkr med Ferrovial har ingen verksamhet skett och uppstarten av kontraktet som väntades ske i slutet av februari har skjutits upp till början av Q3 och ska därefter pågå ett drygt år.

En lite större besvikelse i kvartalet var den svagare resultatutvecklingen som dock även den beror på volymminskning och produktionsstörningar. Rörelseresultatet före avskrivningar sjönk i sista kvartalet till 11,7 Mkr (13,8) och blev efter avskrivningar 4,8 Mkr (7,8), medan vi hade räknat med det dubbla. Rörelsemarginalen i kvartalet blev därmed närmare 5% (8). På helåret steg resultatet före avskrivningar något till 57,5 Mkr (56,7) men rörelseresultatet minskade något till 32,1 Mkr (33,9), motsvarande en marginal om 8,3% (9,7). Våra resultatestimat var drygt 15% högre. Stark finansiell ställning med en nettoskuld under 30 Mkr och ett positivt kassaflöde gör att utdelningen höjs något till 0,35 kr (0,33).

Sammantaget var bokslutet en besvikelse men knappast någon större sådan då kursen var nedtryckt redan inför rapporten. Ett flertal positiva saker har också hänt under året. Förutom kontraktet med Ferrovial som begränsar förlusterna i den långsiktiga satsningen i Sydamerika, har bolaget fått flera nya kontrakt under året där fyraårskontraktet med LKAB står ut eftersom det sägs kunna vara värt 200 Mkr över en fyraårsperiod. Bolaget räknar därför med fortsatt höga volymer och god efterfrågan under 2019.

Prognoser är tämligen svåra att göra med nuvarande svängningar mellan kvartalen men aktien är knappast högt värderat. Med höga volymer och ganska stabila kontrakt samt lägre förluster i Americas när Ferrovialkontraktet rullar igång bör vinsten i år kunna hamna kring 0,60–0,65 kr, vilket med dagens aktiekurs kring 5,40–5,50 kr ger ett p/e-tal kring låga 8–9. Kom också ihåg att fjolåret innehöll två svaga kvartal på grund av externa faktorer. Till det kommer en utdelning på 0,35 kr per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning kring fina 6,5 %. I nästa kvartal som är det första för 2019 är även jämförelsesiffrorna lätta att slå då detta kvartal i fjol var riktigt svagt. Drillcon får en ny chans men riktkursen sänks till 7 kr (7,50).

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
28.11.2018

DRILLCON - Fortsätter imponera

Efter ett rekordstarkt fjolår har 2018 hittills inte alls varit någon kursmässig succé för borrföretaget Drillcon som har tappat närmare 15% från årsskiftet. Bidragande till detta var en svag inledning på året med ett svagt Q1 som berodde på försenade uppstarter och produktionsstörningar, främst i affärsområde Iberia.

DRILL | First North | 5,92 kr

Därefter har dock den ekonomiska utvecklingen varit desto bättre utan att det för den delen har haft någon större effekt på kursen. Efter ett urstarkt Q2 var Q3 som avrapporterades nyligen imponerande, men fick bara aktien att rusa inledningsvis innan den allmänna börsoron återigen raderade uppgången. Kvalitet borde dock premieras i slutändan och mycket talar nu för en stark avslutning på året som gör 2018 till ett nytt rekordår. Goda nyheter från bolagets sydamerikanska marknad lovar också gott inför 2019.

Precis som Q2-rapporten var nämligen också Q3 dito riktigt bra. Nettoomsättningen steg med 14,2% till 94,7 Mkr (82,9), vilket i sin helhet var organisk tillväxt. Det var visserligen något svagare tillväxt än i Q2, men betydligt bättre än i Q1. Värt att notera är också att omsättningen steg med drygt 32% redan i jämförelsekvartalet.

Ett raiseborrningskontrakt värt cirka 15 Mkr slöts i kvartalet i Norge i ett infrastrukturprojekt för vattenkraft, vilket visar att Drillcon Scandinavia tar marknadsandelar inom raisseborrning i Norden. För att klara ökade volymer har också ytterligare traineeprogram genomförts.

Tillväxten i kvartalet har framförallt genererats i regionerna Nordics (Sverige och Norge) och Iberia (Portugal och Spanien) som båda visar god organisk tillväxt, medan nystartade Americas med verksamhet i Chile inte har haft något uppdrag under perioden och därför drar ner omsättningen jämfört med fjolåret (omsatte nästan 5 Mkr i fjolårskvartalet).

Efter kvartalets utgång kom dock ett riktigt viktigt besked när det i oktober meddelades om ett avtal avseende borrning av två schakt i Chile, ingående i ett stort vattenkraftsprojekt. Förutom att vara värt cirka 42 Mkr är kontraktet som sagt ovan viktigt då affärsområde Americas som i princip bara består av Chile inte har haft några uppdrag hittills i år. Arbetet startas upp i februari 2019 och beräknas vara klart augusti 2020. Det ger därmed bolaget tid att bygga upp en stark lokal organisation och möjligheter att fortsätta marknadsarbetet för att vinna nya kontrakt.

Precis som i Q2 var även resultatutvecklingen imponerande. Rörelseresultatet steg med 30% till 11,0 Mkr (8,4), vilket motsvarade en rörelsemarginal på fina 11,6% (10,2). Både resultattillväxten och lönsamheten var därmed i linje med den i kvartalet innan. Vinsten per aktie efter skatt blev 0,17 kr (0,12) och var 0,48 kr (0,42) över hela niomånadersperioden.

Av rörelseresultatet före avskrivningar på 16,9 Mkr (14,4) kom 13,1 Mkr (8,4) från region Nordics medan resultatet i stort sett var stillastående i Iberia med 5,2 Mkr (5,5). Påverkade resultatet negativt gjorde Americas med ett negativt resultat på -1,3 Mkr (0,6). Hittills i år har Americas bidragit med en rörelseförlust med nästan 5 Mkr, att jämföra med ett plusresultat på 1,4 Mkr under samma period i fjol.  Med den chilenska ordern som startar i februari bör nästa år påverkas tydligt positivt när förluster ersätts med ett positivt bidrag.

En stark rapport i kombination med den ovan omnämnda ordern och ett en stark efterfrågan i marknaden, gör att vi ser fortsatt positivt på Drillcons framtidsutsikter, åtminstone på något års sikt. Bolaget har mestadels långa kontrakt med stora gruvbolag som LKAB, Boliden och Lundin Zinkgruvan i Sverige och Trafigura, Almina och Somnicor i Iberia, vilket ger tämligen säkra och stabila intäkter.

Nu har man även ett långt kontrakt med Ferrovial i Chile, vilket gör att årets förluster i området nästa år högst troligt kommer att bytas mot ett positivt resultat, vilket borde påverka hela koncernens resultat positivt med åtminstone 4-7 Mkr. Värderingen är därtill riktigt låg, speciellt som aktien har sjunkit trots två raka kvartal med överraskande bra utveckling.

På vår nuvarande och oförändrade prognos för innevarande år med en vinst per aktie kring 0,65 kr handlas aktien till ett p/e-tal kring drygt 9. Nästa år borde vinsten enbart med förbättringarna i Chile kunna nå 0,75 kr om övrig utveckling skulle visa sig bli oförändrad, vilket sänker p/e-talet till 8. Det skulle dock mycket väl kunna visa sig vara en för försiktig prognos och att värderingen är ännu lägre.

Bolagets balansräkning är därtill mycket stark med en nettoskuld på bara omkring 20 Mkr, vilket torde indikera att bolaget även fortsättningsvis kommer att ge en god direktavkastning. Fjolårets utdelning på 0,33 kr ger i dagsläget en direktavkastning på 5,5% och borde komma att höjas till någonstans kring 0,35–0,38 kr, vilket skulle höja direktavkastningen till cirka 6%. EV/Ebit för innevarande år bör ligga något under 8.  

Sammantaget blir rekommendationen köp och därtill ett ganska självklart sådant. Det enda som borde stå emellan en högre kurs än dagens är om dagens kraftiga börsoro de facto visar sig vara starten på en regelrätt kraftig konjunkturnedgång. Främsta risken i aktien är då att det är väldigt svårt att komma ur aktien då handeln är tunn. Vi anser den risken värd att ta även om nuvarande börsoro ändå får som effekt att vi inte vågar höja riktkursen som därmed står kvar på 7,50 kr. Det motsvarar ett p/e-tal kring 10 på nästa års relativt försiktiga prognos. Det känns verkligen inte utmanande.  

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början