Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Rapportlyft i Hexatronic och Loomis
28.10.2022

Rapportlyft i Hexatronic och Loomis

Stockholmsbörsen steg något under veckans sista handelsdag. Utvecklingen var i linje med de ledande europeiska börserna.

OMXS30-index klättrade 0,3 procent medan OMXSPI var oförändrat. Försvanskoncernen Saabs orderingång minskade då jämförelseperioden var tuff men översteg konsensus med 9 procent. Intäkterna som ökade organiskt med 6,9 procent var 2 procent bättre än väntat. Saab hade en nettolikviditet på 404 miljoner vid utgången av tredje kvartalet med stöd från ett bra kassaflöde och kraftigt lägre pensionsskuld. Bolagets vägledningsutsikter är oförändrade vad gäller organisk intäktstillväxt på 5 procent och att rörelseresultatet förbättras i den övre delen av 8-12 procent, med en ökning på 8 procent under de första 9 månaderna. Aktien stärktes 5,8 procent till 405,10 kronor.

Hedgefonden Elliott fortsätter att öka i tobaksbolaget Swedish Match och kontrollerar nu drygt 10 procent av aktierna i bolaget. Aktien klättrade 0,3 procent till 114,05 kronor. SCA tillhörde förlorarna med ett kursfall på 5,7 procent. Skogsbolagets ebitda-resultat tyngdes under det tredje kvartalet av lägre försäljningspriser på sågade trävaror. Electrolux som tillhör de mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen rapporterade på fredagen. Omsättningen kom in 8 procent över förväntan medan det justerade rörelseresultatet var väl under konsensus på +186 miljoner kronor. Bolaget guidar för en negativ marknadsutveckling i Europa och Nordamerika 2023 och negativa effekter från externa faktorer. Effektiviseringsåtgärder väntas ge besparingar på 4-5 miljarder kronor 2023 och totalt 7 miljarder kronor 2023/2024, med strukturkostnader på 1,2-1,5 miljarder kronor i fjärde kvartalet i år. Aktien avancerade 5 procent till 136,68 kronor.

Annons

Medicinteknikbolaget Arjo rasade 12,8 procent efter en sänkt tillväxtprognos i rapporten för det tredje kvartalet. Från en tidigare bedömning om en tillväxt på 3-5 procent för helåret räknar bolaget nu med en oförändrad tillväxt i förhållande till fjolåret. HSBC sänker rekommendation för H&M till Minska (Behåll). Aktien försvagades 3,7 procent till 110,72 kronor. Fiberkabelbolaget Hexatronic hade en bättre dag efter en rapport som låg i nivå med den omvända vinstvarningen. Aktien ökade 9,9 procent. Fortsatt tillväxt i främst USA, Storbritannien och Tyskland lyfte Hexatronics resultat rejält. Itab, verksamma inom butiksinredningar, rusade 17 procent. Rörelseresultat för årets tredje kvartal förbättrades till 163 miljoner kronor (45).

Kontanthanteringsbolaget Loomis avancerade 4,8 procent efter att ebita-resultat och organisk tillväxt i kvartalsrapporten överträffade analytikernas prognoser. Scandi Standard ökade sitt rörelseresultat till 112 miljoner kronor (30) i senaste kvartalet. Marknaden lyfte upp aktien 6,5 procent. Bostadsutvecklaren Bonava stärktes 4,6 procent. SHB sänker sin kortsiktiga rekommendation till Behåll (Köp). Calliditas klättrade 13,2 procent. Pareto skriver att det nu satts en prislapp på läkemedlet Kinpeygo i Tyskland. Mäklarfirman uppskattar att det slutliga priset landar på 8.000 euro per månad och patient, efter retail-marginaler och rabatter samt effekter från nya regleringar.

Addnode levererade ett rekordkvartal med både stark organisk tillväxt och förvärvad tillväxt där samtliga divisioner bidrog. Omsättningen uppgick till 1 624 miljoner kronor (925) medan rörelseresultatet förbättrades till 143 miljoner kronor (67). Resultatförbättringen förklaras av stark organisk tillväxt för Symetri i Storbritannien, god utveckling för nyförvärvade Microdesk i USA samt en högre andel försäljning av flerårsavtal. Aktien handlades upp 8,8 procent till 98,10 kronor. Textilåtervinningsföretaget Renewcell rasade 18,3 procent till 55,40 kronor. I den riktade nyemission som bolaget aviserade på torsdagskvällen blev teckningskursen 60 kronor. Irisity har tecknat avtal om en lånefacilitet upp till 20 miljoner kronor, varav 15 miljoner utbetalas under oktober. Aktien såldes ned 51,8 procent till 4 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Slagig handel efter USA-statistik
13.10.2022

Slagig handel efter USA-statistik

Stockholmsbörsen pendlade kring nollstrecket fram till kl 14:30 då kom sämre amerikansk inflationsstatistik.

OMXS30-index vände ned rejält på siffrorna men återhämtade sig sedan och stängde upp 1,2 procent. SEB ser ingen ljusning för Tele2-aktien under resten av året och sänker riktkursen till 80 kronor (109). Säljrekommendationen upprepas. Banken framhåller att man inte kan hoppas på några extrautdelningar under det kommande året. Samtidigt höjer SEB ett varningens finger för att Kinneviks lockup i aktien löpt ut. Tele2 B försvagades 1,3 procent till 88,42 kronor. Sinch rekylerade upp 7,8 procent sedan DNB upprepar köprekommendationen med riktkursen 60 kronor (70). Electrolux meddelade på onsdagskvällen att bolaget avyttrat tillverkningsenheten i Memphis, Tennessee, USA för motsvarande cirka 930 miljoner kronor. Aktien klättrade 3 procent till 122,50 kronor.

Securitas företrädesemission blev enligt det preliminära utfallet övertecknad. Bolaget tillförs 9,6 miljarder kronor före avdrag för emissionskostnader. Aktien minskade 1,1 procent till 81,78 kronor. Pareto höjer riktkursen för fiberkommunikationsbolaget Hexatronic till 165 kronor (135) efter att bolaget släppt starka preliminära siffror. Rekommendationen köp upprepas. Enligt Pareto ser efterfrågan stark ut för de tre kärnmarknaderna USA, Storbritannien och Tyskland. Aktien öppnade lägre men stängde på +5,4 procent. Investmentbolaget Creades minskade substansvärdet med 6 procent under det tredje kvartalet. Samtidigt sjönk jämförelseindexet OMXSGI med 4 procent. Creades går dock in i det fjärde kvartalet med en ovanligt välfylld kassa. Bolaget hade vid slutet av kvartalet en kassa på 865 miljoner kronor efter att ha sålt av en del större onoterade innehav. Aktien steg 1,9 procent till 62,55 kronor.

Annons

Implantica meddelar att RefluxStop™-metoden för att behandla sura uppstötningar nu framgångsrikt tillämpas på Spire Manchester Hospital, en del av Spire Healthcare Group, med ett nätverk av 39 sjukhus och 8 kliniker i England, Wales och Skottland. Aktien rusade 14,6 procent till 47,50 kronor. Enquest har refinansierat samtliga skulder som förfaller under nästa år. Totalt löper skulder om 792,3 miljoner dollar ut under nästa år. I och med refinansieringen kan bolaget fortsätta att arbeta utifrån sin strategi. Aktien stärktes 5 procent. Orrön Energy avancerade 11,9 procent till 22,80 kronor under livlig handel. Pareto justerar upp riktkursen till 31 kronor (14) och upprepar köp.

Teknikkonsulten Afry steg 1,9 procent. SHB har dragit upp sin kortsiktiga rekommendation till köp från behåll. Sweco tappade 1,3 procent efter att SHB kapat rekommendationen till Sälj (Behåll). En storpost på 7 miljoner aktier i bygg- och anläggningsbolaget Vestum mäklades på torsdagen med Erik Penser Bank på köpsidan och Swedbank på säljsidan till kursen 13 kronor. Affären var värd 91 miljoner kronor och motsvarar 1,9 procent av aktierna i bolaget. Aktien var i princip oförändrad till 13,116 kronor. Cortus Energy, som steg 13 procent i under gårdagen efter en statusuppdatering kring Höganäs, lyfte ytterligare 7,1 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
03.10.2022
Market Buzz – H&M och Electrolux

Market Buzz – H&M och Electrolux

Även om SHB förväntar sig att motvinden från höga råmaterialpriser och fraktkostnader kommer att vara oförändrad under det fjärde kvartalet,...

Därtill har försäljnings- och administrationskostnaderna påverkats av högre elpriser, höga kostnader för onlineleveranser och investeringar i leveranskedjan. Mot bakgrund av svaga utsikter för konsumenterna har SHB svårt att se några positiva kursdrivare i närtid och upprepar bankens kortsiktiga rekommendation Behåll. H&M:s lager i förhållande till försäljningen ökade till rekordhöga 21,6 procent under det tredje kvartalet. Bortsett från valutaeffekter, hänvisar bolaget till tidigare orderläggning och kostnadsinflation för produkterna. Historiskt höga lagernivåer tycks vara ett problem för hela branschen då problemen i leveranskedjorna lättat efter pandemin.

Annons

Electrolux kommer att rapportera det fullständiga resultatet för tredje kvartalet den 28 oktober. Bolaget har sedan tidigare vinstvarnat. Vitvarubolaget indikerade då att det justerade rörelseresultatet för det tredje kvartalet skulle komma att understiga andra kvartalets 560 miljoner kronor. Huvudfokus bör ligga på prognosen, en prognos som uppmanar till kostnadseffektivitet och marknadsföring, inklusive påverkan för 2022 och hela 2023. Kepler antar 1,2 miljarder kronor i omstruktureringskostnader. Detta ger en full nettoeffekt från kostnadseffektivitet & marknadsföring under 2023 på 2,2 miljarder kronor. En motvind för råvaror kommer att vända till en medvind, vilket är nyckeln till Keplers köprekommendation. Men detta kommer endast att guidas för vid fjärde kvartalets resultat. Spotpriserna på råvaror fortsätter att sjunka, men Electrolux har troligen säkrat större delen av 2022 så eventuell påverkan på prognosen kommer att vara begränsad givet lägre volymförväntningar. Kepler upprepar Köp med riktkurs 200 kronor.

Källa: SHB och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Nytt årslägsta på börsen
29.09.2022

Nytt årslägsta på börsen

Stockholmsbörsen tappade åter mark och noterade ett nytt årslägsta.

Både OMXS30-index och det bredare OMXSPI föll 2,4 procent. Cevian Capital har ökat sitt ägande i SKF till 7,9 procent av kapitalet och 5,02 procent av rösterna. I slutet av augusti flaggade Cevian för ett ägande i SKF om 5,5 procent av utestående aktier och 3,5 procent av rösterna. Aktien försvagades 1,5 procent till 147,55 kronor. Klädkedjan H&M föll 5,8 procent i spåren av en svag rapport på morgonen. En annan förlorare var molnkommunikationsbolaget Sinch med ett kursfall om 8,4 procent. Vitvarutillverkaren Electrolux, som är bland de mest blankade aktierna, tappade 5,8 procent, eller 7 kronor, dock exklusive rätt till utdelning om 4,60 kronor. Danske Bank sänker riktkursen för Volvo till 234 kronor (255), upprepar köp. B-aktien sjönk 2,5 procent och stängde till 155,28 kronor.

Sandvik kommer att redovisa engångsposter på totalt drygt 5 miljarder kronor under det tredje kvartalet kopplat till utdelningen av dotterbolaget Alleima och avvecklingen i Ryssland. Aktien minskade 3,7 procent till 147,30 kronor. Fastighetsbolaget SBB handlades utan rätt till utdelning om 0,11 kronor. Aktien försvagades 7,2 procent till 10,965 kronor. Shadowfall Capital & Research är ny storblankare i Mips med en kortposition om 0,55 procent. Det är aktörens första publika position i Norden. Aktien handlades ned 7,8 procent till 319,40 kronor. Onlinebygghandlaren BHG Group såldes ned 21,2 procent efter en sänkt rekommendation från Danske Bank. Bioarctic fortsatte att rusa efter onsdagens forskningsframgångar, upp 25,5 procent till 315 kronor efter flera riktkurshöjningar. RBC sätter tex riktkursen 460 kronor. Höjningarna kommer efter gårdagens positiva studieresultat avseende behandling av tidig Alzheimers sjukdom, något som fick aktien att rusa runt 173 procent.

Annons

New Waves VD och storägare Torsten Jansson har köpt aktier för ytterligare cirka 3,8 miljoner kronor. Nyligen flaggade Torsten för ett aktieköp värt 7,1 miljoner kronor. Aktien försvagades 1,4 procent till 142 kronor. Sivers Semiconductors har ingått ett låneavtal på upp till 100 miljoner kronor varav 50 miljoner kronor betalas ut under oktober. Lånet ska användas för att stärka bolagets kassareserv och för allmänna företagsändamål, såsom kapitalanskaffning och investeringar för att främja fortsatt organisk tillväxt inom nyare befintliga tillväxtområden. Aktien utvecklades mot strömmen och steg 3,6 procent. Installationsbolaget Instalco uppger att dess bolag Avent har erhållit ett uppdrag kopplat till nya Kalmarsundsverket. Ordervärdet är på cirka 35 miljoner kronor. Aktien tappade 1,7 procent till 43,805 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Veckan i backspegeln… v37
19.09.2022

Veckan i backspegeln… v37

Optionsvecka… I vanlig ordning när det vankas optionslösen i USA tenderar börsutvecklingen bli svag. Så även den här veckan.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Mörkare och kallare nu
15.09.2022

Mörkare och kallare nu

Nu är hösten verkligen här. Sommarvärmen är som bortblåst och de flesta känner av att det har blivit både mörkare och betydligt kallare.

Tyvärr även bokstavligt talat då många av oss nu tvingas sänka värmen (eller rättare sagt inte höja tillräckligt mycket) och släcka onödiga lampor för att solidariskt spara energi. En ny tuffare verklighet allt annat lika.

Höstvibbar har vi även fått på börsen när nu vinstvarningarna börjar göra entré. Fyra bara den här veckan och risken är väl påfallande stor att det blir avsevärt mycket mer av den trista varan under de närmaste veckorna. Främst eftersom prognosbilden inte har justerats tillräckligt och verkligheten avviker en del från analytikernas bild vilket ju är det som bolagen allt som oftast får relatera till. Därav bl.a. förekomsten av s.k. ”analytikermassage” som ju i grund och botten skulle kunna likställas med en vinstvarning fast mot en utvald skara mottagare.

Det positiva i kråksången är förstås aktiemarknadens framåtblickande karaktär. Vinstvarningar från bolag som Electrolux eller Essity kommer därför inte som någon större överraskning (Electrolux steg till och med på beskedet). Att sämre tider för dem (liksom för stor del andra bolag där ute) skulle komma har vi kunnat se. Stockholmsbörsen har ju fallit med 25–30% av en anledning. Förvisso är en del av nedgången beroende på den eufori som rådde 2021 då index steg med 35% men utan tvekan står den förväntade ekonomiska nedgången som en konsekvens av dels inflationen dels geopolitiska spänningar, för resten.

Den stora frågan är förstås om nedgången hittills är av tillräcklig magnitud eller om den egentligen bara börjat eller kanske kommit halvvägs? Ni som har följt mina spalter minns säkert att jag redan tidigare framfört att min magkänsla säger att det kanske kan bli värre innan det blir bättre. Det bör dock påpekas att det inte är annat än ren gissning som i huvudsak baseras på min tro på att de obalanser som centralbankerna blåste upp med sina enorma stimulanser i spåren av pandemin (samtidigt som politikerna stängde ned stora delar av världen) torde ta längre tid än ett drygt halvår att värka ut. I synnerhet som man nu vänt på klacken och verkar ha bestämt sig för att driva på åt andra hållet ”no matter what”.

Veckans inflationsstatistik där kärn-inflationen i USA uppmättes till 6,3% (5,9% i juli) innebär att vi med största sannolikhet får en ny (sista?) monsterhöjning från FED i samband med nästa veckas möte. Väl därefter avser man som bekant även att inleda sitt QT-program (motsats till QE) vilket i sig borde få en åtstramande effekt. Eventuella höjningar framgent torde därför bli av mindre magnitud (0,25–0,5%) och nedtrappningen som sådan kan mycket väl stoppa dollarns framfart givet att inga nya geopolitiska oroshärdar av något slag tillkommer.

Ovanstående torde möjligtvis tala för att åtminstone de s.k. tillväxtbolagen kan vara på väg mot någon form av bottenkänning. Det är ingen hemlighet att techaktier började tappa redan tidigt under 2021, dvs betydligt tidigare än vad övriga marknaden gjorde. I många fall har nedgångsfasen där pågått i 1,5 år vilket framstår som en mer naturlig ”korrektionsperiod” efter att ”bubblan spruckit”. Även om det inte finns några regler för hur länge sådana perioder bör pågå vore det inte det minsta konstigt om aktier som var först med att vända ned också bottnade först.

Varken jag eller någon annan vet förstås när en eventuell botten nås. Att pricka sådana handlar nog mer om tur än skicklighet. Med det sagt finns det förstås sätt att försöka underlätta för sig själv att navigera under stormperioder. Min tekniska trendmodell som jag (för?) ofta återkommer till är exempelvis en sådan. Men det finns även andra sätt. Just i år har ett par sådana fungerat riktigt bra.

Den första bygger på amerikanska optionslösen som ju inträffar månatligen (exempelvis nu på fredag). Hittills har det snarare varit regel än undantag att börsen pressats inför för att därefter bjuda på en stark återhämtning veckan därpå. Om så blir fallet även denna gång vet jag förstås inte. Helt osannolikt är det dock inte, i synnerhet som vi nu också har ett FED möte att ta hänsyn till. Hittills i år har samtliga möten där räntan har höjts paradoxalt nog medfört rejäla kursrallyn. Tala om en upp och ned vänd värld.

Ett annat intressant mönster som jag uppmärksammat inom ramen för mina krönikor är 30-dagars cykeln som har medfört att vi har fått signifikanta toppar/bottnar i anslutning till månadsskiften. Så även nu senast som framgår av grafen nedan. Det faktum att sommarupprekylens absoluta topp inträffade 17 augusti skulle därtill kunna peka på att börsen kan söka sig mot en lågpunkt just i anslutning till optionslösen i USA (16–19/9) för att därifrån föra index mot en ny temporär (?) topp i anslutning till kommande månadsskifte. Ovanstående är förstås ingen prognos utan snarare ett försök att navigera med hjälp av de mönster som jag har noterat i marknaden i år. Ta det för vad det är. Andra halvan av september har ju trots allt inte varit särdeles kul historiskt sett.   

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Electrolux – Värdefälla trots allt?
15.09.2022

Electrolux – Värdefälla trots allt?

Den ekonomiska bilden har försämrats avsevärt under de senaste månaderna, tack vare en giftig mix av högre räntor, ihålligt hög inflation och en tilltagande energikris.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
13.09.2022
Market Buzz- Electrolux och Alleima

Market Buzz- Electrolux och Alleima

Med anledning av Electrolux vinstvarning på grund av svaga volymer sänker Kepler estimaten för vinsten per aktie för 2022 med...

Kepler räknar med att råvarorna blir en medvind nästa år. Analyshuset upprepar köprekommendation och riktkurs 200 kronor med hänvisning till dess historiska värdering om 0,5x EV/försäljning. Kepler noterar även att investerare aldrig har förlorat pengar när de köpt under 0,4x - idag ligger vi på 0,36x. Utdelningsavkastningen är 3,5 procent under den kommande månaden och ytterligare 7 procent inkommer under 2023. Kepler råder investerare att köpa nu för att njuta av utdelningen och sedan, så småningom, när tidvattnet vänder årets råvarumotvind till medvind med en betydande positiv vinstpåverkan 2023. Då bör investerare också dra nytta av en betydande uppgång i aktiekursen.

Annons

Alleima, som knoppats av från Sandvik, noterades på Stockholmsbörsen 31 augusti. Bolaget är en nischaktör inom rostfritt stål, speciallegeringar och värmetråd. Alleima är uppdelat i Tubes som är inriktat på rostfria rör, Kanthal som arbetar med tråd och legeringar samt Strip vilka bl.a. levererar stål för avancerade tillämpningar i industrin. Ålandsbanken skriver att bolaget har starka marknadspositioner inom respektive område och är generellt en av de två starkaste aktörerna globalt. Bolaget har ett tillväxtmål på 5 procent per år, vilket framstår som ambitiöst givet den historiska tillväxten som under de senaste tio åren varit svagt negativ. Ålandsbanken bedömer att Alleima sannolikt kan växa i något högre takt än historiskt under den kommande femårsperioden, främst till följd av bolagets exponering mot energisegmentet som väntas växa betydligt de närmaste åren. Lönsamheten är god, med ett rörelsemarginalmål på 9 procent över en konjunkturcykel. Ålandsbanken har en försiktigt positiv syn på Alleima-aktien.

Källa: Kepler och ABS

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Academedia rusade efter valrysare
12.09.2022

Academedia rusade efter valrysare

Stockholmsbörsen inledde veckan med stigande kurser efter uppgångar på Wall Street i fredags.

OMXS30-index och OMXSPI lyfte båda 2,1 procent. SHB förblir defensiva kring börsen och väljer att betrakta sommarens börsuppgång som ett bearmarket-rally. Banken positionerar sig för en mild lågkonjunktur och prioriterar att bevara avkastning framför att uppnå hög avkastning. Defensiva sektorer som dagligvaror, telekom och hälsovård prioriteras. Electrolux vinstvarnar och startar ett kostnadsbesparingsprogram mot bakgrund av lägre marknadsefterfrågan än förväntat och ett svagt resultat under det tredje kvartalet. Marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa och USA hittills under det tredje kvartalet bedöms ha minskat i en betydligt högre takt jämfört med det andra kvartalet. Aktien ökade 1,5 procent till 131,44 kronor. Bland övriga verkstadsbolag steg Sandvik och SKF 2,6 respektive 2,2 procent.

Citigroup har gjort en analys av den europeiska detaljhandelssektorn och i samband med det sänkt rekommendationen för H&M till Sälj (Behåll). Riktkursen sätts till 95 kronor. Banken bedömer att H&M:s vinst per aktie för räkenskapsåret 2023 kommer att komma in 23 procent under konsensus. SEB sänker vinstprognosen för H&M med 29 procent för innevarande år, 5 procent för nästa och 3 procent för räkenskapsåret 2023/24. På bankens uppdaterade prognos värderas aktien till P/E 20 för innevarande krisartade år och P/E 11 för nästa år. SEB rankar H&M Köp. Aktien förbättrades 4,6 procent till 117,32 kronor. Truecaller har inkluderats i Carnegies svenska Small Cap Core-index. Investmentbanken menar att bolaget värderas lågt samtidigt som vinstmomentumet är starkt. Riktkursen är 140 kronor. Slutkursen skrevs till 60,48 kronor, innebärande en uppgång på 3 procent från förra veckans stängning.

Annons

Di sätter en köprekommendation på Getinge i spalten ”Veckans aktie”. Under fjolåret fördubblades aktien. I år har hela kursrallyt utraderats. Även på en aktiemarknad som de senaste åren har präglats av osedvanligt stora kursrörelser sticker utvecklingen för medicinteknikbolaget Getinges aktie ut. Di ser möjligheter till att aktiekursen återhämtar sig till i varje fall 250 kronor, en uppsida på cirka 25 procent. Aktien stärktes 2,2 procent till 210,20 kronor. BHG Group handlades ned 11,4 procent till 19,04 kronor efter att Carnegie justerat ned riktkursen på bolaget till 40 kronor (75). Rekommendationen köp upprepas.

Skolkoncernen Academedia tillhörde dagens vinnare och steg 13,2 procent på börsen efter att det preliminära valresultatet pekat mot att det blir en ny högerregering. Även vård- och omsorgsbolagen visade på stigande kurser. Humana och Ambea klättrade 5,2 respektive 3,1 procent. Mid Cap-listade Sivers Semiconductors meddelar att det helägda dotterbolaget, Sivers Photonics, har mottagit en ny order till ett värde av cirka 10 miljoner kronor från deras första, etablerade US Fortune 100-kund. Ordern inkluderar utveckling och försörjning av halvledar-laserkomponenter som används i avancerade optiska sensorapplikationer. Marknaden ställde upp aktien 15,8 procent till 9 kronor. Skidanläggningsbolaget Skistar har inga planer på att höja priserna på sina liftkort som ett resultat av högre elpriser. Det uppger kommunikationsdirektören Petra Hallebrant till TT. Bakgrunden är att Skistar har redan justerat priserna inför vintern, och har också säkrat sina elpriser. Aktien avancerade 0,5 procent till 128 kronor.

Mildef förvärvar Handheld Group, specialiserat inom produktsegmentet ruggade datorer. Den initiala köpeskillingen uppgår till 350 miljoner kronor, motsvarande en ev/ebitda-multipel om cirka 10x baserat på Handhelds prognostiserade ebitda för helåret 2022. Aktien klättrade 1,9 procent till 70,20 kronor. Hjälmsäkerhetsbolaget Mips 10,8 föll 437,10 procent efter att Thule vinstvarnat på grund av att cykelåterförsäljarna markant minskat sina inköp jämfört med rekordåret 2021. Thule stängde 9,3 procent lägre.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
New Wave förvärvar bolag i Storbritannien
02.09.2022

New Wave förvärvar bolag i Storbritannien

Stockholmsbörsen rekylerade upp på fredagen efter gårdagens rejäla nedgång. OMXS30-index ökade 2,5 procent och OMXSPI steg 2,6 procent.

Goldman Sachs sänker sin riktkurs för klädjätten H&M till 115 kronor (130). Rekommendationen sälj upprepas. Carnegieförvaltaren Simon Blecher tror att storägare Stefan Persson kan köpa ut H&M inom några år utan att behöva lägga bud. Blecher bedömer att om Persson fortsätter återinvestera sina årliga miljardutdelningar från bolaget i nya aktier, kan han köpa ut det inom sju år. Aktien rekylerade upp 2,5 procent efter den senaste tidens svaga utveckling. Volvo Cars fortsätter att tappa försäljning. I augusti minskade försäljningen med 4,6 procent och hittills i år är den ned med 21,5 procent. Företaget uppger att den positiva trenden för produktionen fortsatte under månaden och efterfrågan är fortsatt stark. Aktien sjönk 1,8 procent.

Electrolux har beslutat sig för att helt lämna Ryssland och tar en realisationsförlust på 350 miljoner kronor. Verksamheten i Ryssland är pausad sedan i mars men nu ska det ryska dotterbolaget säljas till den lokala ledningen. Aktien ökade 1,2 procent. Nordea och Nokia kommer att inkluderas i Euro Stoxx 50-index den 19 september. Aktierna steg 2,5 respektive 1,5 procent. Industrivärden har under de senaste dagarna köpt drygt 16 miljoner aktier i Sandvik-avknoppningen Alleima. Efter köpen äger Industrivärden aktier motsvarande 20,1 procent av kapital och röster. Alleima föll 4,1 procent till 37,10 kronor.

Annons

New Wave förvärvar brittiska profilklädesbolaget BTC Activewear. Köpeskillingen är 33 miljoner pund på kassa- och skuldfri basis och betalas kontant. BTC Activewear beskrivs som den tredje största profilklädesgrossisten i Storbritannien med ett femtiotal ledande internationella varumärken i portföljen. Förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på New Waves resultat redan under innevarande år, men kommer kortsiktigt att ha en negativ inverkan på koncernens marginal. New Waves aktie klättrade 6,3 procent till 177,80 kronor. En annan affär är att Lifco förvärvar brittiska Condale Platstics som tillverkar specialgjorda plastprofiler. Bolagets omsättning uppgick under fjolåret till cirka 18 miljoner pund. Aktien förbättrades 4,3 procent till 168,60 kronor. Profilgruppen har nått en avtalsförlängning för nästa år med en av sina största kunder. Avtalets omfattning förväntas uppgå till cirka 250 miljoner kronor i omsättning under 2023. Aktien tappade 0,9 procent till 111 kronor.

Sectra rapporterade ett rörelseresultat om 64,4 miljoner kronor (90,1) för det första kvartalet, maj-juli, i det brutna räkenskapsåret. Orderingången ökade kraftigt och landade på 2 235 miljoner kronor (393). Affärsvärlden upprepar efter rapporten sälj för Sectra. Aktien minskade 9,6 procent till 138 kronor. Linc visade på en nedgång av substansvärdet med 1,8 procent till 51 kronor. Aktien sjönk 0,9 procent till 52,60 kronor. Pareto upprepar både sin köprekommendation och riktkurs på 4,50 kronor för Africa Energy. Mäklarfirman ser positiva tecken för bolagets verksamhet i Sydafrika. Aktien stärktes 6,9 procent till 3,16 kronor. Shamaran har erhållit en betalning på 39,2 miljoner dollar, varav 14,4 miljoner netto till bolaget, från Kurdistans regionala regering (KRG). Aktien klättrade 4,5 procent till 0,648 kronor.

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början