Energy Save – Växlar upp
11.11.2022

Energy Save – Växlar upp

Värmeteknikbolaget har varit en av Stockpickers ”gröna favoriter” sedan oktober 2020.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Irlab vinnare på slagig börs
06.09.2022

Irlab vinnare på slagig börs

Stockholmsbörsen noterades på plus större delen av tisdagen men tappade lite momentum under eftermiddagen sedan Wall Street öppnat svagt.

OMXS30-index steg 0,2 procent och OMXSPI lyfte 0,3 procent. Erik Penser Bank är alltjämt negativa till europeiska aktier i spåren av geopolitisk oro och energikris. Bland storbolagen steg H&M 1,4 procent. Tyska Berenberg sänker rekommendationen på H&M till Sälj (Behåll) med riktkurs 85 kronor (190). Mer defensiva aktier som Telia försvagades 0,3 procent. Pareto justerar upp riktkursen för Munters till 100 kronor (85) med en upprepad köprekommendation. Aktien lyfte 3,6 procent och slutkursen skrevs till 84,05 kronor.

Skype-grundaren Niklas Zennströms riskkapitalbolag Atomico har sålt sitt resterande innehav på 8,23 miljoner aktier i Truecaller. Köpare av aktierna var nordiska och internationella institutionella investerare. Posten motsvarar cirka 2,2 procent av kapitalet i Truecaller. Priset i transaktionen låg på 52 kronor per aktie. Det är nästan 5,9 procent lägre än stängningskursen på måndagen. Aktien avancerade 1,3 procent till 57,66 kronor. DNB ser Bufab som en attraktiv aktör på en nischmarknad. Banken inleder bevakning av industrihandelskoncernen med en köprekommendation och riktkurs 380 kronor. Aktien stängde 0,4 procent högre till 238 kronor.

Camurus presenterade i dag en uppdaterad vision för tillväxt och finansiella utsikter till 2027. Ambitionen är en femfaldig ökning av intäkterna under de kommande fem åren, med en rörelsemarginal på cirka 50 procent. Målen ska uppnås genom expansionen av bolagets ledande produkt Buvidal, nya godkännanden och lansering av långt framskridna utvecklingsprogram, samt globalisering av verksamheten. Aktien förbättrades 9,1 procent till 237,40 kronor. Forskningsbolaget Irlab rusade 8,5 procent sedan partnerbolaget Ipsen initierat kliniska studier med läkemedelskandidaten mesdopetam mot symptom vid Parkinsons sjukdom. Ipsen planerar att initiera tre kliniska farmakologiska studier som förväntas slutföras mellan tredje kvartalet 2022 och första kvartalet 2023. Eolus Vind avancerade 5,8 procent utan bolagsspecifika nyheter. Värmepumpsbolaget Energy Save väjer att tidigarelägga sin rapport avseende första kvartalet till den 9 september. Tidigareläggningen beror på en snabbare administrativ process än vad som först var beräknat. Det förra datumet var satt till den 16 september. Marknaden ställde upp aktien 4,9 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Energy Save – Ett grönt guldkorn
06.07.2022

Energy Save – Ett grönt guldkorn

Det mesta pekar åt rätt håll för en av våra ”gröna favoriter” och värmeteknikbolaget imponerade stort när man i mitten av juni presenterade bokslutskommunikén för sitt brutna räkenskapsår 2021/22 (maj – april).

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1964 (3 juli 2022)

ESGR B | Spotlight | 33,7 kr | CHANS

Nettoomsättningen under Q4 ökade med hela 159%, jämfört med samma period i fjol, till 35 Mkr, vilket innebar tredje kvartal i följd med en omsättningsökning på över 100%. För helåret blev utfallet en 95% ökning till 107,7 Mkr och därmed nästan 10% bättre än det egna uppsatta målet.

Den höga efterfrågan är ett tydligt resultat av den accelererande energiomställningen som är på gång i Europa. Samtidigt som omsättningsmålet överträffades, nådde man även målet att bli resultatpositiv under året. Under Q4 landade rörelseresultatet (EBIT) på 2 Mkr, motsvarande en marginal på 5,4%.

Det positiva momentumet märks såväl inom villa- som det kommersiella fastighetssegmentet, vilket numera står för cirka 25% av den totala nettoomsättningen. Bland annat upplever man en stor ökning i efterfrågan från byggbranschen på grund av nya regulatoriska krav när det gäller klimatdeklarationer och minskat klimatavtryck. Även utomlands gör man stora framsteg och under kvartalet mottogs flera ordrar på totalt 36,5 Mkr från distributörer på den italienska, finska respektive danska marknaden.

Anmärkningsvärt är att Energy Save för närvarande har en väsentligt snabbare tillväxttakt än den europeiska värmepumpssektorn som helhet, och att bolaget dessutom växer snabbare än marknaden i den snabbast växande teknikdisciplinen med system baserade på luft/vatten-värmepumpar. Det är inte minst en konsekvens av den affärsmodellen man har byggt upp, som baseras på strategiska kommersiella partnerskap, vilket ger en mycket god skalbarhet.

Affärsmodellen säkerställer dessutom korta ledtider samt låga utvecklings-, produktions- och leveranskostnader, vilket har varit en bidragande faktor för att kunna hantera de utmanande störningarna på komponentmarknaden och i leveranskedjorna. Det faktum att produkter och koncept har varit färdigutvecklade och satta i volymproduktion, samt att försörjnings- och försäljningskedjor har varit upparbetade, är viktiga framgångsfaktorer i sammanhanget.

För att stärka positionen i marknaden ytterligare meddelade man i slutet av mars att man avser etablera ett nytt affärsområde med fokus på digitalisering. Steget ska även leda till förbättrade marginaler, skapa nya intäktsströmmar, starkare positionering mot partners och en ledande position inom grön byggvärme.

Digitaliseringens fördelar är tydliga: den ger möjlighet till energiprisoptimering, ökad flexibilitet genom energislagsoptimering och så kallad peak-shaving, det vill säga utjämning av toppbelastningen vilket minskar energikostnaden. Dessa värden skapas genom möjligheten att kombinera olika energislag och driftsoptimera tack vare ny styrningsintelligens.

Sedan tidigare har bolaget redan medverkat i ett stort antal projekt där digitaliseringen spelar en nyckelroll och där det kommersiella intresset är stort, inte minst från energimarknadshåll. Genom projekteringsverktyget ES Konfigurator har man dessutom visat hur digitalisering av konsultprocesser kan leda till ökad effektivitet och minskade kostnader. Det digitala verktyget har bidragit till en stark försäljningsutveckling för bolagets kommersiella fastighetsprodukter där konkurrenskraften i hela värdekedjan har förstärkts, vilket påskyndar försäljningsprocessen för distributörerna och deras installationsnätverk.

Uppbyggnaden av det nya affärsområde finansierades genom en riktad nyemission i slutet av mars som tillförde cirka 24 Mkr före kostnader och vid slutet av april hade man en liten nettokassa på balansräkningen. Pengarna från emissionen har delvis redan kommit till användning, både i form av nyrekryteringar, uppbyggnad av kapacitet och nya partnerskap. 

Oron kring ekonomin till trots är situationen för Energy Save mycket gynnsam just nu. Med bolagets produkter kan CO2-utsläppen minskas och smarta energisystem kan byggas med 100% förnybar energi. Detta då luft/vattenvärmepumpar bidrar till att skapa ett mer flexibelt energisystem, så att kapacitet från elnäten frigörs och istället finns tillgänglig där det behövs, och genom lagringsmöjligheter även när det behövs. Därmed står man i pole position när Europa nu satsar för fullt på grön el.

Utvecklingen under de senaste månaderna har stärkt vårt förtroende för ledningens långsiktiga mål att under verksamhetsåret 2023/24 uppnå en omsättning om 200 Mkr med en rörelsemarginal om cirka 15%. Det innebär att dagens börsvärde justerat för nettokassan motsvarar enbart 6,5x det då förväntade rörelseresultatet (EV/EBIT). Förvisso använder vi här siffror som ligger två år i framtiden, men bolaget växer snabbt och befinner sig på god väg att nå dit. Det gör att vi kvarstår vid vår positiva syn samt riktkurs (45 kr).

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Stockpicker intervjuar Fredrik Sävenstrand, CEO Energy Save
18.05.2022

Stockpicker intervjuar Fredrik Sävenstrand, CEO Energy Save

Vi har satt oss ner för en pratstund med Fredrik Sävenstrand, CEO på Energy Save. Fredrik berättar mera om bolagets lösningar och vilka målsättningar man har.

00:00:18 | Q1 - Inledningsvis skulle vi gärna veta mer om dig. Kan du berätta kort om dig själv och din bakgrund?

00:00:45 | Q2 - Vad är bakgrunden till att Energy Save grundades år 2009?

00:03:00 | Q3 - Energiomställningen är förmodligen mer aktuell än någonsin. Vilka produkter erbjuder Energy Save redan idag som leder till ett lägre klimatavtryck?

Ge din syn på Energy Save här

00:05:27 | Q4 - Ni har även flera intressanta produkter under utveckling. Kan du redan i det här skedet berätta om några av dessa och på vilket vis de kan gynna klimatet?

00:07:54 | Q5 - Vad är det som gör Energy Saves lösningar unika?

00:10:45 | Q6 - Ni använder er av ert eget verktyg (ES Konfigurator) för bl.a. design och dimensionering av system. Kan du berätta lite mer om hur detta verktyg fungerar?

00:12:55 | Q7 - Energy Save har ett brutet räkenskapsår som avslutades den sista april. Siffrorna för det sista kvartalet är förstås inte publika än, men kan du kortfattat beskriva de största händelserna under förra räkenskapsperioden?

00:14:58 | Q8 - Vad har ni för målsättningar inför kommande räkenskapsperiod 22/23?

00:16:32 | Q9 - Slutligen vill vi veta var du tror att Energy Save är om 5 år?

Stäng×
Relaterade ämnen
Energy Save – Grön vinnare
24.03.2022

Energy Save – Grön vinnare

Vi fortsätter på vår inslagna väg att hitta ”gröna vinnare” mitt i den pågående Ukrainakrisen och återkommer idag till en gammal bekant.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
07.12.2021
Small Cap - Dubblad omsättning för ES Energy Save

Small Cap - Dubblad omsättning för ES Energy Save

Small Cap-listade Electra Gruppen och Elon Group Holding har träffat en överenskommelse innebärande att Electra och Elon Group går samman.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Energy Save – Mitt i den gröna revolutionen
30.11.2021

Energy Save – Mitt i den gröna revolutionen

Värmeteknikbolaget Energy Save utvecklar kostnadseffektiva, högpresterande luft/vatten-värmepumpsystem, som ger energibesparingar på 40–70% jämfört med konventionella alternativ som fjärrvärme, elvärme och bränslen som biobränslen, olja och gas.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Energy Save
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.07.2021
Energy Save Group – När lossnar det?

Energy Save Group – När lossnar det?

Värmeteknikspecialisten presenterade nyligen bokslutskommunikén för sitt brutna räkenskapsår 2020/21.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
12.04.2021

Energy Save Group – På rätt väg

Det vill inte riktigt lossna för greentechbolaget, åtminstone inte aktiemässigt.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
15.07.2021
Energy Save Group – När lossnar det?

Energy Save Group – När lossnar det?

Värmeteknikspecialisten presenterade nyligen bokslutskommunikén för sitt brutna räkenskapsår 2020/21.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Energy Save
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
30.11.2021
Energy Save – Mitt i den gröna revolutionen

Energy Save – Mitt i den gröna revolutionen

Värmeteknikbolaget Energy Save utvecklar kostnadseffektiva, högpresterande luft/vatten-värmepumpsystem, som ger energibesparingar på 40–70% jämfört med konventionella alternativ som fjärrvärme, elvärme och...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
12.04.2021

Energy Save Group – På rätt väg

Det vill inte riktigt lossna för greentechbolaget, åtminstone inte aktiemässigt.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
12.04.2021
Vinnarportföljen 2021 – Q1

Vinnarportföljen 2021 – Q1

Det ser ut att ha blivit en fantastisk start för årets upplaga av vårt Vinnarnummer.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
12.04.2021

Energy Save Group – På rätt väg

Det vill inte riktigt lossna för greentechbolaget, åtminstone inte aktiemässigt.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Energy Save
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
30.11.2021
Energy Save – Mitt i den gröna revolutionen

Energy Save – Mitt i den gröna revolutionen

Värmeteknikbolaget Energy Save utvecklar kostnadseffektiva, högpresterande luft/vatten-värmepumpsystem, som ger energibesparingar på 40–70% jämfört med konventionella alternativ som fjärrvärme, elvärme och...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.07.2021
Energy Save Group – När lossnar det?

Energy Save Group – När lossnar det?

Värmeteknikspecialisten presenterade nyligen bokslutskommunikén för sitt brutna räkenskapsår 2020/21.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början