29.09.2022
Small Cap - Eurobattery Minerals en vinnare

Small Cap - Eurobattery Minerals en vinnare

Eurobattery Minerals meddelar idag att man har fått en uppdaterad resursberäkning av Hautalampiprojektet.

Den oberoende JORC-kompatibla uppskattningen som utarbetats av AFRY Finland Oy drar slutsatsen att jämfört med tidigare analys år 2021 har de tillgängliga mineraltillgångarna i gruvprojektet nästan fördubblats med närapå 40 procent fler metaller. Eurobattery Minerals äger 40 procent av Hautalampi-projektet och har optionen att förvärva 100 procent från sin nuvarande majoritetsägare FinnCobalt. Aktien lade bakom sig en uppgång om 20,5 procent.

Enligt ett pressmeddelande har Arctic Minerals ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Branten Utvikling AS avseende förvärv av samtliga aktier i Arctic Exploration som innehar guldprojektet Katterat i Norge, i enlighet med avsiktsförklaringen som kommunicerades genom pressmeddelande den 15 augusti. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Arctic Exploration AS uppgår till 1,95 miljoner norska kronor och erläggs dels i form av kontant betalning om 0,05 miljoner norska, dels i form av en säljarrevers om 1,90 miljoner norska som kvittas mot 3 302 520 nyemitterade aktier i Arctic Minerals. Styrelsen i Arctic Minerals har beslutat om en riktad kvittningsemission om 3 302 520 aktier i bolaget som delbetalning av den avtalade köpeskillingen i förvärvet av Katteratprojektet. Aktien avancerade 7,4 procent till 0,554 kronor.

First North-listade Lipidor uppger att bolagets tidsplan för Fas III-studien med AKP02 för behandling av psoriasis har uppdaterats. Efter en mindre försening från bolagets CRO-partner Cadila beräknas data att vara tillgänglig för analys av sin statistiska partner under mitten av oktober. Bolagets bedömning är att kunna presentera studiens topline resultat under andra halvan av oktober månad. Fas III-studiens primärmål är att visa god terapeutisk effekt för behandling av lindrig till medelsvår psoriasis på både kropp och hårbotten. Aktien sänktes 5,8 procent till 7,90 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Börsen rusade efter fredssamtal
29.03.2022

Börsen rusade efter fredssamtal

Stockholmsbörsen noterades högre på tisdagen efter framsteg i fredsförhandlingar.

OMXS30-index stärktes 1,4 procent medan det bredare OMXSPI lyfte 2,4 procent. Enligt Reuters har det gjorts tillräckliga framsteg under dagens fredssamtal i Istanbul för att Rysslands president Vladimir Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ska kunna mötas, säger en ukrainsk förhandlare. Frågan är om Ryssland verkligen vill förhandla på riktigt eller det bara är en strategi att samla kraft och omgruppera för att större anfall senare när nyanlända värnpliktiga är på plats. För det vore märkligt om Putin skulle vilja ha fred då han inte lyckats på någon punkt i den meningslösa invasionen av ett demokratiskt land. Som vi lärt oss ska man inte lita på några som helst uttalanden från den ryska ledningen. Det vore dessutom märkligt om Kreml gick ut i media och berättade om sina operativa planar om tillbakadragande av trupper från bl.a. Kiev.

Kanada ska påbörja diskussioner med den amerikanska försvarskoncernen Lockheed Martin om att köpa 88 stridsflygplan av typen F35. Det innebär att Saabs Gripen inte är aktuellt. Saabs aktie tappade 3 procent till 340,80 kronor. Kepler uppdaterar sina prognoser inför Haldex rapport den 28 april. Analyshuset förväntar sig en fortsatt god efterfrågan efter de indikationer som kommit från lastbils- och släpvagnstillverkare, som stöds av en stor orderstock. Transportefterfrågan har också sett en god utveckling, vilket förväntas ge stöd till Haldex försäljning på eftermarknaden. Kepler bedömer att det finns fortsatta problem i försörjningskedjan och en ökning av främst råvaru- och fraktkostnader som fortsätter att späda ut marginalerna. Köprekommendationen upprepas med riktkursen 50 kronor. Aktien stärktes 2,7 procent till 41,90 kronor. Alfa Laval klättrade 3,8 procent efter beskedet att bolaget fått sin största order någonsin från bryggeriföretaget Golden Brewery. Ordern avser bryggerisystem och uppskattas till ett värde av 670 miljoner kronor.

Annons

Volvo har fått en rekordorder på ellastbilar från den danska logistikjätten Maersk. De första lastbilarna börjar levereras under det andra kvartalet 2022 och samtliga 126 lastbilar planeras vara i drift senast under det första kvartalet nästa år. B-aktien ökade 3,5 procent till 186,10 kronor. Storskogen avancerade 11,4 procent till 24,80 kronor. Uppgången kom efter att förvärvskonglomeratet ingått ett bankfacilitetsavtal på över 5 miljarder kronor. Två stora aktieförsäljningar ägde rum på måndagskvällen. Riskkapitalbolaget Altor har sålt aktier i Ctek för 690 miljoner kronor, där priset per aktie blev 120 kronor. Aktien minskade 7,7 procent till 121 kronor. Bostadssajten Hemnets största ägare General Atlantic har avyttrat aktier i bolaget för 1,1 miljarder kronor, eller 142 kronor per aktie. Aktien försvagades 8,7 procent till 141 kronor.

Carnegie höjer riktkursen på affärssystembolaget Fortnox till 72 kronor (65) med upprepad köprekommendation. Den höjda riktkursen beror på investmentbankens antaganden om att Fortnox tillväxt kommer accelerera varje kvartal fram tills 2024. Detta exkluderar för bolagets prishöjningar. Aktien stängde oförändrat till 53 kronor. Textilåtervinningsbolaget Renewcell har undertecknat en avsiktsförklaring med japanska fiberproducenten Daiwabo Rayon avseende ett långsiktigt kommersiellt samarbete kring fiberproduktion. Aktien stärktes 6,3 procent till 128,90 kronor.

Eurobattery Minerals har mottagit ytterligare analysresultat från de borrhål som gjordes i fjol inom bolagets spanska Corcelprojekt, men flaggar samtidigt för att covid-19 lett till förseningar. Aktien stängde 7,2 procent högre till 13,12 kronor. På råvarumarknaden föll Crude Oil 4,3 procent till 101,40 dollar pet fat. Africa Oil som inkasserat utdelning om 100 miljoner dollar från innehavet i Prime Oil and Gas, ökade 0,5 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Inbjudan till teckning av units i Eurobattery Minerals
09.07.2020

Inbjudan till teckning av units i Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsbolag vars mål är att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska och spårbara batterimineraler. Målet uppnås genom att tillhandahålla batterimineraler för batteritillverkning, som utgör grunden i värdekedjan och som slutligen används i elfordonstillverkning. Eurobattery är ett grönt gruvbolag som strävar efter att hålla högsta möjliga miljöstandard samt att ta socialt ansvar i verksamheten.

Eurobattery bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa och bolaget har som strategi att hitta prospekteringsprojekt i tidigt skede där bolaget anser att det föreligger god potential. Bolaget fokuserar idag på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror, främst kobolt, nickel och koppar, som skapar en hävstång för tillväxten av användningen av batterier och elbilar mot bakgrund av den globala trenden som associeras med dessa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor.

Bolaget har för närvarande en gruv/bearbetningskoncession genom sitt Corcel-projekt och två ansökta undersökningstillstånd i Spanien samt sju undersökningstillstånd i Sverige. Därtill har Eurobattery i maj 2020 tecknat ett investerings- och aktieägaravtal inklusive en option om stegvist förvärv av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy, som äger 100 procent Hautalampi-projektet, i östra Finland. Möjligheten att förvärva Vulcan Hautalampi Oy är ett ytterligare steg i att bygga ett högkvalitativt prospekterings- och produktionsföretag med flera projekt i olika utvecklingsstadier runtom Europa.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: Teckningskursen är 24,00 SEK per unit. Courtage utgår ej

Teckningsperiod: 29 juni – 14 juli 2020

Handel med teckningsrätter: 29 juni – 10 juli 2020

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 969 071 units, motsvarande totalt 47,3 MSEK. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 23,3 MSEK

Handelsplats: NGM Nordic SMEDokument och filer 

Emissionssite

Videointervju

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Eurobattery Minerals
01.07.2020

Stockpicker intervjuar - Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsbolag vars mål är att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska och spårbara batterimineraler. Målet uppnås genom att tillhandahålla batterimineraler för batteritillverkning, som utgör grunden i värdekedjan och som slutligen används i elfordonstillverkning. Eurobattery Minerals är ett grönt gruvbolag som strävar efter att hålla högsta möjliga miljöstandard samt att ta socialt ansvar i verksamheten.

Could you tell us a bit about yourself and your background?

– I am a global citizen of Spanish origin who has worked across many markets with 25 years of mining experience from taking projects from exploration to a full sized mine. I am currently residing in Berlin but divide my time between the German and the Swedish capital. 

Roberto Garcia Martinez

Roberto García Martínez, VD

Please give our readers an introduction to Eurobattery Minerals.

– We are a Swedish mining and exploration company with the vision to help Europe become self-sufficient in battery minerals intended for the vehicle industry such as nickel, copper, cobalt, vanadium and rare earth element.

Our mission is to do this alongside with full transparency of the battery value chain and with focus on ethical sourcing. We believe it is fair that consumers should be confident their new electric car has a battery that is not produced from child labour or has caused environmental pollution, which is not the case today where 60 % of all cobalt for instance is extracted from Congo. And that is where we will make a difference.

Could you elaborate on Eurobattery Minerals business model?

– Our project process is divided in six different stages; exploration, resource definition, scoping study, feasibility study, development and production. The company has several ongoing and parallel battery minerals projects in different stages of these process. Typically, around six in the exploration stages and two to three projects in resource definition, scoping- and feasibility study that transforms to development and production stages.  

We are open to look at different business models such as partnerships or joint ventures whenever it is commercially appropriate.

If any, what impact has COVID-19 had on Eurobattery Minerals and your business operations?

– No, the mining industry and the projects we are currently running have not been affected by the pandemic situation.

Eurobattery Mineral's is currently raising 47,3 MSEK in a rights issue. How are you going to use this capital? 

The capital has three main purposes:

* We will use part of the capital to continue the feasibility studies in Spain and Finland.

* For Finland specifically investments will also be made into the drilling campaign there.

* Last but not least, this is an industry with opportunities so we will buffer money for future investments and opportunities as these arise.

euros

Can you walk us through the status and test results of the Corcel-project?

– The Corcel project in Spain is located in the traditional mining area of Castriz. We have three prospect zones in the area with full mining license: Castriz where we are active and planned Monte Mayor and Monte Castello – all in close proximity. Final drilling results in Castriz shows larger prospect zone than expected and confirms high amount of nickel and cobalt.

Hautalampi in Finland is another classic mining region where we have an option to acquire a mining development project where large investments in operational studies and underground mine development already have been completed. We are looking at starting production there within shortly.

According to you, why is buying shares in Eurobattery Minerals a good investment?

– Eurobattery Minerals has a strong focus on battery metals where demand in the next years is growing rapidly with the ever-increasing demand for electric vehicles in the market. At the same time existing mineral supply will not meet the growing demand.

We are also a mining company with exploitation licenses ready, which means we can extract minerals and go into production which means we are strategically positioned to start new projects on short term.

We are not a one-project company, why we are actively looking to diversify our asset portfolio with more projects in different phases and jurisdictions.

Finally, what is your long-term vision for Eurobattery Minerals? Where do you see the company 5 years from now?

– We are part of a strong mission force; the European Battery Alliance with the goal to capture a sizeable piece of the estimated €250 billion market already by 2025. So as the foundation of that value chain, we will help The European Commission reach that goal for a more sustainable transportation industry.

Since only 2 percent of all manufactured batteries today are produced in Europe, Europe has every opportunity to get this production right from the start in terms of labour and environmental aspects. With our experience and assets, Eurobattery Minerals are well positioned to be a valuable contributor to make this come true.

Furthermore, our ambition is to grow further through the current projects we have and with further acquisitions. Our plan is to have several different projects in production in mid-term throughout Europe.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: Teckningskursen är 24,00 SEK per unit. Courtage utgår ej

Teckningsperiod: 29 juni – 14 juli 2020

Handel med teckningsrätter: 29 juni – 10 juli 2020

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 969 071 units, motsvarande totalt 47,3 MSEK. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 23,3 MSEK

Handelsplats: NGM Nordic SME


 Dokument och filer 


Emissionssite

Videointervju

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början