20.12.2022
Small Cap – Albert förvärvar tre bolag

Small Cap – Albert förvärvar tre bolag

Utbildningsteknikbolaget Albert meddelade på morgonen att man har ingått avtal om att förvärva det svenska edtech-bolaget Strawbees, det svenska utbildningsfilmbolaget...

På proforma basis den 30 september 2022 uppnår Albert nu cirka 230 miljoner kronor i ARR (årligt återkommande intäkter) och cirka 200 miljoner kronor i nettoomsättning. Den totala initiala köpeskillingen uppgår till 160 miljoner kronor, varav den totala initiala kontanta köpeskillingen uppgår till 75 miljoner kronor och avses finansieras genom en nyemission av aktier på omkring 70 miljoner kronor samt den egna kassan. Den resterande summan på 85 miljoner kronor betalas med nyemitterade aktier. Kostnadssynergier beräknas totalt uppgå till cirka 7 miljoner kronor årligen från och med räkenskapsåret 2024. Dessutom väntas betydande intäktssynergier kunna realiseras de kommande åren. Integrationskostnader beräknas uppgå till cirka 3 miljoner kronor och väntas redovisas under 2023. Aktien försvagades 2,8 procent till 18,48 kronor.

Beowulf Mining har för avsikt att under det första kvartalet 2023 genomföra en företrädesemission av svenska depåbevis till privatinvesterare i Storbritannien. Depåbevisens underliggande värdepapper är aktier och företrädesemissionen av depåbevis kommer uppgå till cirka 85 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Beowulf har erhållit garantiåtaganden för företrädesemissionen som sammanlagt uppgår till högst 60 miljoner kronor, motsvarande cirka 70 procent av emissionen. Dessutom har medlemmar av styrelsen och ledningen uttryckt att de har för avsikt att teckna sig i för sammanlagt motsvarande cirka 2 miljoner kronor. Syftet med kapitalanskaffningen är att finansiera den fortsatta utvecklingen av järnmalmsprojektet Kallaks järnmalmsfyndighet i Norrbottens län. Marknaden höjde aktien 11,5 procent. Sedan årsskiftet har börsvärdet tappat 65 procent.

Eurocine Vaccines aktie rusade 172,7 procent, men det är värt att poängtera att börsvärdet är relativt låg. En stund var aktien upp över 200 procent. Uppgången drevs av positiva resultat i sin prekliniska studie för sin mRNA-baserade HSV-2-kandidat. Bolaget genomför prekliniska studier för att utvärdera två teknikplattformar, mRNA- och protein, för sin terapeutiska vaccinkandidat mot Herpes simplex virus typ 2, HSV-2. De första resultaten visar att immunsvaret hos möss som vaccinerats med mRNA-kandidaten inte bara är likvärdigt det som framkallas av motsvarande proteinvaccin, utan även framkallar ett överlägset T-cellsvar. I nästa steg av utvärderingsprocessen kommer marsvin med en etablerad HSV-2-infektion att vaccineras. Studien är planerad att starta under våren nästa år och kommer att vara vägledande för det slutliga beslutet om vilken teknologi som ska användas för portföljkandidaten mot HSV-2.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Sista chansen att teckna Eurocine Vaccines företrädesemission
17.10.2022

Sista chansen att teckna Eurocine Vaccines företrädesemission

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra bolag för utveckling inom särskilda indikationer. 

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Eurocine Vaccines förebyggande vaccinkandidat mot klamydia ligger längst fram i utvecklingen. Sedan augusti 2020 har Bolaget ett exklusivt forsknings- och samarbetsavtal som ger Eurocine exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på den vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.

Bolaget genomför just nu en garanterad företrädesemission som kan tillföra cirka 7,8 miljoner kronor. Sista dagen att teckna emissionen är tisdagen den 18 oktober. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 4 – 18 oktober 2022.

Handel med teckningsrätter: 4 – 13 oktober 2022.

Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 29 september 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna tre (3) aktier.

Sista dag för handel med BTA: Omkring den 15 november 2022.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 17 369 905 aktier.

Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen: Cirka 13 MSEK.

Emissionsvolym: Företrädesemission kan tillföra Bolaget högst cirka 7,8 MSEK, före emissionskostnader.

Garanti- och teckningsåtganden: Bolaget har erhållit garanti- och teckningsåtaganden upp till 100 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,8 MSEK. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse i Eurocine Vaccines har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av företrädesemissionen vilket totalt uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 17,7 procent av företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB garantiåtagande i en så kallad toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent, motsvarande cirka 2,6 MSEK av emissionsvolymen. Formue Nord Markedsneutral A/S ingår garantiåtagande i en så kallad bottengaranti om totalt cirka 48,7 procent, motsvarande cirka 3,8 MSEK av emissionsvolymen. För de ingångna garantiåtagandena utgår kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av nyemitterade aktier till teckningskursen i företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalen.

Lock-up: VD och styrelse samt Bolagets huvudägare Flerie Invest AB har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet innan emissionen, samt tecknat innehav i nu förestående Företrädesemission, under en period om sex månader från offentliggörandet av företrädesemissionen. Undantag från lock-up gäller de aktier som Flerie Invest AB kan komma att teckna via toppgarantin. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 17,7 procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.


Länkar och dokument

Memorandum

Teaser

Bolagets hemsida

Sedermeras landningssida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines
11.10.2022

Stockpicker intervjuar Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines

Berätta först lite om dig själv och din bakgrund

– Min vagga stod i Småland och jag tror att den småländska mentaliteten, att vara noga med att få betydande värde för utgifterna, det är något jag bär med mig från uppväxten på ett skogsbruk. Intresset för naturvetenskap stimulerades av riktigt bra lärare i gymnasiet och det blev apotekarexamen, doktorsexamen inom farmaceutisk teknologi och senare en MBA på Handelshögskolan. Det gör att båda mina stora passioner – att se bra vetenskaplig forskning bli till bra affärer – får en naturlig plats i min vardag. Under en rolig tid mellan gymnasiet och universitetet gick jag faktiskt flygförarutbildningen i Ljungbyhed och har mer än 200 flygtimmar i Flygvapnet bakom mig.

Min industriella erfarenhet fick jag på Astra och AstraZeneca, där jag arbetade med läkemedelsutveckling och affärsutveckling i olika former under 17 år. Det sista uppdraget där var att säkerställa den globala produktförsörjningen inför lanseringen av Nexium, som sedan blev världens mest sålda läkemedel.

Efter det har jag varit engagerad i ett antal mindre utvecklingsbolag inom Life Science, där Eurocine Vaccines har blivit min favorit.

Kan du uppdatera Stockpickers läsare om var Eurocine Vaccines står idag och vad ni har framför er?

– Att leda ett utvecklingsbolag inom vaccinområdet och arbeta för att förebygga och bota sjukdom genom kroppens eget immunsystem – det är ett privilegium.

Med vår erfarenhet och bakgrund har vi valt att utveckla vacciner från innovation till att vaccinkandidaterna är attraktiva för ett stort marknadsförande vaccinbolag – eller som vi säger: ”bridging the gap between innovation and market”. Vi väljer ut vaccinkandidater utifrån en sammantagen bedömning av medicinskt behov, marknadspotential och teknisk genomförbarhet, förhandlar villkor med innovatörerna, och när ett avtal finns på plats investerar vi målinriktat i projektet för att så snabbt som möjligt, och till rimliga kostnader, bygga upp värdet så att vaccinkandidaten blir attraktiv för de större vaccinbolagen. Vaccinkandidaten mot klamydia är ett mycket bra exempel på hur vi arbetar.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vi fångar upp briljanta idéer till nya vacciner i tidig fas och utvecklar dem till attraktiva produktkandidater som kan licensieras till större vaccinbolag mot upfront-betalning, milestone-betalningar och royalties på försäljningen. Vi håller våra kostnader nere genom att avtala med innovatörerna om delning av framtida intäkter från licensiering. Bra innovationer kan på det viset förädlas i vår verksamhet så att de attraherar större vaccinbolag.

Ni genomför just nu en fullt garanterad företrädesemission som kan tillföra bolaget cirka 7,8 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Vårt längst framskridna projekt är vår vaccinkandidat mot klamydia, där vi planerar att inleda en toxikologisk studie senare i år, som en viktig milstolpe på väg mot den första kliniska studien. Vi kommer parallellt att inleda en preklinisk studie med både protein- och mRNA-baserade vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ-2 (HSV-2), vårt senaste mycket intressanta projekt. Likviden från emissionen kommer att finansiera dessa aktiviteter, men också att identifiera och utvärdera nya vaccinkandidater som kan passa att lägga till i vår portfölj.

Kan du kort beskriva er portföljstrategi?

– Vi fortsätter arbetet med målsättningen att bygga upp en portfölj av vaccinkandidater i olika utvecklingsfaser, där jag ser framför mig en portfölj med tre eller fler vaccinprojekt i olika faser om några år. Det är ett sätt att ta vara på synergier i vår organisation, i vårt nätverk av utvecklare och i vår marknadsföring – och därmed öka potentialen i vår verksamhet, samtidigt som vi sprider riskerna över flera projekt.

Ni har nyligen utökat er vaccinportfölj. Kan du berätta mera?

– Främst i vaccinportföljen ligger vår förebyggande vaccinkandidat mot klamydia som vi har arbetat med målinriktat sedan vi skrev avtalet i augusti 2020.

Men det senaste tillskottet är en terapeutisk vaccinkandidat mot HSV-2 – en av de allra vanligaste sexuellt överförda sjukdomarna och som orsakar svåra komplikationer för de som smittats. Här talar vi alltså om ett behandlande vaccin, det vill säga ett vaccin som avser att bota den som redan är smittad genom att trigga en effektiv immunrespons.

Jag har aldrig varit med om ett så starkt stöd från patienter tidigare – det kommer mail varje vecka från patienter som inget hellre vill än att se en bättre behandling än de antivirala medel som hittills är standardbehandling mot HSV-2-infektion. De lindrar infektionen men botar den inte.

Avtalet om HSV-2 tecknade vi i juni i år och det omfattar HSV-kandidater som baseras både på proteiner och mRNA. Det omfattar både terapeutiska vacciner och förebyggande. De prekliniska data som vi fann särskilt attraktiva är genererade med terapeutisk proteinbaserad vaccinkandidat. Men som de senaste åren har visat, kan mRNA-baserat vaccin vara en både snabbare och attraktivare väg att gå. Det kommer vi att utvärdera i kommande djurstudier som startar inom kort. Jag är mycket glad och stolt över att vi har den här kombinationen av två lovande vaccinkandidater i portföljen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Eurocine?

– Vi bygger upp en portfölj av väl utvalda vaccinkandidater som har visat lovande initiala resultat.

En stor del av investeringen med att utveckla processen för det aktiva proteinet i klamydiavaccinet ligger bakom oss och vi fortsätter att ta viktiga steg mot den första kliniska studien.

HSV-2-kandidaten är ett mycket intressant tillskott till portföljen – nu har vi en förebyggande vaccinkandidat mot klamydia och en terapeutisk kandidat mot HSV-2. Det skapar möjligheter genom att gå mot två olika sjukdomar med stora behov, men det ger också synergier i marknadsföringen genom att båda riktar sig mot sexuellt överförda sjukdomar. Vår grundtanke bakom vaccinportföljen, där vi ”överbryggar glappet mellan innovation och marknad” genom att förädla vaccininnovationer, är att generera precis de vaccinkandidater med proof-of-concept i människa, som vaccinbolagen efterfrågar.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Eurocine Vaccines ut då?

– Om fem år skulle jag gärna se att Eurocine Vaccines har en projektportfölj som innehåller mellan tre och fem vaccinkandidater i olika faser. För en eller två av dem ser jag framför mig att vi också har ingått licensavtal med större aktörer inom vaccinindustrin. Organisationen har växt för att kunna leda en sådan vaccinportfölj och omfattar kanske fler medarbetare, mot idag fyra. En större vaccinportfölj innebär, som jag ser det, stora möjligheter till synergier – det är ett av de viktigaste skälen att expandera utvecklingsportföljen.

En annan möjlighet kan vara att Eurocine Vaccines har skapat en så stor attraktionskraft hos något större vaccinbolag, att ett förvärv har genomförts.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 4 – 18 oktober 2022.

Handel med teckningsrätter: 4 – 13 oktober 2022.

Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 29 september 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna tre (3) aktier.

Sista dag för handel med BTA: Omkring den 15 november 2022.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 17 369 905 aktier.

Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen: Cirka 13 MSEK.

Emissionsvolym: Företrädesemission kan tillföra Bolaget högst cirka 7,8 MSEK, före emissionskostnader.

Garanti- och teckningsåtganden: Bolaget har erhållit garanti- och teckningsåtaganden upp till 100 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,8 MSEK. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse i Eurocine Vaccines har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av företrädesemissionen vilket totalt uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 17,7 procent av företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB garantiåtagande i en så kallad toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent, motsvarande cirka 2,6 MSEK av emissionsvolymen. Formue Nord Markedsneutral A/S ingår garantiåtagande i en så kallad bottengaranti om totalt cirka 48,7 procent, motsvarande cirka 3,8 MSEK av emissionsvolymen. För de ingångna garantiåtagandena utgår kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av nyemitterade aktier till teckningskursen i företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalen.

Lock-up: VD och styrelse samt Bolagets huvudägare Flerie Invest AB har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet innan emissionen, samt tecknat innehav i nu förestående Företrädesemission, under en period om sex månader från offentliggörandet av företrädesemissionen. Undantag från lock-up gäller de aktier som Flerie Invest AB kan komma att teckna via toppgarantin. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 17,7 procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.


Länkar och dokument

Memorandum

Teaser

Bolagets hemsida

Sedermeras landningssida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Stäng×
Relaterade ämnen
Välkommen att bli delägare i Eurocine Vaccines AB
04.10.2022

Välkommen att bli delägare i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Investment highlights

Två vaccinkandidater med stor potential – Det senaste tillskottet i Eurocines vaccinportfölj är en terapeutisk HSV-2 (Herpes simplexvirus typ 2)-vaccinkandidat. HSV delas in i två typer: typ 1 som överförs oralt och typ 2 som överförs sexuellt. Eurocine Vaccines kandidat är alltså inriktad på HSV-2. Denna kandidat utgör en stor möjlighet för Eurocine, då det i dagsläget saknas vaccin mot HSV-2. Bolaget ser också ett stort, tydligt behov av såväl terapeutiskt som profylaktiskt vaccin mot HSV-2. Eurocine har ingått avtal (juni 2022) med schweiziska bioteknikföretaget Redbiotec AG, som ger Eurocine Vaccines exklusiva globala rättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera både terapeutiska och profylaktiska vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ 2, baserat på den teknik som Redbiotec har utvecklat. Redbiotec har bland annat visat lovande resultat i marsvin med terapeutiskt HSV-2-vaccin.

Eurocine Vaccines förebyggande vaccinkandidat mot klamydia ligger längst fram i utvecklingen. Sedan augusti 2020 har Bolaget ett exklusivt forsknings- och samarbetsavtal som ger Eurocine exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på den vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.

Gynnsam konkurrenssituation – Då det saknas vacciner mot HSV-2 är konkurrenssituationen gynnsam med få kandidater under utveckling. WHO uppskattar att cirka 500 miljoner människor bär på HSV-2 i åldersgruppen 15 till 49 år och stöder forskning kring att förebygga och lindra sjukdomen.Dessutom ser Eurocine en global försäljningspotential för förebyggande HSV-2-vacciner liknande HPV-vacciner, Gardasil och Cervarix (se nedan).

Det finns ett starkt behov av förebyggande vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Förebyggande vacciner mot klamydia bedöms ha blockbusterpotential eftersom den globala försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, där Gardasil och Cervarix dominerar. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än 4,2 miljarder US-dollar år 2020 och beräknas nå 6,9 miljarder US-dollar år 2026.

Unikt know-how – Eurocines vision är att bygga en stark portfölj med nya innovativa vaccinkandidater som möter tydliga medicinska behov, utvalda baserat på Bolagets kombinerade expertis inom vaccinologi, farmaceutisk teknologi, juridik och affärer. Baserat på Bolagets historia och erfarenhet finns de nyckelkompetenser, bland annat Eurocines styrelse har tunga meriter inom vaccinområdet, som krävs för att driva flera projekt och det finns möjlighet till snabb utvärdering i Eurocines eget lab.

Utbrett nätverk – Bolaget har genom åren byggt ett omfattande nätverk inom industrin, där Eurocine kan välja rätt rådgivare, kontraktsutvecklare och tillverkare. Bolaget har dessutom ett etablerat nätverk bland stora vaccinbolag, kontakter som är avgörande att underhålla inför framtida kommersiella relationer.

Högaktuellt med vacciner – Covid-19 lamslog världen under två års tid och även om smittläget återgår till det normala har pandemin haft en bestående effekt på industrin. Eurocine ser såväl nya teknologier som nya samarbeten mellan industrin och myndigheterna som en naturlig följd av pandemin. Samtidigt har förståelsen för och intresset hos allmänheten för vacciners värde ökat kraftigt.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 4 – 18 oktober 2022.

Handel med teckningsrätter: 4 – 13 oktober 2022.

Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 29 september 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna tre (3) aktier.

Sista dag för handel med BTA: Omkring den 15 november 2022.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 17 369 905 aktier.

Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen: Cirka 13 MSEK.

Emissionsvolym: Företrädesemission kan tillföra Bolaget högst cirka 7,8 MSEK, före emissionskostnader.

Garanti- och teckningsåtganden: Bolaget har erhållit garanti- och teckningsåtaganden upp till 100 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,8 MSEK. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse i Eurocine Vaccines har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av företrädesemissionen vilket totalt uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 17,7 procent av företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB garantiåtagande i en så kallad toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent, motsvarande cirka 2,6 MSEK av emissionsvolymen. Formue Nord Markedsneutral A/S ingår garantiåtagande i en så kallad bottengaranti om totalt cirka 48,7 procent, motsvarande cirka 3,8 MSEK av emissionsvolymen. För de ingångna garantiåtagandena utgår kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av nyemitterade aktier till teckningskursen i företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalen.

Lock-up: VD och styrelse samt Bolagets huvudägare Flerie Invest AB har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet innan emissionen, samt tecknat innehav i nu förestående Företrädesemission, under en period om sex månader från offentliggörandet av företrädesemissionen. Undantag från lock-up gäller de aktier som Flerie Invest AB kan komma att teckna via toppgarantin. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 17,7 procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.


Länkar och dokument

Memorandum

Teaser

Bolagets hemsida

Sedermeras landningssida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Stäng×
Relaterade ämnen
Största ECB-höjningen någonsin
08.09.2022

Största ECB-höjningen någonsin

Stockholmsbörsen handlades på båda sidor av nollstrecket.

En positiv öppning på Wall Street gav draghjälp åt den svenska börsen. Vid stängning noterades OMXS30-index 0,5 procent högre och OMXSPI steg 0,7 procent. Den europeiska centralbanken (ECB) höjde som väntat styrräntan med 75 punkter. Det är den högsta höjningen någonsin vid ett ordinarie möte. I botten bland Large Cap fanns Getinge och Sinch med nedgångar om 3,6 respektive 2,8 procent. Byggjätten Skanska tar ännu en order relaterad till utbyggnaden av flygplatsen i Portland, USA. Det nya kontraktet är värt 4,1 miljarder kronor. Orderingången kommer att inkluderas i det tredje kvartalet. Byggnationen pågår och merparten ska vara färdigställt till 2025. Aktien ökade 0,6 procent till 155,65 kronor.

SHB höjer den långsiktiga rekommendationen (tre års sikt) för JM till Outperform. Samtidigt justeras riktkursen upp till 270 kronor (230). JM steg 2,2 procent till 188 kronor. Saab har erhållit en beställning på ammunition till granatgeväret Carl-Gustaf och på pansarskottet AT4CS RS från den amerikanska försvarsmakten. Ordervärdet är 81,8 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 812,7 miljoner kronor, och leveranser kommer att ske under 2024. Aktien stärktes 2,3 procent. Danske Bank har inlett bevakning av Sandvik-avknoppningen Alleima med rekommendationen köp. Riktkursen är 70 kronor. Aktien tappade 2 procent till 38,90 kronor. H&M:s ledning har flaggat för stora förändringar inom koncernens IT-organisation och fackliga förhandlingarna inleds nu. Det rapporterar Breakit. Aktien handlades ned ytterligare 1,5 procent.

Annons

På torsdagen meddelade SBB att man har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja en fastighetsportfölj med ett överenskommet fastighetsvärde på cirka 9 miljarder kronor. Köparen är enligt SBB en institutionell investerare och fastighetsvärdet innan avdrag för latent skatt är i linje med det bokförda värdet vid utgången av det andra kvartalet. Avyttringen är i linje med bolagets strategi att minska skuldsättningen för att skydda bolagets rating. B-aktien stärktes 3 procent till 15,15 kronor. Clas Ohlson tappade ytterligare 0,1 procent i spåren av gårdagens svaga rapport. Flera analyshus har sänkt sina riktkurser. Carnegie upprepar köprekommendationen men sänker riktkursen till 100 kronor (125).

Sportboksleverantören Kambi förvärvar det danska bolaget Shape Games. Köpeskillingen kan landa på uppemot 78,1 miljoner euro, motsvarande 836 miljoner kronor. Shape Games beskrivs som en branschledande leverantör och har bl.a. Danske Spil, Norsk Tipping och Kambi-partnerna Bet Warrior and Jack Entertainment som kunder. Aktien försvagades 7,3 procent till 164,60 kronor. Stendörren avancerade 14,4 procent på nyheten att bolaget kommer att ingå i det globala fastighetsindexet Epra, som står för European Public Real Estate Association, från och med 19 september.

Medicinteknikbolaget Bonesupport presenterar medel- och långtidsdata som bekräftar fortsatt klinisk effekt av Cerament G, i en enstegsprocedur för att hantera kronisk osteomyelit (beninfektion). Marknaden ställde upp aktien 1,2 procent till 71,05 kronor. Vaccinbolaget Eurocine Vaccines har avklarat flera milstolpar och tar steg mot att inleda en fas 1-studie i höst med sin vaccinkandidat mot klamydia. Aktien ökade 7,8 procent till 1,58 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
23.09.2021

Small Cap - Intellego Technologies rusade på ingått LOI

LightAir har tecknat ett distributionsavtal med Jashanmal Group gällande Mellanöstern, med tyngdpunkt på marknaderna i Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman och Qatar.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Teckna units i Eurocine Vaccines
18.06.2021

Teckna units i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Under verksamhetsåret 2020 ingick Eurocine Vaccines ett forsknings- och samarbetsavtal med Spixia Biotechology AB avseende vaccinantigen mot klamydia och arbetar nu aktivt med uppskalning och förberedelser inför en klinisk studie tillsammans med samarbetspartners. Vaccinkandidaten har i flera prekliniska modeller påvisat positiva immunologiska effekter och i prekliniska in vivo-studier har klamydiavaccinkandidaten visat sig vara mycket immunogen vid intramuskulär injektion av både låg och hög dos.

För att möta de regulatoriska kraven på en färdig produkt och optimera kandidaten för tillverkning i industriell skala har bolaget nyligen utformat en anpassad variant av det aktiva proteinet i vaccinet. Den pågående kapitaliseringen genomförs i syfte att finansiera huvuddelen av de förberedande aktiviteterna inför starten av den första kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia. 

Sista teckningsdag är den 21 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 juni – 21 juni 2021.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel inklusive företrädesrätt var den 1 juni 2021. Första dag för handel utan företrädesrätt var den 2 juni 2021. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 3 947 706 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 31 581 648 SEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 i mars 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare högst 19 738 530 SEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 25,3 MSEK, vilket motsvarar upp till cirka 80 procent av den initiala delen av företrädesemissionen.

Antal aktier innan emission: 7 895 413 aktier.

Teckningskurs: Teckningskursen är 8,00 SEK per unit (priset per aktie uppgår således till 4,00 SEK). Teckningskursen grundar sig på den volymviktade genomsnittliga kursen i aktien under en handelsperiod som sträcker sig till och med den 24 maj 2021 med en emissionsrabatt om cirka 40 procent.

Värdering (pre-money): Cirka 31,6 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 7 juni – 16 juni 2021.

Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2021.

Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50 procent genom företrädesemissionen.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4 I SAMMANDRAG
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 5,00 kronor per ny aktie och ska inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske under perioden 14 – 28 mars 2022.


Dokument och filer

Prospekt

Teaser

Anmälningssedel med rätter

Anmälningssedel utan rätter

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson som just genomför en emission
10.06.2021

Stockpicker intervjuar Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson som just genomför en emission

Stockpicker fick en pratstund med Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines, som just nu genomför en företrädesemission och vi ville veta mer om bolaget och dess framtid. Arwidsson utvecklar även resonemanget och potentialen i deras vaccinkandidat mot klamydia.

Berätta först lite om dig själv och din bakgrund

– En lite rolig kuriosa är att jag har en bakgrund i Flygvapnet där jag gick flygförarutbildningen i Ljungbyhed och har faktiskt flugit SK37 Viggen på F15 i Söderhamn. Men efterhand tog mitt intresse för naturvetenskap överhanden och det blev apotekarexamen, doktorsexamen inom farmaceutisk teknologi och senare en MBA på Handelshögskolan. Det gör att båda mina stora passioner – vetenskaplig utveckling och affärer – får en naturlig plats i min vardag.

Min industriella erfarenhet fick jag på Astra och AstraZeneca, där jag arbetade med läkemedelsutveckling och affärsutveckling i olika former under 17 år. Det sista uppdraget där var att säkerställa produktförsörjningen inför lanseringen av Nexium, som sedan blev världens mest sålda läkemedel.

Efter det har jag varit engagerad i ett antal mindre utvecklingsbolag inom Life Science, där Eurocine Vaccines har blivit min favorit. Jag tycker om tanken att förebygga sjukdom.

Kan du beskriva Eurocine Vaccines och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Att leda ett litet utvecklingsbolag inom vaccinområdet och därmed arbeta för att förebygga sjukdom är ett privilegium.

Med vår erfarenhet och bakgrund har vi valt att utveckla vacciner från innovation till att vaccinkandidaterna är attraktiva för ett stort marknadsförande bolag – eller som vi säger: ”bridging the gap between innovation and market”. Vi väljer ut vaccinkandidater utifrån en sammantagen bedömning av medicinskt behov, marknadspotential och teknisk genomförbarhet, förhandlar rimliga villkor med innovatörerna, och när ett avtal finns på plats investerar vi målinriktat i projektet för att så snabbt som möjligt, och till rimliga kostnader, bygga upp värdet så att vaccinkandidaten blir attraktiv för de större vaccinbolagen. Vaccinkandidaten mot klamydia är ett mycket bra exempel på hur vi arbetar.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vi fångar upp briljanta idéer till nya vacciner i tidig fas och utvecklar dem till attraktiva produktkandidater som kan licensieras till större vaccinbolag mot upfront-betalning, milestone-betalningar och royalties på försäljningen. Vi håller våra kostnader nere genom att avtala med innovatörerna om delning av framtida intäkter från licensieringen till större bolag. Bra innovationer, men som vaccinbolagen tycker är i för tidig fas, kan på det viset förädlas i vår verksamhet.

Ni genomför just nu en företrädesemission av units om initialt cirka 31,6 MSEK där även allmänheten ges möjlighet att delta. Vad ska ni använda emissionlikviden till?

– Våra allra viktigaste aktiviteter sker med målsättningen att dokumentera vår vaccinkandidat mot klamydia för att inleda den första kliniska studien 2022. Likviden från emissionen, tillsammans med likviden från optionsinlösen, kommer att finansiera dessa aktiviteter fram till dess att en ansökan om att genomföra studien skickats in och godkänts.

Därutöver kommer finansieringen att ge oss möjlighet att intensifiera arbetet med att söka, identifiera och utvärdera nya vaccinkandidater att lägga till i vår portfölj. Det är ett ständigt pågående arbete med målsättningen att bygga upp en portfölj av vaccinkandidater i olika utvecklingsfaser, där jag ser framför mig en portfölj med åtminstone tre vaccinprojekt i olika faser om några år – ett sätt att ta vara på synergier i vår organisation, att öka potentialen i vår verksamhet och samtidigt sprida riskerna över flera projekt.

Teckna i företrädesemissionen här

Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Utveckling av nya läkemedel innebär alltid osäkerheter och risker och det ska man beakta i sin investeringsstrategi. Under tiden fram till start av den första kliniska studien med klamydiavaccinet har vi en väl genomarbetad plan men naturligtvis kan oförutsedda problem dyka upp, vilket kan leda till ökad tidsåtgång och/eller ökade kostnader. Det skulle till exempel kunna handla om oförutsedda svårigheter att utveckla en säker metod att tillverka det aktiva proteinet i vaccinet eller oklarheter i den toxikologiska studie som vi behöver genomföra för att få myndighetsgodkännande att genomföra studien.

Tillsammans med välbalanserade marginaler i vår planering, är vår bedömning att den erfarenhet och det kontaktnät av rådgivare vi har, gör att vi snabbt kan identifiera risker i de specifika projekten, mitigera riskerna eller helt enkelt avstå från ett nytt projekt om riskerna bedöms vara för stora.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Idag har endast en aktör genomfört någon klinisk studie inom vacciner mot klamydia och det är den konkurrent som vi arbetar för att överträffa. Baserat på den genomtänkta innovation vår kandidat bygger på, i kombination med vår målinriktade plan för klamydiavaccinet, ser jag goda möjligheter att det ska kunna ske. Enligt den senaste information som vi har fått genom marknadskontakter, betraktas konkurrentens doseringsschema som ofördelaktigt, vilket vi naturligtvis kommer att väga in i designen av vår kommande kliniska studie.

Ett fåtal ytterligare konkurrenter finns i tidig utvecklingsfas, det vill säga tidigare än oss eller i motsvarande fas. Vår fokuserade utveckling med ett erfaret team och ett kompetent nätverk ger mig tillförsikt i att vi kommer att kunna erbjuda en konkurrenskraftig vaccinkandidat.

Hur stor är Eurocine Vaccines potentiella marknad?

– Den totala marknaden för ett väldokumenterat, säkert och effektivt klamydiavaccin kan jämföras med marknaden för HPV-vacciner (det som till vardags brukar kallas vacciner mot livmoderhalscancer), enligt Globe Life Sciences Ltd. Dessa vacciner, med framför allt Gardasil men också Cervarix som ledande produkter, sålde för 4,2 miljarder US dollar år 2020 och beräknas ha en försäljning på 6,9 miljarder US dollar 2026. Eurocine Vaccines klamydiavaccinkandidat vänder sig mot precis samma marknadssegment, unga tonåringar före sexdebut, och kan representera en motsvarande marknadspotential. Det förutsätter förstås att produkten marknadsförs av en global, erfaren och kunnig licenstagare som satsar kraftfullt på segmentet.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Eurocine Vaccines?

– Vi är fortfarande i början av vårt arbete med att bygga upp en portfölj av lovande vaccinkandidater. Jag tror att den verksamhet som vi driver kan komma att betraktas med betydligt större intresse när vi tydligare har visat att portföljtanken fungerar inom vaccinutveckling, och mera specifikt att vårt synsätt fungerar - att ”överbrygga glappet mellan innovation och marknad”. Jag har full förståelse för att det konceptet behöver tid och framgångsrika resultat för att bekräftas till fullo ur investerares perspektiv. Det är dit vi ska.

Avslutningsvis om du blickar fem år fram i tiden, hur ser Eurocine Vaccines ut då?

– Om fem år skulle jag gärna se att Eurocine Vaccines har en projektportfölj som innehåller mellan tre och fem vaccinkandidater i olika faser. För en eller två av dem ser jag framför mig att vi också har ingått licensavtal med större aktörer inom vaccinindustrin. Organisationen har växt för att kunna leda en sådan vaccinportfölj och omfattar åtminstone tio medarbetare, mot idag fyra. En större vaccinportfölj innebär, som jag ser det, stora möjligheter till synergier – det är ett av skälen till att expandera utvecklingsportföljen. En annan möjlighet kan vara att Eurocine Vaccines har skapat en så stor attraktionskraft hos något större vaccinbolag, att ett förvärv har genomförts.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 juni – 21 juni 2021.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel inklusive företrädesrätt var den 1 juni 2021. Första dag för handel utan företrädesrätt var den 2 juni 2021. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 3 947 706 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 31 581 648 SEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 i mars 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare högst 19 738 530 SEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 25,3 MSEK, vilket motsvarar upp till cirka 80 procent av den initiala delen av företrädesemissionen.

Antal aktier innan emission: 7 895 413 aktier.

Teckningskurs: Teckningskursen är 8,00 SEK per unit (priset per aktie uppgår således till 4,00 SEK). Teckningskursen grundar sig på den volymviktade genomsnittliga kursen i aktien under en handelsperiod som sträcker sig till och med den 24 maj 2021 med en emissionsrabatt om cirka 40 procent.

Värdering (pre-money): Cirka 31,6 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 7 juni – 16 juni 2021.

Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2021.

Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50 procent genom företrädesemissionen.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4 I SAMMANDRAG
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 5,00 kronor per ny aktie och ska inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske under perioden 14 – 28 mars 2022.


Länkar

Prospekt

Teaser

Anmälningssedel med rätter

Anmälningssedel utan rätter


 

Stäng×
Bolag närstående till VD storsäljer i Bambuser
26.02.2021

Bolag närstående till VD storsäljer i Bambuser

Stockholmsbörsen tappade mark på fredagen efter en svag utveckling på Wall Street och i Asien.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början