06.03.2023
Small Cap - Grängesberg signar royaltyavtal på 10 MUSD

Small Cap - Grängesberg signar royaltyavtal på 10 MUSD

Grängesberg Exploration Holding har genom det helägda dotterbolaget Dannemora Iron AB signerat ett bindande term sheet för ett offtake avtal som omfattar hela den planerade produktionen av höghaltigt magnetitkoncentrat från Dannemoragruvan. Det exklusiva Offtake-avtalet har signerats med det globala gruvbolaget Anglo American och omfattar all produktion under gruvans livslängd, vilken är uppskattad till elva år. Med en beräknad produktion på runt 1.0Mt järnmalm per år har avtalet ett indikativt värde på motsvarande 15 miljarder kronor, baserat på dagens priser. Som en förutsättning för offtake-rättigheterna har GRANGEX och Anglo American även signerat ett royaltyavtal på 10 miljoner dollar. Royaltyavtalets kommersiella villkor bedöms vara i linje med marknadsstandard. Genom royaltyavtalet har GRANGEX säkrat en betydande del av sitt finanseringsbehov fram till start av anläggningarbetena inför återstarten av Dannmoragruvan. Exploration Holdings aktie rusade 81 procent.

En sämre inledning på veckan hade vaccinutvecklaren Expression Biotech vars aktie såldes ned 28,2 procent till 7,70 kronor. Bolaget aviserade en företrädesemission med teckningskursen 4,90 kronor per unit, där en unit ger en aktie. Vid fullt utnyttjande kommer bolaget att tillföras omkring 102 miljoner kronor före transaktionskostnader. Cirka 50 procent av emissionen är garanterad och vid fullt utnyttjande sker en utspädning på omkring 35,7 procent av aktier och röster. Emissionslikviden ska bl.a. användas till att fortsätta utvecklingen av bröstcancervaccinskandidaten ES2B-C001 samt intern teknologisk utveckling.

First North-listade Klimator har genomfört en nyemission av 2,9 miljoner aktier riktad till norska Mesta som är en ny investerare för bolaget. Emissionen gjordes till teckningskursen 2 kronor och tillför således Klimator 5,8 miljoner kronor. I fredags stängde aktien till 1,65 kronor, vilket betyder en premie på 21 procent. Emissionen medför en utspädning om cirka 10 procent. Styrelsen anser att Mesta är en attraktiv ägare som även kan bidra styrelsen och bolaget medvärdefull kompetens och erfarenhet inom vinterväghållning. Nettolikviden från emissionen ska gå till att fortsätta stärka bolagets finansiella position. Aktien handlades upp 12,1 procent till 1,85 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Blodröd dag på Stockholmsbörsen
10.01.2022

Blodröd dag på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen fortsatte sin resa söderut på måndagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Skistar lyfte på köprekommendation
23.08.2021

Skistar lyfte på köprekommendation

Stockholmsbörsen inledde veckan med stigande kurser.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Small Cap - Företrädesemission i CombiGene
08.03.2021

Small Cap - Företrädesemission i CombiGene

First North-listade Expression Biotech ökade 24,6 procent till 39,50 kronor.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början