14.03.2023
Small Cap - Ökade intäkter för Move About

Small Cap - Ökade intäkter för Move About

Elbilpoolsbolaget Move Abouts intäkter ökade till 20,5 miljoner kronor (15,8) under fjärde kvartalet. Jämfört med tredje kvartal var omsättningen stabil, trots ett säsongsmässigt svagare vinterhalvår, enligt bolaget. Rörelseresultatet försämrades till-23,6 miljoner kronor (-20,0). Resultatet påverkades negativt av stora omställningskostnader under kvartalet. En stor del av det segment som riktar sig till privata kunder i så kallade publika pooler, vilket representerar ungefär en femtedel av gruppens omsättning, har åtgärdats eller lagts ned och kostnader relaterat till dessa aktiviteter har varit betydande. Move About kommer fortfarande att ha kvar vissa publika pooler, men huvudfokus är bolagets så kallade business to business-affär där bolaget delar risken med en eller flera partner. Aktien sjönk 6,9 procent.

Säkerhetsbolaget Transfer Group föll 21,2 procent efter morgonens nyemissionsbesked. Styrelsen har beslutat om en företrädesemission på 23,6 miljoner kronor för att stärka balansräkningen och tillföra rörelsekapital. Teckningskursen på 0,21 kronor per aktie är 35 procent lägre än måndagens stängningskurs. De nya pengarna som tas in ska hjälpa Transfer att nå en organisk tillväxt om 20 procent och uppvisa ett positivt ebitda-resultat innevarande år. Under fjolåret omsattes 352 miljoner kronor med ett ebitda-resultatet på - 15 miljoner kronor.

SolidX har tecknat ett ramavtal med ett statligt bolag. Ramavtalet avser två anbudsområden i en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster som gäller i två år med option för ytterligare två år. SolidX kommer att ha möjlighet att leverera konsulter inom delområdena ”Apputveckling” och ”Digital Produktdesign, UX/UI/ Tjänstedesign”. Den vunna upphandlingen inom de två delområdena har ett maximalt ordervärde om cirka 50 miljoner kronor för SolidX och en möjlig volym upp till 40 000 konsulttimmar. Aktien klättrade 13,7 procent och slutkursen skrevs till 6,14 kronor.

Fragbite Groups helägda dotterbolag Lucky Kat B.V. och WAGMI Ltd kommer att migrera web3-spelet Panzerdogs och dess NFT-kollektion till blockkedjan Sui, och utökar därmed ytterligare sitt strategiska partnerskap med web3-infrastrukturföretaget Mysten Labs, initiativtagare till Sui. Aktien lyfte 9,8 procent till 3,185 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
15.11.2022
Small Cap - Betydande order till Motion Display

Small Cap - Betydande order till Motion Display

Motion Display har erhållit en betydande order från USA och en ledande leverantör av alkoholhaltiga drycker.

Ordervärdet uppgår till 2,7 miljoner kronor. Tidigare har samma kund beställt skyltprogram i tre omgångar – den första omgången avsåg tre varumärken, den andra sex, och sedan nio varumärken. Denna gång är det elva olika varumärken inom olika dryckeskategorier som deltar i beställningen. Leverans är planerad till slutet av året och displayerna kommer att distribueras rikstäckande i USA. Aktien stängde oförändrat till 0,548 kronor.

Small Cap-listade IRRAS meddelade på måndagen efter börsens stängning att bolaget har tecknat ett kommersiellt avtal med Medtronic, som inleds med en pilotfas där Medtronic kommer att ha exklusivitet att marknadsföra IRRAflow-systemet i vissa försäljningsområden i USA. IRRAS kommer att stödja Medtronic och förbli ansvarig för kundutbildningsaktiviteter, orderhanteringen samt ge stöd vid patientbehandlingar. Under en inledande pilotfas får Medtronic exklusivitet att marknadsföra IRRAflow i ett utvalt antal geografiska försäljningsområden i USA. IRRAS utbildningsteam inom neurointensivvård kommer ge stöd till Medtronics säljare vid utbildning av nya kunder, orderhantering och vid patientbehandlingar inom vissa utvalda geografiska områden. IRRAS, som tillhör årets kursförlorare, föll 2,1 procent.

Gaming och e-sportsbolaget Fragbite Groups omsättning i tredje kvartalet ökade till nästan 72 miljoner kronor (44,1). EBITDA uppgick till 5,1 miljoner kronor jämfört med justerad EBITDA för samma period föregående år om 3 miljoner kronor. Kvartalet präglades av att flertalet viktiga pusselbitar kommit på plats. I ett bolag som Fragbite Group, där alla enheter håller högt tempo och blickar framåt, ligger det dagliga fokuset redan nu minst fyra kvartal fram i tiden i syfte att förbättra lönsamheten ytterligare på såväl kort som lång sikt. Aktien försvagades 12,1 procent till 4,745 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
31.08.2021
Small Cap – Turbulensen fortsätter i Inzile

Small Cap – Turbulensen fortsätter i Inzile

Fragbite, en global koncern inom gaming och e-sport. rapporterade ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början