Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
29.09.2020
Stabilt bolagsbygge ger spekulativt köp

Stabilt bolagsbygge ger spekulativt köp

Värderingen lockar inte bara oss, även bolagets VD har passat på att köpa aktier.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
20.03.2019

Götenehus - var är krisen?

Ett allt osäkrare konjunkturläge där toppen tycks vara passerad, och alltmer skärpta villkor för bostadsfinansiering har gjort att bostadsmarknaden har kylts av kraftigt de senaste åren, vilket har drabbat flertalet bolag i branschen. Värst har det varit för bostadsutvecklarna inom lyxsegmentet i Stockholm men även aktörer av nyproducerade bostäder i övriga landet som har varit stabilare har fått känna på snålblåsten, inte minst på börsen.

GHUS B| First North| 4,05 kr
Ett av dessa bolag är Götenehus på First North som vi satte köp på i slutet av november 2017 när oron kring bostadsbolagen var som störst, och aktien enligt vår bedömning hade rasat för mycket. Hittills har belöningen varit skral men samtidigt har bolagets utveckling varit oväntat bra. Med en fortsatt mycket lockande värdering får aktien fortsatt förtroende.

Man kan nog ändå säga att aktien har haft en mycket volatil utveckling på grund av osäkerheten. Sommaren innan Götenehus hamnade på Top Picks var aktien uppe och nosade på 7 kr för att vid vårt ”köp” i november nästan ha hunnit halveras till 3,88 kr. Under 2018 har aktiekursen varit uppe så högt som vid 5 kr och så lågt som nästan 3 kr i oktober i fjol, för att i dag handlas kring ungefär samma nivåer som när aktien hamnade på Top Picks.

Annons

Lika volatil har dessbättre inte den ekonomiska utvecklingen varit i bolaget. Tvärtom får man nog säga att bolaget har utvecklats minst lika bra som väntat, även om förväntningarna inte var så högt ställda. Trots minskat bostadsbyggande under 2018 jämfört med 2017 redovisade Götenehus sitt bästa helårsresultat någonsin i bolagets 87 åriga historia.

Nettoomsättningen minskade visserligen med 8% till 1 005 Mkr (1 096) på grund av något lägre leveransvolymer och en förändrad försäljningsmix. Dock ökade rörelseresultatet till 79 Mkr (77,7), motsvarande en förbättrad rörelsemarginal på 7,9% (7,1). Då har resultatet jämfört med 2017 ändå belastats med ökade marknadsföringskostnader och säljstöd till nya säljare.

I Q4 var försäljningen oförändrade 271 Mkr (271) och rörelseresultatet kom in nästan oförändrat på 21,9 Mkr (22,0), motsvarande en marginal om 8,1% (8,1). Positivt med kvartalet var att omsättningen efter två raka kvartal av ganska kraftigt fallande försäljning (-16% i Q2 och -19% i Q3) faktiskt var oförändrat och inte fortsatte falla. Både omsättningen och resultatet blev därmed bättre än vi hade räknat med. Vinsten per aktie blev på helåret 0,65 kr (0,64), vilket motsvarar ett p/e-tal kring 6 på dagens kurs.

Man kan knappast heller påstå att bolaget har gått på defensiven i den tuffa bostadsmarknaden. Under 2018 färdigställde bolaget en ny fabrik för industriell volymhusproduktion och i slutet av året producerades de första husen. I fabriken ska hyresbostäder produceras från det ramavtal som har tecknats med SABO och dess cirka 300 allmännyttiga bostadsbolag.

Man har även startat ett fastighetsbolag - Trähusstaden – tillsammans med Götenehus största ägare Erik Hemberg och Jula-grundaren Karl Johan Blank där Götenehus står för cirka 20% av ägandet. Tanken är att på sikt bygga upp och förvalta ett bostadsbestånd på cirka 800 Mkr.

Efter kvartalets utgång har också Swebostad förvärvats, ett bolag som bedriver projektutveckling i västra Sverige. Bolaget har en omsättning kring 70 Mkr med en genomsnittlig vinstmarginal kring 10% de senaste åren. Alla satsningar (man har även förvärvat mark i Malmötrakten) till trots var nettoskulden måttliga 114,9 Mkr (20,8) vid årsskiftet. Köpeskillingen för Swebostad var initialt 10,3 Mkr och kan maximalt bli cirka 10 Mkr dyrare de kommande åren beroende på tilläggsköpeskilling om vissa mål nås.

Bostadsbyggandet kommer som helhet att minska under 2019 men med bolagets nya volymhusfabrik, förvärv och det nystartade fastighetsbolaget behöver så inte bli fallet för Götenehus specifikt. Med tanke på att bolaget lyckades förbättra lönsamheten under 2018 trots fallande försäljning behöver heller inte resultatet bli alltför lidande.

Marknaden för bostadsproduktion utanför de största städerna är relativt stabil och det underliggande behovet av nya bostäder är stort. Ekonomin är åtminstone ännu god och sysselsättningen hög. Samtidigt är räntorna låga, befolkningen ökar och det är bostadsbrist i nästan samtliga 290 kommuner i Sverige. Läget borde därmed inte kunna bli alltför dåligt.

Att därifrån kvantifiera hur stor vinsten kan väntas bli är dock steget långt då mycket står att läsa i stjärnorna. På fjolårets vinst kan vi ändå konstatera att p/e-talet nu är lite drygt 6 och vi skulle inte bli helt förvånade om vinsten även i år hamnar kring 0,55–0,65 kr, motsvarande ett p/e-tal kring 6–7. Det är verkligen inte högt även om läget är osäkert. På köpet får man också en utdelning på 0,15 kr (0,15), motsvarande en direktavkastning kring 3,8%, vilket inte är så tokigt.

Vi inser absolut att risken är hög i aktien, speciellt om en konjunkturnedgång skulle bli kraftig. Samtidigt borde mycket av detta vara intecknat i aktiekursen och om läget inte blir så illa så borde uppsidan vara stor. P/e-talet har i genomsnitt varit uppåt 10 den senaste femårsperioden och skulle i så fall motivera kurser uppåt 5,50–6,50 kr, vilket är ungefär 50% högre än dagskursen.

Vi tycker fortfarande att aktien är värd en chansning men väljer i detta nu att sätta en spekulativ köprekommendation i aktien som därmed hamnar utanför Top Picks. Orsaken är just osäkerheten som kan ge stort genomslag både på upp- och nedsidan. Uppsidan känns dock större i dagsläget och riktkursen även denna gång 5 kr. Eventuella köp bör göras med måtta och i en väldiversifierad portfölj.  

 

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början