Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
17.05.2021
Market Buzz – Balder och GN Store Nord

Market Buzz – Balder och GN Store Nord

Balder är en av Ålandsbankens favoriter i fastighetssektorn med en exponering på närmare 60 procent mot den stabila bostadssektorn som...

Förvaltningsresultatet under det första kvartalet var marginellt lägre än bankens förväntningar främst mot bakgrund av ett sämre resultat i hotellverksamheten. Kassaflödet ökade med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år vilket var en uppgång från 4 procent under det fjärde kvartalet 2020. Ålandsbanken räknar med att tillväxten i kassaflödet ökar till 11 procent under det andra
kvartalet på grund av lättare jämförelsesiffror och 21 procent under det tredje kvartalet mot bakgrund av förvärvet i Norge.

Värdeförändringarna i fastighetsporföljen under kvartalet uppgick till 0,9 procent, vilket var i linje med förväntningarna. Ålandsbanken räknar med att fortsatta värdeuppskrivningar och kassaflödet under året kommer att medföra att NAV per aktie ökar till 472 kronor vid årets slut. Aktien värderas till 16 ggr förväntat kassaflöde 2022 vilket är en rabatt mot sektorn på cirka 20 procent trots Balders goda historik och exponering mot lågrisksektorn bostäder. Ålandsbanken ser en fortsatt potential i aktien.

SEB skriver att det råder stor oro bland investerare att även GN Store Nord ska drabbas av den halvledarbrist som redan drabbat konkurrenter och allt från personbilstillverkare till solceller. Banken finner viss komfort i att GN själva uppger att de ännu inte har några problem på detta område utan att de säkerställt tillgång till alla halvledarkomponenter de behöver under överskådlig tid, dessvärre är den överskådliga tiden inte särskilt lång varför en viss oro kan vara befogad. Samtidigt är det fråga om temporära problem vilket borde begränsa effekten på aktien, åtminstone teoretiskt. För GN:s del räds SEB inte framväxten av en receptfri del marknad kring hörapparater i USA. De har ingen egen detaljhandelsdistribution som riskerar att tappa marknadsandelar, vilket gör dem agnostiska i den delen av affären. SEB menar att kursnedgången i aktien på 13 procent på en månad har skapat ett bra köpläge.

Källa: ABS och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början