11.11.2022
Small Cap – Rapportrally i Image Systems

Small Cap – Rapportrally i Image Systems

Heliospectra, verksamma inom smart belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, har erhållit en ny order till ett amerikanskt AgTech-företag som...

Beställningen avser Heliospectras smarta trådlösa system vilket består av LED-belysningslösningen MITRA, den trådlösa Adelphi-konnektorn samt kontrollsystemet helioCORE™. Det datadrivna trådlösa systemet skapar en uppkopplad optimerad ljusmiljö för grödor samtidigt som det ger betydande energibesparingar för odlare. Ordervärdet är 795 000 dollar. Företaget som är baserat i nordöstra USA, kombinerar DNA-kodade bibliotek, AI, strukturbaserad design och maskininlärning för att förse odlare med nya verktyg för att odla framgångsrikt och hållbart, samtidigt som de skyddar grödor från skadedjur och sjukdomar. Heliosspectras aktie avancerade 33,9 procent till 1,48 kronor.

Annons

Image Systems omsättning ökade i tredje kvartalet med 23,5 procent till 43,1 miljoner kronor (34,9). Rörelseresultatet blev 8,1 miljoner kronor (3,2). Orderingången landade på 64,7 miljoner kronor (32,7), en ökning med 97,9 procent mot föregående år. Likvida medel uppgick till 11,2 miljoner kronor (3,5). VD Johan Friberg skriver i rapporten att som ett resultat av byggsektorns inbromsning har sågverksindustrin under det senaste kvartalet upplevt sjunkande priser och därmed dalande lönsamhet, vilket skapar osäkerhet i sågverksmarknaden. Hur och när detta påverkar RemaSawco är svårt att förutse. Image Systems bedömning är att volymen av sågade trävaror kommer att öka i framtiden, både tack vare träets förmåga att minska klimatavtrycket och för dess möjlighet till ekonomiskt hållbart byggande. Dock ser bolaget fortsatt en stark efterfrågan i det korta perspektivet. Aktien rusade 28,7 procent till 1,66 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Sedana steg på positiva resultat av post hoc-analys
22.03.2022

Sedana steg på positiva resultat av post hoc-analys

Stockholmsbörsen handlades fortsatt med små rörelser på tisdagen.

OMXS30-index steg 0,1 procent medan det bredare OMXSPI sjönk 0,2 procent. Gruv- och smältverksbolaget Boliden avancerade ytterligare 0,5 procent. Axfood har fått höjd rekommendation av Danske Bank till Köp. Riktkursen justeras upp till 310 kronor (270). Aktien förbättrades 5,9 procent till 288,50 kronor. Volvo Cars stoppar produktionen vid fabriken i Göteborg i ytterligare två dagar nästa vecka. Företaget har tidigare meddelat att tre skift kommer att stoppas under den kommande helgen. Orsaken till produktionsstoppen uppges vara halvledarbristen. Aktien steg 1 procent till 56,66 kronor.

SEB initierar bevakning av dataspelutvecklaren Stillfront med rekommendation Sälj. Dataspelsbranschen är idag attraktivt värderad, erbjuder konjunkturoberoende tillväxt och begränsad exponering mot dyr energi och råvaror. Men det är inte alla aktier som lockar. SEB befarar att Stillfront har gjort några misslyckade förvärv 2019-2020, det skiner igenom i koncernräkenskaperna. Aktien försvagades 3,8 procent till 29,04 kronor. Berenberg har initierat bevakning av Sinch med rekommendationen köp och riktkursen 140 kronor. Sinch beskrivs vara en global ledare som är redo för tillväxt. Vid stängning noterades aktien 0,8 procent högre till 80,44 kronor.

Medicinteknikbolaget Sedana Medical ska presentera en post hoc-analys av Sedacondastudien vid världens största kongress för intensivvård och akutmedicin, ISICEM. VD Johannes Doll säger att de positiva resultaten av denna post hoc-analys styrker ytterligare den kliniska evidensen för inhalationssedering och bekräftar tidigare retrospektiva studier. Sedana är ett av innehaven i Stockpicker Newsletters Referensportfölj. Aktien klättrade 7,4 procent till 65,15 kronor. Carnegie intermäklade på morgonen en storpost motsvarande 4,7 procent av aktierna i prylkedjan Kjell & Company. För en vecka sedan löpte storägaren FSN Capitals lock up-period efter börsnoteringen i höstas. Aktien backade 1 procent till 52 kronor.

Annons

Spac-bolaget TBD30 har ingått avtal om förvärv av Spolargruppen, en svensk aktör inom rörinfodring, slamsugning, och rörspolning, för en köpeskilling om 801 miljoner kronor. TBD30 klättrade 3,8 procent till 99,40 kronor. Bufab har förvärvat brittiska Timco för 54 miljoner pund på kassa- och skuldfri basis samt en tilläggsköpeskilling på maximalt 20 miljoner pund. Marknaden ställde upp aktien 4,9 procent. G5 Entertainments meddelade att de gradvis ska fasa ut distribution och support för bolagets spel i Ryssland. Aktien försvagades 0,2 procent efter en initial kursuppgång. EQL Pharma stärktes 4,8 procent efter att ha utlicensierat Mellozan till ett europeiskt bolag med verksamhet inom ADHD. Det ger en förskottsbetalning om 500 000 euro samt regulatoriska milstolpar och försäljningsroyalty.

Image Systems har i sitt affärsområde RemaSawco erhållit en order värd drygt 7 miljoner kronor från Vida. Ordern avser tre leveranser till Vidas anläggningar i Alvesta, Borgstena och Bruza. Aktien ökade 7 procent till 1,525 kronor. Heliospectra har fått en order från en kanadensisk specialist på kontrollerade odlingsmiljöer som utför en installation åt en global ledande fröproducent. Beställningen avser Heliospectras Elixia led-belysningslösning och ordervärdet är 2,3 miljoner kronor. Aktien stärktes 5 procent. På råvarumarknaden sjönk Crude Oil 0,7 procent till 109,16 dollar per fat medan guldterminen backade 0,6 procent. Bland oljebolagen på Stockholmsbörsen föll Africa Oil 0,7 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
14.04.2019

HELIOSPECTRA – Lossnar det nu?

Intäkterna har ökat stadigt för belysningsexperten Heliospectra. Sedan börsnoteringen 2014 har omsättningen stigit från drygt 3 Mkr till 45 Mkr ifjol. Dessvärre har inte lönsamheten hängt med och rörelseförlusten på 33 Mkr förra året var till och med en aning större än för fyra år sedan. Det har medfört ett behov av större kapitaltillskott vid två tillfällen sedan IPO:n varvid antalet aktier har mer än tredubblats under perioden. Aktiekursen har samtidigt nästan halverats från introduktionspriset på 8 kr.

HELIO | First North | 4,70 kr

Bolaget erbjuder integrerade och uppkopplade belysningslösningar, baserade på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntesen, kombinerat med modern LED-teknik. Kunderna finns på marknaden för inomhusodling och den kommersiella växthusmarknaden, som tex odlare av grönsaker, blommor eller medicinska växter.

Den senaste produktserien riktar sig mot vertikalt jordbruk, ett område som många hoppas ska lösa det ökande matbehovet i världen. Med en befolkningsmängd som förväntas nå 10 miljarder människor år 2050, beräknas matproduktionen behöva öka med 70% de kommande decennierna. Samtidigt blir odlingsbar mark en allt mer begränsad resurs och klimatförändringarna har lett till svårare odlingsförhållanden, vilket innebär att jordbrukssektorn och matproducenterna måste effektivisera sin odlingsteknik.

 Ett sätt att tackla problemet är att odla inomhus, utan sol med vertikal struktur, för att utnyttja utrymmet maximalt. I samarbete med ABB jobbar Heliospectra på en fullständigt integrerad lösning med elektrifiering, produktionshantering och robotteknik till odlarna. Förutom med sin smarta LED-belysning som skapar optimala odlingsförhållanden, kan bolaget hjälpa odlarna med värdefull data, och möjligheten att styra produktionscykeln med exakta prognoser, övervaka energiförbrukningen och styra belysningen i realtid.

Det andra fokusområdet är marknaden för medicinsk cannabis. Bolaget har nyligen startat ett kanadensiskt dotterbolag för att stärka sin roll i Nordamerika, som är ledande när det kommer till odling av medicinsk cannabis. I takt med att allt fler länder har börjat öppna upp för legalisering, förväntas den globala konsumtionen av legal cannabis växa till 32 miljarder usd år 2022, från 12,9 miljarder usd ifjol.

Kanada har nyligen legaliserat cannabis i rekreationssyfte och utbudsunderskottet är betydande, såväl för den inhemska marknaden som för exportmarknaden. Branschens investeringar i ny kapacitet har påbörjats och förväntas vara betydande under många år framåt. Smart LED-belysning borde kunna bli en viktig faktor, då cannabis företrädesvis odlas inomhus med artificiellt ljus. Att växtcykeln därtill är kort och förädlingsvärdet högt, gör att odlingarna lämpar sig optimalt för den typen av smart LED-belysning som Heliospectra erbjuder. Det gäller inte bara produktionseffektiviten och besparingspotentialen, men även plantornas kvalitet och hälsa.

Förutom från Nordamerika, tog man under fjolåret även cannabis-relaterade ordrar från Makedonien, Danmark och Spanien, till ett sammanlagt värde om över 20 Mkr. Totalt ökade nettoomsättningen med 26%, jämfört med året innan, till 45 Mkr. Rörelseförlusten hamnade som redan omnämnt ovan på oförändrade 33 Mkr för helåret, då positiva effekter från volymtillväxten motverkades av högre personalkostnader.

Dessutom började man under Q4 samarbeta med en ny kontraktstillverkare, som kan leverera större volymer med högre effektivitet. Det är i linje med strategin att fokusera på färre men större kunder framöver. Bytet av tillverkare tillåter bolaget att erbjuda produkter i större volym än tidigare, med bättre leveranstid och en högre bruttomarginal. Under den initiala inkörningsperioden var effekten, emellertid, den motsatta.

Den nyligen avslutade nyemissionen tillför i runda slängar 50 Mkr till kassan som uppgick till 11 Mkr vid slutet av december. Av dessa medel ska 10 Mkr användas för att återbetala brygglån från de två största ägarna. Därmed återstår cirka 50 Mkr för att driva verksamheten vidare, vilket kan sättas i relation till fjolårets negativa kassaflöde på nästan 30 Mkr.

Tyvärr verkar året ha börjat lite lugnare än motsvarande period 2018, och under Q1 har bara två större ordrar annonserats till ett värde om 7,7 Mkr. Det kan jämföras med fyra stycken till ett värde om 13,5 Mkr under Q1 2018. Positivt är att en av årets ordrar är från en tidigare kund inom grönsaksodling, som förutom själva belysningssystemet även använder tjänstepaketet, vilket ger återkommande intäkter.

 Förhoppningsvis sätter satsningen i Kanada fart på den cannabis-relaterade försäljningen. Man måste dock vara medveten om att bolaget inte är ensamma på marknaden, vilket det faktum att många pågående cannabisprojekt uppenbarligen har valt andra system, visar.

Nuvarande börsvärdet justerat för nettokassan motsvarar 3,5x fjolårets omsättning (EV/Sales). Vi tror att multipeln kan sjunka till omkring 3, om ledningen levererar på sina ambitioner för i år. Givet hajpen kring cannabis och den strukturella trenden mot vertikal odling, borde bolaget ha många år med fin tillväxt framför sig, även om lönsamheten lär ligga några år bort i tiden. Prislappen är inte alltför utmanande, men risken är hög. Det blir därför ett spekulativt köpråd.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början