H&M nere på viktig stödnivå - Köpläge?
25.09.2023

H&M nere på viktig stödnivå - Köpläge?

H&Ms senaste försäljningsrapport togs emot negativt i marknaden och med facit i hand tog vi rätt beslut att stänga vår position innan rapporten. Nu börjar dock köp locka igen.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
H&M laddar för större rörelse
11.09.2023

H&M laddar för större rörelse

Vi har nyligen gjort några försök att bygga position i H&M men aktien tangerade aldrig vår triggernivå. Nu gör vi ett nytt försök.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
Dags att bygga position i H&M
01.09.2023

Dags att bygga position i H&M

H&M gick starkt igår och vi fick äntligen en signal på att den utdragna nedgångsfasen kan lida mot sitt slut.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Viktiga nivåer i H&M
24.08.2023

Viktiga nivåer i H&M

H&M toppade under rapportdagen i juni och inom kort har aktien gett tillbaka hela uppgången som ägde rum. Samtidigt närmar sig nu möjliga reaktionsnivåer.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Vändning i H&M? Här är nivån att bevaka
06.06.2023

Vändning i H&M? Här är nivån att bevaka

H&M har piggnat till de senaste handelssessionerna och frågan är om inte nedrekylen kan börja vara klar?

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
H&M i rekylfas - Här är nivåerna att bevaka
11.05.2023

H&M i rekylfas - Här är nivåerna att bevaka

I samband med rapporten steg H&M kraftigt, uppgångsfasen som följde resulterade i att aktien klättrade över 155 kronorsnivån som högst. De senaste veckorna har dock säljarna dominerat handeln.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Vi letar rekylköp i H&M
11.04.2023

Vi letar rekylköp i H&M

I samband med rapporten forcerade H&M motståndsområdet omkring 137 kronor. Vi lyfte fram detta motstånd innan rapporten och reaktionen efter utbrottet har varit kraftig.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Upp till bevis för H&M - Viktiga nivåer inför rapporten
30.03.2023

Upp till bevis för H&M - Viktiga nivåer inför rapporten

Inför öppningen imorgon rapporterar H&M och vi har några viktiga nivåer att hålla under uppsikt. Aktien balanserar nämligen just nu på ett viktigt stödområde.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
17.03.2023
Market Buzz – H&M och Calliditas

Market Buzz – H&M och Calliditas

Även om konsensusprognoserna inte ser särskilt utmanande ut inför H&M:s rapport avseende det första kvartalet, så tror SHB att den svaga försäljningssiffran för februari kan komma att följas av ytterligare en svag siffra för mars till följd av det kalla vädret. Banken upprepar därför sin kortsiktiga rekommendation Behåll. Samtidigt menar SHB att det finns en bra uppsida i aktien på längre sikt tack vare betydligt lägre insatsvarukostnader mot slutet av detta räkenskapsår och in i 2024. Därtill tror SHB att H&M:s ledning fortfarande är fokuserade på att leverera på målet om en tvåsiffrig rörelsemarginal under 2024, vilket definitivt inte är inprisat i dagens aktiekurs. Således upprepas den långsiktiga rekommendation Outperform.

Den 30 mars rapporterar H&M för det första kvartalet. SHB prognostiserar ett justerat rörelseresultat på -981 miljoner kronor på en försäljning om 55 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande kvartal förra året räknar bankens analytiker med att bruttomarginalen har sjunkit med 3,7 procentenheter till 45,6 procent till följd av främst valutamotvind och högre insatsvarukostnader. I en uppdatering på fredagen skriver Ålandsbanken att man står fast vid sin positiva syn på H&M. Ålandsbanken menar att förväntningarna på H&M:s vinsttillväxt för prognosperioden är alltför försiktiga och räknar med en positiv riktning i estimaten efterhand under årets lopp.

Annons

Specialistläkemedelsbolaget Calliditas är nära ett fullständigt godkännande för sitt läkemedel Nefecon (under varumärket Tarpeyo i USA) för behandling av den kroniska njursjukdomen Iga-nefropati, även känd som Bergers sjukdom. Bolaget har sedan december 2021 ett accelererat godkännande i USA utfärdat av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Calliditas har även fått europeiskt godkännande för Kinpeygo. Nyligen publicerade Calliditas positiva studieresultat för B-delen av sin fas III-studie med Nefecon. Utfallet i studien, som bl.a. visade på en sjukdomsmodifierande effekt, väntas ligga till grund för ett fullständigt godkännande i USA och Europa. Enligt vd:n förväntas ansökan skickas till FDA i juli, med potentiellt godkännande i början av nästa år.

Carnegie skriver i en analys att med studieresultatet på bordet kan risknivån nu anses vara lägre i bolaget, vilket kunde utläsas på marknaden då aktien rusade 30 procent. I dagsläget finns inga andra godkända läkemedel för njursjukdomen Iga-nefropati, vilket talar för ett snabbt marknadsupptag. På risksidan finns – förutom att Calliditas i nuläget är ett enproduktsbolag – potentiell konkurrens. En viktig krustrigger är därför Novartis fas III-studie för iptacopan, som väntas i mitten av 2023. Carnegie ser dock utrymme för flera aktörer på marknaden och ser konkurrensfördelar med att vara först på marknaden, som Calliditas. Kortsiktigt ser investmentbanken över 40 procent uppsida och rekommenderar Köp med riktkurs 179 kronor.

Källa: SHB och Carnegie

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
16.03.2023
Market Buzz – H&M och Skanska

Market Buzz – H&M och Skanska

Kepler uppdaterar sina prognoser på H&M inför resultatet för första kvartalet (avseende december-februari). Rapporten släpps den 30 mars. Försäljningen för första kvartalet ökade med 3 procent i helårstakt i lokala valutor, vilket pekar mot en viss avmattning i februari. Analyshuset spår en rörelseförlust på 0,7 miljarder kronor i det säsongsmässigt svaga första kvartalet. Utsikterna kommer dock att förbättras under andra halvåret 2023; valutamotvinden bör avta, fraktkostnader normaliseras, råvaror faller tillbaka, Ryssland är helt borta och de årliga kostnadsbesparingarna på 2 miljarder kronor får full effekt. Kepler sänker vinstprognosen för 2023 med 9 procent, främst på grund av uppdaterad valutamodell, samtidigt som man endast gör mindre ändringar i de mer långsiktiga uppskattningarna. Försäljningen för första kvartalet uppgick till 54,9 miljarder kronor, med en tillväxt på 3 procent i helårstakt i mätt i lokal valuta och 12 procent i kronor. Den svaga euron gentemot dollarn bör tynga resultatet i ytterligare två till tre kvartal. Köprekommendationen upprepas medan riktkursen justeras ned till 135 kronor (140).

Annons

SEB återupptar bevakning av Skanska med en köprekommendation. Banken anser att lönsamhetsutsikterna är ljusa och drivet av en växande orderbok och affärsmöjligheter inom byggrörelsen där företaget agerar som en totalentreprenör i stora projekt. SEB:s prognos är att infrastrukturmarknaden fortsätter expandera i framförallt USA där bolaget har en stark marknadsposition. Deras strategi inom byggrörelsen sedan 2018 är att öka selektiviteten inom offerter på olika projekt. Det har lyft rörelsemarginalen över målet på 3,5 procent. Samtidigt har också orderboken nått en ny rekordnivå på 230 miljarder. Stabilare materialpriser och minskade flaskhalsproblem minskar risken under 2023. Orderingången har överstigit faktureringen de senaste tre åren inom byggrörelsen. Utvecklingen för egna bostads- och kontorsprojekt är svagare men representerar bara 13 procent av intäkterna. En stark balansräkning ger goda förutsättningar för stabil utdelning och investeringar i nya projekt som kan skapa framtida reavinster.

Källa: Kepler och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början