Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
H&M i rekylfas - Här är nivåerna att bevaka
11.05.2023

H&M i rekylfas - Här är nivåerna att bevaka

I samband med rapporten steg H&M kraftigt, uppgångsfasen som följde resulterade i att aktien klättrade över 155 kronorsnivån som högst. De senaste veckorna har dock säljarna dominerat handeln.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Vi letar rekylköp i H&M
11.04.2023

Vi letar rekylköp i H&M

I samband med rapporten forcerade H&M motståndsområdet omkring 137 kronor. Vi lyfte fram detta motstånd innan rapporten och reaktionen efter utbrottet har varit kraftig.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
Upp till bevis för H&M - Viktiga nivåer inför rapporten
30.03.2023

Upp till bevis för H&M - Viktiga nivåer inför rapporten

Inför öppningen imorgon rapporterar H&M och vi har några viktiga nivåer att hålla under uppsikt. Aktien balanserar nämligen just nu på ett viktigt stödområde.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
17.03.2023
Market Buzz – H&M och Calliditas

Market Buzz – H&M och Calliditas

Även om konsensusprognoserna inte ser särskilt utmanande ut inför H&M:s rapport avseende det första kvartalet, så tror SHB att den svaga försäljningssiffran för februari kan komma att följas av ytterligare en svag siffra för mars till följd av det kalla vädret. Banken upprepar därför sin kortsiktiga rekommendation Behåll. Samtidigt menar SHB att det finns en bra uppsida i aktien på längre sikt tack vare betydligt lägre insatsvarukostnader mot slutet av detta räkenskapsår och in i 2024. Därtill tror SHB att H&M:s ledning fortfarande är fokuserade på att leverera på målet om en tvåsiffrig rörelsemarginal under 2024, vilket definitivt inte är inprisat i dagens aktiekurs. Således upprepas den långsiktiga rekommendation Outperform.

Den 30 mars rapporterar H&M för det första kvartalet. SHB prognostiserar ett justerat rörelseresultat på -981 miljoner kronor på en försäljning om 55 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande kvartal förra året räknar bankens analytiker med att bruttomarginalen har sjunkit med 3,7 procentenheter till 45,6 procent till följd av främst valutamotvind och högre insatsvarukostnader. I en uppdatering på fredagen skriver Ålandsbanken att man står fast vid sin positiva syn på H&M. Ålandsbanken menar att förväntningarna på H&M:s vinsttillväxt för prognosperioden är alltför försiktiga och räknar med en positiv riktning i estimaten efterhand under årets lopp.

Annons

Specialistläkemedelsbolaget Calliditas är nära ett fullständigt godkännande för sitt läkemedel Nefecon (under varumärket Tarpeyo i USA) för behandling av den kroniska njursjukdomen Iga-nefropati, även känd som Bergers sjukdom. Bolaget har sedan december 2021 ett accelererat godkännande i USA utfärdat av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Calliditas har även fått europeiskt godkännande för Kinpeygo. Nyligen publicerade Calliditas positiva studieresultat för B-delen av sin fas III-studie med Nefecon. Utfallet i studien, som bl.a. visade på en sjukdomsmodifierande effekt, väntas ligga till grund för ett fullständigt godkännande i USA och Europa. Enligt vd:n förväntas ansökan skickas till FDA i juli, med potentiellt godkännande i början av nästa år.

Carnegie skriver i en analys att med studieresultatet på bordet kan risknivån nu anses vara lägre i bolaget, vilket kunde utläsas på marknaden då aktien rusade 30 procent. I dagsläget finns inga andra godkända läkemedel för njursjukdomen Iga-nefropati, vilket talar för ett snabbt marknadsupptag. På risksidan finns – förutom att Calliditas i nuläget är ett enproduktsbolag – potentiell konkurrens. En viktig krustrigger är därför Novartis fas III-studie för iptacopan, som väntas i mitten av 2023. Carnegie ser dock utrymme för flera aktörer på marknaden och ser konkurrensfördelar med att vara först på marknaden, som Calliditas. Kortsiktigt ser investmentbanken över 40 procent uppsida och rekommenderar Köp med riktkurs 179 kronor.

Källa: SHB och Carnegie

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
16.03.2023
Market Buzz – H&M och Skanska

Market Buzz – H&M och Skanska

Kepler uppdaterar sina prognoser på H&M inför resultatet för första kvartalet (avseende december-februari). Rapporten släpps den 30 mars. Försäljningen för första kvartalet ökade med 3 procent i helårstakt i lokala valutor, vilket pekar mot en viss avmattning i februari. Analyshuset spår en rörelseförlust på 0,7 miljarder kronor i det säsongsmässigt svaga första kvartalet. Utsikterna kommer dock att förbättras under andra halvåret 2023; valutamotvinden bör avta, fraktkostnader normaliseras, råvaror faller tillbaka, Ryssland är helt borta och de årliga kostnadsbesparingarna på 2 miljarder kronor får full effekt. Kepler sänker vinstprognosen för 2023 med 9 procent, främst på grund av uppdaterad valutamodell, samtidigt som man endast gör mindre ändringar i de mer långsiktiga uppskattningarna. Försäljningen för första kvartalet uppgick till 54,9 miljarder kronor, med en tillväxt på 3 procent i helårstakt i mätt i lokal valuta och 12 procent i kronor. Den svaga euron gentemot dollarn bör tynga resultatet i ytterligare två till tre kvartal. Köprekommendationen upprepas medan riktkursen justeras ned till 135 kronor (140).

Annons

SEB återupptar bevakning av Skanska med en köprekommendation. Banken anser att lönsamhetsutsikterna är ljusa och drivet av en växande orderbok och affärsmöjligheter inom byggrörelsen där företaget agerar som en totalentreprenör i stora projekt. SEB:s prognos är att infrastrukturmarknaden fortsätter expandera i framförallt USA där bolaget har en stark marknadsposition. Deras strategi inom byggrörelsen sedan 2018 är att öka selektiviteten inom offerter på olika projekt. Det har lyft rörelsemarginalen över målet på 3,5 procent. Samtidigt har också orderboken nått en ny rekordnivå på 230 miljarder. Stabilare materialpriser och minskade flaskhalsproblem minskar risken under 2023. Orderingången har överstigit faktureringen de senaste tre åren inom byggrörelsen. Utvecklingen för egna bostads- och kontorsprojekt är svagare men representerar bara 13 procent av intäkterna. En stark balansräkning ger goda förutsättningar för stabil utdelning och investeringar i nya projekt som kan skapa framtida reavinster.

Källa: Kepler och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Bankoro fortsätter att tynga
15.03.2023

Bankoro fortsätter att tynga

Stockholmsbörsen öppnade kring nollan men vände sedan ned kraftigt på förnyad oro i banksektorn.

OMXS30-index sjönk hela 4,1 procent medan det bredare OMXSPI handlades ned 3,8 procent. Onsdagen var därmed den sämsta dagen på över ett år på Stocksholmsbörsen. Svenska marknadsräntor steg brant efter onsdagens oväntat höga svenska inflationsdata för februari. Inflationstakten rensat för energi, KPIFEXE, steg till 9,3 procent - skrämmande högt över såväl Riksbankens som analytikerkårens förväntningar. SEB tror att ECB sannolikt fortfarande kommer att höja med 50 punkter på torsdag, men ge vag guidning för maj. Banken tror även att ECB kommer konstatera att inflationsutsikterna kräver ytterligare åtstramning av penningpolitiken, men att beslut kommer att fattas på möte-till-möte basis beroende på inkommande data och utvecklingen av de finansiella förhållandena.

Finansinspektionen har beslutat om en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor för Swedbank för bristande kontroll vid en ändring av ett systemkritiskt IT-system. Det var i april i fjol som incidenten inträffade och felaktiga saldon på kunders konton visades och gav sken av att pengar var borta. Storbankerna hade en svag dag i Stockholm trots en återhämtning för sektorn i USA under tisdagen. Ute i Europa rasade Credit Suisse kraftigt som spätts på av att bankens största aktieägare Saudi National Bank uteslutit ytterligare ekonomiskt stöd till den krisande schweiziska banken. SHB och Swedbank tappade 4,2 respektive 5,1 procent.

H&M-gruppens försäljning i lokala valutor steg med 3 procent i det första kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023, jämfört med motsvarande kvartal året innan då försäljningstillväxten var 18 procent. Utfallet var svagare än marknadens snittprognos om en ökning med 4,5 procent. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 7 procent i lokala valutor. H&M-aktien föll tungt och stängde 8,5 procent lägre.

Annons

I en intervju med Di säger Essitys vd Magnus Groth dels att ambitionen är att minska bolagets skuldsättning, dels att han gärna köper Essity-aktier själv, vilket tycktes ge ett visst stöd. B-aktien ökade 0,6 procent. Även Astrazeneca utvecklades mot strömmen och steg 0,3 procent. Bland Large Cap-bolagen tappade SBB och Sinch 5,7 respektive 4,1 procent. Mildef har fått ett underleverantörskontrakt värt 32 miljoner kronor avseende processorer och ethernet-switchar till den brittiska arméns uppgraderade Challenger 3-stridsvagnar. Aktien försvagades 0,3 procent till 71,70 kronor. Cantargia avancerade 8 procent. Forskningsbolaget meddelade på tisdagskvällen nya kliniska data kopplat till bolagets huvudprojekt, antikroppen nadunolimab.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Viss återhämtning i banksektorn
14.03.2023

Viss återhämtning i banksektorn

Stockholmsbörsen rekylerade upp efter de senaste dagarnas svaghet beroende på banksektorn i USA.

OMXS30-index ökade 1,4 procent medan det bredare OMXSPI lyfte 1,6 procent. De svenska inflationssiffrorna för februari släpps imorgon. Riksbanken tror på en ökning med 8 procent av inflationen exklusive energipriserna, medan konsensus ligger på 8,7 procent. Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg, anser att kursnedgången i banksektorn skapar ett bra köptillfälle. På tisdagen återhämtade sig bankerna något med uppgångar för SEB och SHB om 1,3 respektive 0,6 procent. Swedbank gör en förändring bland sina sektorfavoriter och byter H&M mot New Wave inom konsumentsektorn. Banken anser att New Wave nått attraktiva värderingsnivåer. Köp vidhålls dock fortsatt även i H&M och på sikt ser SHB goda förutsättningar för en successiv vinståterhämtning och därmed stöd för ytterligare kursuppgång. New Wave steg 2 procent medan H&M ökade 1,1 procent.

Industrivärden har köpt 1 miljon aktier i verkstadsbolaget Sandvik för sammanlagt 204 miljoner kronor. Investmentbolaget är största ägare i Sandvik. Vid stängning noterades Sandvik 3,3 procent högre. Epiroc har fått en automationsorder värderad till cirka 500 miljoner kronor. Ordern avser konvertering av australiska Roy Hill-gruvans blandade flotta av gruvtruckar till förarlös drift i Australien. Marknaden lyfte upp aktien 4,8 procent. Mycronic har erhållit en order värd cirka 25-28 miljoner dollar avseende en Prexision 8 Evo och en maskritare av modellen FPS 6100 från en befintlig kund i Asien. Aktien förbättrades 4,8 procent till 228 kronor. Elekta har tecknat ett joint venture-avtal med läkemedelsbolaget Sinopharm om att öka användningen av strålbehandling i Kinas småstäder (lower-tier cities), där 70 procent av befolkningen bor. Aktien stängde upp 1,3 procent.

Annons

Catena Media meddelar att bolaget noterade starka initiala intäkter från sportspel under lanseringshelgen i Massachusetts i USA, som öppnade för licensierade operatörer den 10 mars. Aktien avancerade 0,6 procent till 31,92 kronor. I bettingsektorn minskade Kindred 4,6 procent medan Betsson klättrade 1,6 procent. Nordea internmäklade en post omfattande 88 000 aktier i Better Collective till kursen 183,80 kronor. Posten är värd cirka 16,2 miljoner kronor. Aktien steg 3,2 procent till 184,40 kronor. Jefferies har kapat riktkursen för djurhälsobolaget Swedencare med till 29 kronor (34,50). Aktien försvagades 2,7 procent. En bättre dag hade Sectra vars aktie ökade 10,2 procent. Carnegie har höjt rekommendationen för Sectra till Behåll (Sälj) med riktkurs 130 kronor (110). Aegirbio har informerats om att Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har beslutat att inte avnotera Aegirbio och istället ålägga bolaget att betala vite om cirka 1,6 miljoner kronor. Aktien rusade 130 procent.

Enligt ett pressmeddelande har den första patienten doserats med nadunolimab i Cantargias fas 2-studie Trifour mot trippelnegativ bröstcancer. Upp till 98 personer kan inkluderas i studien. En interimsanalys planeras under fjärde kvartalet. Biotechaktien handlades upp 4 procent. Bioarctic ökade 2,6 procent. Läkemedelsbolagets partner Eisai har meddelat att U.S. Veterans Health Administration (VHA) subventionerar Leqembi vid behandling av alzheimer. På råvarumarknaden noteras Crude Oil 2,1 procent lägre till 73,21 dollar per fat. Tethys Oil steg 0,2 procent medan Africa Oil stärktes 3,1 procent. Guldterminen rekylerade ned 0,5 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Kursrally i Calliditas på sur börs
13.03.2023

Kursrally i Calliditas på sur börs

Stockholmsbörsen öppnade något högre men vände sedan snabbt ned på minus.

Finanssektorn tyngdes efter oro kring de amerikanska nischbankerna Silicon Valley Bank och Signature Bank. OMXS30-index och OMXSPI föll båda 1,6 procent. Svensk Handel har publicerat sin månadsvisa statistik över försäljningsutvecklingen för kläd-och skohandeln i Sverige, STIL-index, för februari. Klädhandeln växte med 6,1 procent och skohandeln med 0,7 procent mätt i löpande priser, vilket indikerar en fortsatt kraftig nedgång i volym. H&M:s aktie steg 0,5 procent.

Bland storbankerna tappade Swedbank och SEB 3,1 respektive 4,1 procent. Efter den senaste tidens problem för flera banker i USA följer Finansinspektionen utvecklingen på de finansiella marknaderna extra noggrant. Fi skriver att myndighetens bedömning är att ingen av svenska bankerna har några direkta exponeringar mot de amerikanska banker som nu har fått problem. Nätbankerna Nordnet och Avanza sjönk 5,2 respektive 2,9 procent. Tom Dinkelspiel köpte på måndagen via bolaget Premiefinans K. Bolin 50 000 aktier i Nordnet där han är styrelseordförande. Köpeskillingen uppgick till cirka 7,8 miljoner kronor.

ABG Sundal Collier har sänkt rekommendation för Autoliv till Sälj (Behåll). Aktien handlades ned 4,8 procent. Sinch och SKF var andra förlorare med nedgångar om 2,2 respektive 3,5 procent. Mer defensiva aktier som Astrazeneca och Getinge klarade sig bättre. Astrazeneca lyfte 0,1 procent medan medicinteknikbolaget Getinge stärktes 1,9 procent. Läkemedelsbolaget Calliditas meddelade igår kväll ett positivt utfall i b-delen av fas 3-studien med Nefecon mot njursjukdomen IgA-nefrit. Pareto skriver i en kommentar att resultaten kommer att bidra ytterligare till den redan accelererade försäljningen och att studieutfallet kommer stödja fullt godkännande i såväl USA som EU. Mäklarfirman upprepar Köp med riktkursen 250 kronor. Aktien rusade nästan 30 procent efter de positiva studieresultaten. Bioarctics läkemedelspartner Eisai räknar med intäkter på 7 miljarder dollar från alzheimersläkemedlet Leqimbi år 2030. Bolagets vd är optimistisk om att läkemedlet godkänns och beviljas kostnadstäckning av amerikanska myndigheter. Marknaden sänkte trots detta Bioarctis aktie 1,5 procent.

Annons

WorldQuant, LLC har minskat sin blankningsposition med +0,52 procent i Truecaller och är nu helt ur sin blankning. Aktien minskade 2,8 procent. Di skriver att investmentbolaget Öresund har uppvisat en oroväckande tendens att trassla in sig i härvor och har inte slagit börsen sedan 2018. Trots det tangerar substanspremien den högsta nivån på nästan sex år. Därför sätter Di en säljrekommendation på Öresund. Aktien handlades ned 6,9 procent till 118,60 kronor. Öresunds vd Nicklas Paulson utökade på måndagen sitt innehav med ytterligare 2 000 aktier för cirka 237 000 kronor. SEB inleder bevakning av Vitrolife med rekommendationen köp och riktkursen 315 kronor. Vitrolife har enligt SEB en dominerande ställning i en attraktiv och strukturellt växande marknad för assisterad befruktning, IVF. Tillväxtmöjligheter finns i bland annat Kina och USA. Aktien såldes ned 2,6 procent till 215,80 kronor. Hexatronic var på måndagen nere och testade 200 dagars medelvärde och stutsade upp därifrån. Till slut stängde aktien 4 procent lägre till 126,90 kronor. Som lägst betalades aktien till 120,60 kronor.

SHB internmäklade en post i Tobii Dynavox omfattande 240 000 aktier till kursen 25,24 kronor. Posten är värd cirka 6,1 miljoner kronor. Aktien försvagades 0,5 procent till 25,47 kronor. Micro Systemation meddelade att VD Joel Bollö idag avgår. Han kvarstår formellt som anställd i bolaget till och med den 12 juni 2023 med begränsade arbetsuppgifter under övergångsperioden på tre månader. Aktien vände upp 5,3 procent. På råvarumarknaden föll Crude Oil 2,5 procent till 74,74 dollar per fat. Det var nivåer som inte setts sedan början av december. På Stockholmsbörsen tappade IPCO och Africa Oil 3,7 respektive 6,2 procent. Guldterminen handlades 2,4 procent högre till 1911 dollar per uns. I oroliga tider brukar kapital flyttas över till ädelmetaller som guld.

08.03.2023
Market Buzz – Brinova och H&M

Market Buzz – Brinova och H&M

Brinova rapporterade en underliggande vinst och justeringar av fastighetsvärdet som hamnade i linje med Keplers prognoser. Kepler bedömer dock att räntorna är på väg uppåt, och justerar sina estimat därefter. Brinova rapporterade hyresintäkter som kom in 1 procent bättre än förväntat i fjärde kvartalet, medan driftnettot tangerade Keplers prognos. Förvaltningsresultatet (nära FFO) kom in 4 procent svagare än vad Kepler förväntade sig, drivet av något högre finansiella kostnader. Fastighetsvärdet reviderades ned 0,5 procent, vilket var exakt i linje med analyshusets uppskattning.

På grund av högre finansiella kostnader än Kepler tidigare räknat med sänker man förväntningarna på FFO under 2023 med 16 procent, medan FFO för 2024 sänks med endast 5 procent. En fortsatt nedjustering av fastighetsvärdet spås med 2 procent i år. Aktien har backat cirka 30 procent sedan slutet av januari, medan branschindexet bara har sjunkit med 10 procent under samma period. Brinova är ett välskött bolag med mycket starka och motståndskraftiga intäktsströmmar tack vare portföljen. Efter vinstrevideringarna sänker Kepler riktkursen till 25 kronor (28). Efter den svaga kursutvecklingen höjs dock rekommendationen till Köp (Minska).

Annons

Ålandsbanken är försiktigt optimistiska vad gäller H&M:s försäljning i första kvartalet 2022/2023 (december-februari), men räknar med fortsatta utmaningar vad gäller marginalerna under kvartalet. Förutsättningarna för det scenario som H&M guidat för, med stigande marginaler under andra halvåret 2023, ser fortsatt bra ut och Ålandsbanken noterar ett relativt positivt tonläge även bland H&M:s konkurrenter under inledningen av året. Analytiker på marknaden räknar i snitt med en försäljningsökning på 10,5 procent, jämfört med första kvartalet föregående år.

Konsumentförtroendet i såväl USA som EU tycks ha bottnat. Ålandsbanken skriver att sett till resultat och marginaler kommer de närmaste månaderna av allt att döma vara en fortsatt utmaning för H&M liksom för sektorn i övrigt. Sammantaget ser banken risken för att H&M:s försäljning och resultat för första kvartalet blir lägre än väntat som relativt låg. Utifrån nuvarande förväntningar räknar Ålandsbanken med en positiv estimatrisk för 2022/2023 och 2023/2024, vilket bör ge H&M en chans att växa in i nuvarande värderingsmultiplar på P/E 23,5x och EV/EBIT 20,5x och därmed balansera det premium som aktien för närvarande handlas till i jämförelse med Inditex.

Källa: Kepler och ABS

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Storpost mäklad i H&M
06.03.2023

Storpost mäklad i H&M

Stockholmsbörsen inledde veckan med stigande kurser.

OMXS30-index stängde 0,4 procent högre medan OMXSPI lyfte 0,3 procent. SHB bedömer att Riksbankens senaste inflationsprognos redan är historia efter att den underliggande inflationen kom in oväntat högt i januari, och banken tror nu att styrräntan kommer att höjas betydligt mer än vad Riksbanken själva indikerade i februarirapporten. SHB tror att styrräntan kommer att höjas med 75 punkter i april och med ytterligare 50 punkter i juni, till 4,25 procent. SEB internmäklade en post om 1,1 miljoner aktier i H&M under måndagsmorgonen. Affären var totalt värd 148 miljoner kronor. Aktien lyfte 1,8 procent till 135,60 kronor.

Bilsäkerhetsbolaget Autoliv ökade 3,1 procent. Under helgen meddelade indexleverantören S&P Dow Jones att Autoliv tar plats i indexet S&P 400 som omfattar 400 medelstora företag från och med den 20 mars. Inkluderingen kan innebära att fonder som följer indexet behöver köpa aktien. Lastbilskoncernen Traton ökade 5,8 procent inför morgondagens kvartalsrapport medan branschkollegan Volvo stärktes 0,5 procent. Boliden, som utvecklades starkt förra veckan, tappade på måndagen 2,6 procent. Basmetallpriserna faller samtidigt efter att Kina i helgen satte ett något lägre tillväxtmål än vad många väntat sig, vilket dämpar efterfrågeutsikterna för metaller. Fingerprint Cards meddelar att indiska Ambimat Electronics har lanserat ett biometriskt passerkort för den indiska marknaden. Aktien avancerade 5,9 procent.

Annons

Öresund har sålt hela sitt innehav i fastighetsbolaget Oscar Properties efter två år som delägare. Affären blev inte direkt någon hit då aktien har rasat 80 procent sedan Öresunds intåg i mars 2021. Vid stängning noterades Oscars aktie 5,4 procent lägre. Rejlers har signat ett avsiktsavtal om ett så kallat EPCM-kontrakt med mode- och textilteknologiföretaget Infinited Fiber Company, som planerar att bygga en cirkulär textilfiberfabrik i Finland. Rejlers projekt uppskattas pågå i 22 månader och bolagets åtagande beräknas uppgå till cirka 50 miljoner euro. Aktien steg 0,6 procent. Gapwaves har tagit en uppföljningsorder från Smartmicro avseende utveckling och leverans av högupplösta radarantenner. Avtalet är på tre år och det totala minimivärdet är 9 miljoner kronor. Aktien stärktes 0,7 procent.

Carsten Aagesen har sålt 17 000 aktier i Invisio där han är chef för global försäljning och marknadsföring. Aktierna såldes till kursen 222,65 kronor per aktie. Därmed fyller Carsten på plånboken med 3,8 miljoner kronor. Aktien sjönk 1,1 procent till 219,50 kronor. Fastighetsbolaget Eastnines försäljning av den ryska modekedja Melon Fashion Group har spruckit efter att den planerade köparen dragit sig ur. Aktien såldes ned 12,1 procent till 96,50 kronor. Initiator Pharma meddelar att forskningsbolaget har slutfört doseringen av samtliga 24 patienter i fas 2a-studien med läkemedelskandidaten IP2018. Preliminära resultat väntas i slutet av andra kvartalet innevarande år. Aktien klättrade 1,4 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början