Kraftig kursuppgång i SBB
01.07.2022

Kraftig kursuppgång i SBB

Stockholmsbörsen öppnade lägre på fredagen för att sedan vända upp på plus.

OMXS30-index steg 0,1 procent medan OMXSPI lyfte 0,6 procent. Inflationstakten i euroområdet uppgick till 8,6 procent i juni, visar de preliminära siffrorna som släpptes på fredagen. Enligt Bloomberg är det den högsta siffran hittills. Inflationstakten var marginellt högre än de 8,4 procent som analytikerna hade väntat sig. Siffran i juni var högre än månaden innan då priserna i maj ökade med 8,1 procent.

Försvarskoncernen Saab rekylerade ned 1,6 procent efter gårdagens uppgång på 4 procent. Carnegie har sänkt rekommendationen för aktien till Behåll (Köp). Investmentbanken anser bl.a. att förhållandet mellan risk och avkastning är mer balanserat efter en kursuppgång med 84 procent i år. Volvo Cars bygger en tredje fabrik i Europa – den första nya på nästan 60 år. Fabriken, som ska ligga i Slovakien och endast tillverka elbilar, innebär en investering på 1,2 miljarder euro. B-aktien handlades upp 2,7 procent till 69,80 kronor. Millicom vars aktie haft en dyster utveckling en längre tid rekylerade upp 3,4 procent.

SBB har, som svar på blankarfirmans kritik angående fastighetsbolagets kassaflöde, publicerat en kassaflödesanalys för 2021 på nettobasis. Bolaget kommer framöver att tillhandahålla kassaflödesanalysen på nettobasis. Enligt ett separat pressmeddelande säljer SBB tre projektfastigheter i Sverige och en kontorsfastighet i Norge för cirka 860 miljoner kronor. B-aktien lyfte 10,1 procent till 18,76 kronor. Det var ändå en bra bit från dagshögta på 20,69 kronor. Peab har fått uppdraget att bygga ut anstalten Sörbyn söder om Umeå. Kontraktssumman uppgår till 364 miljoner kronor. Aktien förbättrades 3,4 procent till 61,85 kronor.

Annons

Tobiis eyetracking-teknik kommer finnas i det kommande VR-headsetet PlayStation VR2. I februari uppgav Tobii att bolaget förhandlade med Sony om att bli eyetracking-leverantör till PlayStation VR2. Tobii kommer få förskottsintäkter som en del i avtalet under 2022 och intäkterna från affären väntas utgöra mer än 10 procent av Tobiis totala intäkter under 2022. Aktien rusade 21,1 procent till 21,38 kronor. Raysearch har fått en order på onkologiinformationssystemet Raycare från Seouls universitetssjukhus (SNUH. Nyligen köpte sjukhuset dosplaneringssystemet Raystation. Aktien stärktes 5,1 procent till 57,20 kronor.

Elanders förvärvar samtliga aktier i Bonds World Wide Holdings, som är verksamma i Storbritannien inom specialtransporter och installation av avancerad teknisk utrustning. Bolaget omsatte cirka 5 miljoner brittiska pund under 2021 med god lönsamhet. Elanders aktie klättrade 1,8 procent till 121,40 kronor. Slamsugningsbolaget Norva 24 lyfte 5 procent efter att ha meddelat ett danskt förvärv. ISR, som är verksamma med utveckling av ett nasalt covid-19 vaccin, klättrade 11,8 procent på fredagen. Läkemedelsmyndigheten BMCR i Bangladesh har gett klartecken för en vaccinstudie i fas 1/2 mot Sars-Cov-2, viruset bakom covid-19.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Checkin rusade på avtal med Ryanair
14.09.2021

Checkin rusade på avtal med Ryanair

Stockholmsbörsen pendlade kring nollstrecket på tisdagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Rapportrally i Novotek
17.08.2021

Rapportrally i Novotek

Efter gårdagens nedgång så rekylerade Stockholmsbörsen upp.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker intervjuar ISR
15.05.2020

Stockpicker intervjuar ISR

Läs vår intervju med emissionsaktuella ISR

Ola Winqvist, kan du först berätta lite om dig själv och din bakgrund?

“Jag är professor i cellulär immunterapi och överläkare i klinisk immunologi. Tidigare har jag varit ordförande för Svensk klinisk immunologisk förening och nu är jag ordförande i Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation. Vetenskapsrådet och Cancerfonden har kontinuerligt stöttat min forskning forskning och jag har även fått olika bidrag från Europeiska unionen och Statens byrå för innovationssystem, Vinnova, för utveckling av immunologisk terapi. Jag har en doktorsexamen från Uppsala universitet och har forskat vid Scripps Research Institute i USA. Jag tycker att det känns roligt att jag 2013 fick Athenapriset.” 

Kan du beskriva ISR och Er verksamhet kort för Stockpickers läsare?

”ISR är litet bolag som är en spin off från Karolinska, men vi har en ambition som ett stort bolag. Vi har en pipeline med molekyler för att ta fram ett läkemedel mot HIV. Här Ola Winqvisthar vi kommit längst och i den pågående fas II-studien undersöker vi om vi kan röka ut HIV-viruset från dess gömmor i kroppens celler.

Inom HIV planerar vi att genomföra en studie i Berlin där vi ska se om vi kan ta fram ett läkemedel som hjälper människor med HIV som är resistenta mot bromsmedicin, vilket är ett stort problem. Jag är övertygad om att våra läkemedel kommer att hjälpa miljontals människor till ett bättre liv inom HIV, cancer, hepatit B och corona. Det är faktiskt det som är den yttersta drivkraften för mig.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

”Vi driver utvecklingen av immunstimulerade läkemedel. När vi utvecklar läkemedelskandidater – som vi nu gör inom HIV, cancer, hepatit och corona – genomför vi pre-kliniska och kliniska studier. Dessa sker antingen i egen regi eller med en samarbetspartner. När dessa studier är klara så ska vi lansera läkemedlet på marknaden tillsammans med en samarbetspartner.” 

Ni genomför just nu en fullt garanterad emission där Ni tar in ca 71,7 MSEK. Vad ska emissionslikviden användas till?

”I korthet kan man sammanfatta det med att vi vill kunna hålla samma goda takt även framöver. Fokus ligger på våra fyra områden, det vill säga HIV, cancer, hepatit B och corona. Jag vill poängtera att det bästa är att läsa vårt prospekt.

Vi ska slutföra fas II-studien inom HIV, initiera en ny studie med fokus på resistens mot bromsmedicin inom HIV. Inom cancer och hepatit B ska vi genomföra viktiga toxikologiska studier. Självfallet kommer en del av kapitalet att gå till utvecklingen av ett vaccin mot Covid-19. Vi kommer även att återbetala det brygglån som vi tog upp tidigare.”

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

”Att utveckla läkemedel är alltid förknippat med risker och det gäller självfallet även vår verksamhet. Exempelvis måste våra läkemedelskandidater klara toxikologiska undersökningar och vi måste få tillstånd från tillsynsmyndigheter. Dessutom kan det dyka upp konkurrenter. Men vi känner inte till några produkter som fyller samma funktion som våra läkemedelsprojekt ISR 048 (HIV), ISR 049 (HIV), ISR 50 (cancer) och ISR51 (HBV). Inom corona, där vi utvecklar ett vaccin, finns andra aktörer som också försöker utveckla ett vaccin.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Inom HIV så är det framför allt läkemedel som hämmar viruset som används som bromsmediciner. Det finns en återupptagshämmare som minskar återupptag av viruset. Men oss veterligen finns inget immunstimulerande läkemedel för HIV. Det finns flera bolag som arbetar med att hitta läkemedel för HBV bland andra Gilead och Johnson&Johnson. Båda bolagen jobbar med en grupp av läkemedelskandidater, TLR stimulerar, precis som vi gör men en annan klass. Vi tror att vi är en viktig mekanism på spåren med vår läkemedelskandidat. Alla läkemedelsbolag med check point blockare letar nu i studier efter kombinationspreparat, cellgifter eller immunstimulerande medel, som kan ge ytterligare förbättringar i immunsvaret. Det finns en uttalad strategi att hitta läkemedel som stimulerar makrofagen för att ge T-cellen en ytterligare aktivering. Det är precis vad ISR:s läkemedelskandidat ISR50 är, en aktiverare av makrofager. Just nu pågår en intensiv utveckling för att försöka hitta vaccin för corona. De stora vaccin bolagen, men också många mindre aktörer, arbetar med arbetar nu med det. Vi tror att vi har en unik produkt som istället för att klassiskt få ett IgG svar kommer att ge upphov till ett slemhinneskyddande svar med IgA som lokalt i lungan kan neutralisera viruset och förhindra att det kan etablera sig i lungan.

Hur stor är ISRs potentiella marknad?

”Gigantisk! Om vi börjar med HIV så var 37,9 miljoner människor smittade vid årsskiftet 2018/19. Och antalet infekterade förväntas öka till cirka 40 miljoner år 2022. Försäljningsvärdet på HIV-läkemedel uppskattas till 22,5 miljarder USD 2024.

Hepatit B (HBV) är kanske det virus som drabbar flest människor i världen. Globalt lider drygt 290 miljoner människor av HBV och nästan 1 miljon dör varje år i komplikationer som relaterade till HBV som exempelvis levercancer. Flest antal smittade finns i Kina och man kan enkelt konstatera att enbart den kinesiska marknaden är mycket stor. Inom cancer utgör immunterapi mot cancer nästan 50 procent av den totala världsmarknaden och värderades till 58 miljarder USD år 2018 och 2026 förväntas den uppgå till 126 miljarder USD. När det gäller corona finns i dag inga behandlingar eller vaccin så det är ett tomrum som måste fyllas. 

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i ISR?

Immunologi är framtiden. Åtta av de tio mest framgångsrika och bästsäljande läkemedlen på marknaden idag har immunologin som mekanism. ISR är ett bolag med immunsystemet i fokus där vi sannolikt kommer att ta fram immunstimulerande läkemedel – själva eller tillsammans med andra – som kommer att hjälpa miljontals människor som lider av HIV, cancer, hepatit B eller corona. Som alla förstår är dessa marknader värda enorma summor.

Avslutningsvis, om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser ISR ut då?

”Då är jag övertygad om att vi har kommit långt inom våra fyra fokusområden HIV, cancer, hepatit B och corona. Troligen har vi inlett mycket viktiga strategiska samarbeten med större aktörer. Eftersom vi har valt att lägga cancer och hepatit i enskilda dotterbolag så har vi gjort det smidigt att hitta bra lösningar. Dessutom tror jag att sannolikheten är stor att vi har hittat fler terapiområden där vår metod passar mycket bra. Det kan handla om herpes, tuberkulos och papillom virus.

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början