17.10.2022
Small Cap - BrainCool har fått marknadsgodkännande

Small Cap - BrainCool har fått marknadsgodkännande

BrainCool har erhållit marknadsgodkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA), för bolagets produkt Cooral® System för att motverka kemoterapiinducerad...

Cooral® System har även en "Breakthrough Device"-beteckning, för att förebygga oral mukosit vilket BrainCool erhöll i början av 2021. FDA: s Breakthrough Devices-program, implementerades 2018, med en tydlig målsättning att underlätta för unika innovativa medicintekniska produkter som möjliggör effektivare behandling eller diagnos av livshotande sjukdomar. BrainCool bedömer att antalet möjliga patienter för produkten för att reducera problemen med kemoterapiindicerad OM i uppgår till mer än halv miljon patienter per år USA. Aktien handlades upp 40 procent till 2,12 kronor. Som högst betalades aktien till 2,71 kronor.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) har mottagit en order på ClearPoint Prism™ Neuro Laser Therapy System-produkter från ClearPoint Neuro. Ordern har ett värde på totalt cirka 5,5 miljoner kronor. Den 23 september i år fick CLS ett FDA 510(k)-godkännande i USA för sitt laserablationssystem för användning med MR-bildledning inom neurokirurgi. Direkt efter godkännandet inledde CLS globala distributör en kommersialisering under det nya varumärket ClearPoint Prism™ Neuro Laser Therapy System. Aktien ökade 8 procent till 0,998 kronor.

Elfordonsbolaget Inzile rasade 29,6 procent utan några kommunicerade nyheter. Sedan årsskiftet har börsvärdet minskat med 72 procent. Bara den senaste månaden har bolaget tappat mer än halva sitt värde. Di skriver att bland nyheter Inzile har kommunicerat under den tiden finns en som syns en bit in i ett pressmeddelande från den 6 oktober, och inte har uppmärksammats i media: Inzile har för att fokusera på annat beslutat att inte bygga några elracingbilar av typen eFashion. Ordern på dessa bilar, 96 eldrivna så kallade hypercars, uppgavs vara värd 80 miljoner euro när Inzile informerade om den i juni förra året. Det motsvarar ett styckpris på 833 000 euro per racerbil för bolaget som dittills byggt små ellastbilar i Västervik. Ordern var villkorad av att spanjoren Enrique Bañuelos blev huvudägare i Inzile genom ett omvänt förvärv, något han sedermera blev och fortfarande är. En annan nyhet under den senaste månaden handlar om planerna att notera Inziles dotterbolag EVI Mobility på Nasdaqbörsen, något som i tisdags uppmärksammades i en kritiskt hållen artikel av spanska Valencia Plaza.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
10.10.2022
Small Cap – Riktad nyemission i Inzile

Small Cap – Riktad nyemission i Inzile

Elfordonsbolaget Inizile har beslutat göra en nyemission riktad till investeraren Chris Calise, som nyligen utsågs till vd för dotterbolaget EVI...

I emissionen tecknar Chris Calise cirka 1,5 miljoner aktier till kursen 7,62 kronor och bolaget tillförs därmed cirka 11 miljoner kronor. Teckningskursen motsvarar den genomsnittliga volymviktade stängningsnoteringen under de fem handelsdagarna före den 7 oktober. Anledningen till att emissionen görs utan företrädesrätt för befintliga ägare är enligt Inzile att bolaget befinner sig i en viktig utvecklingsfas och har ett omedelbart behov av finansiering. Samtidigt har Inzile ett intresse av att bredda ägarbasen med investerare som har uttryckt ett långsiktigt intresse av att vara ägare i bolaget. Aktien minskade 0,1 procent till 6,99 kronor.

Annons

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat Guard Therapeutics IND-ansökan (Investigational New Drug) för läkemedelskandidaten RMC-035 (ROSgard). Godkännandet gör det möjligt att bredda det kliniska utvecklingsprogrammet för RMC-035 till USA, inklusive den pågående globala, placebokontrollerade, fas-2 studien AKITA inom hjärtkirurgi. Läkemedelskandidaten RMC-035 utvecklas som en intravenös korttidsbehandling mot akuta njurskador och utvärderas för närvarande i en global randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind fas 2-studie, AKITA, i syfte att dokumentera dess njurskyddande effekt i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi. Studien förväntas inkludera cirka 270 patienter. Aktien klättrade 8,7 procent till 0,815 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
06.10.2022
Small Cap - Upprekyl i Urb-it efter kurskollaps

Small Cap - Upprekyl i Urb-it efter kurskollaps

Enligt ett pressmeddelande har Inzile beslutat fokusera på verksamheten Electric Vehicle Inzile (EVI).

Det innebär att dotterbolaget EVI Mobility köper EVI-plattformen från Inzile till priset av det forsknings- och utvecklingsarbete som lagts ned i projektet med vad som beskrivs som en industriell marginal. EVI Mobility ska tillsammans med Barcelona-bolaget QEV Technologies och ingenjörsföretaget Diada slutföra plattformsprojektet och i framtiden få fordonen homologerade (typgodkända) för Europa, skriver Inzile. Licensavgiften per land delar EVI Mobility med Inzile för varje licens som kommersialiseras och ger Inzile en intäkt. EVI Mobility ska montera fordonsplattformen i Spanien av kostnadseffektivitetsskäl och för att få access till subventioner och stöd. Inziles fabrik i Västervik ska fortsätta att tillverka fordonet Pro4. Den nya strategin innebär att Inzile avbryter andra aktiviteter såsom bilen Efashion. Aktien stärktes 6,7 procent till 8 kronor i tunn handel.

Annons

Finansmannen Erik Mitteregger är femte största ägare i det krisande cykelbudsbolaget Urb-it. Nu kräver han att den näst största ägaren, Ikeasfärens investmentbolag Ingka, ansvarar för att rädda bolaget. Han säger till Di Digital "Ingka måste ta sitt ansvar! Det blir annars svårt att fortsättningsvis lita på dem i ett investerarperspektiv". Under gårdagen varnade Urb-it för att rörelsekapitalet kommer vara förbrukat under fjärde kvartalet, trots att bolaget så nyligen som i slutet av september gjort en riktad nyemission på drygt 23 miljoner. Aktien rasade på onsdagen 83 procent, pressad av tvångsförsäljning av Lage Jonasons, storägare och styrelseordförande, innehav. Även vd Kevin Kviblad tvingades till en tvångsförsäljning. På torsdagen rekylerade aktien upp 0,8 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
19.09.2022
Small Cap - Inzile sänker emissionsmål

Small Cap - Inzile sänker emissionsmål

Elfordonstillverkaren Inzile ändrar förutsättningarna för bolagets planerade riktade nyemission och vill nu ta in totalt 100 miljoner kronor, till teckningskursen...

I mars meddelade Inzile att de avsåg att via en riktad emission ta in 250 miljoner kronor till kursen 25 kronor per aktie. Denna emission skulle riktas till utvalda internationella investerare. På grund av förändringar i det finansiella klimatet på kapitalmarknaderna har bolaget uppdaterat förutsättningarna för emissionen. Syftet med kapitaltillskottet är att stötta Inziles nuvarande och framtida finansiella behov skapade av investeringar i forskning och utveckling, samt behovet av att tillgodose order från kunder och den förväntat ökade efterfrågan på plattformen. Emissionen riktar sig, liksom tidigare, till strategiska investerare. Vid halvårsskiftet uppgick kassan till 8,9 miljoner kronor, efter att den löpande verksamheten hade förbrukat 30,3 miljoner under första halvåret. Aktien öppnade högre men stängde på minus 11 procent.

Annons

Fastighetsteknikbolaget Zesec of Sweden ska göra en företrädesemission av units på cirka 26,7 miljoner kronor. Emissionen är garanterad till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Villkoren i emissionen är att varje innehavd aktie ger rätt till en unit. Två uniträtter i sin tur berättigar till teckning av en unit som består av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen per unit är 5,24 kronor, vilket motsvarar 1,31 kronor per aktie. Utspädningseffekten i emissionen är cirka 67 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Emissionslikviden ska stärka balansräkningen och återbetala lån, samt för att finansiera tillväxtinitiativ inom kundförvärv, internationell expansion, produktutveckling och marknadsföring. Aktien rasade 38 procent till 1,995 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Inzile försöker vända trenden - Rejäl uppsida vid utbrott
11.05.2022

Inzile försöker vända trenden - Rejäl uppsida vid utbrott

Ett mindre bolag på First North som kom upp i vår scanning av intressanta setuper idag är Inzile. Efter en längre konsolideringsfas kan aktien äntligen vända långa trenden.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Swedish Match rusade på budintresse
10.05.2022

Swedish Match rusade på budintresse

Stockholmsbörsen rekylerade upp på tisdagen efter flera dagar med nedgångar med Swedish Match i fokus.

OMXS30-index ökade 1,5 procent medan OMXSPI steg 1,3 procent. Enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings har det totala blankade aktiekapitalet i Stockholm ökat med drygt 40 procent på knappt två månader. Sedan den 15 mars har blankningarna ökat med 9 miljarder kronor till nära 30 miljarder kronor. Swedish Match bekräftade på måndagskvällen att diskussioner pågår med Philip Morris om ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande avseende Swedish Match. Mediauppgifter har nämnt en potentiell prislapp på över 15 miljarder dollar, eller omkring 98,50 kronor per aktie. Marknaden ställde upp aktien 24,9 procent till 95 kronor.

Saab har fått en order från Försvarets materielverk gällande avseende till granatgeväret Carl-Gustaf. Ordern är värd cirka 800 miljoner kronor. Aktien, som gått starkt sedan krigsutbrottet i Ukraina, minskade 2,6 procent. Swedbank adderar GetingeMunters och SSAB som nya bolag i sin fokusportfölj. Getinge och Munters klättrade 0,9 respektive 1,6 procent. MTG B stärktes 4,6 procent av beskedet om en extra kontant utbetalning om 25 kronor per aktie och avsikten att fortsätta återköpa aktier efter årets stämma. Inlösenförslaget ingår i bolagets löfte om att distribuera minst 40 procent av nettolikviden från försäljningen av ESL. Snackstillverkaren Cloetta föreslår att man ska investera i en ny anläggning i Nederländerna för att kunna öka sin tillväxt och accelerera marginalen. Den nya anläggningen väntas vara i full drift 2026 och kräva investeringar om runt 2,5 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Marknaden reagerade med att sänka aktien 10,6 procent.

Annons

Bilglasbolaget Cary Group utvecklades mot strömmen vars aktie sjönk 21 procent. Nettoomsättningen uppgick till 756 miljoner kronor, jämfört med 457 miljoner kronor under det första kvartalet i fjol. Bolagets justerade ebita ökade med 20 procent för första kvartalet. Riskkapitalbolaget EQT avancerade 3,4 procent. Uppgången sker efter att Citigroup höjt rekommendationen för aktien till Neutral (Sälj). Riktkursen är 260 kronor. RVRC Holding (Revolution Race) rapporterade intäkter på 367 miljoner kronor (245) och ett rörelseresultat på 104 miljoner kronor (64), vilket är väl över konsensus. Varulagret relativt försäljningen ökade till 29 procent (12) vilket Ålandsbanken ser som positivt givet rådande utmaningar för varuförsörjningen. Inledningen av bolagets fjärde kvartal (april-juni) har varit stark. Aktien öppnade högre men stängde på minus 1,7 procent till 69,85 kronor.

Forskningsbolaget Bioarctic handlades upp 4,8 procent till 70,30 kronor i spåren av att bolagets partner Eisai meddelat att man slutfört en ansökan hos amerikanska FDA. Samtidigt har RBC inlett bevakning av aktien med riktkurs 230 kronor. Elfordonsföretaget Inzile har erhållit en order på 21 fordon från Tier Mobility i Finland och Norge. Det avser 16 lätta ellastbilar Inzile Pro4 till Finland och fem till Norge. Aktien ökade 0,9 procent. På råvarumarknaden sjönk Crude Oil ytterligare 2,2 procent till 100,85 dollar per fat. Tethys Oil handlades ned 14,4 procent efter sin rapport där både intäkterna och lönsamheten kom in bättre i kvartalet, drivet av de höga oljepriserna. Bolaget sänker dock sin produktionsguidning för 2022. Den genomsnittliga dagsproduktionen i kvartalet uppgick till 10 475 fat, vilket är 2 procent lägre än föregående kvartal. Bland övriga noterade oljebolag på Stockholmsbörsen sjönk Africa Oil 2,2 procent medan Lundin Energy steg 0,4 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
30.03.2022
Small Cap - Azelio byter vd med omedelbar verkan

Small Cap - Azelio byter vd med omedelbar verkan

FOM Technologies höjer guidningen efter en stark inledning på året.

Det danska bolaget räknar nu med att omsättningen blir inom intervallet 29-32 miljoner danska kronor (tidigare 26-30). EBITDA guidningen hålls samtidigt oförändrad på 1-3 miljoner danska kronor. FOM Technologies är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget är specialiserade inom utveckling av industriella maskiner som används för slipning och beskärning av material, samt för olika produktionsprocesser. Marknaden handlade upp aktien 1,2 procent till 38,45 danska kronor. Som högst betalades aktien till 39,95 danska kronor.

Styrelsen i Azelio har utsett Jonas Wallmander till ny vd med omedelbar verkan. Jonas har arbetat inom Azelio sedan 2011 och har varit vice vd och del av koncernledningen sedan 2017. Han tillträder sin nya roll med omedelbar verkan och ersätter därmed Jonas Eklind. Aktien tappade 0,3 procent till 10,12 kronor. Den senaste tolvmånadersperioden har börsvärdet minskat med hela 82 procent.

Elfordonstillverkaren Inzile rapporterade ett rörelseresultat på -36,9 miljoner kronor (-3,5) för det fjärde kvartalet 2021. Nettoomsättningen låg på 2,9 miljoner kronor (0). Enligt bolagets vd Måns Sjöstedt var försäljningen fortfarande lägre än väntat under det fjärde kvartalet, främst till följd av långa säljcykler. Produktionen gick på lågvarv under kvartalet eftersom det första halvåret gav Inzile möjlighet att tillverka ett stort antal fordon. I slutet av december hade Inzile 50 fordon på lager och bolaget planerar att sälja alla dessa under det första halvåret. Därefter kommer produktion driven av kundorder att ske. Aktien stängde 2 procent lägre till 22,25 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
31.08.2021
Small Cap – Turbulensen fortsätter i Inzile

Small Cap – Turbulensen fortsätter i Inzile

Fragbite, en global koncern inom gaming och e-sport. rapporterade ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
24.08.2021
Small Cap – Inzile rasade efter styrelseavhopp

Small Cap – Inzile rasade efter styrelseavhopp

Elfordonstillverkaren Inzile meddelade på måndagskvällen att fyra styrelsemedlemmar avgår på egen begäran.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
17.08.2021
Small Cap – ObsteCare tecknar distributörsavtal

Small Cap – ObsteCare tecknar distributörsavtal

Elfordonstillverkaren Inzile tillhörde tisdagens förlorare efter ett kursfall på 26 procent.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början