Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Teckna aktier i IsoTimber
29.06.2021

Teckna aktier i IsoTimber

IsoTimber tillverkar husstommar av trä med en unik konstruktion. Väggarna är både bärande och isolerande. Bolaget gör just nu en företrädesemission

Ingen extra isolering eller plastfolie behövs och den är diffusionsöppen, vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Den mest sålda väggen består till 99 % av trä, en fossilfri råvara. Vid tillverkningen förädlas spånet till pellets och överskottsbitar från fönsterurtag återanvänds i planelementen. De robusta byggblocken kan återbrukas och sedan återvinnas till träfiberskivor.

Bolaget har nått fina framgångar under det senaste året. T ex har ett viktigt forskningsprojekt startats tillsammans med Stora Enso och Moelven, med RISE som projektledare. Genom att utveckla ett biobaserat lim är målet att nå 100 % fossilfria byggskivor och byggelement (d v s IsoTimbers byggblock).


Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 9 – 30 juni 2021

Teckningskurs: 72 kronor per stamaktie

Emissionsvolym: Högst 330 079 stycken stamaktier och högst 23 765 688 kronor

Aktiekapital: 825 195,50 kronor ökas med högst 165 039,50 kronor

Värdering (pre-money): Cirka 118,8 MSEK

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var registrerade som aktieägare erhåller för varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, en teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny stamaktie

Teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom blankett – Anmälningssedel för teckning utan företräde som finns på Mangolds hemsida.


Dokument och filer

EMISSIONSSITE

TEASER

MEMORANDUM

ANMÄLNINGSSEDEL utan företräde

ANMÄLNINGSSEDEL med företräde

HEMSIDA

REFERENSOBJEKT Skogsvillan

VIDEO Företagspresentation

Stäng×
Relaterade ämnen
Genombrott för den hållbara stomtillverkaren – rekordomsättning och notering runt hörnet
15.06.2021

Genombrott för den hållbara stomtillverkaren – rekordomsättning och notering runt hörnet

Med en produkt som är unik och till 99 procent gjord av trä står IsoTimber inför ett genombrott. 2020 hade bolaget en tillväxt om hela 61 procent och redan nu har IsoTimbers orderingång passerat den omsättningen. Kunderna står på kö och bolaget genomför nu en offensiv nyemission för att ta tillvara på möjligheterna. Under 2022 väntar en börsnotering.

Byggbranschen och fastighetsbranschen står inför en stor klimatomställning. Uppemot 20 procent av koldioxidutsläppen kommer från just dessa sektorer. Därför är det inte konstigt att klimatsmarta byggnader just nu är oerhört populära på marknaden, och inte minst IsoTimbers lösning, som nyligen användes som stomme i den kände arkitekten Jonas Bohlins verk Skogsvillan.

– Vi har extremt högt tryck just nu på offertförfrågningar. Det står närmare 70  intresserade på kö bara för att få en offert från oss. Inte minst är effekten av vår medverkan i Grand Designs Sverige, med Skogsvillan ritad av den kände formgivaren och arkitekten Jonas Bohlin, påtaglig.  Att komma hit där vi står nu har tagit längre tid än vi trodde, men nu är genombrottet på gång, säger Janina Östling, Styrelseordförande i IsoTimber.

Läs mer om hur du investerar i IsoTimbers emission!

Läs vår analys av bolaget här

Unik produkt med fokus på hållbarhet

IsoTimbers patentsökta byggteknik gör att de kan bygga isolerande och bärande väggar som består av trä och luft. Väggelementen binder koldioxid, innehåller ingen tätande plastfolie och ger ett bra inomhusklimat. Dessutom förädlas sågspånet som bildas i produktionen till pellets och de utsågade bitarna för fönster används i väggelementen. De robusta byggblocken kan återbrukas för att sedan återvinnas till träfiberskivor, vilket ger ett resurseffektivt användande av materialet.

– Hela produkten i sig är unik. Vår mest sålda väggdimension består av 99 procent  trä, vilket är ett fossilfritt material, och dessutom är den robust, lätt att montera och återbrukbar. Eftersom produkten är gjord av trä binder den även mycket koldioxid, berättar Östling.

Flera viktiga samarbeten och milstolpar

För IsoTimber är det viktigt att ta sig framåt och bryta ny mark. Nyligen ingick man ett viktigt samarbete med Leva Husfabrik. De har ett koncept som matchar väl med IsoTimber, där hållbarhet och klimat är ett fokus. Exempelvis  kan Leva Husfabrik erbjuda solceller integrerade i sina taklösningar. 

– Leva Husfabrik tycker att IsoTimber är så pass bra att de vill leverera alla sina hus framöver med vår stomme kombinerat med massiva KL-träskivor, vilket vi tycker är jättekul. Vi räknar på första projektet nu och vi tror att de kommer bli en väldigt viktig kund framöver, säger Östling.

Peab på kundlistan

En annan viktig milstolpe IsoTimber uppnått är ett stort projekt tillsammans med PEAB-ägda Hälsingebygg. Då levererade man väggarna till ett äldreboende med 48 lägenheter där entreprenören blev mycket nöjd med leveransen.

– Vi är såklart stolta över att alla delleveranser gick helt enligt tidplan i ett så här pass stort  projekt. Det är ett bra referensprojekt som ger förtroende för vår leveranskapacitet. säger Östling. 

Läs mer om hur du investerar i IsoTimbers emission!

Från 99 procent fossilfritt till 100 procent

IsoTimber ingår i ett forskningsprojekt med Stora Enso och Moelven för att ta fram ett biobaserat lim. Skulle projektet lyckas kommer det göra att bolaget går från 99 procent fossilfria byggelement till 100 procent. 

– Lyckas vi med detta projekt, som projektleds av RISE, skulle det göra oss ännu mer unika och förbättra marknadsfördelen ytterligare inom byggbranschen, säger Östling. 

Ljus framtid väntar

IsoTimber planerar för en notering under 2022. Marknadsförhållandena är fördelaktiga och tillväxten för bolaget är hög. Just nu tar bolaget in knappt 24 miljoner kronor för att ta tillvara på sitt starka momentum. 

– Vi har en hög tillväxt nu. Med kapitalanskaffningen vill vi tillvarata det starka marknadsläge som råder inom byggbranschen, där det finns ett mycket stort intresse av att bygga hållbart med trä, säger Östling. 

Förutom ett utökat behov av rörelsekapital är planen att använda kapitalet till att ta hem produktionslinjen från underleverantör för att på så vis kunna säkra produktion och leveranstid, men även minska tillverkningskostnaderna. Dessutom vill IsoTimber stärka säljvolymen genom certifieringar, utveckla egna husmodeller och öka kundnärvaron.


Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 9 – 30 juni 2021
Teckningskurs: 72 kronor per stamaktie
Emissionsvolym: Cirka 23,8 MSEK
Värdering (pre-money): Cirka 118,8 MSEK

Läs mer om hur du investerar i IsoTimbers emission!


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Starkt intresse för träbyggande gynnar IsoTimber
11.06.2021

Starkt intresse för träbyggande gynnar IsoTimber

IsoTimber tillverkar husstommar av trä med en unik konstruktion. Väggarna är både bärande och isolerande.

Ingen extra isolering eller plastfolie behövs och den är diffusionsöppen, vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Den mest sålda väggen består till 99 % av trä, en fossilfri råvara. Vid tillverkningen förädlas spånet till pellets och överskottsbitar från fönsterurtag återanvänds i planelementen. De robusta byggblocken kan återbrukas och sedan återvinnas till träfiberskivor.

Bolaget har nått fina framgångar under det senaste året. T ex har ett viktigt forskningsprojekt startats tillsammans med Stora Enso och Moelven, med RISE som projektledare. Genom att utveckla ett biobaserat lim är målet att nå 100 % fossilfria byggskivor och byggelement (d v s IsoTimbers byggblock). Bolaget levererade ett äldreboende med 48 lägenheter med PEAB-ägda Hälsingebygg som mycket nöjd kund. Produkten fick högsta betyg av Byggvarubedömningen och organisationen Cradlenet valde IsoTimber som svenskt inspirationsexempel inom cirkulär ekonomi vid ett event anordnat av Nederländernas ambassad. Vidare blev patentet i Japan godkänt, vilket ger en förhoppning om att även patentansökningarna i Europa och Kanada skall godkännas. Att visas på bästa sändningstid i både Husdrömmar och Grand Designs Sverige (Skogsvillan) under ett och samma år får också anses vara en framgång.

Motiv till emissionen

Med en påbörjad tillväxt i ryggen är syftet med kapitalanskaffningen att tillvarata det starka marknadsläge som råder inom byggbranschen, med ett mycket stort intresse att bygga hållbart med trä. IsoTimbers omsättning ökade med 61 % förra året och orderläget för 2021 uppgår redan till nära 2020 års omsättning. Styrelsen vill forcera tillväxten genom att satsa på en ökad säljvolym för att bryta igenom ordentligt.

Investment highlights

  • Produkten är designad för en tillverkning som är skalbar och automatiserad. Skalbarheten inkluderar även nya marknader.
  • På en världsmarknad med instabil tillgång till träråvara, är det en fördel med en produkt som kan tillverkas av lågt klassad eller helt oklassad träråvara.
  • Byggbranschen har en stark efterfrågan på hållbart byggmaterial, både nu och i ett längre perspektiv.
  • Forskningsprojektet med Stora Enso, Moelven och RISE kan stärka efterfrågan på produkten stort om projektet når målet att IsoTimbers byggblock blir 100 % fossilfria.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 9 – 30 juni 2021

Teckningskurs: 72 kronor per stamaktie

Emissionsvolym: Högst 330 079 stycken stamaktier och högst 23 765 688 kronor

Aktiekapital: 825 195,50 kronor ökas med högst 165 039,50 kronor

Värdering (pre-money): Cirka 118,8 MSEK

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var registrerade som aktieägare erhåller för varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, en teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny stamaktie

Teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom blankett – Anmälningssedel för teckning utan företräde som finns på Mangolds hemsida.


Länkar:

EMISSIONSSITE

TEASER

MEMORANDUM

ANMÄLNINGSSEDEL utan företräde

ANMÄLNINGSSEDEL med företräde

HEMSIDA

REFERENSOBJEKT Skogsvillan

VIDEO Företagspresentation


 

Stäng×
Relaterade ämnen
IsoTimber – Hållbar byggteknik redo att skala upp
20.05.2021

IsoTimber – Hållbar byggteknik redo att skala upp

TV-programmet Grand Designs är känt för sina extravaganta och nytänkande husprojekt. För några månader sedan kunde de svenska tittarna beundra ett exempel där ett par byggde sitt drömhus mitt ute i skogen.

De behövde en lösning som kunde lyftas ditt med helikopter, samtidigt som de ville ha en hållbar konstruktion som smälter in i miljön. Valet föll på ytterväggselement från IsoTimber som har utvecklat en unik byggteknik.
 
Bolaget grundades 2007 och har sitt säte i Östersund. Där tillverkar man monteringsfärdiga husstommar av trä med en teknik som möjliggör isolerande och bärande väggar av enbart trä och isolerande luftkanaler. Hittills har ett hundratal byggnader tillverkats och bolagets säljfokus ligger idag på äldreboenden, LSS, flerbostadshus och förskolor/skolor. Via en byggfirma kan även privata byggherrar få tillgång till stommarna.

Läs hela analysen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början