Jetpak – Levererar
06.12.2022

Jetpak – Levererar

Med en nedgång om moderata 8% hittills i år har transportbolaget klarat sig betydligt bättre än Stockholmsbörsen som helhet.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Kinnevik säljer storpost i Tele2
24.05.2022

Kinnevik säljer storpost i Tele2

Stockholmsbörsen tappade mark på tisdagen efter en svag öppning på Wall Street.

OMXS30-index minskade 0,9 procent och det bredare OMXSPI föll 1 procent. SHB intar en neutral ställning till aktier men försöker samtidigt positionera sig för en mjuklandning/mild recession. Detta innebär att banken behåller fortsatt övervikt på hälsovård och finans, medan undervikt gäller bland annat för material och energi. Industri och kommunikation hamnar under neutral viktkategorin. Origo Fonders förvaltare Stefan Roos har en försiktig syn på konjunkturen för tillfället och fokuserar på bolag som har en strukturell drivkraft. Det skriver Dagens Industri. Förvaltaren lyfter fram klimatkontrollbolaget Munters och menar att klimatet är en viktig investeringsdrivare framöver. Munters aktie sjönk 2,7 procent till 60,40 kronor. Sinch tillhörde dagens förlorare med en kursnedgång om 6,9 procent.

JM har tecknat avtal med Fortifikationsverket om försäljning av kontorsprojektet K1 Karlbergs Strand i Solna. Affären uppgår till 2,4 miljarder kronor. Aktien stärktes 1,2 procent till 209 kronor. Nedgången i H&M tilltog under eftermiddagen efter att amerikanska klädkedjan Abercrombie levererat en svag rapport och sänkt sin prognos. Carnegie har dessutom sänkt sin riktkurs för H&M till 120 kronor (140). Aktien sjönk 4,4 procent till 121,72 kronor. Kinnevik sålde på måndagskvällen 50 miljoner B-aktier i Tele2, motsvarande 7,2 procent av kapitalet i bolaget, för en bruttolikvid på 6,1 miljarder kronor. Försäljningen gjordes till en kurs på 122 per aktie, en rabatt på cirka 6 procent jämfört med måndagens stängningskurs för Tele2:s aktie. Kinnevik motiverar försäljningen med att likviden ger Kinnevik ytterligare finansiell styrka i en tid av osäkerhet på marknaden och säkerställer en nettokassa genom 2024 givet bolagets nuvarande investeringstakt på omkring 5 miljarder kronor per år. Kinnevik har åtagit sig att inte sälja fler Tele2- aktier under en period om 120 dagar. Tele2 B sjönk 7,9 procent medan Kinnevik försvagades 1,1 procent.

Annons

Investors styrelse har beslutat att utnyttja mandat från årsstämman att förvärva egna aktier. Det framgår av ett pressmeddelande. Förvärv kommer att ske på Nasdaq före 15 juni till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Alfa Laval handlades ned 3 procent sedan SHB kapat sin kortsiktiga rekommendation till Sälj (Köp). Cloettas huvudägare Malfors Promotor har ökat sitt ägande till 30,12 procent av kapitalet och 40,71 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande. Aktien backade 2 procent till 21,96 kronor.

Djurhälsobolaget Vimian omsatte 67,9 miljoner euro (43,7) för årets första kvartal. Det justerade ebita-resultatet stärktes till 20,5 miljoner euro (17,7). Aktien minskade 1,9 procent till 50,10 kronor. Jetpak redovisade en organisk tillväxt på 10,2 procent under första kvartalet och rörelseresultatet ökade med nästan 40 procent till drygt 30 miljoner kronor. Vid stängning noterades aktien 4,1 procent lägre. Filo Mining klättrade 6,3 procent efter att ha publicerat ytterligare borrningsresultat för hålen inom Filo Del Sol-projektet. Carnegie sänker riktkursen för Cantargia till 40 kronor (48), och upprepar Köp. Aktien sjönk 4 procent till 13,82 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
07.08.2019

Jetpak Top Holding – lönsamheten imponerar

Det är nu mer eller mindre exakt nio månader som logistikbolaget Jetpak Top Holding har handlats på Stockholmsbörsens First North lista. Så här långt har volatiliteten i aktien varit relativt låg med svagt positiv tendens på senare tid. Aktien såldes ut till fast pris om 45 kr för att därefter handlas sidledes strax under nämnda nivå. Under slutet av juli har den dock tagit ett litet kliv uppåt och nått sin högsta notering på nära 48 kr vilket i sin tur har gjort att den dykt upp i våra ”screeningar”.

JETPAK | First North | 46,4 kr

Jetpak är ett transportbolag med drygt 30-årig historik. Dess affärsidé består av att erbjuda företag (samt även privatpersoner) transporter och logistik från dörr till dörr där leveransen är tänkt att ske samma dag eller senast nästa. Bolaget som sysselsätter drygt 200 personer finns idag representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa och har tillgång till cirka 4 000 flygavgångar dagligen samt ett distributionsnätverk med cirka 700 budbilar. Verksamheten drivs i två affärsområden: Express Ad Hoc och Express Systemized som båda står för ungefär likartad del av den totala omsättningen. Lönsamheten inom det förstnämnda affärsområdet är dock mer än dubbelt så bra eftersom kunderna i regel är beredda att betala mer för leveranser som sker samma dag.

Huvudägaren sedan 2012 är Private Equity bolaget Polaris med drygt 38% av kapital och röster. Det operativa arbetet leds av vd Kenneth Marx medan John Dueholm med förflutet på bl.a. SAS är företagets styrelseordförande. Båda får anses vara relativt okända för Stockpicker men vi noterar att de liksom samtliga övriga i den operativa företagsledningen äger aktier i bolaget. Klart positivt!

Jetpak fokuserar i första hand på de nordiska marknaderna men faktum att den europeiska verksamheten som sedan tidigare omfattar England, Tyskland och Polen breddades till även omfatta Beneluxländerna då man i slutet av föregående år förvärvade logistikföretaget "Right Away" i Belgien som ligger i anslutning till Bryssel flygplats. Det belgiska bolaget omsatte ca 40 Mkr ifjol vilket motsvarar ett tillskott på omkring 5% till Jetpaks totala omsättning som under fjolåret uppgick till närmare 806 Mkr.

Det justerade EBITDA-resultatet ifjol landade samtidigt kring 90,5 Mkr medan rörelseresultatet summerades till 67,2 Mkr motsvarande en rörelsemarginal på 8,2%. Under inledningen av detta år har den positiva utvecklingen fortsatt. Omsättningen ökade med 8% till 206,8 Mkr (191,4) där den organiska tillväxten uppgick till 6,2%. Rörelseresultatet uppgick till 21,5 Mkr (18,0) vilket efter finansiella kostnader och skatt motsvarade en vinst om 1,21 kr per aktie. Halvårsrapporten publiceras 15/8.

Tittar vi på värderingen ser den ut att motsvara tämligen modesta p/e-tal om ca 10 baserat på årets förväntade vinst om ca 4,60 kr samt nästa års 4,85 kr. Men då är ju också branschen tämligen hårt konkurrensutsatt. Bland konkurrenter hittar vi jättar som Postnord, Bring, DHL, Carrier, TNT och Schenker vilket gör att Jetpaks lönsamhetsnivå imponerar.

Trots att man då och då slukar en mindre lokal konkurrent hör man inte till kategorin snabbväxare. Det är heller inte något som man strävar efter. Koncernens målsättning är nämligen genomsnittlig årlig organisk försäljningstillväxt på minst 5% sett över en konjunkturcykel. Detta vill man uppnå med en justerad EBITA-marginal om 12%. Sett till vad man presterar här och nu tycks det definitivt inte vara allt för djärva mål.

Förhållandevis kort historik som börsnoterat bolag tillsammans med en skral likviditet i handeln är förstås ett par faktorer som bör motivera någon form av rabatt. Utan att höra till marknadens större placerare är det onekligen svårt att ta sig in i aktien eller för den delen ur den till önskad nivå när den genomsnittliga dagsomsättningen understiger 10 000 aktier. Därtill är tillväxtförutsättningarna inom först och främst den höglönsamma nischen som består av leveranser under samma dag (Ad hoc) begränsade då man redan idag bedöms vara marknadsledande med en marknadsandel om närmare 80%. Här finns det med andra ord risk för ökad konkurrens med eventuell prispress som följd.

Transportbolag som ju normalt sett är cykliska till sin natur värderas sällan till särskilt höga multiplar och det tror vi inte heller att Jetpak kommer göra. Däremot finns det definitivt möjlighet för en något högre värdering med tiden. Växer bolaget med omkring 5% (i linje med den underliggande marknaden) och upprätthåller sin nuvarande lönsamhetsnivå motsvarande en rörelsemarginal på 10% tycker vi att rörelsen betingar ett börsvärde i paritet med omsättningsnivån. Justerar vi sedan för nuvarande skuldsättning om ca 210 Mkr får vi fram ett motiverat värde på ca 56 kr givet antaganden att man nästa år omsätter närmare 885-890 Mkr med ett rörelseresultat på 88-90 Mkr. Ingen häftig uppsida kanske men ändå tillräckligt för att eventuellt försöka sig på aktiefiske under svaga börsdagar. Någon Top Pick blir aktien inte men en spekulativ köprekommendation kan den mycket väl vara värd, i synnerhet på kursnivåer understigande 45 kr.

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början