Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
Kursrekord i Green Landscaping
25.08.2021

Kursrekord i Green Landscaping

Stockholmsbörsen fortsätter att handlas med begränsade rörelser.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
06.03.2019

KABE – Ett mellanår stundar

I linje med våra förväntningar, imponerade husvagns- och husbilsföretaget Kabe med sin bokslutskommuniké för 2018.  Nettoomsättningen ökade med hela 19% jämfört med året innan och landade på 2,8 miljarder kr, tack vare en god underliggande efterfråga och ökade marknadsandelar för både husvagnar (42%) och husbilar (17%) i Sverige, Norge och Finland.

KABE B | Small Cap | 150 kr                                                               

Framförallt trenden mot en alltmer komfortabel campingsemester fortsätter i obruten takt, och nyregistreringen av husbilar i Norden för samtliga märken ökade under 2018 med 16%, medan husvagnarna backade med 1,4%. För koncernens varumärke KABE, ökade registreringarna av husbilar i Norden med 59%.

På husvagnssidan lyckades KABE uppnå sin högsta marknadsandel någonsin på 27% i Sverige, följt av koncernens andra stora varumärke Adria på andra plats med 26%. Adrias försäljningsutveckling har varit positiv både för husvagnar och husbilar, där man är sedan flera år det mest sålda fabrikatet i Norden med en marknadsandel på 9%. Ifjol etablerades försäljningen av Adrias instegsvarumärke Sun Living hos flera återförsäljare, och vd Alf Ekström förväntar sig en fortsatt försäljningsökning från detta segment.

Glädjande är också att bolaget har lyckats lyfta lönsamheten igen under Q4 efter en utmanande start på året, främst till följd av den svaga svenska kronan som har lett till kostnadsökningar, samt engångskostnader för att komplettera enheter som inte kunde färdigställas tidigare under modellåret. För helåret ökade rörelseresultatet (EBIT), emellertid, med respektabla 16% till 195 Mkr.

Under 2017-2018 genomfördes de största investeringsprogrammen i bolagets historia, vilket har möjliggjorde en fördubbling av produktionskapaciteten för att kunna ta vara på den fortsatt starka tillväxten på marknaden för husbilar. Förutom nya produktionsanläggningar, har man investerat i nya modeller av både husvagnar och husbilar, och dessa har tagits emot mycket väl av slutkonsumenterna, enligt vd:n. 2018 lämnades därför med en orderingång på hög nivå för både KABE och Adrias husvagnar och husbilar. De tidigare produktions- och leveransstörningar har dock lett till ökade lagernivåer, som sannolikt kommer att påverka verksamhetsåret 2019, och bolaget har därför startat vissa produktionsanpassningar under januari.

Det är möjligtvis även förknippat med följdeffekterna av bonus-malus-reglerna, som infördes i juli ifjol. Bolaget bedömer att det fanns cirka 1 000 fordon kvar i återförsäljarnas lager vid slutet av december, vilket kommer att påverka registreringarna i år. 1 000 fordon motsvarar 7,5% av alla nyregistrerade husbilar i Norden under 2018.

Överhänget lär visserligen bromsa tillväxttakten i år, men något tvärstopp borde det inte bli. Det exakta utfallet för Kabe är dock svårt att prognostisera, givet dynamiken mellan husvagnar och husbilar, lagernivån, mottagandet av bolagets nya modeller mm. I våra kalkyler väljer vi att utgå ifrån nolltillväxt för i år, för att vara på den konservativa sidan.

2019 ser därmed ut att bli ett mellanår, vilket värderingen på EV/EBIT 7x och p/e 8,5 tar mer än tillräckligt hänsyn till. Det finns inga tecken att den strukturella trenden mot camping som lifestyle och alternativ till dyra utlandssemestrar skulle stanna av de närmaste åren. Snarare tvärtom, en eventuell avmattning i konjunkturen borde gynna trenden ytterligare.

Kabes aktie är en av få som erbjuder möjligheten att exponera sig mot campingbranschen som placerare. Bolaget har dessutom en stark balansräkning och betalar en utdelning motsvarande en direktavkastning omkring 4%. Avsaknaden av tillväxtmomentum under de kommande kvartalen gör dock att vi sänker vår riktkurs från tidigare 210 kr till 180 kr. Det indikerar fortfarande en attraktiv uppsida men eftersom vi har svårt att se några positiva triggers i närtid, tar vi nu bort aktien från vår Top Picks-lista.

 

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Annons
22.12.2018

KABE – För billigt för att ignorera

I maj (Newsletter 1617) konstaterade vi att den svenska campingbranschen har haft en stark utveckling de senaste åren, och såg då goda förutsättningar att husvagns- och husbilsföretaget Kabe skulle kunna öka sin omsättning tvåsiffrigt även undKer 2018. Sedan kom drömsommaren som ser ut att har lyft branschen till ytterligare nya rekordnivåer vad gäller antalet gästnätter på svenska campingplatser.

KABE B | Small Cap | 139 kr

Efter årets första nio månader har Kabes nettoomsättning nu stigit med 19%, jämfört med samma period ett år tidigare, till 2 050 Mkr. Största delen av ökningen kommer från husbilsförsäljningen som fortsätter gynnas av trenden mot ett alltmer komfortabelt campingliv. Kabe bedömer att nyregistreringar av husbilar för samtliga märken i Norden ha ökat med cirka 15% mellan januari och september, på bekostnad av husvagnar där nyregistreringen i Norden sjönk med 3%.

Det faktum att Kabes aktien har backat med omkring 20% på ett halvår visar med all tydlighet att börsen inte enbart tar hänsyn till den operationella (fundamentala) utvecklingen i ett bolag. Och visst finns det även i Kabes fall faktorer som ger anledning till osäkerhet. Till exempel har lönsamhetsutvecklingen inte hängt med omsättningstillväxten, framförallt på grund av den svaga svenska kronan som har lett till kostnadsökningar. Dessa har man inte kunnat kompensera för, eftersom nästan hela produktionen för 2018 har varit såld till återförsäljare sedan tidigare.

Rörelseresultatet ökade dock fortfarande med 8% till 157 Mkr, men marginalen sjönk med 0,8 procentenheter till 7,7%. Vi tror att problemet är av övergående karaktär, i och med lanseringen av det nya modellåret med anpassade priser. Dessutom kommer även en del engångskostnader falla bort framöver, då dessa var relaterade till problem hos leverantörer.

Ett annat bekymmer är den svenska statens bonus-malus-system som infördes i juli, och som innebär i många fall en kraftigt höjd fordonsskatt för nyregistrerade personbilar klass I och II. Högst sannolikt har många köpt sina ”malusbilar” före halvårsskiftet, och nyregistreringen under andra halvåret lär därför minska. Vi ser även en viss risk på kort sikt att konsumenterna kommer leta bland begagnade husbilar, istället för att köpa en ny.

I rapporten för Q3 syns, emellertid, ingen större effekt ännu. Orderingången för både KABE- och Adria-märken har fortsatt utvecklas på ett positivt sätt. De nya modellerna har mottagits väl enligt vd Alf Ekström, som ser med tillförsikt på verksamhetsåren 2018 och 2019. Ambitionen är att inte bara attrahera skandinaviska kunder med det nya designkonceptet, men även europeiska sådana.

Under märket KABE presenterade man till exempel en ny kaross för helintegrerade husbilar som är tänkt att stärka positionen inom det mer exklusiva segmentet. Under 2017-2018 investerade man dessutom i en fördubbling av produktionskapaciteten, vilket man anser vara strategiskt viktigt för att stärka positionerna på husbilsmarknaden. Hittills har märket KABE en marknadsandel om cirka 6% på den svenska husbilsmarknaden, medan koncernens märke Adria är med cirka 10% det mest sålda husbilsfabrikatet i Norden.

Trots de senaste årens omfattande investeringar, och förvärvet av minoritetsposten i den brittiska husvagnsproducenten Coachman Group, är Kabes balansräkning mycket stark. Vid slutet av september uppgick soliditeten till 57% och nettokassan till 15 Mkr. Det finns alltså mycket goda chanser att aktieägarna kommer kunna glädjas åt generösa utdelningar även framöver. Som policy har bolaget att dela ut 30-50% av årets resultat. 

Svagheten i Kabe-aktien började redan under juni, dvs redan före den allmänna oron kring den makroekonomiska utvecklingen satte igång på allvar. Vi tror att vissa investerare kan ha påverkats av den amerikanska marknaden för husbilar och husvagnar, där statistiken har visat en skarp inbromsning i försäljningen under en längre period, och där den amerikanska tillverkaren av fritidsfordon Thor Industries har sett sitt börsvärde halveras på ganska kort tid. Det finns dock ingen direkt koppling till Kabes verksamhet.

Tidigare har det även funnits negativa röster som påpekade potentiella risker från högre räntor på efterfrågan på husvagnar och husbilar. Om vi nu kommer få en avmattning i ekonomin ser vi en ytterst liten risk för räntehöjningar i större utsträckning. Snarare skulle den strukturella trenden mot camping gynnas av sämre tider, som alternativ till dyra utlandssemester.

Till följd av den starka operationella utvecklingen hittills i år, höjer vi vår omsättningsprognos till 2,7 miljarder kr för helåret 2018, från tidigare 2,5 miljarder. På sista raden räknar vi nu med en vinst per aktie på 17,8 kr (tidigare 16,2). Värderingsmässigt innebär det att p/e-talet har kommit ner till 8, och EV/EBIT-multipeln till 6.

Dessa nivåer är knappast rimliga för ett bolag, som borde kunna öka vinsten även nästa år, om än i lägre takt. Dessutom uppgår direktavkastningen på våra egna estimat till omkring 5% vilket borde locka utdelningsjägare. Vd Alf Ekström tryckte redan i slutet av oktober på köpknappen, till kurser omkring 160 kr. Vi håller fast vid vår köp-rekommendation och ser betydande uppsida i aktien.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början