Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
06.03.2023
Small Cap - Grängesberg signar royaltyavtal på 10 MUSD

Small Cap - Grängesberg signar royaltyavtal på 10 MUSD

Grängesberg Exploration Holding har genom det helägda dotterbolaget Dannemora Iron AB signerat ett bindande term sheet för ett offtake avtal som omfattar hela den planerade produktionen av höghaltigt magnetitkoncentrat från Dannemoragruvan. Det exklusiva Offtake-avtalet har signerats med det globala gruvbolaget Anglo American och omfattar all produktion under gruvans livslängd, vilken är uppskattad till elva år. Med en beräknad produktion på runt 1.0Mt järnmalm per år har avtalet ett indikativt värde på motsvarande 15 miljarder kronor, baserat på dagens priser. Som en förutsättning för offtake-rättigheterna har GRANGEX och Anglo American även signerat ett royaltyavtal på 10 miljoner dollar. Royaltyavtalets kommersiella villkor bedöms vara i linje med marknadsstandard. Genom royaltyavtalet har GRANGEX säkrat en betydande del av sitt finanseringsbehov fram till start av anläggningarbetena inför återstarten av Dannmoragruvan. Exploration Holdings aktie rusade 81 procent.

En sämre inledning på veckan hade vaccinutvecklaren Expression Biotech vars aktie såldes ned 28,2 procent till 7,70 kronor. Bolaget aviserade en företrädesemission med teckningskursen 4,90 kronor per unit, där en unit ger en aktie. Vid fullt utnyttjande kommer bolaget att tillföras omkring 102 miljoner kronor före transaktionskostnader. Cirka 50 procent av emissionen är garanterad och vid fullt utnyttjande sker en utspädning på omkring 35,7 procent av aktier och röster. Emissionslikviden ska bl.a. användas till att fortsätta utvecklingen av bröstcancervaccinskandidaten ES2B-C001 samt intern teknologisk utveckling.

First North-listade Klimator har genomfört en nyemission av 2,9 miljoner aktier riktad till norska Mesta som är en ny investerare för bolaget. Emissionen gjordes till teckningskursen 2 kronor och tillför således Klimator 5,8 miljoner kronor. I fredags stängde aktien till 1,65 kronor, vilket betyder en premie på 21 procent. Emissionen medför en utspädning om cirka 10 procent. Styrelsen anser att Mesta är en attraktiv ägare som även kan bidra styrelsen och bolaget medvärdefull kompetens och erfarenhet inom vinterväghållning. Nettolikviden från emissionen ska gå till att fortsätta stärka bolagets finansiella position. Aktien handlades upp 12,1 procent till 1,85 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
18.01.2023
Small Cap – Slakt i Irlab efter studiemiss

Small Cap – Slakt i Irlab efter studiemiss

Irlab Therapeutics aktie rasade 64 procent efter tisdagskvällens studiemiss.

Bolaget konstaterar att fas 2b-studien med mesdopetam inte lyckats påvisa statistiskt signifikant effekt för mesdopetam jämfört med placebo. Resultaten från Fas 2b-studien visade emellertid att mesdopetam tolererades väl och visade en acceptabel säkerhetsprofil. Fas 2a-studien med mesdopetam omfattande 75 patienter, som ledde upp till den nu genomförda fas 2b-studien, omfattande 156 randomiserade patienter, användes UDysRS-skalan som primärt effektmått. I den tidigare fas 2a-studien kunde däremot ingen statistisk signifikans uppnås på UDysRS-skalan, vilket alltså var fallet i fas 2b med den högsta dosnivån.

First North-listade Klimator har erhållit en order avseende sensorteknologin AHEAD från en ledande japansk fordonstillverkare. Ordern kommer från en befintlig kund som nu vill fortsätta samarbetet med Klimator efter ett framgångsrikt utvärderingsprojekt. Syftet med kontraktet är att integrera teknologin i fordonstillverkarens utvecklingsfordon för rörelsekontroll och förarstödsfunktioner. Genom ett nära samarbete är målet att utveckla fordonsfunktioner väl anpassade till information om vägväder. Ordervärdet uppgår till 70 000 euro. Aktien ökade 5 procent.

Circhem har beslutat att genomföra en nyemission om 41,3 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen är 3 kronor per aktie. Styrelsen har ingått avtal om en så kallad toppgaranti upp till 85 procents emissionsteckning i förträdesemissionen. Toppgarantin motsvarar cirka 6,2 miljoner kronor. Garanterna erhåller en kontant ersättning om 14 procent på garanterat belopp, vilket är samma villkor som bottengarantin. Likviden från företrädesemissionen ska finansiera uppskalning och kapacitetsuppbyggnad av anläggningen i Vargön, stärka bolagets balansräkning samt säkerställa fortsatta driften av verksamheten. Aktien såldes ned 30 procent till 3,64 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Svag avslutning på börsdagen
22.12.2022

Svag avslutning på börsdagen

Det var små rörelser på Stockholmsbörsen större delen av torsdagen, men under eftermiddagen blev sentimentet svagare.

OMXS30-index minskade 1,1 procent och OMXSPI backade 1,2 procent. Enligt en uppdatering tror Swedbank att Riksbanken höjer styrräntan med 50 punkter vid sitt nästa möte i februari, vilket i så fall skulle vara mer än vad man tidigare signalerat för. Stålbolaget SSAB tappade 5,1 procent efter att Danske Bank sänkt sin rekommendation för aktien till sälj. Försvarsbolaget Saab tar en order från Finland avseende robotar från luftvärnssystemet RBS 70. Ordervärdet är cirka 800 miljoner kronor. Leveranser ska ske mellan 2023-2026. Aktien stärktes 0,7 procent till 412,40 kronor. Alleima har mottagit ytterligare två större ordrar för högförädlade rör, umbilicalrör, till kundsegmentet olja och gas till ett totalt värde om cirka 515 miljoner kronor. Aktien minskade 0,6 procent till 37,48 kronor.

Gamingbolaget Embracer gjorde dag premiär på Stockholmsbörsen efter flytten från First North. I samband med bytet förväntas fonder komma att köpa aktien. Aktien klättrade 0,5 procent. SEB kapar rekommendation för Hexpol till Behåll (Köp), vilket sänkte aktien 3,2 procent. SAS nettoresultat under november uppgick till -504 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande med anledning av att SAS ger månatliga finansiella rapporter till amerikansk domstol. Aktien försvagades 3,5 procent. ABC mäklade inbördes en post om 293 217 aktier i Storytel till kursen 45,98 kronor. Posten är värd 13,5 miljoner kronor och motsvarar 0,38 procent av kapitalet. Aktien minskade 4,7 procent till 44,60 kronor.

Annons

SBB säljer in drygt 38,5 miljoner Heba-aktier i ett nybildat bolag där fastighetsbolaget Industricentralen betalar 680 miljoner kronor för 49 procent av aktierna. B-aktien handlades upp 3,4 procent till 18,76 kronor. Fastighetsbolaget Logistea har ingått avtal om en strategisk transaktion med Nordika Fastigheter som inkluderar en kvittningsemission till Nordika på 234,8 miljoner kronor. Nordika kommer efter emissionen att äga 13,2 procent av kapitalet och rösterna i Logistea och blir därmed bolagets tredje största ägare. Logistea B avancerade 8,4 procent till 11,75 kronor. I sektorn har Corem i två separata affärer tecknat avtal om att sälja tre fastigheter i Norrköping och Partille till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 116 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde. B-aktien ökade 0,1 procent till 8,43 kronor. Forskare har kopplat ett tredje dödsfall till forskningsbolaget Bioarctics preparat lecanemab vid behandling av Alzheimers sjukdom, enligt tidskriften Science. Aktien såldes ned 8,7 procent.

Transfer Groups dotterbolag Commuter Security Group erhåller två tilldelningsbeslut från Trafikverket. Besluten rör bevakningstjänster till myndighetens plattformar, förbindelser samt tillhörande objekt på Stockholms Centralstation samt Örebro Centralstation. Ordervärdet uppgår till sammanlagt 26 miljoner kronor. Aktien steg 2,9 procent till 0,249 kronor. Maven Wireless har mottagit en order via Tomek, inom befintligt ramavtal med österrikiska Trafikverket ÖBB, till ett värde av 653 000 euro, motsvarande 7,2 miljoner kronor. Aktien lyfte 1,1 procent. Klimator ingår ett fyraårigt avtal med norska Mesta, entreprenör inom anläggning och underhåll av vägar, kring högupplösta väglagsprognoser. Ordern är initialt värd 5 miljoner kronor. Aktien klättrade 1,5 procent till 2,01 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
25.11.2022
Small Cap - Kursrally i LL Lucky Games efter avtal

Small Cap - Kursrally i LL Lucky Games efter avtal

LL Lucky Games har tecknat avtal med Logrand Entertainment Group avseende att leverera bolagets underhållande spelportfölj till Strendus.mx, en ledande...

Bolaget kommer i samarbete med Logrand Entertainment Group tillhandahålla högkvalitativa premiumspel till Strendus.mx, där spelare från Mexiko ges möjlighet att upptäcka bolagets spelportfölj med väldesignad grafik, spännande ljudeffekter och underhållande spelupplevelser. De första spelen som går live är Weight of the Gun, Mr. Alchemister och Ruler of Egypt. Under de närmsta dagarna kommer flera titlar att läggas till, såsom The Treasures of Tizoc, Beetle Bailey och Valholl Wild Hammers. Mads V. Jørgensen, VD för LL Lucky Games, skriver att närvaro på spelmarknaden i Latinamerika är oerhört viktig för alla spelleverantörer. Aktien stärktes 37,3 procent till 1,03 kronor. Som högst betalades aktien till 1,66 kronor.

Corline Biomedical levererade sitt starkaste kvartal i bolagets historia med 7 miljoner kronor i omsättning (1,0). Rörelseresultatet låg på 2,0 miljoner kronor (-2,1). Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 28,7 miljoner kronor (42,9). Enligt rapporten väntas likvida medel samt de förväntade försäljningsintäkterna för innevarande kontrakt med medicinteknikkunder täcka bolagets operativa kapitalbehov åtminstone fram till och med fjärde kvartalet 2023. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Marknaden ställde upp aktien 17,1 procent till 10,45 kronor.

Klimator har beslutat om en nyemission om cirka 25,5 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen består av nyemitterade aktier och emissionslikviden kommer att användas för att fortsätta bolagets offensiva tillväxtresa, återbetala lån samt för att stärka det egna kapitalet. Bolaget har i samband med företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,7 miljoner kronor och emissionsgarantier om cirka 12,3 miljoner kronor, motsvarande totalt cirka 78 procent av emissionen. Klimator är specialiserade inom utveckling av mjukvaruprogram. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen inom området vägklimatologi. Aktien handlades ned 31 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Vägvisande nykomling. Köp Klimator
01.02.2021

Vägvisande nykomling. Köp Klimator

2021 började med besvärligt väder i många delar av Sverige och för första gången på 10 år var SMHI tvungna att utfärda en klass 3-varning med anledning av mycket kraftigt snöfall.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker intervjuar - Klimator
01.10.2020

Stockpicker intervjuar - Klimator

Klimator förutser vägväder med mycket hög precision. Bolaget är ett mjukvarubolag, världsledande inom tillämpad vägklimatologi. Bolagets patenterade teknologi kan med hög noggrannhet göra prognoser om vägväder längs hela vägnät. Teknologin baseras på över 30 års forskning vid Göteborgs universitet.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag och min kollega, Jörgen Bogren, är grundare av Klimator. Vi har båda en forskningsbakgrund från Göteborgs universitet där vi har varit med och utvecklat vägklimatologi till ett akademiskt forskningsfält. Vår grundtanke med Klimator var att föra ut forsknings- och utvecklingsresultat ut i samhället och vårt fokus har hela tiden varit att vår forskning ska göra praktisk nytta för andra. Vi har nu drivit Klimator i snart 20 år och kan blicka tillbaka och se att vi lyckats med denna föresats. Klimator har under åren utvecklats från ett forskningsinriktat bolag till ett mjukvarubolag med verksamhet i flera länder och inom olika branscher. Vårt övergripande syfte är att bidra till att våra vägar blir säkrare att färdas på.

Torbjorn

Torbjörn Gustavsson, VD

Kan du beskriva Klimator och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Klimator är ett mjukvarubolag som är världsledande inom tillämpad vägklimatologi. Bolaget har en patenterad teknologi som kan göra mycket noggranna prognoser över vägväder och som baseras på forskning sedan 1980-talet. Klimator har tagit fram två innovationer: dataplattformen Road Condition Data och sensorteknologin Ahead. Dataplattformen kan ta in data från en mängd källor, beakta en vägs specifika karaktärsdrag såsom topografi, höjdskillnad, beskuggning m.m. och slutligen modellera vägväder längs hela vägnät, såväl i realtid som upp till 72 timmar fram i tiden. Sensorteknologin Ahead är en kombination av en lasersensor, kamera och mjukvara som monteras på ett fordon och kan i realtid läsa av framförvarande vägs förhållanden och varna föraren och fordonet om farliga vägpartier, t.ex. genom en heads-up-display i vindrutan.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Klimators teknologi är intressant för en mängd branscher men vi har initialt valt att fokusera på vintervägsindustrin och fordonsindustrin. Vi har tagit fram en SaaS-tjänst till vintervägsindustrin där vinterentreprenörer får all relevant information samlad i ett webbgränssnitt kallat Road Status Information, och är ett beslutsstöd för dem när de ska fatta kritiska beslut om vilka åtgärder för snöröjning och halkbekämpning som ska genomföras. För fordonsindustrin erbjuder vi vägväderdata som levereras via ett API och som kan användas för att utveckla smartare säkerhetsfunktioner och öka tillgängligheten av självkörande funktioner i regioner med vinterväglag. Eftersom vi endast säljer data har vi en låg särkostnad för att ta in nya kunder och nuvarande bruttomarginal ligger på mellan 80–90 procent. Vi har ett långsiktigt mål om att nå en bruttomarginal på cirka 95 procent.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi har påverkats förvånansvärt lite faktiskt men det går inte att komma ifrån att försäljningsarbetet lider av att fysiska möten skjuts upp eller ersätts av digitala möten. Vi upplever att vi på kort sikt har tappat tempo i vissa dialoger. Vintervägsindustrin är relativt opåverkad i och med att vägnätet måste hållas framkomligt och säkert oavsett pandemin. Fordonsindustrin är mer påverkad då fordonstillverkare på kort sikt i högre utsträckning tvingas fokusera på sin kärnaffär. Samtidigt pågår det en stor teknologiutveckling inom fordonsbranschen med avseende på till exempel elektrifiering, mobilitetslösningar, självkörande funktioner m.m. vilket innebär att den långsiktiga trenden är god för vår affär inom branschen.

Ni genomför just nu en IPO där Ni tar in 21,25 MSEK varefter aktien noteras på Spotlight Stock Market. Varför väljer Ni att notera aktien just nu och vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Historiskt sett har vi aldrig tagit in externt kapital via nyemissioner och vår IPO är faktiskt den första nyemissionen i Klimators snart 20-åriga historia. Vi har tidigare tvingats anpassa vår utvecklingstakt baserat på föregående års intjäning. Vi känner nu att vi står inför ett fönster i marknaden där det händer oerhört mycket, särskilt inom fordonsindustrin, och vi vill vara med på den resan. Vi har mottagit ett stort intresse från fordonsindustrin och har under de senaste åren gjort ett flertal framgångsrika förutvecklingsprojekt med en handfull globala fordonstillverkare i Europa och Asien. För att bli en relevant partner till dessa fordonstillverkare behöver vi utvecklas till en organisation med större resurser, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt. Därför har vi valt att genomföra en IPO nu för att få en fot i kapitalmarknaden men även för att bli mer kända hos den breda allmänheten.

1263Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Den största risken är naturligtvis om vi av någon anledning inte klarar av att leverera vägväderdata av sådan kvalitet som krävs av våra kunder. Det skulle skapa stora trovärdighetsproblem. Vi är dock väldigt trygga i vår förmåga att skapa data av hög kvalitet då vi har lång erfarenhet av att ta fram klimatmodeller och har genomfört en mängd förutvecklingsprojekt där vår teknologi testats i skarpt läge. I ett test med en europeisk fordonstillverkare förra vintern nådde vi en matchning på över 97 procent mellan vår prognos och mätdata från bilar med friktionsdäck.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Det finns aktörer som till exempel Vaisala, DTN och ClimaCell som också tillhandahåller olika former av väderinformation men de har gemensamt begränsningen att de inte kan leverera lika detaljerade data som vi kan, samt att de i flera fall inte kan hantera integrerade fordonsdata. I dialoger med kunder som har jämfört vår vägväderdata med andra aktörers lösningar framkommer att vår teknologi är den främsta idag på marknaden.

Hur stor är Klimators potentiella marknad?

– Marknaden för vägväder är mycket nischad och har i princip inte funnits tidigare. Klimator, och dess grundare, har varit pådrivande i att etablera vägväder som ett forskningsområde. Den samlade potentiella marknaden är enorm i och med att den adresserar stora behov för betydande branscher såsom infrastruktur och fordonsindustrin. Vi har initialt valt att fokusera på vintervägsindustrin och fordonsindustrin därför att behoven där är särskilt stora.

I Sverige kostar åtgärder för vinterväghållning mellan 2–3 miljarder kronor årligen och vi bedömer att vår teknologi kan spara vinterentreprenörer cirka 20–30 procent i kostnader för åtgärder genom en mer optimerad vinterväghållning. Det svenska vägnätet utgör knappt tre procent av vår globala målmarknad för vinterväghållning, dvs. länder som har vinterväglag under delar av året.

Inom fordonsindustrin sker för närvarande ett betydande teknologiskifte där vår data kan användas för att öka nyttjandegraden av självkörande funktioner. Idag reduceras sådana funktioner när temperaturen understiger 3–4 plusgrader för att fordonet inte kan säkerställa om vägbanan är torr eller inte. Med vår teknologi kan fordonet få den information som behövs för att ta beslut om självkörande funktioner ska kunna aktiveras eller inte. De 20 största fordonstillverkarna producerar cirka 80 miljoner bilar varje år. Därutöver tillkommer tunga fordon. Att få leverera vägväderdata till en växande bas av uppkopplade fordon innebär en mycket stor affärspotential för oss.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Klimator?

– Det finns egentligen flera skäl men som ett investeringscase är det ett bra sätt att få exponering mot det teknologiskifte som sker inom fordonsindustrin. Vi är marknadsledande och har en unik patenterad produkt som är intressant för ett stort antal aktörer i globala branscher då vi adresserar praktiska problem som dessa aktörer söker lösningar för. Vi har senaste åren tvingats tacka nej till flera spännande projekt på grund av resursbrist. Skalbarheten i vår affär är stor och bruttomarginalerna är mycket höga. Vi har ett team som utgör den största ansamlingen av kompetens inom tillämpad vägklimatologi än något annat företag i världen.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Klimator ut då?

– Om fem år har vi tagit oss in i flera geografiska marknader, där framför allt USA och Ryssland är särskilt betydelsefulla. Vi har kommersialiserat vår sensorteknologi Ahead och levererar vägväderdata till ett par miljoner fordon varje år. Vi kommer vara betydligt mer kända på marknaden än vad vi är idag vilket kommer medföra att vi har fler pågående affärsdialoger inom våra nuvarande affärsområden. Förmodligen har vi då även tagit steg mot att etablera ytterligare affärsområden. Vi har en målsättning att till 2027 nå en omsättning på över 300 MSEK till en EBIT-marginal om minst 50 procent.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 september – 9 oktober 2020.

Teckningskurs: 17 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Emissionsvolym: Erbjudandet består av högst 1 250 000 units, motsvarande högst 2 500 000 aktier och 1 250 000 teckningsoptioner. Vid full teckning tillförs Klimator initialt 21,25 MSEK. Vid full teckning av vidhängande teckningsoptioner tillförs bolaget mellan 7,5 MSEK – 17,5 MSEK i mars 2022.

Värdering: 85 MSEK pre-money.

Teckningsförbindelser: Cirka 13,4 MSEK motsvarande cirka 63 procent av erbjudandet.

Notering på Spotlight: Beräknad första handelsdag på Spotlight är den 23 oktober 2020. Aktien kommer ha tickern KLIMAT och teckningsoptionen kommer ha tickern KLIMAT TO1.

Optionsvillkor: Nyttjandeperiod 14 mars – 31 mars 2022. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs motsvarande 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Klimators aktie under perioden 17 februari – 9 mars 2022. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK eller överstiga 14 SEK.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

Videopresentaion

 

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början