01.02.2023
Small Cap - Rapportlyft i Plejd

Small Cap - Rapportlyft i Plejd

Kammarkollegiet väljer att förlänga ramavtalet för Thinc-bolaget Nowa Kommunikation avseende kommunikations- och mediebyråuppdrag. Avtal kommer att tecknas när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet. Uppdraget innefattar platsannonser/kungörelser och kampanjer och löper över två år med möjlighet till förlängning om ytterligare två år. Kammarkollegiet uppskattar avtalets värde till 680 miljoner kronor sett över hela avtalsperioden förutsatt att avtalet förlängs. Kammarkollegiet garanterar inga volymer och som jämförelse omsatte Nowa Kommunikation 140 miljoner kronor årligen i genomsnitt under senaste avtalsperioden på uppdraget. Thincs aktie rusade 34,7 procent.

Enligt ett pressmeddelande har LightAir tecknat ett ramavtal avseende luftrening med Elis Textil Sverige AB, en del av Europas ledande koncern inom textil- och hygienservice. Generellt sett återfinns specifika utmaningar inom tvätteribranschen på grund av höga partikelhalter, som oundvikligen alstras genom hantering av stora mängder av textilier. Inomhusluften i tvätteriverksamheter innehåller ofta en stor mängd partiklar, vilket innebär arbetsmiljömässiga utmaningar samt utökade städbehov och brandrisker. Där finns även partiklar, såsom bomull och frotté, som man kan återvinna av miljö- och kostnadsmässiga skäl. LightAirs aktie avancerade 11,3 procent.

Belysningsföretaget Plejd steg 8,1 procent i spåren av sin delårsrapport. Nettoomsättningen växte med nästan 33 procent och uppgick till 128 miljoner kronor (96,1).
Rörelseresultat förbättrades till 24,4 miljoner kronor (19,7) för det fjärde kvartalet. VD Babak Esfahani säger i en kommentar att bolaget ser en tillväxttakt i Norge som fortsatt är väldigt lik utvecklingen Plejd haft i Sverige, vilket talar för en stabilt ökande efterfrågan. Bolagets övriga marknader växer stadigt med små resurser och stabil lönsamhet.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
21.11.2022
Small Cap - Brighters företagsrekonstruktion upphör

Small Cap - Brighters företagsrekonstruktion upphör

LightAirs aktie avancerade 5,4 procent till 0,97 kronor. Som högst betalades aktien till 1,26 kronor.

Bolaget har mottagit en order från brittiska cementproducenten Lignacite avseende luftreningsteknologi, för att möta utmaningar med höga nivåer av hälsovådliga partiklar. Avtalet bedöms vara en genombrottsorder då det är LightAirs första affär på de brittiska öarna inom det industriella kundsegmentet, samt ha en strategisk tyngd i bolagets växande fokus på denna nya målgrupp. Ordervärdet för beställningen är cirka 400 000 kronor och leverans sker under innevarande kvartal. Ordern omfattar leverans av sammanlagt sju industriella luftrenare samt ett tillhörande 36-månaders avtal gällande löpande service och underhåll.

En betydligt sämre inledning på veckan hade Brighters vars aktie rasade 55,5 procent. Aktien och teckningsoptionen i Brighter handelsstoppades vid lunchtid. Tingsrätten har beslutat att den företagsrekonstruktion som Brighter befunnit sig i sedan den 2 november ska upphöra. Anledningen är att Tingsrätten bedömer att Brighter inte har visat att det finns grundad anledning att anta att verksamhetens livskraft kan säkras genom rekonstruktionen. Samtidigt bedömer tingsrätten att en kommande rekonstruktionsplan inte har förutsättningar att antas och fastställas.

Styrelsen för Enorama Pharma har beslutat att genomföra en riktad nyemission. Vidare planerar styrelsen att kalla till extra bolagsstämma och att inför denna föreslå ytterligare tre riktade nyemissioner varav två med möjlighet till betalning genom kvittning. Den första nyemissionen genomförs i syfte att förse bolaget med rörelsekapital för att kunna fortsätta sin verksamhet och för att minimera risken att Enorama Pharma blir insolvent och att styrelsen därav skulle behöva ansöka om konkurs. En del av emissionslikviden från den första nyemissionen planeras även användas till att betala bolagets förfallna, eller inom kort förfallande skulder. Aktien såldes ned 17,9 procent till 4,09 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
24.10.2022
Small Cap - Fuuds lämnar in konkursansökan

Small Cap - Fuuds lämnar in konkursansökan

Livsmedelsbolaget Fuuds, som handlas på First Noth, har beslutat att lämna in en ansökan till Solna Tingsrätt om att försätta...

Bakgrunden är att bolaget inte har lyckats lösa den ansträngda finansiella situationen som tidigare har kommunicerats. Fuuds gick i mitten av oktober ut med beskedet att nuvarande likvida medel inte kommer räcka längre än till månadens slut. Flertalet diskussioner och förhandlingar kring finansiering har förts med både nuvarande storägare och externa investerare. I det börsklimat som råder har bolaget haft stora svårigheter med att attrahera det kapital som behövts för att säkra bolagets långsiktiga överlevnad. Fuud äger varumärken som Beijing 8, Legendz, Juica och Homie. Största ägare i Fuud är Hälsa Invest Sweden AB som äger 11,3 procent av aktierna, enligt Holdings.

Luftreningsbolaget Lightairs styrelse har beslutat att genomföra en nyemission. Emissionen är säkerställd till 85 procent av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden från bland andra Ilija Batljan, Göran Wikström och fonden Exelity. Om nyemissionen blir fulltecknad så kommer företaget att stärka sin kassa med cirka 24,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Tre uniträtter ger rätten att teckna en unit. En unit består av två nyemitterade aktier och en nyutgiven teckningsoption. Teckningskursen är 1,40 kronor per unit, motsvarande 0,70 kronor per aktie. Utspädningen blir 40 procent i nyemissionen och 50 procent om samtliga teckningsoptioner tecknas. Framöver kommer företaget att fortsätta att arbeta med att växa organiskt samt genom förvärv. I dagsläget finns två förvärv under utvärdering, skriver Lightairs.

Advanced Soltech har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med den lokala stadsledningen i ZhuoLu, en del av Zhangjiakou. Avtalet innebär att staden anvisar byggmöjligheter med målsättning att bygga 300 MW ny solenergikapacitet, innan utgången av 2024. Vid full utbyggnad innebär avtalet en total investering om cirka 2 miljarder kronor med årliga löpande intäkter om cirka 260 miljoner kronor. Därutöver kommer anläggningarna, fullt utbyggda, årligen att bidra till cirka 240 000 ton i minskade koldioxidutsläpp. Zhangjiakou, med ca 4 miljoner invånare, ligger i en region med mycket bra solinstrålning och många stora industribyggnader, vilket ger mycket god lönsamhet för investeringar i solenergianläggningar. För Advanced Soltech innebär utbyggnaden i Zhangjiakou minskad ekonomisk risk i verksamheten genom ytterligare geografisk diversifiering. Marknaden handlade upp aktien 2,4 procent till 17,82 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
23.09.2021

Small Cap - Intellego Technologies rusade på ingått LOI

LightAir har tecknat ett distributionsavtal med Jashanmal Group gällande Mellanöstern, med tyngdpunkt på marknaderna i Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman och Qatar.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Rapportrekyl i Green Landscaping
27.08.2021

Rapportrekyl i Green Landscaping

Fredagens handel på Stockholmsbörsen var som väntat avvaktande inför Fed-chefen Jerome Powells tal vid Jackson Hole-konferensen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
14.06.2021
Small Cap - Kursrally i Swemet

Small Cap - Kursrally i Swemet

LightAir har tecknat två nya distributionsavtal avseende bolagets satsning på försäljning gentemot företag på nyckelmarknader i Tyskland och Storbritannien.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.04.2021
Small Cap - Mangold har blankat storpost i Mandel Design

Small Cap - Mangold har blankat storpost i Mandel Design

Spotlight-listade Zenergy meddelade på torsdagen att bolaget tecknat avtal med Ruts Fastighet AB avseende produktion och etablering av ett fastighetsprojekt...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
31.03.2021
Small Cap - LightAir rusade på testresultat

Small Cap - LightAir rusade på testresultat

Gapwaves har erhållit en order på ett nytt projekt för trafikövervakning.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början