Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
28.10.2022
Small Cap - Rapportrally i Addvise

Small Cap - Rapportrally i Addvise

First North-listade Addvise Groups aktie rusade 21 procent efter fredagens rapport.

Omsättningen ökade med 124,4 procent till 237 miljoner kronor (105,6). Den organiska försäljningstillväxten var 27,2 procent. Orderingången landade på 268,4 miljoner kronor (107,1), en ökning med 150,6 procent mot föregående år. Resultatet efter skatt blev 33,9 miljoner kronor (-1,6). VD Rikard Akhtarzand skriver i en kommentar att tredje kvartalet präglades av kraftig organisk tillväxt och förbättrade marginaler. Tillväxten var framför allt driven av ökad efterfrågan från kunder, avtagande störningar i underleverantörsled och en förmånlig valutautveckling. Bolagets orderstock är på historiskt höga nivåer. Det i kombination med god organisk tillväxt i orderingången gör att Addvise har bra visibilitet med en förväntan om fortsatt starka kvartal.

Eyeonids företrädesemission på 17,8 miljoner kronor tecknades till 33,4 procent med stöd av och utan teckningsrätter. Det innebär att resterande 66,6 procent av erbjudandet täcks upp av garantiåtaganden. Emissionslikviden ska främst användas till att säkerställa både teknisk- och kommersiell produktutveckling, återbetalning av befintliga lån samt till kommersiella insatser. Utspädningen från emissionen uppgår till cirka 63,6 procent. Aktien försvagades 2,9 procent till 0,034 kronor.

Lipidor rasade 77 procent när handeln återupptagits igen efter ett handelsstopp. Forskningsbolaget meddelade att dess kandidat AKP02 inte uppnådde det primära effektmålet i fas 3-studien mot psoriasis. För AKP02 var den genomsnittliga förändringen -55,6 procent jämfört med -63,5 procent för läkemedlet Enstilar. Placebo visade en förändring i PASI-skalan om -13,9 procent. Tidigare positiva resultat från Fas 3-studien av AKP01, som är baserad på enbart kalcipotriol, visar att formuleringsplattformen AKVANO fungerar väl för behandling av psoriasis. VD Ola Holmlund understryker i ett pressmeddelande att bolaget har fortsatt hög tilltro till AKVANO.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
29.09.2022
Small Cap - Eurobattery Minerals en vinnare

Small Cap - Eurobattery Minerals en vinnare

Eurobattery Minerals meddelar idag att man har fått en uppdaterad resursberäkning av Hautalampiprojektet.

Den oberoende JORC-kompatibla uppskattningen som utarbetats av AFRY Finland Oy drar slutsatsen att jämfört med tidigare analys år 2021 har de tillgängliga mineraltillgångarna i gruvprojektet nästan fördubblats med närapå 40 procent fler metaller. Eurobattery Minerals äger 40 procent av Hautalampi-projektet och har optionen att förvärva 100 procent från sin nuvarande majoritetsägare FinnCobalt. Aktien lade bakom sig en uppgång om 20,5 procent.

Enligt ett pressmeddelande har Arctic Minerals ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Branten Utvikling AS avseende förvärv av samtliga aktier i Arctic Exploration som innehar guldprojektet Katterat i Norge, i enlighet med avsiktsförklaringen som kommunicerades genom pressmeddelande den 15 augusti. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Arctic Exploration AS uppgår till 1,95 miljoner norska kronor och erläggs dels i form av kontant betalning om 0,05 miljoner norska, dels i form av en säljarrevers om 1,90 miljoner norska som kvittas mot 3 302 520 nyemitterade aktier i Arctic Minerals. Styrelsen i Arctic Minerals har beslutat om en riktad kvittningsemission om 3 302 520 aktier i bolaget som delbetalning av den avtalade köpeskillingen i förvärvet av Katteratprojektet. Aktien avancerade 7,4 procent till 0,554 kronor.

First North-listade Lipidor uppger att bolagets tidsplan för Fas III-studien med AKP02 för behandling av psoriasis har uppdaterats. Efter en mindre försening från bolagets CRO-partner Cadila beräknas data att vara tillgänglig för analys av sin statistiska partner under mitten av oktober. Bolagets bedömning är att kunna presentera studiens topline resultat under andra halvan av oktober månad. Fas III-studiens primärmål är att visa god terapeutisk effekt för behandling av lindrig till medelsvår psoriasis på både kropp och hårbotten. Aktien sänktes 5,8 procent till 7,90 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
27.09.2021
Small Cap - Nanexa föll på pausad studie

Small Cap - Nanexa föll på pausad studie

First North-listade Intellego Technologies har tecknat ett icke exklusivt avtal för bolagets UVC-produkter med det thailändska företaget Unitech Healthcare Co.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början