Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
06.03.2023
Market Buzz – Meko och Ericsson

Market Buzz – Meko och Ericsson

Meko har genom de senaste årens storförvärv skaffat sig de tillväxtmöjligheter som tidigare saknades. Den polska och baltiska bilreparationsmarknaden har en klart större tillväxtpotential än den nordiska. Di skriver i spalten ”veckans aktie” att vid sidan av att växa inom bilservice och försäljning av biltillbehör tittar Meko på nya intressanta tillväxtområden som däck och bilglas. Detta har blivit attraktiva nischer genom elbilsrevolutionen, då slitaget av däck och bilglas är större på elbilar än på vanliga bensin- och dieselfordon till följd av bilarnas tyngd och att bilglasen är tunnare och mer avancerade. Elbilar är exempelvis i det korta perspektivet ett hot eftersom avsaknaden av bränslemotor gör att servicekostnaden är lägre på en elbil. På sikt räknar dock Meko med att även kunna hitta en affärsmöjlighet i att byta ut hela bilmotorn på elbilar.

Ett annat bekymmer är att rörelsemarginalen det senaste året har försvagats från 8 till 6 procent efter att den norska marknaden utvecklats svagt. Meko har dock påbörjat arbetet med att stänga olönsamma norska verkstäder, vilket bör förbättra marginalen. På en allt högre värderad Stockholmsbörs är det svårt att hitta bolag vars vinstökning i procentuella termer i år överstiger p/e-talet. Meko handlas däremot till ett PEG-tal (p/e delat med vinsttillväxt) på under 1, vilket är attraktivt särskilt som Meko är förhållandevis opåverkat av en sämre konjunktur. Enligt Di är det högst rimligt att aktiekursen följer vinsten och därmed också stiger med runt 20 procent till närmare 150 kronor per aktie. Affärstidningen sätter en köprekommendation på Meko.

Annons

Ericsson har nu nått en uppgörelse i USA avseende korruptionsutredningen kopplad till Irak. Bolaget kommer att betala ett bötesbelopp om 207 miljoner dollar, vilket är i linje med Ericssons avsättning som gjordes i samband med rapporten för det fjärde kvartalet 2022. DOJ fick via Ericssons interna undersökningar motta ny information avseende förhållandena i Irak, varefter man fortsatt på det spåret och nu är inne i en utredning för att se om det har varit några missförhållanden gällande detta.

Givet att något missförhållande hittas, bedömer SHB att det skulle kunna innebära ett ytterligare bötesbelopp på omkring 100 miljoner dollar. SHB tror att det kan ta lång tid innan hela Irak-historien ligger bakom oss. Med det sagt, ligger DPA från 2019 nu bakom oss, vilket innebär en tydlig förbättring i termer av genomlysning. Det är också en tydlig förbättring vad gäller att fonder med tydliga ESG-kriterier kan börja utvärdera Ericsson som en investering. Aktien handlas till de lägsta värderingsmultiplarna på över 20 år och enligt SHB:s mening innebär ett köp på dessa nivåer stor långsiktig potential.

Källa: Di och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
16.02.2023
Market Buzz – Renewcell och Meko

Market Buzz – Renewcell och Meko

SHB sänker sin korta rekommendation (3 mån) på Renewcell till Behåll (Köp). Den långsiktiga rekommendationen (3 år) Outperform upprepas. Renewcell rapporterade igår för det fjärde kvartalet. SHB gläds åt att produktionen äntligen börjat ta fart och dessutom passerat 1000 ton i januari. Å andra sidan var kostnaderna i kvartalet högre än förväntat. Detta påverkar bankens prognoser för vinst och kassaflöde negativt. SHB räknar fortfarande med ett positivt kassaflöde mot slutet av detta år, men osäkerheten har ökat om likviditeten kommer att räcka till och att ytterligare kapitaltillskott kan undvikas. Långsiktigt är Renewcell fortfarande ett mycket intressant case. Kundintresset för bolagets unika produkt Circulose, baserad på 100 procents återvunnen fiber är exceptionellt stort och att det är bolagets produktionskapacitet som sätter gränsen och inte efterfrågan.

Annons

Kepler uppdaterar sina prognoser efter en blandad rapport från Meko. Utsikterna är något optimistiska, givet att efterfrågan tenderar att vara motståndskraftig under recessioner. Försäljningen kom in 4 procent starkare än väntat och den organiska tillväxten uppgick till 5 procent. Ebit exklusive engångsposter uppgick till 170 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2021, men hamnade i linje med Keplers prognos. Verksamheten i Polen/Baltikum överraskade på uppsidan och balanserade en svagare utveckling i Danmark och Sverige/Norge. Mekos ledande position i Norden och ett upphandlingsavtal med huvudägaren LKQ gör att Mekonomen kan erbjuda konkurrenskraftiga priser. Kepler förväntar sig att efterfrågan på biltjänster kommer att vara motståndskraftig i den ekonomiska motvinden och samtidigt åldrande bilparker. Analyshuset upprepar köprekommendationen och höjer riktkursen till 140 kronor (135).

Källa: SHB och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Kraftig uppgång i Stillfront efter rapport
15.02.2023

Kraftig uppgång i Stillfront efter rapport

Efter en trevande inledning vände Stockholmsbörsen upp.

OMXS30-index avancerade 1 procent medan OMXSPI lyfte 0,7 procent. Di skriver att hundratals svenska åkerier är bland de tusentals företag som står bakom flera gruppstämningar i Tyskland med krav på över 20 miljarder kronor på Volvo och övriga i lastbilskartellen. Den första stämningen avvisades utan prövning i första instans men har överklagats – nu fortsätter den juridiska striden. Volvo B öppnade lägre men stängde plus 1,4 procent till 208,30 kronor.

Mångmiljardären Xavier Niel ökar ägandet i Millicom varpå innehavet nu uppgår till närmare 20 procent. Fransmannen är därmed klart största ägare i teleoperatören som förra månaden bekräftade buddiskussioner. Aktien rekylerade ned 3,7 procent till 202,30 kronor. Värmeteknikbolaget Nibe presenterade en stark rapport för det fjärde kvartalet, med en omsättning och ett rörelseresultat som var 6 respektive 15 procent högre än konsensusprognosen. Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 0,65 kronor per aktie (0,50). Marknaden ställde upp aktien 7,4 procent.

Stillfront redovisade ett ebit-resultat på 485 miljoner kronor, under marknadens snittprognos på 498 miljoner kronor. Den organiska nettoomsättningen minskade i kvartalet med 0,7 procent. Bolaget sätter också nya finansiella mål om bl.a. en årlig organisk intäktstillväxt över den adresserade marknadens, med tillägg av strategiska och värdeskapande förvärv. Den adresserade marknaden definieras som den globala mobilspelsmarknaden exklusive Kina. Aktien handlades upp 13,7 procent till 19,98 kronor.

Gamingbolaget Paradox lanserade idag en uppgraderad version av sitt populära spel Cities: Skylines. Det rekommenderade försäljningspriset är 39,99 euro eller motsvarande. Aktien stärktes 2,1 procent till 200 kronor. Embracer steg 7,5 procent inför morgondagens delårsrapport. Meko rapporterade en organisk tillväxt på 5 procent i fjärde kvartalet, vilket givet en hög inflation enligt SEB inte är alltför imponerande. Däremot var det lite bättre än konsensus. Rörelseresultatet blev 146 miljoner inklusive en kostnad på 22 miljoner för att stänga en olönsam verksamhet. Det är 2 miljoner över konsensusprognosen. Aktien stärktes 2,5 procent.

Annons

Fastighetsbolagen hade en svag utveckling på onsdagen. SBB såldes ned 2,7 procent och Castellum tappade 1,2 procent. Pareto har inför Surgical Science rapport den 22 februari marginellt höjt försäljningsestimaten på grund av valutamedvindar. Det framgår av en analys där köprekommendationen upprepas medan riktkursen kapas till 290 kronor (305). Samma dag som rapporten släpps kommer Surgical Science att hålla en kapitalmarknadsdag. Aktien försvagades 2,7 procent till 149,90 kronor. Acasts VD säger till Di att podcastbolaget vidhåller sitt mål att uppnå lönsamhet på ebitda-nivå 2024 trots makroekonomiska motvindar. I fjärde kvartalet minskade ebitda-resultatet till -42,4 miljoner kronor (-28,1). Aktien rusade 13,2 procent.

SEB skriver att Biotage levererade en överraskande svag rapport för fjärde kvartalet med en omsättning 10 procent under förväntan med en organisk minskning på 1 procent och ett rörelseresultat 26 procent under bankens prognos. Biotage lyfter fram mycket svag försäljning i Kina som en delförklaring till den obefintliga tillväxten i kvartalet. Aktien klättrade 10,7 procent till 177,20 kronor. Per Lundblad, chef för affärsområdet Electrification på Addtech, har sålt 6 000 aktier för närmare 1,2 miljoner kronor. Efter avyttringen äger Per Lundblad 37 400 aktier i Addtech. Aktien steg 1,7 procent. Medicinteknikbolaget C-Rad har fått en order på Catalyst+HD och Sentinel 4DCT från Nordstrahl, en strålbehandlingsklinik i Nürnberg, Tyskland. Ordern inkluderar flera system, tillsammans med ett flerårigt serviceavtal. Ordern har ett värde på 8,3 miljoner kronor. Aktien ökade med marginella 0,1 procent till 36,55 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Veckans affärscase - Meko
01.02.2023

Veckans affärscase - Meko

I hela tre månader har nu Meko konsoliderat omkring långa trendindikatorn. Aktien bottnade som bekant i september och därefter strömmade köpare snabbt in. Nu ser det dock ut som att man parkerat aktien omkring 114 kronor.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
03.01.2023
Market Buzz – MEKO och Gränges

Market Buzz – MEKO och Gränges

Kepler uppdaterar sina prognoser inför MEKO:s rapport den 15 februari.

Analyshuset förväntar sig att bolaget kommer att avsluta året relativt bra, även om efterfrågan i Norge och Danmark förväntas vara fortsatt svag. Efterfrågan i Sverige bör vara något bättre än i Norge. Kepler räknar med att den polska verksamheten avslutar året bra, i linje med tredje kvartalet, medan den finska verksamheten med Koivunen kommer att påverkas av integrationsprocessen med MEKO:s tidigare finska verksamhet. Kepler bedömer att rörelseresultatet kommer att minska något från 173 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2021 till 170 miljoner kronor, främst drivet av en svagare utveckling i Norge och Danmark. MEKO:s ledande ställning i Norden och ett upphandlingsavtal med huvudägaren LKQ gör att Mekonomen kan erbjuda konkurrenskraftiga priser. Kepler förväntar sig att efterfrågan på biltjänster kommer att vara motståndskraftig i den ekonomiska motvinden och åldrande bilpark. Köprekommendationen upprepas och riktkursen justeras ned till 135 kronor (140).

Annons

SHB har en försiktig syn på Gränges aktie inför bolagets rapport den 26 januari. Bolaget mötte svagare industriefterfrågan under det tredje kvartalet och banken förväntar sig att denna trend har fortsatt under det fjärde kvartalet. Dessutom räknar SHB med att inköpschefsindex kommer att fortsätta nedåt och tror att IHS kommer att behöva sänka sin helårsprognos för fordonsproduktionen, i synnerhet för Europa. För det fjärde kvartalet 2022 är bankens resultatprognos 9 procent lägre än konsensusprognosen. SHB upprepar rekommendationen Sälj på tre månaders sikt då man bedömer att förhållandet mellan potentiell avkastning och risk är oförmånligt i det korta perspektivet. Samtidigt är SHB:s långsiktiga positiva syn på aktien Outperform intakt, då medvinden inom HVAC (luftkonditionering/ventilation) sannolikt inte kommer att mattas, samtidigt som utsikterna för värmeväxlare till fordon är goda, vilket borde bidra till en högre tillväxt än för fordonsproduktionen under 2023.

Källa: Kepler och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Veckans affärscase - Meko
23.12.2022

Veckans affärscase - Meko

Likt många andra aktier bottnade Meko i slutet av september, därefter är det köparna som hållit övertaget i aktien. Redan under inledningen av oktober vände korta trenden uppåt, därefter vände medellånga trenden ungefär i mitten av månaden. Nu försöker köparna också vända den långa trenden.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Meko – Flyttar fram positionerna
16.12.2022

Meko – Flyttar fram positionerna

Bilservicekedjan Meko har inte haft någon vidare bra kursutveckling sedan den åter blev ett inslag bland våra Top Picks i oktober ifjol.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Storblankare har täckt sig i SBB
02.11.2022

Storblankare har täckt sig i SBB

Marknaden var avvaktande på onsdagen inför kvällens räntebesked från den amerikanska centralbanken

OMXS30-index handlades upp 0,3 procent medan det bredare OMXSPI steg 0,1 procent. Sinch redovisade en högre organisk tillväxt för både nettoomsättningen och bruttovinsten än under det andra kvartalet i fjol. Aktien rusade 38 procent. Läs mer om rapporten i separat notis längre ned i dagens utskick. Atlas Copco ska bygga en ny anläggning för tillverkning av torra vakuumpar i New York. Investeringen beräknas uppgå till över 3 miljarder kronor. Aktien avancerade 0,4 procent.

Pareto sänker rekommendationen för fastighetsbolaget SBB till Behåll (Köp). Samtidigt justeras riktkursen ned till 20 kronor (28). Pareto ser en risk för ett potentiellt behov av att hålla inne utdelningen för att skapa ett visst rörelseutrymme för att försvara sina kreditvärden. Kintbury Capital fortsatte under gårdagen att täcka sin korta position i fastighetsbolaget SBB och är inte längre en publik storblankare. Aktien noterades på minus större delen av dagen men stärktes under eftermiddagen. B-aktien stängde 3,3 procent högre till 17,91 kronor. Embracer lägger ner spelstudion Onoma i kanadensiska Montreal. Enligt uppgifter till Bloomberg News har personalen fått besked om att studion nu läggs ner och att de kommer flytta över till en systerstudio, Eidos Montreal. Åtgärden påverkar cirka 200 anställda. Aktien steg 0,5 procent till 55,04 kronor.

Annons

Bilservicekedjan Meko rapporterade en ökad omsättning men minskat rörelseresultat för det tredje kvartalet. Trots turbulenta, med stigande inflation och höjda räntor, ökar bolaget tillväxten och tar viktiga steg för att stärka sin affär. Ser man till regioner upplever Meko en stark marknad och tillväxt i Polen och Baltikum men i Norge och Danmark är det mer avvaktande. De två första regionerna ökade intäkterna organiskt med 11 procent under kvartalet. Aktien avancerade 1,8 procent till 107,80 kronor. Kepler spår att 2023 blir bottenåret för JM. Det skriver banken i en analys där rekommendationen sänks till Behåll (Köp) och riktkursen sätts till 180 kronor (188). Aktien stärktes 1,4 procent och slutkursen skrevs till 172,20 kronor.

Kabe handlades upp 2 procent. Nettoomsättningen ökade till 970 miljoner kronor (807). Samtidigt förbättrades rörelseresultatet till 70 miljoner kronor (57). Kabe skriver i rapporten att det är svårt att förutsäga i vilken utsträckning den mer utmanande makroekonomiska situationen, med hög inflation och geopolitisk osäkerhet, påverkar marknaden på kort sikt. En sämre dag hade batteriladdarbolaget CTEK vars aktie rasade 18 procent. CTEK redovisade en negativ organisk tillväxt under det senaste kvartalet. Skuldsättningsgraden ligger över bolagets finansiella mål vilket resulterat i att CTEK ser över kostnaderna. Företaget bedömer att det fjärde kvartalets nettoomsättning kommer att vara i linje med årets tredje kvartal med något lägre marginaler givet en förändrad produktmix.

Stäng×
Omvänd vinstvarning från Betsson
06.10.2022

Omvänd vinstvarning från Betsson

Stockholmsbörsen öppnade högre men tappade sedan momentum.

Vid stängning noterades OMXS30-index oförändrat medan det bredare OMXSPI lyfte 0,4 procent. Molntjänstbolaget Sinch tillhörde de starkaste aktierna bland Large Cap med ett kurslyft om 4,6 procent. Aktien steg för femte dagen i rad. Även Getinge och SBB utvecklades relativt starkt med uppgångar om 0,6 respektive 0,7 procent. Den pressade fastighetssektorn återhämtade sig på torsdagen. Wallenstam steg 3,6 procent och Erik Selins Balder stärktes 4,1 procent. Till och med årsskiftet ska AB Volvo leverera 20 helelektriska tunga lastbilar till Amazon. Lastbilarna är Amazons första steg i att elektrifiera den tyska fordonsflottan och ska användas i regional trafik. Volvo B ökade 0,4 procent.

Nordea skriver i sitt morgonbrev att om Mekos huvudägare, LKQ Corporation, skulle vara intresserad av att köpa ut bilservicebolaget från börsen råder det nu troligen ett bra tillfälle att göra det eftersom aktiens utveckling har varit svag samt värderingen är låg. Aktien ökade 0,1 procent till 97,20 kronor. Munters minskade 3,5 procent till 78,10 kronor. ABG Sundal Collier sänker rekommendationen till Sälj (Behåll) med riktkurs 70 kronor (60). Betsson kom med en omvänd vinstvarning vilket fick aktien att rusa 9,6 procent. Bettingbolaget går mot sitt starkaste kvartal någonsin och höjer prognosen för intäkterna till omkring 200 miljoner euro.

Teknikhandelsbolaget Lagercrantz såldes ned 15 procent till 85,45 kronor efter en rekommendations- och en riktkurssänkning. SHB kapar sin långsiktiga rekommendation (3 år) till Market perform (Outperform). Samtidigt har Carnegie sänkt riktkursen för aktien till 89 kronor (100). New Wave höll kapitalmarknadsdag. Där framkom bl.a. att New Wave siktar på att varumärket Craft ska nå en omsättning på 4 miljarder euro år 2027. I dagsläget har Craft en årsomsättning på cirka 2 miljarder euro. En av Crafts senaste satsningar, skor för träning och löpning har fallit mycket väl ut. Aktien stängde 1,5 procent lägre.

Annons

Industrikonglomeratet Lifco föll 3,5 procent till 157,95 kronor. Kepler Cheuvreux sänker i en analys sina riktkursen till 181 kronor (193). Rekommendationen Behåll upprepas. Kambi har träffat ett avtal med Penn Entertainment avseende överföring av online-sportboken till Penns egna plattform. Överföringen av sportboken planeras ske det tredje kvartalet 2023 och med en överföring av den så kallade "retail"-sportboken väntas ske under 2024. Kambi får en engångsbetalning på 12,5 miljoner dollar för ett tidigt avslut av samarbetet samt 15 miljoner dollar för överföringstjänster. Kambis aktie avancerade 3,9 procent till 173,50 kronor.

Medicinteknikbolaget Bico lyfte 10,3 procent efter ett insynsköp på onsdagskvällen. Bengt Sjöholm, som sitter som styrelseledamot i Bico, har köpt 50 000 aktier i bolaget för knappt 1,6 miljoner kronor. Investmentbolaget Linc steg ytterligare 6,5 procent efter att tidigare i veckan fått en köprekommendation i AFV. Medicover ökade 6,3 procent efter beskedet om den fortsatta expansionen av dentalverksamheten i Tyskland. Bolaget har köpt 80 procent av den tyska tandläkarkoncernen DDent. SHB sänker sin kortsiktiga rekommendation på Dometic till Sälj (Köp). Aktien försvagades 3 procent till 54,70 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Tungt rapportfall i Mekonomen
24.08.2022

Tungt rapportfall i Mekonomen

Stockholmsbörsen öppnade ned på onsdagen, men återhämtade sig sedan.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början