Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Lyckad strategi kan ge uppsida för aktieägarna
14.01.2021

Lyckad strategi kan ge uppsida för aktieägarna

När MTG och NENT delades upp i två separata bolag våren 2019 var det många som lockades framförallt av esports-delen inom kvarvarande MTG.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
10.04.2019

MTG – Mycket att gilla

Efter 31 år som gemensamt bolag, handlas MTG och NENT Group som två separata bolag sedan några veckor tillbaka. Det ”nya” MTG har nu blivit ett strategiskt holdingbolag, aktivt inom esport och gaming, och har därmed fullföljt sin transformation till en global digital underhållare.

MTG B | Large Cap | 114,25 kr 

Bolaget består främst av en portfölj med digitala verksamheter, aktieinnehav i flera andra underhållningsbolag, samt en egen riskkapitalfond. I dagsläget är drygt 60% av nettoomsättningen relaterad till gaming, där man är majoritetsägare i tyska InnoGames (51%). Fokus ligger på free-to-play-segmentet, vilket innebär att spelen är gratis att ladda ner, och erbjuder sedan ytterligare funktioner mot betalning inom spelen. Det andra gaming innehavet, Kongregate, är en plattformsoberoende utgivare för oberoende spelutvecklare av mobil- och PC-spel.

Videospelmarknaden bedöms vara värd över 100 miljarder usd, vilket är mer än film- och musikbranschen tillsammans, och förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 10% fram till och med 2021. Snabbast växer subsegmentet mobile-gaming, där den förväntade tillväxten uppgår till 17% per år. Under 2018 lanserade InnoGames sitt första ”mobile-only” spel och har nu en portfölj med sju strategi- och simuleringsspel med fler än 200 miljoner registrerade användare.

Inom esport är MTG en av världens ledande aktörer, genom varumärken ESL och DreamHack, som driver nationella och internationella turneringar samt amatörligor, cuper och festivaler. Esport, eller tävlingar i onlinespel, har blivit en etablerad sport med en stor internationell publik. Så pass att den nu är på väg att bli den primära underhållningsformen för millennials runt om i världen. Större evenemang lockar tiotals miljoner tittare online.

Den globala esportmarknaden var värd 655 Musd under 2017 och förväntas öka med en CAGR på 26% fram till 2021. De huvudsakliga drivkrafterna bakom tillväxten är det ökande värdet för medierättigheter för att sända de fysiska och online-baserade turneringarna, samt den ökande volymen och värdet av sponsoravtal. MTG har redan idag samarbeten med bolag som Mercedes-Benz, McDonalds och Intel.

MTGs innehav utanför esports och gaming, inkluderar tex online-publicisten av videoinnehåll Zoomin.TV, som genererar cirka 3,2 miljarder visningar varje månad. Genom en egen riskkapitalfond på 30 Musd har bolaget dessutom gjort tidiga investeringar i hittills 11 bolag inom gaming, esport och virtual reality. Ambitionen är att fortsätta göra minoritetsinvesteringar i mellan 5 och 10 innovativa bolag årligen.

Köpen ska bland annat finansieras med avyttringen av det bulgariska medieunderhållningsföretaget Nova, som nyligen slutfördes. Affären stärker balansräkningen ytterligare med 1,9 miljarder kr, utöver den befintliga nettokassan på cirka 400 Mkr. Investeringar i spelutveckling med mera kostar emellertid en del pengar, och bolagets fokus riktas klart och tydligt på tillväxt snarare än lönsamhet.

Ifjol ökade försäljningen inom MTGx, som segmentet hette inom det gamla MTG, med organiska 6%, jämfört med året innan, till 4 miljarder kr. Tillväxten inom esport och gaming, motverkades något av en lägre försäljning inom Zoomin.TV, vilket berodde på en omstrukturering av denna verksamhet. De viktigaste tillgångarna ESL, DreamHack och InnoGames visade däremot bra tillväxt.

Rörelseresultatet var för första gången positivt på helårsbasis, om än på en fortfarande blygsam nivå på 10 Mkr. Jämfört med rörelseförlusten om 170 Mkr året innan var det dock en tydlig förbättring. För 2019 är ambitionen att öka omsättningen organiskt med omkring 15%, och att nå en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA) på en liknande nivå som fjolårets 6%. På lite längre sikt vill man komma upp till 10 – 15%, med bibehållen omsättningstillväxt.

Esports-tittandet ökar stadigt, och parallellt med det även monetariseringen av tittarbasen. Med en uppskattad marknadsandel på cirka 20% är MTG välpositionerat för att dra nytta av trenden. Bolagets starka ställning visades i början av året, när Epic Games valde ESL för att anordna sin första internationella turnering för dundersuccétiteln Fortnite. Det är just denna starka ställning som gör MTG till ett potentiellt uppköpsobjekt, i en bransch där många stora spelaktörer och techbolag vill positionera sig. För några år sedan köpte till exempel Amazon, streamingtjänsten Twitch för nästan 1 miljard usd.

Analytikerna som följer MTG har lagt sina estimat i linje med bolagets guidning, enligt en sammanställning av Thomson Reuters. För 2019 innebär det en förväntad omsättning på 4,6 miljarder kr och en förlust per aktie på 2,69 kr. År 2021 räknar experterna för första gången med en vinst på sista raden, närmare bestämt 1,81 kr per aktie.  Nuvarande börsvärde justerat med nettokassan motsvarar således 1,2x årets förväntade omsättning. För det får man en marknadsledare inom en snabbväxande bransch, med lönsamhet inom räckhåll om några år. Det i sig är redan intressant, och om vi även tar hänsyn till uppköpsfantasin, så känns aktien ganska attraktiv att äga. Med riktkurs på 135 kr blir därför rekommendationen Köp.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Annons
05.12.2018

MTG – Intressant uppdelning

I samband med vår senaste uppdatering av mediebolaget MTG (slutet av april, Newsletter 1612) upprepade vi rekommendationen Avvakta/Behåll. Sedan dess har aktien kommit ned cirka 10%.

MTG B | Large Cap | 304 kr

När den planerade försäljningen av MTG:s traditionella TV-verksamhet, NENT, till danska TDC inte gick igenom i början av året beslöt bolaget att man skulle dela upp verksamheten i två separata börsbolag. Det ska ske genom utdelning av aktier i Nordic Entertainment Group (NENT) med tillhörande notering på Stockholmsbörsen.

MTG har investerat tungt i spelstudios, e-Sport och digitala videoaktörer de senaste åren. E-sportverksamheten är numera en miljardaffär på årsbasis. Det är också den delen som idag benämns MTGx som blir kvar i MTG. Det avknoppade bolaget blir aktivt inom tv, digital kommunikation och innehållsproduktion. En uppdelning väntas inte bara synliggöra värden utan det blir även lättare för placerare att förstå vad de investerar i för verksamhet. MTG bedömer att det kommer att ske en börsnotering av NENT i mars nästa år

Vissa placerare attraheras av den snabba tillväxten för MTGx inom dataspel och dataspelsevenemang. Andra uppskattar mer de fina vinsterna och starka kassaflöden som genereras av NENT (traditionell reklam- och betal-TV). På Stockpicker tror vi att det i ett senare skede kan bli någon form av affär vad det gäller den traditionella tv-delen, vilket en uppdelning kan underlätta.

MTG:s rapport för Q3 var sammantaget godkänd. Omsättningen i Q3 visade på en organisk tillväxt om 3,2%, ned från 7% motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet blev 340 Mkr (257) och var således klart bättre än förväntade 264 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 7,3% (6,0).

Affärsområdet Nordic Entertainment fortsätter att leverera lönsam tillväxt samtidigt som lönsamheten hos MTGx förbättrades kraftigt med god tillväxt på e-sportsidan samt gaming. Detta var det femte kvartalet i rad med ett positivt EBITDA-resultat för MTGx.

InnoGames levererade ett exceptionellt kvartal drivet av ett antal speluppdateringar samt framgångsrika marknadsföringskampanjer. På minussidan fanns dock guidningen för att e-sportenheten kommer att redovisa negativ tillväxt i Q4. Ledningen ger inte någon detaljerad prognos men förväntar sig en tilltagande tillväxt under nästa år.

Många placerare oroas över framtidsutsikterna för traditionell TV i takt med en snabb förändring av konsumentbeteendet. Ser man på reklamförsäljningen går nedgången inte alls lika snabbt som många har befarat och TV-annonsmarknaden har tvärtom visat på en överraskande styrka. Ledningen för NENT ser nästa år en vinsttillväxt på 5-15%, vilket är klart högre än marknadens snittprognoser om en nolltillväxt. Viafree som är MTG:s streamingtjänst för reklamfinansierat innehåll har nu över en miljon registrerade användare.

Nuvarande verksamhet (innan uppdelning) handlas till EV/EBIT på runt 13, vilket inte är allt för utmanande. I spåren av den på det hela taget hyfsade Q3-rapporten höjer vi nu riktkursen för aktien till 340 kr (330). Potentialen är dock inte tillräcklig för att samtidigt höja rekommendationen. Vår neutrala hållning till aktien kvarstår därför allt jämt. Vi ser dock med stort intresse fram emot den kommande uppdelningen av koncernen nästa år.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början