Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
13.01.2023
Small Cap – Minesto erhåller order i Asien

Small Cap – Minesto erhåller order i Asien

Minesto, utvecklare av havsenergi, har tagit en första historisk försäljningsorder av ...

... tjänster för utveckling av en tidvattensite för Dragon Class kraftverk till en stor aktör inom offshore-energi i Asien. Arbetet genomförs under första kvartalet 2023 och har ett initialt ordervärde om 35 000 euro. Minesto har utvecklat ett strukturerat arbetssätt för identifiering och utvärdering av tidvattensiter baserat på praktisk erfarenhet från siter i Wales, Storbritannien, och Färöarna. Aktien stängde fredagen 3,7 procent högre.

Maven Wireless Sweden har mottagit order från Telenor Norge baserat på ett nytt förlängt ramavtal med justerade priser giltigt från första januari 2023 till ett värde av cirka 7,3 miljoner kronor. Ordern inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för mobiltelefontäckning vilka redan används på den norska marknaden. Priserna är justerade för att kompensera för den senaste tidens kostnadsökningar i bolagets produktionsled. Aktien sjönk 0,6 procent till 14,48 kronor.

Transfer Groups dotterbolag Sensec AB har i samarbete med Transfer Security AB mottagit en order genom ett ramavtal på ett omfattande fordonsramningsskydd från ett rikstäckande public service-bolag. Ordervärdet uppgår till 3,5 miljoner kronor och leveransen kommer att ske under 2023 i samband med en ombyggnation som genomförs. Skyddet, som består av flera olika delar, är en omfattande installation där flera produkter tillsammans bildar en helhet som kommer att ge kunden ett gott skydd. Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Aktien avancerade 6,2 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Svag avslutning på börsdagen
22.12.2022

Svag avslutning på börsdagen

Det var små rörelser på Stockholmsbörsen större delen av torsdagen, men under eftermiddagen blev sentimentet svagare.

OMXS30-index minskade 1,1 procent och OMXSPI backade 1,2 procent. Enligt en uppdatering tror Swedbank att Riksbanken höjer styrräntan med 50 punkter vid sitt nästa möte i februari, vilket i så fall skulle vara mer än vad man tidigare signalerat för. Stålbolaget SSAB tappade 5,1 procent efter att Danske Bank sänkt sin rekommendation för aktien till sälj. Försvarsbolaget Saab tar en order från Finland avseende robotar från luftvärnssystemet RBS 70. Ordervärdet är cirka 800 miljoner kronor. Leveranser ska ske mellan 2023-2026. Aktien stärktes 0,7 procent till 412,40 kronor. Alleima har mottagit ytterligare två större ordrar för högförädlade rör, umbilicalrör, till kundsegmentet olja och gas till ett totalt värde om cirka 515 miljoner kronor. Aktien minskade 0,6 procent till 37,48 kronor.

Gamingbolaget Embracer gjorde dag premiär på Stockholmsbörsen efter flytten från First North. I samband med bytet förväntas fonder komma att köpa aktien. Aktien klättrade 0,5 procent. SEB kapar rekommendation för Hexpol till Behåll (Köp), vilket sänkte aktien 3,2 procent. SAS nettoresultat under november uppgick till -504 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande med anledning av att SAS ger månatliga finansiella rapporter till amerikansk domstol. Aktien försvagades 3,5 procent. ABC mäklade inbördes en post om 293 217 aktier i Storytel till kursen 45,98 kronor. Posten är värd 13,5 miljoner kronor och motsvarar 0,38 procent av kapitalet. Aktien minskade 4,7 procent till 44,60 kronor.

Annons

SBB säljer in drygt 38,5 miljoner Heba-aktier i ett nybildat bolag där fastighetsbolaget Industricentralen betalar 680 miljoner kronor för 49 procent av aktierna. B-aktien handlades upp 3,4 procent till 18,76 kronor. Fastighetsbolaget Logistea har ingått avtal om en strategisk transaktion med Nordika Fastigheter som inkluderar en kvittningsemission till Nordika på 234,8 miljoner kronor. Nordika kommer efter emissionen att äga 13,2 procent av kapitalet och rösterna i Logistea och blir därmed bolagets tredje största ägare. Logistea B avancerade 8,4 procent till 11,75 kronor. I sektorn har Corem i två separata affärer tecknat avtal om att sälja tre fastigheter i Norrköping och Partille till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 116 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde. B-aktien ökade 0,1 procent till 8,43 kronor. Forskare har kopplat ett tredje dödsfall till forskningsbolaget Bioarctics preparat lecanemab vid behandling av Alzheimers sjukdom, enligt tidskriften Science. Aktien såldes ned 8,7 procent.

Transfer Groups dotterbolag Commuter Security Group erhåller två tilldelningsbeslut från Trafikverket. Besluten rör bevakningstjänster till myndighetens plattformar, förbindelser samt tillhörande objekt på Stockholms Centralstation samt Örebro Centralstation. Ordervärdet uppgår till sammanlagt 26 miljoner kronor. Aktien steg 2,9 procent till 0,249 kronor. Maven Wireless har mottagit en order via Tomek, inom befintligt ramavtal med österrikiska Trafikverket ÖBB, till ett värde av 653 000 euro, motsvarande 7,2 miljoner kronor. Aktien lyfte 1,1 procent. Klimator ingår ett fyraårigt avtal med norska Mesta, entreprenör inom anläggning och underhåll av vägar, kring högupplösta väglagsprognoser. Ordern är initialt värd 5 miljoner kronor. Aktien klättrade 1,5 procent till 2,01 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
05.12.2022
Small Cap – Bonnier News Group lägger bud på Readly

Small Cap – Bonnier News Group lägger bud på Readly

Bonnier News Group lämnar genom dotterbolaget Tidnings AB Marieberg ett rekommenderat kontanterbjudande om 12 kronor per aktie till aktieägarna i Readly.

Det totala värdet på budet ligger på cirka 455 miljoner kronor. Budet innebär en premie på 59,3 procent jämfört med fredagens stängningskurs. När Readly börsnoterades i mitten av september 2020 var teckningskursen 59 kronor. Readlys oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet. Rekommendationen stöds av ett värderingsutlåtande. Varken Bonnier News eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter innehar några aktier eller andra finansiella instrument i Readly som ger en finansiell exponering mot Readlys aktie i dagsläget. Budet är villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Bonnier News blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier. Readlys aktie rusade 56,6 procent till 11,80 kronor.

Maven Wireless Sweden har mottagit order via Rhomberg inom befintligt ramavtal med schweiziska Trafikverket SBB till ett värde av cirka 64 miljoner kronor. Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av de schweiziska mobiloperatörerna. Den innehåller även stöd för den nya generationens tågstandard för radiokommunikation FRMCS. Aktien avancerade 10,6 procent till 15,90 kronor.

Sivers Semiconductors tillhörde måndagens kursvinnare med en uppgång om nästan 25 procent. Bolaget har tecknat ett strategiskt utvecklingsavtal med europeiskt satellitkommunikationsbolag om 16,4 miljoner dollar. Sivers uppskattar att upp till 75 procent av avtalet kommer att intäktsföras från och med fjärde kvartalet 2022 till och med slutet av 2023. Avtalet omfattar utveckling av flera integrerade kretsar som utgör kärnan i kundens nästa generation av markbaserade terminaler där Sivers räknar med att antalet kretsar från Sivers kommer att öka mellan den nuvarande generationen - för vilken volymer kommer att börja levereras första kvartalet 2023 – och nästa generation terminaler till denna kund.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Maven Wireless – Säkrar trådlös inomhustäckning
17.08.2021

Maven Wireless – Säkrar trådlös inomhustäckning

Utbyggnaden av 5G är i full gång och förhoppningarna är stora.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1886 (15 augusti 2021)

MAVEN | First North | 13,3 kr | KÖP

Den femte generationens mobilnät ska lösa frågor som bredband till glesbygd, telemedicin i avlägsna delar med uppkopplade patienter, självstyrande bilar som minskar antalet olyckor, samt smartare belysningssystem mm. Det ska åstadkommas tack vare nedladdningshastigheter på upp till 1 Gbit/s initialt, vilket skulle vara minst tio gånger snabbare än de snabbaste mobilnät som finns idag.

5G har, emellertid, en svag penetrationsförmåga, vilket kan bli en utmaning eftersom cirka 80% av mobildataanvändningen för både existerande 4G-teknologier och 5G förväntas ske inomhus. Detta innebär att det kommer krävas nya signalförstärkande lösningar som stödjer flera operatörer samtidigt och multifrekvensband.

Det är också just här som Maven Wireless in i bilden, ett teknikföretag som grundades 2016 med fokus på att utveckla och sälja system för inomhus- och tunneltäckning för såväl publika mobilsystem som kritisk kommunikation, exempelvis blåljusradio för polis och brandkår. Sedan början av juni är bolagets aktie noterad på First North, ett steg som togs för att säkra finansiering för en fortsatt expansion av verksamheten.

Maven erbjuder ett heltäckande DAS-system med inomhus- och tunneltäckning för alla operatörer samtidigt och som är anpassat för 5G, genom egenutvecklad och patenterad mjukvara. DAS står för ”distribuerat antennsystem” och är en uppsättning av elektroniska komponenter som används för att skapa ett trådlöst nätverk.

Bolagets produkter möjliggör trådlös täckning på platser där en stor mängd människor samlas samtidigt och där radiofrekvenssignalerna från basstationerna inte når fram. Användningsområdena är publika byggnader såsom hotell, sjukhus, kontorskomplex och gallerior, tunnelbanesystem, konserthus, arenor, flygplatser, tåg samt bil-, tåg- och servicetunnlar.

Bland kunderna finns välkända namn såsom Telenor och Trafikverket, och nyligen tecknades även ett avtal med Öresundsbron gällande tunneltäckning för nationella system för nödkommunikation i Sverige och Danmark. Utöver det har en av bolagets samarbetspartners vunnit en upphandling som innebär att Maven ska leverera produkter för tunnelbygge i Österrike under en period om minst fem år till landets motsvarighet till svenska Trafikverket, ÖBB.

Ledningen bedömer att bolaget för närvarande är ensamt globalt om att erbjuda heltäckande DAS-system med inomhus- och tunneltäckning för alla operatörer samtidigt som dessutom är anpassat för 5G. I samtliga upphandlingar man har deltagit i har man erhållit högst betyg avseende tekniken, till följd av att bolagets produkter är helt digitala medan konkurrenternas fortfarande baseras på analog teknik eller är endast delvis digitaliserade.

För att stärka marknadspositionen vill man nu expandera verksamheten till Nord- och Sydamerika, som enligt ledningen står för cirka 44% av bolagets adresserbara marknad. Framför allt därför genomfördes i samband med noteringen en kraftigt övertecknad nyemission som tillförde runt 50 Mkr efter kostnader. Redan under förra året påbörjades strukturerade marknads- och försäljningsinsatser och man etablerade säljkontor i Storbritannien, Tyskland, Indien och Förenade Arabemiraten.

Trots vissa negativa effekter från Covid-19-pandemin upplever Maven en kraftigt ökad efterfrågan och orderboken växer kontinuerligt sedan årsskiftet. Under perioden januari – juni ökade orderingången med 154%, jämfört med samma period ifjol, till 36,7 Mkr. Det speglar samtidigt ett stadigt inflöde av nya kunder, tex lyckades man fått en strategisk testorder för Indiska järnvägen, sålt ett nytt system för räddningstjänsten i UAE och fått en order för inomhustäckning i Singapore.

Att första halvårets nettoomsättning minskade med 43% till 24,4 Mkr är en konsekvens av ett mycket starkt momentum i fjol, innan pandemin slog till. Positivt är att rörelseresultatet hamnade på cirka 5,7 Mkr, om man justerar för de 9 Mkr i kostnader relaterade till noteringen. Detta trots att man befinner sig i en expansiv fas vad gäller organisationen.

Det saknas i alla fall inte tillförsikt i ledningsgruppen om man tittar på målsättningen att öka omsättningen med cirka 80% i snitt under de kommande fem åren. Det skulle leda till en omsättning på mer än 1 miljard kr år 2025, vilket i sin tur skulle motsvara en marknadsandel på runt 4%. På pappret framstår målen som aggressiva men ändå ej orealistiska, givet 5Gs framfart och bolagets intressanta kunderbjudande.

Som relativt ungt företag har man dock fortfarande mycket att bevisa, även om den senaste tidens orderingång bådar gott. Omkring 100 Mkr i nettoomsättning borde vara inom räckhåll i år och om man lyckas leverera enligt plan, lär motsvarande siffra för 2022 landa runt 180 Mkr. Dagens börsvärde på 675 Mkr är då inte alltför utmanande, framför allt om man dessutom börjar visa svarta siffror på sista raden nästa år. Ett intressant tillskott i börssammanhang där dock risken i aktien förefaller vara hög i det läget bolaget befinner sig idag. Det är också i ljuset av det senare nämnda som köprådet blir av spekulativ karaktär.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början