Upprekyl i Fingerprint Cards
26.10.2021

Upprekyl i Fingerprint Cards

Stockholmsbörsen handlades på plussidan efter en mängd delårsrapporter.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Teckna i snabbväxande SaaS-bolaget MedHelp
28.09.2021

Teckna i snabbväxande SaaS-bolaget MedHelp

Snabbväxaren Medhelp Care AB – som erbjuder en plattform för digital företagshälsa med sjukvårdsrådgivning – är på väg att lista bolagets aktie på Nasdaq First North. I samband med det gör bolaget en spridningsemission, som vid full teckning tillför Medhelp cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Inför emissionen finns teckningsåtaganden som uppgår till 80 procent.

MedHelp-koncernen grundades 1999 med idén att bli en pionjär inom e-hälsa. Visionen var då att erbjuda moderna lösningar för att avlasta vården, göra den mer tillgänglig och bidra till friskare människor.

Teckna med BankID

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via anmälningssedel

Prospekt

– Sedan dess har affärsidén utvecklats till att erbjuda mjukvara som tjänst, från engelskans software-as-a-service (SaaS). Den ger överblick och stöd till chefer, fångar upp risker för kostsam frånvaro samt ger organisationer samlad statistik vilket möjliggör faktabaserad analys, mätbar förbättring och ökad lönsamhet.

I dagsläget har MedHelp uppemot 200 000 anställda anslutna till plattformen fördelat på drygt 500 företagskunder. Exempel på såväl direkta som indirekta referenskunder är bland annat Saab, ABB och Epiroc.

Hög tillväxt

”Den övergripande finansiella målsättningen är att på sikt uppnå en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt om 30–40 procent på årsbasis, inbegripet såväl organisk som förvärvad tillväxt”, säger MedHelp i sitt prospekt, som publicerats i samband med kapitalanskaffningen, och konstaterar även att:

”Fördelningen mellan helt fasta och rörliga abonnemang gör att bolagets bruttolönsamhet är relativt okänslig för förändrade volymer av frånvaroanmälningar, vilket visade sig under coronapandemin.”

Återkommande intäkter

– Bolagets molnplattform riktar sig mot företagskunder av alla storlekar och tjänsterna tillhandahålls genom månadsvisa abonnemang – en prenumerationsbaserad betalningsmodell med återkommande intäkter. MedHelp har som vision att vara den ledande plattformen för datadriven företagshälsa.

Återkommande intäkter utgör nära 100 procent av bolagets intäktsströmmar vilket skapar förutsägbarhet och stabilitet i kassaflöden. Den genomsnittlige månatliga abonnemangsintäkten per användare uppgår till cirka 32 SEK men den faktiska prisbilden varierar beroende på storleken av företagskunden och tillvalda kringtjänster.

Merparten av bolagets tjänsteabonnemangen utgörs av fasta abonnemangsintäkter per användare medan en mindre andel av abonnemangen är av rörlig karaktär där den totala intäkten beror på antalet frånvaroanmälningar per användare.


Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Medhelp Care Aktiebolag (publ). Välkommen att teckna via länkar nedan.

Erbjudandet: Avser högst 5 434 782 aktier. Vid full teckning tillförs bolaget en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Teckningskurs: 9,20 SEK. Courtage utgår ej.
Minsta teckningspost: 590 aktier, motsvarande 5 428 SEK.
Teckningsåtaganden: 40 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av erbjudandet.
Teckningsperiod: 27 september 2021 – 11 oktober 2021.
Likviddag: 18 oktober 2021.
Preliminär första handelsdag: 26 oktober 2021 på Nasdaq First North Growth Market.
Lock-up åtaganden: Cirka 94 procent av aktierna i bolaget före genomförandet av erbjudandet är föremål för lock-up under en period om 12 månader från första handelsdag.


Dokument och filer

Teckna med BankID

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via anmälningssedel

Prospekt

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början