Teckna aktier i Meltron
22.10.2021

Teckna aktier i Meltron

Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor och system baserade på över 20 års forskning som har genererat en patentfamilj inom optik, elektronik och linjära drivdon samt tillämpad kunskap inom materialteknik och värmeledning. Ljuset från Bolagets ljuskällor kan optimeras dels med avancerade beräkningsverktyg, dels med hjälp av avancerad optisk diffraktionsteknik som fördelar ljuset över upplysta ytor för en jämnare fördelning och eliminering av “blind spots”.

Meltron fokuserar på ett antal strategiska kundsegment med höga krav avseende belysning i utmanande miljöer; infrastruktur, industri, logistik samt jordbruk.

LED-belysning är dagens mest effektiva belysningsteknik och är en förkortning av "Light Emitting Diode". LED-teknikens design och efektivitet resulterar i kraftig energibesparing och minskat underhåll samt betydligt längre livslängd än alla andra ljuskällor. Bolagets produktportfölj består av ett tiotal belysningslösningar fördelat på de ovan nämnda fyra kundsegmenten.

Utöver ovan nämnda affärsområden har Meltron utvecklat en prototyp av en UVC luminaire. En UVC luminaire är en belysning som är avsedd för att döda bakterier och virus. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 11 okt - 25 okt, 2021

Teckningskurs: 0,09 SEK per aktie

Emissionsvolym: 26 MSEK

Emissionsgarantier: 100%

Handelsplats: NGM


Dokument och filer

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
MELTRON –  Mycket går åt rätt håll
12.10.2021

MELTRON – Mycket går åt rätt håll

Spännande nyheter under de senaste veckorna ger legitimt hopp att det kan snart lossna på allvar för teknikbolaget.

Framförallt avsiktsavtalet (Memorandum of Understanding) med Huawei Technologies kring hållbara städer är ett bra exempel hur den relativt nya partnerskapsstrategin kan hjälpa bolaget att nå ut till nya kunder och på så sätt närma sig ett kommersiellt genombrott.
 
Meltron designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. Dagens patenterade produktfamilj bygger på över 20 års forskning och siktar på att leverera kunderna energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa.

Läs hela analysen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
Annons
29.09.2021
Small Cap - Netmore vinnare efter riktad emission

Small Cap - Netmore vinnare efter riktad emission

Netmore tillhörde onsdagens vinnare efter en kursuppgång om 46,3 procent.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Inbjudan att teckna aktier i Meltron AB
11.10.2020

Inbjudan att teckna aktier i Meltron AB

Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor och system baserade på över 20 års forskning som har genererat en patentfamilj inom optik, elektronik och linjära drivdon samt kunskap inom materialteknik och värmeledning.

Meltron fokuserar främst på fyra strategiska kundsegment som alla ställer höga krav avseende belysning i utmanande miljöer; infrastruktur, industri, logistik samt jordbruk. LED-belysning är dagens mest effektiva belysningsteknik. LED-teknikens design och effektivitet resulterar i kraftig energibesparing och minskat underhåll samtidigt som LED-belysning har en betydligt längre livslängd än alla andra ljuskällor. Meltrons produktportfölj består av ett tiotal belysningslösningar fördelat på de ovan nämnda fyra kundsegmenten.

Meltron genomför just nu en nyemission på cirka 25 miljoner kronor.  


Erbjudandet i sammandrag

EMISSIONSBELOPP: Företrädesemission av 100 069 720 st aktier motsvarande cirka 25,0 SEKm före emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelse rätt att ge ut ytterligare 16 000 000 st aktier motsvarande 4,0 SEKm i en kompletterande riktad emission.

VILLKOR: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för teckning av fem (5) nya aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie.

TECKNINGSKURS: 0,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

TECKNINGSPERIOD: 28 september – 13 oktober 2020.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR): 28 september – 9 oktober 2020.

FÖRETRÄDE: Meltrons befintliga aktieägare kommer att via tilldelade teckningsrätter erhålla rätt att teckna aktier med företräde.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDE: Härutöver erbjuds aktieägare och andra att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier i Meltron.

EMISSIONSGARANTI: Föreliggande nyemission har garantier ingåtts om cirka 23,4 SEKm samt teckningsförbindelser om cirka 1,6 SEKm, tillsammans uppgående till 25,0 SEKm, motsvarande 100 % av emissionen. Sedermera har det även tillkommit ytterligare teckningsförbindelser från Bolagets största ägare om ytterligare cirka 5,5 SEKm, vilket innebär att Megabond Tallin utnyttjar sina rätter fullt ut.


Dokument och filer

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Meltron
06.10.2020

Stockpicker intervjuar - Meltron

Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor och system baserade på över 20 års forskning som har genererat en patentfamilj inom optik, elektronik och linjära drivdon samt kunskap inom materialteknik och värmeledning. Bolaget befinner sig en spännande fas med ett flertal pilotprojekt som löper med globala strategiska samarbetspartners. Bolaget har en särskilt produktställning i kundsegment inom belysning av krävande miljöer såsom i gruvor, på oljeriggar och laboratorier inom både specialkemi och läkemedelsutveckling. Med ett flertal genombrottsordrar nyligen ämnar Meltron nu att stärka sin finansiella ställning för kommande tillväxt genom att konvertera initiala ordrar till bredare ramavtal.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är ordförande i Meltron sedan 2019. Jag har suttit i styrelsen sedan 2016 och mellan 2018-2019 verkade jag som tf VD i bolaget. I grunden har har jag en MSc från KTH-Teknisk Fysik.

melt

Göran Lundgren, styrelseordförande

Jag har mer än 30 års erfarenhet från energisektorn där jag bland annat har varit VD för Vattenfall Eldistribution AB och Vattenfall Produktion i Norden. Jag har även varit VD på Arlanda Express under projekttiden och den första driftstiden.

Jag är idag affärsängel och förutom Meltron så sitter jag i styrelsen som ledamot eller ordförande i flera startups.

Kan du beskriva Meltron och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor och system baserade på över 20 års forskning. Denna forskning har genererat en patentfamilj inom optik, elektronik och linjära drivdon samtidigt som vi under årens lopp skaffat oss en gedigen och viktig kunskap inom materialteknik och värmeledning. Ljuset från våra ljuskällor kan optimeras dels med avancerade beräkningsverktyg, dels med hjälp av avancerad optisk diffraktionsteknik som fördelar ljuset över upplysta ytor för en jämnare fördelning och eliminering av “blind spots”.

Vi fokuserar främst på fyra strategiska kundsegment som alla ställer höga krav avseende belysning i utmanande miljöer; infrastruktur, industri, logistik samt jordbruk. LED-belysning är dagens mest effektiva belysningsteknik. LED-teknikens design och effektivitet resulterar i kraftig energibesparing och minskat underhåll samtidigt som LED-belysning har en betydligt längre livslängd än alla andra ljuskällor. Vår produktportfölj består av ett tiotal belysningslösningar fördelat på de ovan nämnda fyra kundsegmenten.

Under 2019 ingick vi ett avtal med ett amerikanskt bolag, ISAP, avseende ett joint venture och en licens för våra produkter på den amerikanska marknaden. ISAP är verksamt inom övervakning- och säkerhetsteknik där de bland annat producerar och utvecklar kamera- och positioneringssystem. Amerikanska försvaret är en stor kund till ISAP vilket även öppnar upp våra möjligheter till affärer i Mellanöstern.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Produktionen för vissa av våra produkter sker för närvarande hos en långvarig samarbetspartner i Kina. Vissa specialkomponenter erhåller vi från utvalda partners och leverantörer i Europa och sedan sker slutsammansättning och kvalitetskontroll i våra anläggningar i Finland. Vi involverar leverantörerna i vår produktutveckling för att säkerställa att slutprodukten uppfyller samma egenskaper som våra prototyper som framställs vid Meltrons FoU-laboratorier i Finland. När slutproduktionen sedan sker i Finland så har vi möjligheten att specialanpassa slutprodukten utifrån kundens specifika krav och önskemål vilket ger oss en klar fördel gentemot våra konkurrenter.

Vår försäljning sker dels i egen regi via vår interna säljorganisation men även via regionala partners och distributörer. I framtiden ser vi även att viss tillverkning och montering kommer ske hos lokala partners. På sikt kan även "light-as-a-service" byggas upp med finansiering och successiv förnyelse, vilket vi ser som en bra möjlighet då insatser för service och underhåll är minimala med tanke på våra produkters kvalitet och livslängd.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Initialt såg vi att aktivitetsnivån hos kunderna gick ned, ledtiderna med nya kunder blev längre och vissa beslut sköts på framtiden. Under den senaste tiden har vi dock noterat ett mer normaliserat läge och vi börjar se en ökad aktivitet hos våra kunder och samarbetspartners.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 25 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Den expansions- och kommersialiseringsfas vi nu befinner oss i kräver att vi utökar vår försäljningsorganisation samt investerar mer i marknadsföring. I samband med ökad försäljning måste vi även investera i och säkerställa ökade produktionsresurser.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Tiden för marknadskontakter, utvärdering, pilotbeställningar fram till ’riktiga’ beställningar är lång (även utan Covid), inte minst därför att Meltron ännu är litet och okänt. Vi har detta till trots lyckats sälja till stora industriföretag (AGA, AkzoNobel, Stora, Gasum, Yara, osv) samt till Helsingfors Metro och nu senast till ett stort, globalt läkemedelsbolag, vilket var mer än en pilotorder. 

Detta är viktigt då detta är stora aktörer som normalt är väldigt tveksamma till att köpa från små leverantörer. Hittills har vi mindre beställningar av pilotkaraktär, men det öppnar vägen och successivt kommer det generera mer pilotprojekt och mer försäljning, allteftersom vår referensportfölj byggs på. 

NightHur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Konkurrenter är dels stora bolag typ Osram, Philips och GE, dels specialiserade bolag som Acuity, Signify och Dialight.

Vi har dels avancerade produkter, dels förmåga att göra anpassningar till kundens önskemål i de enskilda projekten. Fördelarna med våra produkter är bland annat prestanda i förhållande till vikt och energiförbrukning. Vidare är styrbarheten i våra ljuskällor en annan fördel där vi kan rikta ljuset med olika optiska tekniker och även blanda ljusets färger. Det finns därmed en stor flexibilitet i våra ljuskällor som är en stor fördel i förhållande till kostnaden.

Hur stor är Meltrons potentiella marknad?

– Det är naturligtvis en fråga om tid, men den potentiella marknaden är många miljarder kronor per år. LED får betraktas som en global megatrend med stor tillväxt och stor total volym.

Den globala LED-marknaden var 2019 värd cirka 500 miljarder SEK. År 2027 förväntas LED-marknaden ha växt till ett värde om cirka 1 136 miljarder SEK vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt om drygt 13 procent.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Meltron?

– Meltron har en kvalificerad produktportfölj och befinner sig på en snabbt växande totalmarknad. Bolaget står på tröskeln till kommersialisering och kraftig tillväxt – det är bara tempo och tidsåtgång som är svår att bedöma. Det kan gå väldigt fort med ett par genombrottsorder till, det kan ta längre tid om Covid och annan tveksamhet biter sig kvar.

Den order vi nyligen erhöll från ett globalt läkemedelsbolag, avseende vår explosionssäkra produkt EX, visar att vi är på rätt väg och att våra nischade produkter står sig mycket väl gentemot våra konkurrenter.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Meltron ut då?

– Om fem år har Meltron etablerat sig i sina nischer på ett antal marknader i Europa, USA och Mellanöstern. Den årliga omsättning överstiger 500 MSEK. Vår tillverkning är huvudsakligen outsourcad, inklusive licenstillverkning hos partners.

Vi är på god väg att nå vår vision, att bli den ledande leverantören av belysningslösningar baserade på LED inom krävande industrier.


Erbjudandet i sammandrag

EMISSIONSBELOPP: Företrädesemission av 100 069 720 st aktier motsvarande cirka 25,0 SEKm före emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelse rätt att ge ut ytterligare 16 000 000 st aktier motsvarande 4,0 SEKm i en kompletterande riktad emission.

VILLKOR: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för teckning av fem (5) nya aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie.

TECKNINGSKURS: 0,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

TECKNINGSPERIOD: 28 september – 13 oktober 2020.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR): 28 september – 9 oktober 2020.

FÖRETRÄDE: Meltrons befintliga aktieägare kommer att via tilldelade teckningsrätter erhålla rätt att teckna aktier med företräde.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDE: Härutöver erbjuds aktieägare och andra att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier i Meltron.

EMISSIONSGARANTI: Föreliggande nyemission har garantier ingåtts om cirka 23,4 SEKm samt teckningsförbindelser om cirka 1,6 SEKm, tillsammans uppgående till 25,0 SEKm, motsvarande 100 % av emissionen. Sedermera har det även tillkommit ytterligare teckningsförbindelser från Bolagets största ägare om ytterligare cirka 5,5 SEKm, vilket innebär att Megabond Tallin utnyttjar sina rätter fullt ut.


Dokument och filer

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

 

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början