Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
Rapportlyft i Thule
22.10.2021

Rapportlyft i Thule

Stockholmsbörsen avslutade veckan med en uppgång med ännu en rapportintensiv dag.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Reaktion från stöd i Munters
28.09.2021

Reaktion från stöd i Munters

Munters hade en svag handelsvecka under veckan som gick men det ser ut som att köparna fångar upp aktien från stöd.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
Munters – På väg ur krisen
14.09.2021

Munters – På väg ur krisen

I början av 2020 lanserade klimatkontrollspecialisten en uppdaterad strategi för att få grepp om den bedrövliga utvecklingen sedan börsnoteringen år 2017.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stark orderingång för Volvo
22.04.2021

Stark orderingång för Volvo

Stockholmsbörsen pendlade kring nollstrecket under torsdagen efter en initial uppgång.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Catena Media rusade på omvänd vinstvarning
09.04.2021

Catena Media rusade på omvänd vinstvarning

Stockholmsbörsen pendlade länge kring nollstrecket på fredagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
04.02.2021
Rapportrally i Tobii

Rapportrally i Tobii

Stockholmsbörsen avancerade ytterligare på torsdagen där rapporter dominerade nyhetsflödet.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
07.04.2020
 Enea rusade på kontrakt med amerikansk teleoperatör

Enea rusade på kontrakt med amerikansk teleoperatör

Uppgången på Stockholmsbörsen fortsatte på förhoppningar om att spridningen av corona ska minska. OMXS30-index ökade 3,4 procent.

H&M tillhörde vinnarna bland Large Cap med ett kurslyft på 7,1 procent. DNB har höjt rekommendationen för H&M till Behåll (Sälj). Bakgrunden är att H&M bl.a. visat på en relativ styrka i sin försäljningstillväxt och effektivitet.

SSAB har förhandlat om 4 100 anställningar i Finland, siktar på besparingar om en miljard kronor. Kapaciteten för stålproduktionen kommer att minskas i takt med en svagare efterfrågan. A-aktien adderade 3,3 procent. SHB:s favorit inom sektorn sällanköp är Husqvarna. Enligt en uppdatering bedömer banken att Husqvarnas produkter, i såväl det korta som medellånga perspektivet, kan gynnas av ett mer hemmafokuserat konsumentbeteende. Även om den kortsiktiga effekten på SHB:s prognos för andra och tredje kvartalet är betydande, förväntar sig banken en snabbare återhämtning än vi såg i samband med finanskrisen 2008-2009. Aktien stärktes 6,3 procent till 51 kronor. Carnegie höjer rekommendationen på Gränges till Köp (Behåll). Marknaden ställde upp aktien 19 procent till 58,45 kronor.

Industrivärden återkallar förslaget om aktieutdelning till årsstämman. Ambitionen är att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning. Tidigare kommunicerat utdelningsförslag var 6 kronor per aktie. Vid stängning noterades aktien 5,1 procent högre. Även Sandvik har beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget på 3 kronor per aktie. Aktien klättrade 3,5 procent. Pareto menar att Munters kommer att påverkas rejält under det andra och tredje kvartalet då företaget har en stor exponering mot den amerikanska marknaden. Trots detta upprepas köprekommendationen medan riktkursen justeras ned till 50 kronor (58). Aktien stärktes 6,5 procent.

Pareto skriver i en analys att Hexatronic bara upplevde en begränsad Covid-19-påverkan under första kvartalet, men att det finns en risk för tillfälligt pausade projekt och att kundernas utrullningar tappar takten under andra kvartalet. Pareto anser dock att situationen borde förbättras ganska snabbt när lockdowns är över och hävdar att de långsiktiga trenderna förblir gynnsamma med behovet av förbättrad bredbandsinfrastruktur tydligare än någonsin. Köprekommendationen upprepas med riktkursen 64 kronor (71). Aktien klättrade 7,6 procent till 45,75 kronor. Enea har tecknat ett femårskontrakt för 5G Cloud Network Data Layer med en stor nordamerikansk teleoperatör. Med nuvarande antagande om abonnenttillväxt, kommer kontraktet att generera intäkter på i genomsnitt 3-4 miljoner dollar per 12-månadsperiod under kontraktstiden. Eneas aktie rusade 7,5 procent till 143 kronor. Som högst betalades aktien till 155 kronor.

Fith Ratings bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens investment grade rating BBB- med stabila utsikter. Vidare lyfter Fitch fortsatt fram SBB:s starka och trygga kassaflöden samt en stark likviditetsposition. SBB B lade bakom sig en kursuppgång om 11,6 procent till 19,52 kronor. På råvarumarknaden lyfte Crude Oil 3 procent medan guldterminen steg 0,6 procent. Bland oljebolagen på Stockholmsbörsen klättrade IPC och Enquest 8 respektive 9 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
12.06.2019

Munters – Tillbaka på banan?

I mitten av december fick styrelsen med Nordic Capital i spetsen nog och sparkade dåvarande vd John Peter Leesi. Klimatkontrollspecialistens aktie hade vid denna tidpunkt tappat 40% från noteringskursen på 55 kr i maj 2017. Redan i vår analys i september (Newsletter 1645) påpekade vi den höga prislappen vid noteringen och beska bismaken som uppstod bara ett halvår senare i form av en vinstvarning.

Från Stockpicker Newsletter (12 juni 2019)

MTRS | Large Cap | 48,98 kr

Åtminstone är Nordic Capital, som sålde en stor andel vid noteringen, kvar som största ägare med 50,1% av kapitalet och försöker nu alltså vända skutan. Med hjälp av ett trestegsprogram vill man lyfta resultatet, som i fjol hamnade på samma nivå som året innan, trots en ökning av nettoomsättningen med 8% till 7 122 Mkr.

Framförallt det tidigare affärsområdet Data Centers har utvecklats under förväntan och utsikterna för en lönsam etablering av Data Centers-verksamhet i Europa bedöms vara begränsade, trots de signifikanta energibesparingar som man utlovar med sina lösningar. Det primära fokuset framåt riktas därför mot den amerikanska marknaden, samtidigt som man utvärderar strategiska alternativ för Data Centers, inklusive en potentiell avyttring.

Som första åtgärd integrerades Data Centers i affärsområdet Air Tech under årets Q1. Dessutom realiserade man en goodwill-nedskrivning om 323 Mkr och initierade ett program som kommer kosta 350 Mkr, bland annat för att stänga den europeiska fabriken. Nedläggningen medför en minskning av nettoomsättningen med 600 Mkr, varav cirka 80% under 2019. Det kan jämföras med Data Centers totala omsättning om 1 068 Mkr i fjol. Samtidigt förväntar sig ledningen en årlig besparing på 50 Mkr från fabriksstängningen, och en positiv effekt på det justerade rörelseresultatet (EBITA) på 105 Mkr i år, samt 210 Mkr per år från och med 2020. För att spegla den nya affärsmixen sänkte man sina förväntningar om en organisk nettoomsättningstillväxt på medellång sikt till 5%, från tidigare 7-10%.

Efter de första tre månaderna i år halkar man betydligt efter denna ambition. Nettoomsättningen minskade nämligen organiskt med 4%, jämfört med samma period ett år tidigare, till 1 663 Mkr. Att den rapporterade siffran ändå var totalt 4% högre än under Q1 2018 berodde enbart på positiva valutakurseffekter.

Mer än 70% av intäkterna genereras nuförtiden inom Air Tech, som idag även inkluderar det tidigare affärsområdet Mist Elimination. Air Techs nettoomsättning minskade organiskt med 4% till 1 208 Mkr, återigen med Data Centers som stora sänke. Tillväxten inom undersegmentet Industrial var stabil, medan Mist Elimination visade en stark utveckling. Verksamheten inom affärsområdet FoodTech fortsatte att påverkas av osäkerheten på den kinesiska marknaden, som orsakas av den afrikanska svinpesten, och nettoomsättningen minskade organiskt med 3% till 466 Mkr.

Trots att trestegsplanen enligt den tillförordnade vd:n Johan Ek har lett till första besparingar, sjönk rörelseresultatet under Q1 kraftigt till 14 Mkr, från 76 Mkr ett år tidigare. Justerat för jämförelsestörande poster var EBITA-nedgången fortfarande 7%, vilket dock var enbart relaterad till Data Centers. Den justerade marginalen minskade med 0,8 procentenheter till 6,4%. Ändå tror ledningen på en väsentlig förbättring av marginalen för helåret 2019, jämfört med fjolårets 9,5%.

Målet på medellång sikt ligger oförändrat på 14%, och att nå ditt kommer vara en utmaning för den nya vd:n Klas Forsström, som tillträder sin roll den 12:e augusti i år. Det är inte osannolikt att han kommer fortsätta den städning som har redan påbörjats. En potentiell avyttring av vissa delar skulle dessutom kunna stärka balansräkningen något, då skuldsättningen är fortfarande hög till följd av det tidigare private equity ägande. Vid slutet av mars motsvarade nettoskulden 4,3x det justerade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, vilket är betydligt högre än målsättningen om 1,5 – 2,5x.

Den underliggande efterfrågan på bolagets klimatlösningar verkar i alla fall finnas kvar och en av få ljuspunkter i rapporten var faktiskt den starka orderingången inom kommersiella applikationer, Service och Marine. Det sistnämnda segmentet gynnas av skarpare miljökrav för fartyg, där bolaget bidrar med droppavskiljare till så kallade skrubbersystem som renar rökgasar. Glädjande var även att man fick en relativt stor order för data center-kylning i USA.

2019 kommer bli ett mellanår för bolaget. Lägger vi ihop de olika pusselbitarna, borde en omsättning omkring 7 300 Mkr vara möjligt att nå. Lönsamheten i år påverkas av flera engångsposter och vi tycker det är mer intressant att försöka skissa på ett rimligt scenario för nästa år. Lyckas man att fokusera på de något stabilare delarna med lägre tillväxttakt men bättre lönsamhet, ser vi en vinst per aktie på omkring 2,7 kr framför oss för 2020. Med det som utgångspunkt handlas aktien i skrivande stund till p/e 18 på nästa års förväntade vinst. Det är åt det saftiga hållet, och efter de senaste årens besvikelser, ligger bevisbördan onekligen hos bolaget. Nordic Capital lär dessutom inte vilja sitta kvar med sin post i all evighet, vilket borde begränsa uppsidan i aktien ytterligare. Avvakta.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början