Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Mycronic lyfte på förvärv
10.05.2021

Mycronic lyfte på förvärv

Stockholmsbörsen pendlade kring nollstrecket på måndagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stark orderingång för Volvo
22.04.2021

Stark orderingång för Volvo

Stockholmsbörsen pendlade kring nollstrecket under torsdagen efter en initial uppgång.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
01.04.2021
Volvo har slutfört försäljningen av UD Trucks

Volvo har slutfört försäljningen av UD Trucks

Stockholmsbörsen noterades högre på skärtorsdagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
23.02.2021

Rekyl i Mycronic

Ungefär vid årsskiftet toppade Mycronic kring 255 kronor, därefter har sentimentet försvagats rejält. Kan köparna snart ta tillbaka kommandot?

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Thule och Kindred rapportvinnare
10.02.2021

Thule och Kindred rapportvinnare

Stockholmsbörsen öppnade lägre men tog sig snabbt upp på plussidan.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Imponerande rapport från Volvo
03.02.2021

Imponerande rapport från Volvo

Stockholmsbörsen steg på onsdagen under en tung rapportskörd.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Swedbank föreslår aktieutdelning
19.01.2021

Swedbank föreslår aktieutdelning

Stockholmsbörsen öppnade högre men tappade senare momentum.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
19.11.2020

Volatil handel i Mycronic

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
17.02.2019

Mycronic – short squeeze de luxe

Den svenska högteknologibolaget Mycronic har från och till hört till våra favoriter. När vi senast tittade på bolagets aktie i september vågade vi dock inte längre återupprepa vår tidigare köprekommendation. Orderboken för 2019 gapade förhållandevis tom och vi bedömde risken som påfallande hög att den inte skulle fyllas på i tillräcklig grad för att upprätthålla kursen på tresiffriga nivåer.

MYCR | Mid Cap | 133,8 kr

Sett med facit i hand var det väl konservativ hållning. Under Q4 fick bolaget fem (5) stycken nya order varav en på Prexision 800 till ett värde av 30-35 Musd. Dessutom hade en leverans förskjutits från Q4 2018 in i årets Q1. Lönsamheten i fjolårets slutkvartal blev förvisso lägre men kommer istället bli extra god när Q1 publiceras i maj. En rapport som därmed ser ut att kunna bli en nästintill perfekt avskedsföreställning för vd Lena Olvings som går i pension. Under Q2 lämnar hon över till Anders Lindqvist som närmast kommer från Piab Group där han varit vd sedan 2013.

Trots svagare Q4 lyckades bolaget ändå leverera en vinst som översteg vår årsprognos med 2,5%. Vinsten per aktie blev 8,09 kr mot vårt estimat om 7,90 kr. Den totala försäljningen summerades till 3781 Mkr vilket även det var högre än våra interna förväntningar. För 2019 guidar man för en försäljning om ca 4 miljarder kronor och då exkluderat eventuella förvärv. Med tanke på vd skifte misstänker vi att det troligtvis inte blir något förvärv förrän eventuellt mot slutet av året.

Tittar vi på lönsamheten fortsätter den att vara riktigt god. Rörelseresultatet ökade med 21% till 1 020 (844) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 27% (28). Justerar man för jämförelsestörande poster var rörelseresultatet ytterligare något högre och uppgick till 1 076 Mkr. Som en konsekvens av den fortsatt fina lönsamheten föreslår styrelsen att utdelningen höjs till 3 kr (2,50) motsvarande 294 Mkr. Här kunde man förstås ha bjudit till lite extra. Vid utgången av 2018 förfogade man över en nettokassa överstigande 800 Mkr. Å andra sidan bör vikten av stark balansräkning inte underskattas.

Den goda orderingången under Q4 (1,3 miljarder kronor) innebär att orderstocken vid utgången av 2018 motsvarade 1,9 miljarder. Det är marginellt lägre än vad som var fallet inför 2018. Förvisso kommer ett par av maskritarordrar levereras först 2020 men vi ser trots det ingen direkt anledning att ifrågasätta bolagets försäljningsprognos. Det i sig innebär att vi höjer vinstprognosen för i år till 8,6 kr per aktie. Tidigare räknade vi med att årets vinst skulle bli avsevärt lägre än det estimat som vi hade lagt fram för fjolåret (7,90 kr).

Just det faktum att årets vinst förväntas blir högre än vad den såg ut att bli så sent som vid utgången av fjolårets Q3 är nog också den främsta anledningen till kursrusningen nyligen. Mycronic hör nämligen sedan lång tid tillbaka till de mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen.

Andelen har förvisso sjunkit men än idag tycks 6,6% av aktiekapitalet vara blankat (källa: Holdings). Aktörer som håller dessa positioner är därmed att betrakta som aktieägarnas allra bästa vänner för stunden. De står troligtvis för merparten av köpsidan i sin iver att stänga de förlustbringande positionerna.

Nog kan man förstå deras frustration. Blickar man ett par kvartal framåt är det svårt att se vad som skulle kunna få kursen på fall. Naturligtvis kan scenariot som har legat som grund för den omfattande blankningen (cyklisk efterfråga på maskritare) besannas under 2020 eller längre fram men att ligga på förluster fram till dess känns inte vidare attraktivt med händelserna från hösten 2017 och 2018 färska i minnet (flera större order).

Med det som utgångspunkt räknar vi med att aktien kommer att förbli stark under de närmaste 3-6 månaderna givet att inte börsen överlag kroknar av någon anledning. Notera dock att Mycronic hörde till en av de bättre aktierna under Q4 i fjol då Stockholmsbörsen pressades hårt.

Tittar vi på värderingen idag motsvarar den knappt 11x årets förväntade rörelseresultat (EV/EBIT). Det är definitivt inte utmanande om man utgår ifrån att såväl försäljningen som lönsamheten är uthållig. Själva vågar vi inte det men det är värt att påpeka att bolagets finansiella mål består av försäljning motsvarande 5 miljarder kr någon gång efter 2021. Utifrån vad man presterar nu kan det räcka med ett par medelstora förvärv för att nå dit.  

Problemet som vi ser det är den kraftiga slagsidan mot affärsområdet Pattern Generators (maskritarna). Eftersom det ifjol stod för 90% av rörelseresultatet lär eventuell efterfrågeavmattning slå oerhört hårt på koncernens lönsamhet trots att det andra affärsområdet (Assembly Solutions) omsatte något mer under fjolåret. Skall aktien hålla sig kvar på nuvarande nivåer måste nya Precision-order dyka upp ett antal gånger per år.

Det som talar till Mycronics fördel är att den installerade basen blir allt äldre varvid det sakta men säkert bör uppstå behov av utbyte. En del aktörer väljer mindre kapitalintensiva uppgraderingar men dessa erbjuder naturligtvis inte samma funktionalitet som helt nya system gör.

Risken för att 2020 eller 2021 blir ett svagare år för bolaget ökar i takt som de goda åren fortsätter. Under 2017 levererade man 10 system och ifjol blev det ytterligare sju (7) stycken. I årets orderbok finns åtta (8) system varav en som ursprungligen skulle ha levererats ifjol. Nästa års orderbok innehåller däremot enbart två (2) system så här långt.

Det låga antalet är inget problem i det här skedet men kan potentiellt bli det framåt hösten. Fram tills dess är det nog blankarna som avgör om aktien fortsätter upp eller ej. Vore det inte för deras köpiver hade nog rekommendationen idag kunnat bli Sälj. Vår bedömning att aktien betingar ett värde på 115-120 kr kvarstår.

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början